Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019

PENDIDIKAN KESENIAN (KOMPONEN LELAKI : ____ /


MATA PELAJARAN
MUZIK) orang
MINGGU / HARI / PEREMPUAN : ____ /
22 /
TARIKH orang
KELAS KEHADIRA JUMLAH : ____ /
N orang
MASA
TIDAK HADIR :
MODUL 1&2: BAHASA SENI & KEMAHIRAN SENI
MODUL/UNIT MUZIK (Mengenal Not Muzik)
UNIT 6 : BELON UDARA TINGGI DI LANGIT
STANDARD 1.2 Bahasa Muzik
KANDUNGAN 2.2 Kemahiran Seni Muzik
1.2.4 Mengaplikasikan pengetahuan notasi muzik dalam aktiviti permainan
STANDARD rekoder.
PEMBELAJARAN 2.2.10 Memainkan rekoder mengikut tempo dengan ton yang baik:
(i) dengan penjarian not B, A dan G.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN/ mengenalpasti notasi muzik pada baluk dan meniup not B dengan penjarian
KRITERIA KEJAYAAN yang betul
1. Murid imbas semula ikon berdasarkan nilai not. Murid menepuk detik
AKTIVITI mengikut ikon.
PEMBELAJARAN & 2. Mengenalpasti not B pada baluk serta penjarian yang betul.
PEMUDAHCARAAN 3. Murid menepuk corak irama dengan betul.
(PdPc) 4. Murid mainkan corak irama dengan rekoder.Pastikan penjarian betul.
5. Murid mengambil nafas pada tanda (/) semasa membuat latihan rekoder
BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)
/ Buku Teks / Komputer/Tablet Carta/Graf Alat perkusi
Buku Rujukan Internet / LCD Kad Ikon
Modul Subjek / Pembesar Suara/Radio Kad Imbasan / Rekoder
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Alam
Kreativiti & Inovasi / Bahasa Patriotisme
Sekitar
Pendidikan
Sains & Teknologi Keusahawanan TMK
Kewangan
NILAI MURNI
Baik hati / Kerjasama / Bertolak ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Hormat-
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Kasih Sayang
menghormati
Kesabaran Ketekunan Berjimat cermat
KEMAHIRAN ABAD 21
Membanding beza Menjana idea Menginteprestasi Membuat keputusan
Menganalisis Menghubungkait Mentafsir Rumusan
/ Mengaplikasi Komunikasi Mencipta Menilai
PdPc ABAD 21
Gallery Walk Peta I-Think / Round Robin Hot Seat
Computational
Think-Pair-Share Group Presentation Pernyataan Kumpulan
Thinking

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Lisan Simulasi/Lakonan
Lembaran Kerja / Tugasan/Projek Pembentangan Kuiz
/ Pemerhatian / Amali
REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan:
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana
MESYUARAT KURSUS PROGRAM LUAR
PROGRAM SEKOLAH CRK/CUTI SAKIT GURU PENGIRING

Anda mungkin juga menyukai