Anda di halaman 1dari 3

Bilangan Jurnal : Ke - 1

Minggu Internship : Pertama


Tarikh Peristiwa / Kejadian : 23 – 27 Februari 2020
Tajuk Refleksi : Pengetahuan Murid tentang Inovasi

1. Isu / Perkara yang difokus:


Pada minggu pertama ini, isu yang akan saya fokuskan adalah isu pengetahuan murid
di Sekolah Kebangsaan Renek tentang inovasi. Apabila saya bertanya kepada mereka apa
yang mereka tahu mengenai inovasi murid di sekolah itu seperti tidak begitu faham dan yakin
untuk menjawab soalan yang saya ajukan. Jadi perkara ini yang akan saya fokuskan pada
minggu pertama dengan memberi penerangan yang lebih terperinci kepada murid yang terlibat
supaya mereka lebih terdedah dengan perkara seperti ini.

2. Analisis isu:
2.1 Kekuatan
- Guru banyak mendedahkan murid kepada video-video pameran projek inovasi di
dalam youtube supaya murid dapat gambaran awal tantang inovasi.
- Murid menunjukkan minat yang sangat mendalam melalui video tersebut.
- Murid memberikan kerjasama yang sangat baik sewaktu proses penerangan.
- Kemudahan sekolah untuk mengakses internet sangat membantu dalam proses
penerangan kepada murid.

2.2 Kelemahan
- Terdapat murid yang masih tidak dapat memahami apa itu inovasi yang sebenar
- Guru tidak dapat menunjukkan bahan yang sebenar kepada murid dan hanya
bergantung kepada video di youtube.
- Masalah juga terjadi dari kelemahan guru sendiri kerana guru juga kurang menguasai
ilmu inovasi untuk diterapkan kepada murid

3. Cadangan Tindakan Susulan


Guru perlu lebih mengkaji dan mendalami ilmu yang mendalam tentang inovasi supaya
dapat memudahkan proses penerangan kepada murid. Guru juga perlu membuat persediaan
awal untuk memudahkan murid mendapat gambaran awal tentang perkara yang akan
disampaikan oleh guru.
Bilangan Jurnal : Ke - 2
Minggu Internship : Kedua
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 1 – 5 Mac 2020
Tajuk Refleksi : Penerangan tentang Projek Inovasi

1. Isu / Perkara yang difokuskan:


Pada minggu kedua isu yang akan saya fokuskan ialah penerangan tentang projek
inovasi. Pada minggu ini saya telah pon memilih kelas 5IBB untuk menjalankan projek inovasi
bersama saya. Setelah membuat perbincangan bersama murid 5IBB mereka telah bersetuju
untuk melaksanakan projek inovasi iaitu mengubahsuai kereta alat kawalan jauh menggunakan
bahan kitar semula. Bahan kitar semula yang mereka gunakan adalah botol plastik. Mereka
telah pon memberi nama projek ini kepada Kereta 2020. Saya juga telah membahagikan tugas
kepada murid-murid untuk menyiapkan projek ini.

2. Analisis isu:
2.1 Kekuatan:
- Murid sangat bersemangat dan memberikan kerjasama untuk menyiapkan projek ini.
- Guru memberi penerangan dan contoh yang mudah untuk murid memahami projek
yang akan dijalankan
- Guru pembimbing juga memberi idea untuk melaksanakan projek ini.

2.2 Kelemahan
- Bahan untuk melaksanakan projek tidak mencukupi.
- Murid terpaksa melaksanakan projek ini dalam satu kumpulan yang besar sehingga
menyebabkan terdapat murid yang tidak dapat melibatkan diri.
- Kekangan masa yang dihadapi untuk menyiapkan projek. Murid terpaksa datang ke
bengkel sewaktu rehat untuk menyiapkan projek mereka.

3. Cadangan Tindakan Susulan

Guru perlu berusaha menyediakan bahan yang mencukupi agar semua murid dapat
melibatkan diri secara aktif. Guru juga akan membuat perancangan yang rapi agar masa untuk
menyiapkan projek dapat dijalankan dengan lancar dan mengiku perancangan yang ditetapkan.