Anda di halaman 1dari 18

DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA

Mata Pelajaran : PPKN


Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
1 ABRALUL AKHYAR 3.1

3.2 75 76 77 78 76 76 77 78 79 77 77 78 79 80 78 77 78 78 79 78

3.3

4.1

4.2 75 75 76 76 75 76 77 78 79 77 78 79 79 80 79 79 80 80 82 80

4.3

2 ALFIA IZZAH 3.1

3.2 75 76 76 77 76 75 76 76 77 76 76 77 77 77 77 74 75 76 77 75

3.3

3.4

4.1

4.2 70 72 73 74 72 73 75 75 75 74 75 76 76 77 76 76 76 77 77 76
4.3
DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
3 AURORA PUTRI AYUSYIFA 3.1

3.2 79 80 80 82 81 80 82 83 84 83 80 80 80 85 81 80 82 83 84 82

3.3

4.1

4.2 78 79 80 80 80 80 81 82 83 81 80 82 83 84 82 80 83 84 85 83

4.3

4 ASYIFA ANNISA 3.1

3.2 80 82 83 84 83 82 83 84 85 83 84 85 80 80 82 80 82 84 85 83

3.3

3.4

4.1

4.2 80 80 80 80 80 82 83 83 84 83 80 80 80 80 80 80 82 83 84 82
4.3
DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
5 ALIMATUS SA ,DIAH. S 3.1

3.2 75 75 65 66 71 76 77 78 78 78 80 80 80 82 80 78 79 79 80 79

3.3

4.1

4.2 76 77 78 78 78 78 79 79 80 79 77 78 79 80 78 77 78 78 79 78

4.3

6 BALQIA 3.1

3.2 78 79 79 80 79 78 79 80 80 79 78 79 80 80 79 78 79 79 80 79

3.3

3.4

4.1

4.2 78 78 79 80 79 79 80 80 81 80 80 81 76 77 78 76 77 78 79 77
4.3

DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA


Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
7 DANNY FAYYADHI ABDAN 3.1

3.2 75 76 77 78 76 76 77 78 79 77 77 78 79 80 78 77 78 78 79 78

3.3

4.1

4.2 75 75 76 76 75 76 77 78 79 77 78 79 79 80 79 79 80 80 82 80

4.3

8 DANISH MUZAFFAR 3.1

3.2 75 76 76 77 76 75 76 76 77 76 76 77 77 77 77 74 75 76 77 75

3.3

3.4

4.1
4.2 70 72 73 74 72 73 75 75 75 74 75 76 76 77 76 76 76 77 77 76
4.3

Mata Pelajaran : PPKN


Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
9 EHAN JULIAN BAARIQ 3.1

3.2 78 79 80 81 79 80 82 83 84 82 82 83 84 85 83 80 80 80 80 80

3.3

4.1

4.2 80 81 82 83 81 82 83 84 84 83 82 83 84 85 83 79 80 80 82 80

4.3

10 GHAYSA EL MUFIDA 3.1

3.2 75 76 77 78 76 76 77 78 79 77 77 78 79 80 78 77 78 78 79 78

3.3

3.4

4.1 75 75 76 76 75 76 77 78 79 77 78 79 79 80 79 79 80 80 82 80
4.2 84 85 86 87 85 83 84 85 85 84 84 85 83 84 84 80 82 83 83 82
4.3

DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA


Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
11 HERFINA CAHAYA 3.1

3.2 75 76 76 77 76 75 76 76 77 76 76 77 77 77 77 74 75 76 77 75

3.3

4.1

4.2

4.3 70 72 73 74 72 73 75 75 75 74 75 76 76 77 76 76 76 77 77 76

12 HAFIZA KAIRA LUBNA 3.1

3.2 75 76 76 77 76 75 76 76 77 76 76 77 77 77 77 74 75 76 77 75

3.3

3.4
4.1

4.2 70 72 73 74 72 73 75 75 75 74 75 76 76 77 76 76 76 77 77 76
4.3

DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA


Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
13 KHIRAN AZZAKWAN 3.1

3.2 78 79 80 81 79 80 82 83 84 82 82 83 84 85 83 80 80 80 80 80

3.3

4.1

4.2 80 81 82 83 81 82 83 84 84 83 82 83 84 85 83 79 80 80 82 80

4.3

14 LUTFHIL HADI 3.1

3.2 80 82 83 84 82 84 85 84 85 84 85 85 85 85 85 80 83 84 85 83

3.3

3.4
4.1

4.2 82 83 84 85 83 80 82 83 84 82 80 82 83 84 82 80 82 83 84 82
4.3

DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA


Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
15 M ALGIFFARY NUGRAHA 3.1

3.2 78 79 80 80 79 82 83 84 85 83 84 85 85 84 84 79 80 80 82 80

3.3

4.1

4.2 83 84 85 85 84 83 84 85 85 84 80 82 83 83 82 78 79 80 80 79

4.3

16 MUHAMMAD FAWWAZ SIDQI 3.1

3.2 80 82 83 84 82 80 82 83 84 82 84 85 84 84 84 80 82 82 83 82

3.3
3.4

4.1

4.2 82 83 84 85 83 84 85 84 84 84 84 85 83 84 84 80 82 82 83 82
4.3

DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA


Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
17 MUHAMMAD JAZA AL AUFA 3.1

3.2 73 74 75 76 74 74 75 75 76 75 70 72 73 74 72 72 73 74 75 73

3.3

4.1

4.2 73 73 74 75 74 74 75 76 76 75 76 75 76 75 76 73 74 74 74 74

4.3

18 MUHAMMAD KHALISUL AMAL 3.1

3.2 78 79 79 80 79 79 80 80 82 80 79 80 80 80 80 80 82 84 85 83

3.3
3.4

4.1

4.2 79 80 82 83 81 82 83 83 84 83 80 80 82 84 81 83 84 84 85 84
4.3

DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA


Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
19 M ZAIDAN AL FARABI 3.1

3.2 77 78 79 80 78 78 79 80 80 79 80 82 83 85 82 82 83 84 85 83

3.3

4.1

4.2 78 79 79 80 79 79 80 80 79 79 80 82 83 84 82 80 83 84 85 83

4.3

20 MOHD FATHIR ALFARO 3.1

3.2 83 84 85 86 84 86 87 87 88 87 86 87 87 86 86 85 86 86 87 86
20 MOHD FATHIR ALFARO

3.3

3.4

4.1

4.2 85 86 87 88 86 85 86 87 88 86 86 87 88 86 87 85 86 87 87 86
4.3

DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA


Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
21 NAURAL FAKHIRA ADEV 3.1

3.2 83 83 84 84 83 82 83 84 85 83 80 82 82 83 82 80 82 83 84 82

3.3

4.1

4.2 83 84 85 86 84 82 83 84 84 83 83 84 83 84 83 80 82 83 84 82

4.3

22 NAFIZ AL - JADID 3.1

3.2 80 82 83 84 82 82 83 84 85 83 82 83 84 85 83 80 80 82 83 81
22 NAFIZ AL - JADID

3.3

3.4

4.1

4.2 78 79 80 80 79 82 83 84 85 83 84 85 85 85 85 80 80 82 80 80
4.3

DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA


Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
23 RAFA AL FARUQI 3.1

3.2 78 79 80 80 79 79 80 80 81 80 80 82 83 84 82 82 83 83 84 83

3.3

4.1

4.2 79 80 80 81 80 80 80 81 82 81 80 81 82 83 81 83 84 85 85 84

4.3

24 RIZKY RIFQI AL BAIHAQI 3.1


24 RIZKY RIFQI AL BAIHAQI

3.2 78 79 79 80 79 80 80 81 82 81 80 82 83 84 82 83 84 85 84 84

3.3

3.4

4.1

4.2 79 80 81 82 80 80 82 83 82 82 85 83 83 84 84 84 85 86 86 85
4.3

DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA


Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
25 SUCI ASYIFAH RIZAL 3.1

3.2 82 83 84 82 83 81 82 83 84 82 82 83 84 85 83 80 82 83 84 82

3.3

4.1

4.2 79 80 80 80 80 78 79 80 82 80 79 80 80 84 81 80 83 84 84 83

4.3

26 SULTAN SYARIF TAUFIO 3.1


26 SULTAN SYARIF TAUFIO

3.2 74 75 76 76 75 74 75 76 75 75 75 76 77 76 76 74 74 75 75 74

3.3

3.4

4.1

4.2 74 75 76 76 75 75 76 74 75 75 75 76 76 75 75 74 75 75 75 75
4.3

DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA


Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
27 SYAMIL ARSYAD 3.1

3.2 76 77 78 79 77 80 82 83 84 82 80 82 83 84 82 83 84 84 85 84

3.3

4.1

4.2 76 77 78 79 77 80 81 82 83 81 82 83 84 85 83 84 85 85 86 85

4.3
28 SITI SARAH 3.1

3.2 76 77 78 77 77 77 78 79 80 78 78 79 80 80 79 79 79 80 80 79

3.3

3.4

4.1

4.2 75 76 77 78 76 76 77 78 79 77 80 82 83 80 81 77 78 79 80 78
4.3

DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA


Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
29 SHABBIT QEIS 3.1

3.2 76 77 78 79 77 80 82 83 84 82 80 82 83 84 82 83 84 84 85 84

3.3

4.1

4.2 76 77 78 79 77 80 81 82 83 81 82 83 84 85 83 84 85 85 86 85

4.3
30 ZAHRA ALFIYA 3.1

3.2 76 77 78 79 77 80 82 83 84 82 80 82 83 84 82 83 84 84 85 84

3.3

4.1

4.2 76 77 78 79 77 80 81 82 83 81 82 83 84 85 83 84 85 85 86 85

4.3

DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA


Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
31 RASYAD ALTHAF FAWWAZ DIANSYAH 3.1

3.2 76 77 78 79 77 80 82 83 84 82 80 82 83 84 82 83 84 84 85 84

3.3

4.1

4.2 76 77 78 79 77 80 81 82 83 81 82 83 84 85 83 84 85 85 86 85
4.3

32 NABILA AL FAIRA 3.1

3.2 76 77 78 79 77 80 82 83 84 82 80 82 83 84 82 83 84 84 85 84

3.3

4.1

4.2 76 77 78 79 77 80 81 82 83 81 82 83 84 85 83 84 85 85 86 85

4.3

DAFTAR LEMBARAN PENCAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN SISWA


Mata Pelajaran : PPKN
Kelas/Semester : I/I
Tahun Ajaran : 2019/2020

NILAI ULANGAN HARIAN


No Nama KD TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4
ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA ST1 ST2 ST3 ST4 RATA
33 KHAIRA NAZILA 3.1

3.2 76 77 78 79 77 80 82 83 84 82 80 82 83 84 82 83 84 84 85 84

3.3

4.1

4.2 76 77 78 79 77 80 81 82 83 81 82 83 84 85 83 84 85 85 86 85
4.3

Mengetahui BANDA ACEH,


Kepala SDN 56 Banda Aceh Guru Kelas I

SYARWAN, S.Sos NUR AZIZAH, S.Pd


NIP.19600131 198206 1001 NIP. 196710032006042003