Anda di halaman 1dari 12

Tarikh Dibaca: 20 MAC 2020M l 25 RAJAB 1441H

Tajuk:

“ISRAK DAN MIKRAJ MENGUATKAN


KEIMANAN”

***

Terbitan:
Unit Khutbah
Bahagian Pengurusan Masjid
JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR
0
Khutbah Jumaat 20 Mac 2020M / 25 Rajab 1441H: “Israk Dan Mikraj Menguatkan Keimanan”.
Jabatan Agama Islam Selangor

“ISRAK DAN MIKRAJ MENGUATKAN


KEIMANAN”
ۡ ۡ ّ ‫ۡا‬ ۡ َٰ ۡ ٓ ‫ذ‬ ۡ ُ َ ْ َّ ْ َ ْ َ
َ‫ج َِد‬ ِ ‫ِي َأۡسى َبِعب ِد َه ِۦ ََلٗل َنِو َٱلهس‬ َٰ
َ ‫ سبحوَ َٱَّل‬:‫‌الحمد‌ ِلل ِ ‌ه القا ِئل‬
ُ ‫ۡ ُ ُ ُ ۡ َٰ ٓ ذ‬ ۡ ‫ذ‬ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ
َ‫لۥَل ُِنِي ًَۥَنِوَءايتِياَۚٓإِى ًَۥ‬َ َ‫ج َِدَٱۡلكصاَٱَّلِيَبَٰركياَح‬ ِ ‫امَإَِلَٱلهس‬َِ ‫ٱۡلر‬
1 ُ ۡ ُ ‫ُ ذ‬
َ ١َ‫ي‬ َ ‫يعَٱۡل ِص‬َ ‫ٌََٱلس ِه‬
ً‫ٍو َل ُه َو َؤ ْش َه ُد َؤ ان ُم َح امدا‬ ‫َ َُْ َْ َ ََ ا ا‬
َ ‫الل ُه َو ْح َد ُه ََل َشس‬ ‫ؤشهد ؤ ِن َل ِإل ِه ِِإَل‬
ِ
ََ َ ‫َْ ُ ُ َ َ ُ ُْ ُ َ اُ ا َ ّ َ َ ّ ْ ََ َ ّ َ ُ َ ا‬
َ
‫ اللهم ص ِل وس ِلم على س ُِ ِدها محم ٍد ِوعلى ءا ِل ِه‬.‫َعبده وز َسىله‬
َ.‫ص َحابه ؤ ْج َمع ْي ِن‬ْ ‫َوؤ‬
ُ ُ ‫ا‬ ْ َ ُ ْ ِ َ َ ُِ َ َ
ْ
‫اي ِبخق َىي‬َ َ ُ ‫ا‬
َ ً‫ ف َُأ ِؤ ُّي َها اْل ْس ِل ُمىن! ِاجقىا الله! ؤ ْوصُن ْم َوإ ا‬،‫ؤ اما ب ْعد‬
ِ ِ َ َ َ ُ ‫َ َ ْ َ َ ُْا ُ َ َ َ ا‬
:‫ قاى الله حعالى‬.‫هللا فقد فاش اْلخقىن‬ ِ
‫ذ‬ ُ ُ
ُ ‫َت ذو َإَل َوأ‬ ُ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ْ
ُ‫ُ ذ‬ ْ ‫ذ‬
َ‫ىتم‬ ِ ‫ه‬ ‫َت‬ ‫َل‬ ‫و‬ َ ‫ۦ‬ِ َ
ً ِ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬‫َت‬ ‫ق‬ ‫ح‬َ َ
‫ّلل‬ ‫ٱ‬ َ َ
‫َا‬ ‫ل‬‫يأ ُّيٍا َٱَّلِيوَ َءانيَا َٱت‬
َٰٓ
2
.َ‫ُّن ۡسل ِ ُهَن‬
Muslimin yang dirahmati Allah sekalian,

Marilah bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah SWT


dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala
larangan-Nya. Muadh-mudahan kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat.

Khutbah pada hari ini adalah bertajuk “ISRAK DAN MIKRAJ


MENGUATKAN KEIMANAN”.

1
Al-Israk : 1.
2
Ali-Imran : 102.

1
Khutbah Jumaat 20 Mac 2020M / 25 Rajab 1441H: “Israk Dan Mikraj Menguatkan Keimanan”.
Jabatan Agama Islam Selangor

Hadirin Jumaat yang dimuliakan,

Israk dan Mikraj adalah antara peristiwa penting di dalam Islam. Ia


adalah mukjizat dan kurniaan besar dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad
SAW setelah baginda SAW menghadapi tentangan pemimpin-pemimpin
Quraish dan kehilangan isteri serta bapa saudaranya yang membantu
bahkan melindungi baginda SAW dalam melakukan kerja-kerja dakwah.

Dengan sebab mukjizat inilah, Allah SWT hendak menjadikan rasul-Nya


sebagai insan yang mulia. Dengan Israk dan Mikraj juga Allah hendak
menggantikan yang lebih baik lagi dari apa yang Nabi SAW alami dan para
malaikat pun memberi penghormatan kepada baginda SAW setelah berjuang
dengan susah payah menghadapi rintangan dan akhirnya Nabi SAW
mendapat kekuatan baru untuk terus berdakwah menyebarkan Islam.

Firman Allah SWT dalam surah al-Isra’ pada ayat pertama yang
dibacakan di awal khutbah tadi yang bermaksud:

“Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya (Muhammad)


pada malam hari dari Masjid Al-Haram (di Mekah) ke Masjid Al-Aqsa (di
Palestin), yang Kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya
tanda-tanda (kekuasaan dan kebesaran) Kami. Sesungguhnya Allah jualah
yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.”

Inilah dalil al-Quran yang menjadi pegangan dan keimanan umat Islam
terhadap peristiwa Israk dan Mikraj. Apabila al-Quran menceritakan suatu
peristiwa, maka tidak ada pilihan lain bagi umat Islam melainkan
mengimaninya kerana ia datangnya dari Allah SWT.

Allah memulai dengan perkataan "‫"سبحان‬ memberikan pengertian


Maha Suci Allah dari sama dengan makhluk sehingga Israk dan Mikraj

2
Khutbah Jumaat 20 Mac 2020M / 25 Rajab 1441H: “Israk Dan Mikraj Menguatkan Keimanan”.
Jabatan Agama Islam Selangor

‫ذ‬
adalah peristiwa yang benar-benar ajaib dan luar biasa di luar jangkauan akal
dan kemampuan manusia. Selepas itu, Allah menyebutkan ََٰ ‫ِي َأ ۡۡس‬
"‫ى‬ َٓ ‫ "ٱَّل‬yang
bermaksud “yang telah mengisrakkan atau memperjalankan” memberikan
pengertian bahawa Nabi SAW diisrakkan oleh Allah bukan Israk Nabi SAW
dengan sendirinya sebab Nabi SAW adalah sebagai hamba Allah yang
dalam kekuasaan Allah.
Peristiwa Israk dan Mikraj ini ada disebut dalam beberapa hadis-hadis
sahih bersumberkan dari Anas bin Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Al-
Imam Al-Bukhari dan Muslim yang menjelaskan perjalanan peristiwa Israk
dan Mikraj tersebut.

Pada suatu malam, malaikat Jibril turun dan membawa Nabi SAW ke
Baitullah. Malaikat Jibril telah membedah dada Rasulullah SAW kemudian
dibersihkannya dengan air zamzam lalu dituangkan hikmat dan iman.
Kemudian Nabi SAW menunggang Al-Buraq menuju Baitul Maqdis dan di
sana Baginda SAW mengerjakan solat 2 rakaat.

Selesai solat, Jibril menghidangkan satu bekas yang berisi arak dan
satu bekas berisi susu. Lalu Nabi SAW memilih susu sebagai simbolik
kepada Islam, agama fitrah. Aqidah, syariah dan akhlak dalam Islam adalah
sesuai dengan kehendak dan ciptaan manusia. Apa sahaja ajaran dalam
Islam tidak bercanggah dengan sifat-sifat semulajadi manusia.

Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi Allah,

Dalam masa yang sama, peristiwa ini telah diambil peluang oleh kafir
Quraish untuk wujudkan keraguan supaya orang-orang yang beriman tidak
mempercayai apa yang diceritakan oleh nabi SAW. Sebenarnya, apa yang
disaksikan oleh baginda SAW dengan pelbagai peristiwa itu adalah sesuatu
yang tidak boleh diterima oleh logik akal. Oleh kerana itu, Saidina Abu Bakar

3
Khutbah Jumaat 20 Mac 2020M / 25 Rajab 1441H: “Israk Dan Mikraj Menguatkan Keimanan”.
Jabatan Agama Islam Selangor

al-Siddiq Radhiallahu Anhu ketika ditanya tentang pendiriannya berkaitan


peristiwa Israk dan Mikraj, maka dengan tenang beliau menjawab:

ُ‫ص ّد ُق ُه ف ُْ َما ُه َى َؤ ْب َعد‬


َ ‫ إ ّوي َ َُل‬،‫ص َد َق‬
َ ‫اى َف َق ْد‬
َ َ َ َ ْ َ
‫ل ِئن مان ق‬
ِ ِ ِِ
َ‫و‬ َ ْ
ِ ‫ِمن ذ ِل‬
“Jika baginda SAW yang berkata maka ungkapannya adalah benar.
Sememangnya aku akan tetap mempercayai lebih dari itu”.

Muslimin yang dirahmati Allah,

Peristiwa agung ini mengandungi iktibar dan keinsafan kepada umat


Islam untuk meningkatkan iman serta mengambil beberapa pengajaran yang
menggambarkan kebesaran Allah SWT.

Allah memperjalankan Nabi SAW hanya mengambil masa dalam satu


malam sahaja dari Masjidil Haram, Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha dan balik
semula ke Masjdil Haram. Sedangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke
Baitul Maqdis sahaja mengambil masa 40 hari.

Pelbagai peristiwa dizahirkan bagi menggambarkan tentang amalan-


amalan yang dilakukan oleh manusia di dunia yang akan diperhitungkan di
akhirat kelak. Setiap amal kebaikan akan diberikan ganjaran yang berlipat
ganda sementara amal keburukan yang dilakukan akan dibalas dengan azab
yang setimpal.

Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tabrani dan al-Bazzar,


Nabi Muhammad SAW telah melalui penempatan beberapa kaum yang hidup
mereka penuh dengan kemaksiatan. Antaranya mereka malas mendirikan
solat, enggan membayar zakat, bergelumang dengan wang riba, suka
mengumpat, menyebar fitnah, berzina, bersikap sombong dan mengkhianati
4
Khutbah Jumaat 20 Mac 2020M / 25 Rajab 1441H: “Israk Dan Mikraj Menguatkan Keimanan”.
Jabatan Agama Islam Selangor

janji. Ini menggambarkan betapa besarnya azab siksa yang akan menimpa
umat manusia sekiranya melakukan maksiat dan derhaka kepada Allah.

Nabi SAW juga dibawa melihat ke suatu lembah yang nyaman dan
dingin, anginnya membawa bauan wangi harum semerbak bagai kasturi,
serta kedengaran suara yang riang gembira. Inilah suara syurga yang
merayu memohon agar Allah membalas apa-apa yang dijanjikan, walaupun
mereka sedang menikmati berbagai-bagai nikmat syurga, namun syurga
masih memohon lagi nikmat yang lebih besar sebagai ganjaran kepada yang
beriman dan beramal soleh. Demikian balasan yang amat besar kepada
umat Nabi Muhammad SAW yang taat perintah-Nya.

Selepas itu Jibril AS membawa Nabi ke suatu tempat, kedengaran


suara bising dan udaranya berbau busuk. Jibril AS menyatakan, itu adalah
suara neraka Jahannam yang menyeru agar ditambah lagi azab yang
dijanjikan walaupun telah bertimbun padanya rantai, belenggu, api
menjulang, air panas mendidih, tetapi neraka Jahannam masih memohon
lagi azab dan seksa kepada mereka yang mensyirikkan Allah dan melakukan
maksiat.

Dalam perjalanan mikraj, Nabi Muhammad SAW membuat kunjungan


hormat kepada Nabi Adam AS dan rasul-rasul yang lain sehingga langit ke
tujuh. Menurut Tafsir al-Maraghiy, sesungguhnya pada peristiwa ini terdapat
suatu pengertian bahawa semua Rasul walaupun berlainan keturunan,
zaman, bahasa dan budaya, namun mereka hormat-menghormati antara
satu sama lain. Perbuatan ini patut diambil iktibar semua manusia agar
sentiasa menjalin persaudaraan, berkasih sayang, saling menghormati dan
jauhi daripada perkara yang boleh menimbulkan perpecahan sesama sendiri.

5
Khutbah Jumaat 20 Mac 2020M / 25 Rajab 1441H: “Israk Dan Mikraj Menguatkan Keimanan”.
Jabatan Agama Islam Selangor

Hadirin yang dikasihi Allah sekalian ,

Kemuncak daripada peristiwa Israk dan Mikraj, Allah SWT


memfardhukan ibadat solat fardhu sebanyak 5 waktu sehari semalam. Solat
merupakan perhubungan kita dengan Allah SWT. Dengan sebab itu
sewajarnya solat dilakukan dengan sempurna kerana solat adalah sebaik-
baik pencegahan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut, ayat 45:

ۡ ٓ ۡ ۡ ‫إ ذنَٱ ذ‬
ُ َٰ ‫لصل ََٰةََت ۡي‬
‫َهَع ِوَٱلفحشاءََِوَٱلهيه َِر‬ ِ
“Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perkara keji dan mungkar”.

Sesungguhnya solat adalah ibadat utama yang diibaratkan seperti tiang


dalam sesebuah bangunan. Hadis daripada Umar Bin al-Khattab Radiallahu
Anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda:

ْ‫ن‬ َ َ ْ ّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ّْ ُ َ ُ َ‫َ ا‬
ِ ‫الد ًِن ِو ِم‬
ِ ِ ‫ام‬
ِ ‫ام ِها ِف ِق ِد ِؤ ِق‬
ِ ‫ن ِؤ ِق‬
ِ ‫الد ًِن ِف ِم‬
ِ ِ ‫اد‬ ِ ‫لص ِل ِة ِِع ِم‬
ِ ‫ِا‬
ْ ّ َ َ َ ْ ََ َ َََ
‫الد ًِن‬ ِ ِ ‫ِج ِس ِل ِها ِف ِق ِد ِه ِد ِم‬
“Solat itu tiang agama, sesiapa yang mendirikannya bermakna ia
mendirikan agama, sebaliknya bagi mereka yang meninggalkannya seolah-
olah meruntuhkan agama.”
(Riwayat al-Baihaqi).

Muslimin hadirin Jumaat sekalian ,

Mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita menghayati pengajaran Israk


dan Mikraj Rasulullah SAW supaya dapat dijadikan panduan hidup kita.
Antaranya:

6
Khutbah Jumaat 20 Mac 2020M / 25 Rajab 1441H: “Israk Dan Mikraj Menguatkan Keimanan”.
Jabatan Agama Islam Selangor

1. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa Israk dan Mikraj adalah


benar dan bukti kekuasaan Allah SWT.

2. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa menghayati peristiwa


Israk dan Mikraj dapat meningkatkan keimanan dan kesejahteraan hidup.

3. Umat Islam hendaklah menginsafi bahawa penderhakaan kepada


Allah akan mengundang kemurkaan-Nya.

‫ذ‬ ْ ‫ذ‬ ‫ُ ُ ذ‬
َ‫يم‬ ‫ج‬
ِ ِ ِ ‫َالر‬ ‫ان‬ ‫ط‬ ‫ي‬ ‫َالش‬ ‫ِو‬
‫ن‬ َِ ‫اّلل‬ِ ‫أعَذَب‬
ۡ ٓ ‫ُّ ۡ ذ‬ ۡ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ُۡ ۡ
َٰ
َ‫ت َأرينم‬ َ ِ ‫اس َوناَجعلياَٱلرءيا َٱل‬ َ ِ ‫ِإَوذ َكلياَلم َإِن َربم َأحاط ََب ِٱنل‬ َ
َۡ‫يد ٌُم‬ ُ ‫ان َو ُُن َّ ُف ٍُ ۡم َفهاَيز‬ ۡ ُۡ ُ ۡ ۡ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ّ ‫ذ ۡ ا‬
ِ ِ َِ ‫اس َوَٱلشجرةَ َٱلهلعَىةَ َ ِِف َٱللرء‬ ِ ‫إَِل َف ِتية َل ِلي‬
‫ا‬ ‫ا‬ ۡ ُ ‫ذ‬
٦٠َ‫إَِلَطغيَٰياَنبِيا‬
“Dan (ingatlah) ketika Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad),
bahawa sesungguhnya Tuhanmu meliputi akan manusia (dengan ilmu-Nya
dan kekuasaan-Nya dan tiadalah Kami menjadikan pandangan (pada malam
Mikraj) yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai satu ujian
bagi manusia dan (demikian juga Kami jadikan) pokok yang dilaknat di dalam
Al-Quran dan Kami beri mereka takut (dengan berbagai-bagai amaran) maka
semuanya itu tidak menambahkan mereka melainkan dengan kekufuran
yang melampau.”
(al-Israk : 60).

7
‫‪Khutbah Jumaat 20 Mac 2020M / 25 Rajab 1441H: “Israk Dan Mikraj Menguatkan Keimanan”.‬‬
‫‪Jabatan Agama Islam Selangor‬‬

‫هللا ل ْي َو َل ُن ْم في ْال ُق ْسآن ْال َع ِظ ُْم‪َ ،‬و َه َف َعن ْي َوإ اً ُالمْ‬ ‫َبا َز َك ُ‬
‫َ ِ ّ ْ ْ ِ َ ْ َ َ ِ َ ا َ ّ ِ ْ َ ِ ْ ُْ‬ ‫ِ‬
‫ب َما ف ُْه م َن َ‬
‫الرل ِس الح ِنُ ِم وجقب ِل ِم ِني و ِمىنم‬ ‫و‬
‫ِ ْ ِ‬ ‫اث‬ ‫آلاً‬ ‫ِ َ ِ ِ ِ‬
‫السم ُْ ُع ال َع ِل ُْم‪ُ.‬‬ ‫لوج ُه‪ ،‬إ اه ُِه ُه َى ا‬ ‫ج َ‬
‫ِ‬
‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬
‫هللا ال َع ِظ ُْ َم ِل ْي َولن ْم َوِل َس ِأئ ِس‬‫ؤقى ُى ق ْىل ْي َهرا َوؤ ْس َِخ ْغف ُس َ‬
‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ُْ ْ ْ َ َ ُْ‬
‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫اسخغ ِف ُس ْو ُه إ اه ُه ُه َى الغف ْى ُز ا‬
‫الس ِح ُْم‪ُ.‬‬ ‫َ‬ ‫اث‪ ،‬ف ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫ِ‬ ‫اْلس ِل ِمين واْلس ِلم ِ‬

‫‪8‬‬
‫‪Khutbah Jumaat 20 Mac 2020M / 25 Rajab 1441H: “Israk Dan Mikraj Menguatkan Keimanan”.‬‬
‫‪Jabatan Agama Islam Selangor‬‬

‫‪KHUTBAH KEDUA‬‬
‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َْ َ ْ ُ ا ا ْ َ ََ َ َ ُْ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ا‬
‫َالحم ِد َ ِلل ِه ال ِري جعلىا ِمن اْلس ِل ِمين‪ ،‬وزشقىا ِمن َالط ُِب َ ِ ِ‬
‫اث‪.‬‬
‫الل ُه َو ْح َد ُه ََِل َشسٍْ َو َل ُه‪َ ،‬وؤ ْش َه ُد ؤنا‬ ‫ْ َُ ْ ا ََ ا ا‬
‫شهد ؤ ِن َّل ِإله ِإ َِل‬‫ؤ ِ‬
‫ِ‬
‫ُ َ ا ً َ ْ ُ ُ َ َز ُ ْ ُ ُ َ ا ُ ا َ ّ َ َ ّ ْ َ َ ْ َ َ َ ّ َ‬
‫ك على س ُِ ِدها‬ ‫محمدا عبده و سىله‪ .‬اللهم ص ِل وس ِلم وبا ِز ِ‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ََ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ َ ا َ ََ‬
‫ان ِإلى ً ِى ِم‬ ‫محم ٍد َوعلى‪ِ ‬آل ِِه‪ ‬وصح ِب ِ ِه‪ ‬ومن ج ِبعهم ِب ِئ ُحس ٍ ِ‬
‫ُن ْم َوإ اًايَ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫اُ ْ ا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّْ ا َُْ َ‬
‫ِ‬ ‫وص‬
‫هللا‪ِ ،‬اجقىا الله‪ ،‬ؤ ِ‬ ‫الدً ِن‪ .‬ؤما َبعد‪َ ،‬فُا ِ ْع ُباد َ ِ‬ ‫ِِ‬
‫ن‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬
‫هللا فقد فاش اْلخقى ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِبخقى‬
‫ُّ‬ ‫ّ‬ ‫ذ‬ ‫ُ ُ ُّ‬ ‫ذ ذ‬ ‫ََ َ ُ ََ َ‬
‫بۚٓ َيأيٍاَ‬ ‫َٰٓ‬ ‫ّلل َونلئِهت ًَۥ َيصلَن َلَع َٱنل ِ َِ‬ ‫َٰٓ‬ ‫ن َٱ َ‬ ‫وقاى هللا حعالى ‪ :‬إ ِ َ‬
‫ً‬ ‫ۡ‬ ‫ُّ ْ‬ ‫ۡ‬ ‫ُ ْ ُّ ْ‬ ‫ذ‬
‫ٱَّلِيوََءانيَاَصَلَاَعليًَِوسلِهَاَتسلِيهاَ‪٥٦‬‬
‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ ا ُ ا ْ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ ُْ ْ َ َ ُْْ ْ َ َ ُْْ َ َْ‬
‫لاحُ ِِ‬
‫اء‬ ‫اث ِ‬ ‫اث واْلؤ ِم ِىين واْلؤ ِمى ِ ِ‬ ‫اللهم اغ ِف َس ِللمس ِل ِمين واْلس ِلم َِ‬
‫الد َع َىاث َوٍاَ‬ ‫اث‪ ،‬إ اه َو َسم ُْ ٌع قسٍْ ٌب ُمج ُْ ُب ا‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫ِمنهم ولامى ِ ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ اُ ا ا َ ْ ُ َ ََََ ا ُ َ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ْ‬
‫وَ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫اث‪ َ .‬اللهم ِإها وسإلو وهخىسل ِإلُو ِبى ِب ُِ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫اض ي الح َاج‬ ‫ق‬
‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬
‫لام ْين‪َ ،‬و َو ْسإ ُل َو بإ ْس َمأئ َو ْال ُح ْس َِنى‪َ ،‬وص َفاج َو ْال ُع ْظ َمى‪ ،‬ؤنْ‬ ‫ِ‬
‫ِ َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫َ َْ َ‬ ‫ِ‬
‫ا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫َ‬
‫السبا ِهُ ِِت‪ ،‬و ِب ِحف ِظ ِوقاً ِخو الصمدا ِهُ ِت‪،‬‬‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫جحفظ ِبعي ِن ِعىاً ِخو ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬
‫َ َ ُ‬ ‫ُْ َ‬ ‫ُ‬ ‫ُْ َ‬ ‫َ ََ َ َ َ ُْ َ ا‬
‫ج ِللت م ِل ِنىا اْلعظ ِ ِم‪ ،‬سلطان س ِل ِڠىز‪ ،‬سلطان شسف‬
‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ‬ ‫ُْ َ‬ ‫ّ‬
‫الدًن‬ ‫ِ‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ِ‬ ‫ص‬ ‫ان‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫اْلسحىم‬
‫َ‬ ‫ابن‬ ‫الحاج‬ ‫شاه‬ ‫َس‬ ‫ز‬ ‫اد‬ ‫ًن‬ ‫الد‬ ‫ِ‬
‫َْْ َ َ ْ َ ََ‬ ‫ا‬ ‫ُ‬ ‫َ ا‬
‫عبد العصٍص شاه الحاج‪ .‬اللهم ؤ ِد ِم العىن وال ِهداًت‬
‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ اْ َْ َ ّ ا َ َ ا ََ‬
‫الصحت والسلمت ِمىو‪ِ ،‬لى ِل ِى عه ِد س ِل ِڠىز‪،‬‬ ‫الخى ِفُق‪ ،‬و ِ‬ ‫و ِ‬
‫‪9‬‬
Khutbah Jumaat 20 Mac 2020M / 25 Rajab 1441H: “Israk Dan Mikraj Menguatkan Keimanan”.
Jabatan Agama Islam Selangor

ّ ُ َ َ َ ْ ُّ ْ َ َ
‫الدًن ادزَس شاه‬ ِ ‫حڠهى ؤ ِمير َشاه ِاب ِن السلطان شسف‬
َ ْ َ َ َ َََ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ْ
‫لى‬ ِ ‫ ِفى َ اؤم ٍن َوص ِل ٍح وعا ِفُ ٍت ِبم ِىو ول ْس ِمو ا ًا َ ذاالج‬،‫الحاج‬
ْ ‫ الل ُه ام ؤط ْل ُع ْم َس ُِه َما ُم‬.‫َوإلا ْل َسام‬
‫ص ِل َح ْي ِن ِلل ُم َىظ ِف ْين َو ا‬
‫الس ِعُ ِتا‬
َ ‫ُْ َ َ ا‬ َ َ ُ َ ِ َ َ ْ ّ َ ِ َ ِْ َ
.‫اصدهما ِلط ِس ٍِق اله ِدي والسش ِاد‬ ِ ‫ و ِبلغ مق‬،‫وال ِب ِل ِد‬ ِ

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa, kami bersyukur


kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada
negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu,
dibawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai Ketua Agama Islam di
negeri ini.

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman dan


pegangan kami kepada Ahli Sunnah Wal-Jamaah, peliharalah kami daripada
ajaran yang terkeluar daripada Islam seperti Ahmadiah atau Qadyani dan
ajaran-ajaran yang difatwakan sesat seperti Syiah dan Ajaran Millah
Abraham. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukanlah hati-hati kami,
kurniakanlah kami rezeki yang luas lagi barakah, kayakanlah kami dengan
ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami daripada bala bencana dan
wabak penyakit seperti Covid-19 dan lain-lain.

ْ َ ََ َ ّ َ ْ ‫ا‬ ‫ا‬ َ َ َُُْ


‫هللا‬
ِ ‫ ِبس ِم‬،‫ق‬ ِ ‫خ ِل‬
ِ ‫ش ِِس ِما‬ ِ َ‫ن‬ ِ ‫اث ِِم‬
ِ ِ ‫ام‬ ِ ‫الخ‬
ِ ‫هللا‬
ِِ ‫اث‬ ِ ِ ‫لم‬ِ ‫ِو ِع ِى ِذ ِِب ِه‬
َ‫الس َما ِء َو ُهى‬ ‫اسم ِه َش ْي ٌء في ْلا ْزض َوََل في ا‬ ْ ‫ض ُّس َم َع‬ ُ ًَ ‫االري ََل‬
ِ
ِ ِ
َّ َ َّ َ َ ََ ْ َ َ َ َ ْ ‫ا ُ ْ َ ُ َ ا ُ ا ْ َ ْ َ ا‬ ِ ِ
‫الصها‬
َِ َ ‫السِبا َ و‬ ِِ ‫ل ِء ِو‬ ِ ‫اء ِو ِال ِغ‬ ِ ‫اد ِف ِع ِع ِىا ِال ِىِب‬ ِ ‫ ِا ِلل ِه ِم‬.‫ُم‬ ِ ‫الس ِمُع الع ِل‬
ََ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ
‫ن ِب ِل ِ ِد ِها ِه ِرا‬ ِ ‫ن ِع‬ ِ‫ط‬ِ ‫س ِى ِء ِال ِِف ِت ِ ِن ِما ِظ ِه ِس ِِم ِن ِها ِو ِما ِب‬ ِ ‫ن ِو‬ِ‫ح‬ ِ ‫اْل‬
ِ ‫ِو‬
َ َ ْ ‫َ ُْ ْ ْ َ َ َ ً َ َ ا‬
‫ َِا اِلل ُِه ِما‬.‫اْل ِْي َ ِن‬ َ ْ َ َ ً‫َ ا‬
ِ ‫ب ِال ِع‬ ِ ‫ام ِت ًِا ِز‬
ِ ‫س ِِل ِِم ِي ِن ِع‬
ِ ‫اْل‬
ِ ‫سا ِئ ِِس ِِب ِل ِ ِد‬
ِ ‫ن‬ ِ ‫اص ِت ِو ِع‬ ِ ‫خ‬ ِ
10
Khutbah Jumaat 20 Mac 2020M / 25 Rajab 1441H: “Israk Dan Mikraj Menguatkan Keimanan”.
Jabatan Agama Islam Selangor

ُ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ‫َ ْ َ َ َ َ َ ا‬
‫ وعىذ‬،‫ ؤهت الغ ِني وهحن الفقس ِاء‬،‫اهت هللا َل ِإله ِإَل ؤهت‬
َ‫ب َو م ْن َش َواى و ْع َمخ َو َو َج َح ُّىى َعاف َُخ َو َو ُف َج َاءة ه ْق َمخو‬
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ
َ َِ ‫َو‬
ِ .‫ج ِم ُْ ِع َسخ ِطو‬
Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat
fardu lima waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui Lembaga
Zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui Perbadanan
Wakaf Selangor dan Tabung Amanah Pembangunan Islam Selangor.

         
.           .
،‫هللا‬ َ ‫ع َب‬
‫اد‬
        ِ ِ
       
ِ  
ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ‫َ ْ ُ ُو‬
ْ،‫ ًَص ْد ُلم‬‫ َع َلى ِو َعم ِِه‬ ‫اش ُن ُس ْو ُه‬
َِ َ ُ ‫َ ْ َ َ ِ ا‬ ‫فاذ َلس ا هللا الع ِظُم ًرلسلم و‬
َ‫ ٌُ ْعط ُن ْم َو َلر ْل ُس هللا ؤلب ُر والله ٌ ْعل ُم ما‬‫ضل ِه‬ ْ ‫اسإ ُل ْى ُه م ْن َف‬
ْ ‫َِو‬
ِ ِ ِ ِِ ِ َ
ِ .‫ص َى ُعىن‬ ْ ‫َج‬
*****

11