Anda di halaman 1dari 4

1. Gadis yang ______________ itu 6.

Jururawat itu memberikan


tidak sombong walaupun _______________ yang terbaik
mempunyai paras rupa yang kepada
cantik. pesakitnya.
A mahasiswi C jelitawan A layanan C hembusan
B maharani D seniwati B bayangan D gambaran

2. _____________ menuju ke 7. Pada hujung minggu yang


rumah datuk Anna sangat lepas, keluarga Benny
bersimpang-siur. berkelah di_______________ .
A Jalan C Padang A Pantai Irama C Tugu Negara
B Rumah D Bangunan B Perodua Myvi D Klinik Sri
Inai

3. “ ___________ , inilah juadah 10. Airis ada temu janji dengan


yang didatangkan khas dari pakar mata iaitu ___________
China," sembah bendahara Hamzah di klinik.
kepada sultan. A Datin C Doktor
B Puan D Tuan
A Beta C Tuanku
B Patik D Baginda

4. _____________ , cepatnya 11. Bekalan kepada mangsa-


kamu sampai ke kelas! mangsa banjir itu akan
A Eh C Amboi ____________ dihantar.
B Wah D Aduhai A segera C kemudian
B baharu D awal
5. “___________ Kim Lin
berjumpa dengan saya" ujar 12. Emak telah membuat
Cikgu Nora persiapan ____________ kerana
kepada ketua darjah. bimbang banjir akan berlaku
A Sila C Minta secara tiba-tiba.
B Usah D Tolong A awal C suntuk
B lama D sementara
8. Kita harus tahu akan
peranan ______________ 13. _______________ yang
berdasarkan tugas yang diberi. terkenal itu telah
A satu-satu C senyap- dianugerahkan sebagai
senyap pelakon terbaik.
B harap-harap D masing- A Seniwati C Mahasiswa
masing B Usahawan D Juruteknik

9. Ajay berjalan menuju ke 14. Cikgu Amir diminta untuk


tempat rakan-rakannya mengukur ketinggian ________
______________ . murid Tahun 5 Dedikasi.
A menangis C berhimpun A setengah C separuh
B tersenyum D berbaris B pelbagai D semua

1
15. Pegawai bomba
menunjukkan cara-cara ______ 21.Kita boleh ________internet
alat pemadam api yang betul. untuk mencari maklumat
A menggunakan C digunakan tentang pelajaran.
B penggunaan D berguna A layari C belayar
B melayari D pelayaran
16.Kita perlu
menjaga__________ agar diri 22. Mangsa kemalangan yang
tidak mengalami cedera di kaki itu _____ oleh
kecederaan. pegawai polis.
A kesihatan C keselamatan A diheret C dipapah
B kedudukan D kepercayaan B diusung D digalas

23. Cangkerang kura-kura


yang
17. Salman dan keluarganya ________membantu melindungi
mengunjungi nenek di dirinya daripada musuh.
kampung. A tebal C keras
Pilih perkataan seerti bagi B kuat D kukuh
mengunjungi.
A menyemai C menemani
B menziarahi D melalui

18. Penduduk kampung itu 24. Majlis perasmian itu


bersepakat untuk membantu diadakan dengan __________
mangsa kebakaran di sekali.
kampung mereka. A meriah C terbilang
Pilih perkataan berlawan B gembira D cemerlang
bagi bersepakat.
A berpecah C berpisah 25. Kita tentu mendapat
B bersetuju D bersatu __________ jika rajin belajar.
A hebat C puji
19. Ayah _____________di kebun B maju D manfaat
untuk mencari rezeki buat
kami 26. Kita perlu
sekeluarga. memperuntukkan
A membanting tulang masa ___________ empat jam
B sekangkang kera sehari untuk mengulang kaji
C berlapang dada pelajaran.
D bermurah hati A seada-adanya
B secukup-cukupnya
20. Klta perlu _______________ C selebih-lebihnya
untuk bertanya agar sesuatu D sekurang-kurangnya
perkara dapat dilakukan
dengan betul. 27. Karangan yang
A membuta tuli dihasilkan
B ringan mulut oleh Shafiq Iqmal
C ambil mudah mempunyai kira-kira 120
D mulut manis _______ perkataan.
2
A baris C patah
B deret D berkas 34. Adik Razmi ___________
peserta terakhir mendaftarkan
28. Minggu Membaca diri dalam pertandingan
Sekolah saya berlangsung bercerita itu.
_______ pukul 8.00 pagi ______ A ialah C adalah
pukul B juga D tidak
12.00 tengah hari.
A dari… hingga 35. Dia _________ tidur semasa
B pada … ke kami tiba di rumahnya tadi.
C daripada … ke A masih C begitu
D di … hingga kepada B barangkali D kemudian

29.“Saya memang ______ 36. Penduduk desa itu


hendak menjadi seorang mengamalkan sikap _________
angkasawan negara semasa menghadapi sesuatu
yang pertama,” kata beliau. masalah.
A besar hati C isi hati A hormat-menghormati
B puas hati D ada hati B hina-menghina
C berlumba-lumba
30. “Saya ____kerana tidak D bantu-membantu
pernah bersekolah,” kata
beliau.
A buta hati C buta huruf
B puas hati D celik huruf

37. Kawasan tepi laut yang


31. Kami telah menasihatinya telah ___________ itu akan
beberapa kali. ______, dibersihkan.
perangainya tetap tidak A mencemari C tercemar
berubah. B dicemar D pencemaran
A Sehubungan
B Namun begitu 38. “Inilah hasil __________
C Demikianlah kami,”
D Lantaran itu kata petani itu.
A banting tulang C titik peluh
32. ____________ orang pak cik B ikat perut D buah hati
saya bergiat dalam bidang
pertanian. 39. Ketua kelas itu berasal dari
A Kedua C Kedua-dua __________?
B Berdua D Berdua-dua A siapa B apa
C mana D berapa
33. Program Keluarga Angkat
itu 40. ________kah nama haiwan
_________ untuk menanamkan peliharaan Cikgu Ana?
sikap kerjasama antara A Apa B Siapa
penduduk dengan mahasiswa C Berapa D Mana
tempatan.
A ialah C adalah 41. ______ keadaan mangsa
B merupakan D tidak
3
banjir di Kampung Buloh pulang ____ kayu api sambil
Kasap? menunggang ____ basikal tua.
A Bagaimanakah A. sebiji … sebiji
B Bilakah B. sesikat … sebuah
C Mengapakah C. sebuku … sebidang
D Berapakah D. seberkas … sebuah

42. “Apakah yang dibuat oleh 49. Beberapa orang pekerja


anggota Pengakap____ di_____? sedang ____ tingkap bangunan
A ini…situ B itu…sana yang tinggi itu.
C sini…itu D situ…sana A.mengelap
B.menggilap
43. Hakim yang mengadili C.menyental
pertandingan semasa hari D.membelai
perkhemahan itu memang
________. 50. Borang penyertaan itu
A rajin B cergas hendaklah dihantar ____ saya
C jelas D adil secepat mungkin.
A. pada
44. Aiman _________ pasukan B. kepada
bola sepak sekolah kami. C. dari
A ayam jantan D. daripada
B tulang keting
C ayam tambatan
D rabun ayam

45. Murid itu bercita-cita


menjadi seorang polis.
A Ada hati B Berat hati
C Besar hati D Iri hati

46. Anggota pengakap


mengamalkan sikap bantu-
membantu.
A. Bagai isi dengan kuku
B. Seperti rumput di tepi jalan
C. Bagai aur dengan tebing
D. Seperti enau dalam belukar.

47. Mesyuarat itu diadakan


untuk membincangkan ____
hari perkhemahan yang akan
diadakan tidak lama lagi.
A. dari
B. untuk
C. tentang
D. kepada

48. Pak Razak membawa


4

Anda mungkin juga menyukai