Anda di halaman 1dari 1

BATALYON KOMANDO 461 PASKHAS

STAF KESEHATAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR. ……../SK/……. /…………….

Yang bertanda tangan dibawah ini ……………………………………………………………………………………


Menerangkan bahwa :

Nama : ………………………………………… NRP / NIP : …………………………………


Pangkat : ………………………………………… Umur : …………………………………
Jabatan : ………………………………………… Kesatuan : …………………………………

Berhubungan dengan dibuatnya surat ini, maka yang bersangkutan diatas telah
melaksanakan Vaksin Anti Tetanus secara rutin. Demikian surat ini dibuat unuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta, …………………………………
Catatan. Staf Kesehatan Batalyon Komando 461 Paskhas
………………………………………………………………… Staf Kesehatan
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… Muhammad Risal
………………………………………………………………… Takes/NRP.61619704544848