Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 4

Tarikh
Kelas
Masa
Modul KESIHATAN FIZIKAL
Tajuk KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF
Standard Kandungan 1.2
Standard Pembelajaran 1.2.3
Pada akhir pengajaran, murid dapat:

Objektif Pembelajaran 1. Menyatakan cara menangani pelbagai situasi negative terhadap


perubahan fizikal pada diri sendiri, rakan dan keluarga.

1. Menjelaskan cara menangani pelbagai situasi negative terhadap


perubahan fizikalmurid setelah akil baligh.
 Contoh situasi : Murid berasa malu akibat diejek oleh rakan-
rakannya kerana perubahan fizikal yang berlaku ke atas
murid tersebut seperti yang dinyatakan di atas.
2. Murid menceritakan pelbagai situasi negatif yang dialami semasa
Aktiviti
proses akil baligh berlaku seperti
 Ejekan rakan
 Dipulaukan oleh rakan sebaya
 Hilang keyakinan diri
3. Kad situasi dan murid memilih jawapan situasi yang sesuai.
4. Perbincangan dan rumusan.
Kreatif dan Inovatif
EMK
BBM Buku teks, buku tulis
Soalan (Bertulis atau lisan)
Penilaian P&P
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
Refleksi dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………...................................