Anda di halaman 1dari 20

SULIT 02/1

BAHAGIAN A
JAWAB SEMUA SOALAN
(20 markah)
Soalan 1 - 4

Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan memilih jawapan yang paling sesuai.

1 Kaki Nek Salmah berasa ___________ kerana terlalu jauh berjalan.

A lesu
B lemau
C lembik
D lenguh

2 ________, berani kamu memburuk-burukkan aku dihadapan rakan-rakan yang


lain !
A Eh
B Oh
C Cis
D Nah

3 Pak Amin membuang sarang ___________ pada tiang rumah itu.


A kuda-kuda
B dekak-dekak
C angkut-angkut
D kunang-kunang

4 Para peserta lawatan diingatkan supaya menjaga tingkah laku dan __________
sepanjang lawatan itu.

A tatacara
B tatakerja
C tatatertib

2 SULIT
SULIT 02/1

D tatabahasa

Soalan 5 - 6

Ayat-ayat berikut mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan,
kesalahan itu telah ditandakan dengan A, B atau C dan jika tiada kesalahan telah
ditandakan dengan D. Pilih jawapan yang paling sesuai.

5 Tolong jangan berbuat bising di kawasan ini kerana peperiksaan sedang

A B

dijalankan. Tiada kesalahan.

C D

6 Antara program yang dirancang untuk meningkatkan prestasi calon PT3 adalah
A B C
Bengkel teknik menjawab soalan. Tiada kesalahan.

Soalan 7 - 8

Bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat berikut mungkin mengandungi


kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak.

Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan
tandakan D jika tiada kesalahan.

7 Adakah pendapat anda tentang program Masyarakat Penyayang yang telah

dilancarkan oleh kerajaan?

A Bagaimanakah dapatan anda

B Manakah dapatan anda

3 SULIT
SULIT 02/1

C Apakah dapatan anda

D Adakah pendapat anda

8 Perniagaan itu didenda kerana tidak meletakkan tanda harga pada barang

jualannya.

A Peniaga itu denda

B Peniaga itu didenda

C Itu perniagaan didenda

D Pernigaan itu didenda

Soalan 9 -10

Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang berhuruf condong dengan


betulnya.

9 I Baju itu sesuai dipakai oleh wanita yang bertubuh kecil.

II Mereka terpaksa berhimpit-himpit di dalam bilik yang kecil itu.

III Nenek menjalankan perusahaan kecil di kampung untuk menjana

pendapatannya.

IV Abang menjangkakan perniagaan itu akan bertambah maju dalam jangka

masa kecil

A I dan II sahaja

B III dan iv sahaja

C I, II dan III sahaja

D II, III dan IV sahaja

10 I Kami bertolak ke kawasan pedalaman itu apabila hari sudah segar.

4 SULIT
SULIT 02/1

II Peristiwa yang menyedihkan itu masih segar dalam ingatanku.

III Sayur-mayur yang dijual di pasar malam itu masih segar.

Iv Kami berjalan-jalan di taman bunga sambil menghirup udara segar.

A I dan II sahaja

B III dan Iv sahaja

C I, II dan III sahaja

D II, III dan Iv sahaja

Soalan 11 - 12
Pilih ayat-ayat yang betul.

11 I Farhan pun tampil ke pentas untuk menerima hadiah dari pengetua sekolah.

II Pokok kelapa yang surut ke arah kandang lembu itu telah ditebang oleh

ayah.

III Syafik menuntun orang tua yang kelainan upaya itu ketika melintas jalan

Raya.

IV Pembantu kedai itu memikul tong gas untuk dihantar ke rumah Puan Sofia.

A I dan II sahaja

B I, II dan III sahaja

C I, II dan III sahaja

D II, III dan IV sahaja

12 I Selain kamu, siapakah lagi yang disoal siasat oleh guru disiplin?

II Aniza menoleh ke kiri dan ke kanan sebelum melintas jalan raya.

III Sedangkan dia yang pandai pun boleh gagal jangankan kita.

IV Dia menerima daripada sahabat lamanya e-mel pagi tadi.

5 SULIT
SULIT 02/1

A I dan II sahaja

B III dan IV sahaja

C I, II dan III sahaja

D II, III dan IV sahaja

Soalan 13

Pilih ayat-ayat yang mempunyai maksud yang sama atau maksud yang paling
hampir dengan ayat yang dicetak tebal.

13 Semua hadiah bagi cabutan bertuah telah disampaikan oleh pengetua

sekolah sebelum majlis tersebut berakhir.

A Pengetua sekolah telah menyampaikan semua cabutan bertuah sebelum

majlis tersebut berakhir.

B Pengetua sekolah telah menyampaikan semua hadiah tersebut sebelum

majlis cabutan bertuah berakhir.

C Pengetua sekolah telah menyampaikan semua hadiah bagi cabutan

bertuah sebelum majlis tersebut berakhir.

D Sebelum majlis cabutan bertuah berakhir, semua hadiah kepada

pengetua sekolah tersebut telah disampaikan.

Soalan 14 - 15

Pilih peribahasa atau maksud peribahasa yang paling sesuai.

14 Peribahasa yang menunjukkan perilaku kalau jauh berkasih-kasihan, kalau dekat


saling bergaduhan ialah
A dekat bau bunga, jauh bau tahi.
B gunting makan di hujung.

6 SULIT
SULIT 02/1

C telur di hujung tanduk.


D aur ditarik songsang

15 Pembangunan pesat ekonomi negara menjadikan Malaysia sudah mampu


bersaing dengan negara maju yang lain. Peribahasa yang sesuai ialah
A belum duduk sudah berlunjur
B duduk sama rendah berdiri
C ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi.
D berat mata memandang berat lagi bahu yang memikul.

Soalan 16 - 20

Baca pantun di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Pantun Dua Kerat (Nasihat)

Berapa jauh wujud dengan sifat, Emas, perak, tembaga, suasa,


Sejauh lutut dengan pelipat. Malas bergerak tidak merasa.

Sarang semut dalam gelap, Buah sintang, buah senikul


Orang selimut selalu lelap. Satu memegang satu memikul.

Hitam-hitam pucuk kawa, (Dipetik daripada antalogi Kuingin


Sungguh hitam dipandang lawa. Berterima Kasih, Tingkatan 1,
Kementerian Penendidikan Malaysia)

7 SULIT
SULIT 02/1

16 Apakah faedah yang diperoleh jika kita mendengar nasihat berdasarkan “Pantun
Dua Kerat (Nasihat)”
A Kita akan mudah didamping oleh orang ramai
B Kita akan dipandang tinggi oleh masyarakat sekeliling
C Kita akan lebih prihatin dan teliti dalam melakukan sesuatu pekerjaan
D Kita akan mudah dibantu oleh orang lain dalam melakukan tugasan

Sarang semut dalam gelap,


Orang selimut selalu lelap

17 Baris pantun di atas membawa pengertian bahawa manusia


A nyenyak tidur apabila berselimut.
B yang tidak mendapat selimut suka untuktidur dengan lena.
C yang mendapat kesenangan dalam kehidupannya mudah leka.
D yang sentiasa sibuk tidak dapat menikmati keseronokan hidup.

Buah sintang buah senikul

18 Apakah gaya bahasa yang digunakan dalam baris pantun di atas?


A Anafora
B Repetisi
C Asonasi
D Pesponsi

19 Pernyataan yang berikut merupakan pengajaran yang terdapat dalam pantun,


kecuali
A kita hendaklah mengamalkan sikap bekerjasama.
B kita hendaklah berusaha dengan gigih untuk mencapai cita-cita.
C kita haruslah melakukan sesuatu kerja
D kita haruslah bersyukur kepada Tuhan dengan kesenangan hidup.

8 SULIT
SULIT 02/1

20 Tema “Pantun Dua Kerat (Nasihat)” ialah


A kerjasama antara manusia manusia demi kehidupan berkualiti.
B kepentingan mengamalkan adat resam dalam kehidupan.
C kegagalan membuat perancangan boleh mengundang musibah dalam hidup.
D kebaikan amalan positif dalam membentuk hidup berkualiti.

RUANGAN JAWAPAN BAHAGIAN A

1 6 11 16

2 7 12 17

3 8 13 18

4 9 14 19

5 10 15 20

9 SULIT
SULIT 02/1

BAHAGIAN B

JAWAB SEMUA SOALAN


(25 markah)
SOALAN 1 (a)

Dalam ayat-ayat di bawah terdapat SATU kesalahan bahasa. Gariskan kesalahan


bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang
disediakan. Anda tidak perlu menyalin petikan dialog itu semula.

10 SULIT
SULIT 02/1

i) Kebanyakan melancong yang berkunjung ke Pulau Tioman akan terpikat


oleh keindahan dasar lautnya.

__________________________________________________________

ii) Senarai nama-nama murid yang terlibat dalam perbarisan sempena Hari
Kebangsaan akan diumumkan pada pagi ini.

__________________________________________________________

Iii) Atikah kurang disenangi oleh rakan-rakannya kerana dia selalu


menunjuk-nunjuk gaya hidup yang serba maju.

__________________________________________________________

[3 markah]

Soalan 1 (b)
Dalam setiaap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti
kesalahan tersebut dan tulis ejaan yang betul pada ruang jawapan yang
disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

i) Alat tulis Iini dapat digunakan untuk melukis segitiga dengan tepatnya.

___________________________________________________________

ii) Para peserta bengkel berpeluang untuk beramah mesra dengan


penceramah itu dalam sessi soal jawab yang akan dimulakan sebentar lagi.

____________________________________________________________

[2 markah]

11 SULIT
SULIT 02/1

SOALAN 2

Baca bahan-bahan yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan


yang berikutnya

i) Berdasarkan ketiga-tiga bahan tersebut, nyatakan tindakan yang perlu dilakukan


untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang terkemuka.

12 SULIT
SULIT 02/1

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(3 markah)

ii) Nyatakan dua keistimewaan yang terdapat pada lokasi pelancongan dalam
Bahan 1.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(3 markah)

iii) Pelancongan merupakan satu industri yang mampu memberikan pulangan besar
terhadap pembangunan negara. Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan
industri pelancongan terhadap ekonomi negara?

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

13 SULIT
SULIT 02/1

________________________________________________________________

(4 markah)

SOALAN 3

Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di
Tingkatan 1.

i) Sejambak Bakti, karya Rejab F.I


ii) Destinasi Impian, karya Mohd Ismail bin Sarbini
iii) Pelari Muda, karya Ghazali Ngah Azia
iv) Formula Termodinamik, karya Obasiah Haji Usman

Berdasarkan sebuah daripada novel berkenaan, jelaskan tiga persoalan yang telah
dikemukakan berserta bukti bagi menyokong persoalan tersebut.

(10 markah)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

14 SULIT
SULIT 02/1

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

BAHAGIAN C

PILIH SAMA ADA SOALAN 1 ATAU SOALAN 2


(15 markah)
SOALAN 1

Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah
ringkasan tentang cara-cara untuk membentuk pemikiran yang sihat dalam
kalangan remaja. Panjang ringkasan anda hendaklah antara 80 hingga 100 patah
perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud
ayat asal petikan.

Akal dan fikiran merupakan anugerah yang paling istimewa yang dikurniakan
kepada setiap makhluk yang bergelar manusia. Melalui akal, manusia berupaya
untuk membezakan antara perkara yang baik dengan perkara yang buruk.
Remaja merupakan kelompok yang berpotensi untuk membina aliran
pemikiransama ada berbentuk positif dan sihat ataupun negatif dan buruk. Dalam
hal ini, setiap pihak perlu memainkan peranan bagi membantu remaja untuk
membentuk akal dan fikiran yang baik. Antara ejen sosial yang paling berpengaruh
dalam mengatasi konflik pemikiran remaja termasuklah ibu bapa.Dalam hal ini, ibu
bapa seharusnya meluangkan masa untuk bersama-sama dengan anak,
terutamanya pada usia remaja dengan mengadakan sesi perbincangan atau
berbual santai dan mendengar segala permasalahan mereka.
Remaja secara dasarnya mengenali makna hidup dengan melihat dunia
persekitaran. Pemikiran remaja masa ini terbentuk melalui apa-apa yang dilihat,
dibaca, dan didengar di sekeliling mereka. Dalam hal ini, media merupakan

15 SULIT
SULIT 02/1

medium yang paling berkesan untuk membangunkan cara pemikiran yang sihat
dan positif dalam kalangan remaja. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja kini
menjadikan media massa sebagai wadah utama untuk mendapatkan segala
maklumat.
Selain itu, golongan remaja itu sendiri seharusnya berusaha untuk meningkatkan
daya pemikiran mereka ke arah yang lebih baik, seperti sering bertanya, membaca
dan berkomunikasi secara berhadapan. Dalam usaha untuk membentuk pemikiran
yang matang, meluas dan terkehadapan, sudah tentunya remaja perlu belajar.
Dalam hal ini,menuntut ilmu berupaya untuk membuka fikiran remaja dengan lebih
meluas
dan dapat menajamkan daya pemikiran seseorang menjadi kreatif dan kritis.
Pengalaman atau kesilapan masa lalu juga dapat dijadikan sebagai sumber
rujukan
penting dalam proses pembentukan pemikiran remaja yang lebih matang kerana
berkait rapat dengan diri mereka sendiri

SOALAN 2

Lihat poster di bawah dengan teliti.Kemudian tulis ulasan yang panjangnya antara
80 hingga 100 patah perkataan.

16 SULIT
SULIT 02/1

PESTA BUKU SELANGOR 2020


28 Mac 2020 hingga 10 April 2020

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

17 SULIT
SULIT 02/1

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

BAHAGIAN D

SOALAN 1 (10 MARKAH)

Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karanganpendek yang


panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Sambutan Temasya Sukan di Sekolah Saya

18 SULIT
SULIT 02/1

mengadakan sambutan temasya sukan dengan penuh gilang-gemilang - pelbagai


persiapan - kejayaan temasya - rumah sukan - latihan secara intensif - acara
balapan dan padang - Rumah Dato’ Bahaman menjadi johan acara perbarisan -
maskot satria pahlawan Melayu - Rumah Mat Kilau - johan keseluruhan temasya
sukan tahunan - kepuasan kepada atlet menempa kejayaan.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

19 SULIT
SULIT 02/1

KERTAS SOALAN TAMAT

20 SULIT
SULIT 02/1

21 SULIT