Anda di halaman 1dari 6

DAFTAR HADIR

Sekolah : MTs Al-Wasilah lemo Kelas / Smester : VII.A/Ganjil


Mata Pelajaran : Tahun Pelajaran : 2019/2020

Mengajar ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Ketidak hadiran

Ket.
NO. NIS Tanggal Mengajar
S I A JML

Nama
1 Aldi
2 Ilham
3 Hamdi
4 Muh Syaudi Wahyudi
5 Muh Ikhsan
6 Muh Syafikri
7 Muh Hamdan
8 Sahrul
9 Rizal
10 Robi . R
11 Dian Alya Ramadani
12 Fitriah
13 Nur Azizah Cahya
14 Nur Afni
15 Nur Aqilah Amanina
16 Aliyah Nurhidayah
17 Sanawati
18 Melda
19 Nur Aliyah
Mengajar ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Ketidak hadiran

Ket.
NO. NIS Tanggal Mengajar
S I A JML

Nama
20 Rabiah Aladawia
21 Sri Anggun
22 Nurul Hikmah
23 Muh Fadli
24 Adam
25 Romi

Mengetahui. Lemo, Oktober 2019


Kepala MTs Al-Wasilah Lemo Guru Mata Pelajaran

A N I T A, S.Pd WININGSI RAHAYU


NIP. NIP. -
DAFTAR HADIR
Sekolah : MTs Al-Wasilah lemo Kelas / Smester : VII.B/Ganjil
Mata Pelajaran : Tahun Pelajaran : 2019/2020

Mengajar ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Ketidak hadiran Ket.

NO. NIS Tanggal Mengajar


S I A JML

Nama
1 Hasrul Adam
2 M. Imran
3 Muhammad Irwan
4 Hasmin
5 Irgi Ahmad Saputra
6 Muhammad Haziq
7 Muh Adil
8 Irdan Dwi Agustin
9 Irsan Samu
10 Rezki Amalia
11 Aleeya Sofea
12 Anti
Mengajar ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Ketidak hadiran Ket.

NO. NIS Tanggal Mengajar


S I A JML

Nama
13 Rezki Nurul Azizah
14 Aminarti
15 Rahma Dani
16 Putri Nengsi
17 Nurul Zazkia
18 Nasria
19 Nur Aisyah Ramadani.R
20 Hajiba
21 Nurul Aulia
22 Wanda Sari
23 Siti Taqwa A
24
25
26
27
28

Mengetahui. Lemo, Oktober 2019


Kepala MTs Al-Wasilah Lemo Guru Mata Pelajaran

A N I T A, S.Pd WININGSI RAHAYU


NIP. NIP: -
DAFTAR HADIR
Sekolah : MTs Al-Wasilah lemo Kelas / Smester : VII.C/Ganjil
Mata Pelajaran : Tahun Pelajaran : 2019/2020

Mengajar ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Ketidak hadiran

Ket.
NO. NIS Tanggal Mengajar
S I A JML

Nama
1 Asrul
2 Muh Fauzan Ramadhan
3 Agus Subani
4 Fahreza Aditya Saputra
5 Muh Ridwan
6 Suandi
7 Muhammad Fadil
8 Aril
9 Hairul Ikmal
10 Hasmir
11 Mujahid
12 Nur Asraf
Mengajar ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Ketidak hadiran

Ket.
NO. NIS Tanggal Mengajar
S I A JML

Nama
13 Muhammad Rafli
14 Saherdi
15 Nasria
16 Nurul Magfira
17 Sarah
18 Syerli Meisya Nuri
19 Nurul Azara .A
20 Mirnawati
21 Nurhayati
22 Rabiah
23 Ramayani
24 Siti Nurayu F
25 Nurul Hikma
26
27
28

Mengetahui. Lemo, Oktober 2019


Kepala MTs Al-Wasilah Lemo Guru Mata Pelajaran

A N I T A, S.Pd WININGSI RAHAYU


NIP. NIP. –