Anda di halaman 1dari 9

DATA MAPEL K4 TAHUN 2018

SMA NEGERI 1 KAUBUN


TAHUN PELAJARAN 2017/2018

No Nama Siswa NIS NISN PROGRAM PEMBELAJARAN MAPEL K4

1 AGUNG AZIZ PRATAMA 816 0004447174


2 AGUSTINUS TOWA 802 9978802676
3 ANGGA SUTIONO 709 9985344519
4 ANWAR SETIYAWAN 710 9987742068
5 ARIP NURUDIN 711 0002837977
6 DITA AULIA 718 0004764588
7 DWI NATA LARASATI 814 0008752231
8 EZRA SAPUTRA 804 9983774449
9 FITRI DESIYANTI RAMADHANI 727 9993246175
10 HABIBA BENGA OLA 730 0006740487
11 HANIFA NOER HIDAYAH 731 0001090057
12 IMROTUN NIKMAH 735 0004899068
13 JEFRIANUS YOSEPH BUDU 737 9996152009
14 KIKI NOVIYANTI 741 9999242252
15 MARIA TRISDAYANTI LAURA MALE 754 9997245275
16 MUCHAMAD KHOIRUR RIZKI 759 9989953557
17 MUHAMMAD HAUDI NIZAMI 762 0004100282
18 NOVIA ASNI HANDAYANI 765 0004898446
19 NURHALIMAH 769 0008466979
20 PASKALIA NONA GALE 771 9986994443
21 RIDAYAH 773 0004899077
22 RISDINA HAPIPAH 775 0002851965
23 RISMAYANI SYAFITRI 777 0008786738
24 SITI FATIMAH 783 9983465221
25 SITI RAHMAH AZZAHRA 785 0010959647
26 UMMUL MUFLIKHATUL JANAH 791 9996353076
27 YANI KUMALA SARI 795 0004898795
28 YUSTINA WALE MARAN 799 9976273288
Rekapitulasi Nilai RAPOR
Diambil dari Aplikasi Dapodik Ditjen Dikdasmen
Tanggal Unduh : 2017-07-25 07:09:39
Pengunduh : Ketut Ngarsoni
Mata Evaluasi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Guru : Sujadi Mulyo
Tingkat : 11
Rombel : XI IPA 1
Kurikulum : Kurikulum SMA 2013 MIPA
Semester : 2016/2017 Genap
KKM Pengetahuan : 80.00
KKM Keterampilan : 80.00

Pengetahuan
No Nama Siswa NIS NISN
Nilai
1 AGUNG AZIZ PRATAMA 816 0004447174 87
2 AGUSTINUS TOWA 802 9978802676 85
3 ANGGA SUTIONO 709 9985344519 88
4 ANWAR SETIYAWAN 710 9987742068 90
5 ARIP NURUDIN 711 0002837977 86
6 DITA AULIA 718 0004764588 89
7 DWI NATA LARASATI 814 0008752231 88
8 EZRA SAPUTRA 804 9983774449 85
9 FITRI DESIYANTI RAMADHANI 727 9993246175 88
10 HABIBA BENGA OLA 730 0006740487 87
11 HANIFA NOER HIDAYAH 731 0001090057 88
12 IMROTUN NIKMAH 735 0004899068 89
13 JEFRIANUS YOSEPH BUDU 737 9996152009 89
14 KIKI NOVIYANTI 741 9999242252 89
15 MARIA TRISDAYANTI LAURA MALE 754 9997245275 89
16 MUCHAMAD KHOIRUR RIZKI 759 9989953557 89
17 MUHAMMAD HAUDI NIZAMI 762 0004100282 88
18 NOVIA ASNI HANDAYANI 765 0004898446 88
19 NURHALIMAH 769 0008466979 89
20 PASKALIA NONA GALE 771 9986994443 88
21 RIDAYAH 773 0004899077 89
22 RISDINA HAPIPAH 775 0002851965 89
23 RISMAYANI SYAFITRI 777 0008786738 90
24 SITI FATIMAH 783 9983465221 88
25 SITI RAHMAH AZZAHRA 785 0010959647 89
26 UMMUL MUFLIKHATUL JANAH 791 9996353076 89
27 YANI KUMALA SARI 795 0004898795 86
28 YUSTINA WALE MARAN 799 9976273288 86
Pengetahuan Keterampilan
Predikat Nilai Predikat
B 88 B
B 85 B
B 88 B
A 90 A
B 88 B
B 90 A
B 88 B
B 85 B
B 88 B
B 88 B
B 88 B
B 88 B
B 90 A
B 90 A
B 90 A
B 88 B
B 90 A
B 88 B
B 90 A
B 87 B
B 90 A
B 92 A
A 90 A
B 88 B
B 90 A
B 90 A
B 85 B
B 85 B
DAFTAR HADIR SISWA
KELAS : XII IPA 1
MATA PELAJARAN :
SEMESTER : GENAP
TAHUN PELAJARAN :2017/2018
TANGGAL JUMLAH
No Nama Siswa NIS NISN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 A I S
1 AGUNG AZIZ PRATAMA 816 0004447174
2 AGUSTINUS TOWA 802 9978802676
3 ANGGA SUTIONO 709 9985344519
4 ANWAR SETIYAWAN 710 9987742068
5 ARIP NURUDIN 711 0002837977
6 DITA AULIA 718 0004764588
7 DWI NATA LARASATI 814 0008752231
8 EZRA SAPUTRA 804 9983774449
9 FITRI DESIYANTI RAMADHANI 727 9993246175
10 HABIBA BENGA OLA 730 0006740487
11 HANIFA NOER HIDAYAH 731 0001090057
12 IMROTUN NIKMAH 735 0004899068
13 JEFRIANUS YOSEPH BUDU 737 9996152009
14 KIKI NOVIYANTI 741 9999242252
15 MARIA TRISDAYANTI LAURA MALE 754 9997245275
16 MUCHAMAD KHOIRUR RIZKI 759 9989953557
17 MUHAMMAD HAUDI NIZAMI 762 0004100282
18 NOVIA ASNI HANDAYANI 765 0004898446
19 NURHALIMAH 769 0008466979
20 PASKALIA NONA GALE 771 9986994443
21 RIDAYAH 773 0004899077
22 RISDINA HAPIPAH 775 0002851965
23 RISMAYANI SYAFITRI 777 0008786738
24 SITI FATIMAH 783 9983465221
25 SITI RAHMAH AZZAHRA 785 0010959647
26 UMMUL MUFLIKHATUL JANAH 791 9996353076
27 YANI KUMALA SARI 795 0004898795
28 YUSTINA WALE MARAN 799 9976273288

MENGETAHUI: Kaubun,
WALI KELAS SEKRETARIS KELAS
FITRIYANTI,S.Pd (………………………………………….)
DAFTAR HADIR SISWA
KELAS : XII IPA 1
MATA PELAJARAN : ABSENSI FHOTO
SEMESTER : GENAP
TAHUN PELAJARAN :2017/2018
TANGGAL JUMLAH
No Nama Siswa NIS NISN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 A I S
1 AGUNG AZIZ PRATAMA 816 0004447174
2 AGUSTINUS TOWA 802 9978802676
3 ANGGA SUTIONO 709 9985344519
4 ANWAR SETIYAWAN 710 9987742068
5 ARIP NURUDIN 711 0002837977
6 DITA AULIA 718 0004764588
7 DWI NATA LARASATI 814 0008752231
8 EZRA SAPUTRA 804 9983774449
9 FITRI DESIYANTI RAMADHANI 727 9993246175
10 HABIBA BENGA OLA 730 0006740487
11 HANIFA NOER HIDAYAH 731 0001090057
12 IMROTUN NIKMAH 735 0004899068
13 JEFRIANUS YOSEPH BUDU 737 9996152009
14 KIKI NOVIYANTI 741 9999242252
15 MARIA TRISDAYANTI LAURA MALE 754 9997245275
16 MUCHAMAD KHOIRUR RIZKI 759 9989953557
17 MUHAMMAD HAUDI NIZAMI 762 0004100282
18 NOVIA ASNI HANDAYANI 765 0004898446
19 NURHALIMAH 769 0008466979
20 PASKALIA NONA GALE 771 9986994443
21 RIDAYAH 773 0004899077
22 RISDINA HAPIPAH 775 0002851965
23 RISMAYANI SYAFITRI 777 0008786738
24 SITI FATIMAH 783 9983465221
25 SITI RAHMAH AZZAHRA 785 0010959647
26 UMMUL MUFLIKHATUL JANAH 791 9996353076
27 YANI KUMALA SARI 795 0004898795
28 YUSTINA WALE MARAN 799 9976273288

Kaubun,
GURU MAPEL
(………………………………………….)
DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : BIMBINGAN DAN KONSELING
KELAS : XII IPA 1
SEMESTER : GENAP
TAHUN PELAJARAN :2017/2018
JENIS PENILAIAN
No Nama Siswa NIS NISN UH TUGAS KETRAMPILAN REMIDI UH REM.UTS REM.UAS
RUH RNT UTS UAS RNK
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 AGUNG AZIZ PRATAMA 816 0004447174
2 AGUSTINUS TOWA 802 9978802676
3 ANGGA SUTIONO 709 9985344519
4 ANWAR SETIYAWAN 710 9987742068
5 ARIP NURUDIN 711 0002837977
6 DITA AULIA 718 0004764588
7 DWI NATA LARASATI 814 0008752231
8 EZRA SAPUTRA 804 9983774449
9 FITRI DESIYANTI RAMADHANI 727 9993246175
10 HABIBA BENGA OLA 730 0006740487
11 HANIFA NOER HIDAYAH 731 0001090057
12 IMROTUN NIKMAH 735 0004899068
13 JEFRIANUS YOSEPH BUDU 737 9996152009
14 KIKI NOVIYANTI 741 9999242252
15 MARIA TRISDAYANTI LAURA MALE 754 9997245275
16 MUCHAMAD KHOIRUR RIZKI 759 9989953557
17 MUHAMMAD HAUDI NIZAMI 762 0004100282
18 NOVIA ASNI HANDAYANI 765 0004898446
19 NURHALIMAH 769 0008466979
20 PASKALIA NONA GALE 771 9986994443
21 RIDAYAH 773 0004899077
22 RISDINA HAPIPAH 775 0002851965
23 RISMAYANI SYAFITRI 777 0008786738
24 SITI FATIMAH 783 9983465221
25 SITI RAHMAH AZZAHRA 785 0010959647
26 UMMUL MUFLIKHATUL JANAH 791 9996353076
27 YANI KUMALA SARI 795 0004898795
28 YUSTINA WALE MARAN 799 9976273288

KETERANGAN: Kaubun,
ULANGAN HARIAN (UH) UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) GURU MAPEL
RATA-RATA ULANGAN HARIAN (RUH) REMIDI ULANGAN HARIAN (REM.UH)
RATA-RATA NILAI TUGAS (RNT) REMIDI UJIAN TENGAH SEMESTER (REM.UTS)
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) REMIDI UJIAN AKHIR SEKOLAH (REM.UAS) (………………………………………….)