Anda di halaman 1dari 1

Teori Gestalt mempunyai kelebihan dan kelemahannya tersendiri.

Terangkan
secara ringkas kefahaman anda berkaitan teori Gestalt.

Teori Gestalt atau teori bentuk adalah idea tentang pengelompokan iaitu ciri-ciri
stimulus menyebabkan struktur atau menafsirkan bidang visual atau masalah
dengan cara tertentu. Teori Gestalt ini mempunyai beberapa hukum seperti hukum
pragnanz yang cenderung ke arah makna, hukum kesamaan yang mengatakan hal-
hal yang sama membentuk Gestalt, hukum kecenderungan berkaitan hal-hal
berdekatan hukum ketertutupan dan hal-hal yang berkesinambungan.

Oleh itu, terdapat kelebihan dan kelemahan dalam teori Gestalt. Teori ini
mampu meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Teori
ini lebih melihat manusia sebagai seorang individu yang memiliki keunikan, dimana
mereka harus berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka.