Anda di halaman 1dari 1

PENGHARGAAN

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pengetua Sekolah iaitu Puan Athiyah yang
telah memberikan kebenaran untuk menjalankan kajian ini.Setinggi tinggi penghargaan kepada guru Geografi saya
iaitu Puan Lee Sok Hoon kerana telah memberikan panduan, nasihat serta bimbingan sepanjang masa kajian ini
telah dijalankan. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada ibu bapa saya yang banyak
memberi sokongan dan semangat yang kukuh kepada saya untuk menyiapkan folio Geografi saya ini.Kepada rakan-
rakan seperjuangan saya, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana mereka secara tidak langsung telah
memberi sedikit sebanyak idea bagi memperbaiki lagi mutu folio saya ini.Tidak ketinggalan, saya mengucapkan
penghargaan kepada ?? orang responden kerana sudi meluangkan masa untuk memberikan maklumat yang penting
untuk kajian saya. Bersama-sama ini, saya sertakan serangkap pantun sebagai tanda ikhlas dari saya.

Pulau Pandan jauh ke tengah


Gunung daik bercabang tiga
Hancur badan dikandung tanah,
Budi yang baik dikenang juga.

PENDAHULUAN

Nama saya Devandaran A/L Thannimalai. Saya adalah pelajar Tingkatan 1 Dinamik di Sekolah Menengah
Kebangsaan Bukit Jambul. Sebagai memenuhi kehendak Sukatan Pelajaran Geografi, saya dikehendaki
menjalankan satu Kajian Geografi Tempatan.Saya telah mengambil masa selama 1 bulan untuk menyiapkan
kajian ini.Saya telah memilih kajian yang bertajuk “. Copy frm https://www.scribd.com/doc/29427373/Kerja-Kursus-
Geografi-Bentuk-Muka-Bumi-Tingkatan-1