Anda di halaman 1dari 8

13.

LIMIT FUNGSI

A. Limit fungsi aljabar


f (a) 0 f ( x)
Jika  , maka lim diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
g (a) 0 x a g ( x)

1. Difaktorkan, jika f(x) dan g(x) bisa difaktorkan


2. Dikalikan dengan sekawan pembilang atau penyebut jika f(x) atau g(x) berbentuk akar
3. Menggunakan dalil L’Hospital jika f(x) dan g(x) bisa di turunkan
f ( x ) f ' (a )
 lim 
x  a g ( x ) g ' (a )

Cara Cepat
bx  b  2c
1) lim .=   .
x a c  dx  e d  1

b  cx  d c 1
2) lim .=   .
x a ex  f  e  2b
SOAL PENYELESAIAN
1. UN 2012/D49
1 x
Nilai lim = ….
x1 2  x  3
A. 8
B. 4
C. 0
D. – 4
E. – 8
Jawab : B
2. UN 2012/C37
5x
Nilai lim  ....
x 0 3  9  x

A. –30
B. –27
C. 15
D. 30
E. 36
Jawab : A
3. UAN 2003
4  x2
Nilai dari lim =…
x 2
3 x 52

a. –12
b. –6
c. 0
d. 6
e. 12
Jawab: d
LATIH UN IPA Edisi 2012
http:// belajar-soal-matematika.blogspot.com

SOAL PENYELESAIAN
4. UN 2007 PAKET B
9  x2
Nilai lim =…
x3
4  x2  7
A. 8 D. 1
B. 4 E. 0
C. 9 Jawab : A
4

5. UN 2011 PAKET 21
( x  4)
Nilai lim =…
x 4 x  2
a. 0
b. 4
c. 8
d. 12
e. 16
Jawab : b
6. UN 2009 PAKET A/B
x2
Nilai lim adalah …
x 2 5 x  14  2

a. 4
b. 2
c. 1,2
d. 0,8
e. 0,4
Jawab : d

7. UN 2011 PAKET 46
x2  2
Nilai lim =…
x 2 x 2
a. 2 2
b. 2
c. 2
d. 0
e.  2
Jawab : a
8. UN 2010 PAKET A
 3x 
Nilai dari lim   = ….
x 0 9  x  9  x 

a. 3
b. 6
c. 9
d. 12
e. 15
Jawab : c

108 Pintar matematika dapat terwujud dengan


ketekunan dan semangat pantang menyerah
LATIH UN IPA Edisi 2012
http:// belajar-soal-matematika.blogspot.com

SOAL PENYELESAIAN
9. UN 2012/B25
2  x 1
Nilai lim = ...
x 3 x3
A.  14 D. 2
B.  12 E. 4
C. 1 Jawab : A
10. UN 2006
4  2x  4  2x
Nilai lim =…
x 0 x
A. 4 D. 0
B. 2 E. –1
C. 1 Jawab : C

11. UN 2008 PAKET A/B


x 2  5x  6
Nilai dari lim =…
x2 x 2  2x  8
A. 2 D. 12
B. 1 E.  16
C. 13 Jawab : E
12. UN 2007 PAKET A
x 2  5x  4
Nilai lim =…
x1 x3 1
A. 3 D. 1
1
B. 2 2 E. –1
C. 2 Jawab : E
13. UN 2010 PAKET B
 2 8 
Nilai dari lim   2  = ….
x 0 x  2 x 4
a. 14
b. 12
c. 2
d. 4
e. 
Jawab : b
14. UN 2004
 1 6 
Nilai lim   2 = …
x3 x  3 x 9
A.  16 D. 12

B. 1 E. 1
6
C. 13 Jawab : B

109 Pintar matematika dapat terwujud dengan


ketekunan dan semangat pantang menyerah
LATIH UN IPA Edisi 2012
http:// belajar-soal-matematika.blogspot.com

B. Limit fungsi trigonometri


sin ax ax a
1. lim  lim 
x0 bx x0 sin bx b
tan ax ax a
2. lim  lim 
x0 bx x 0 tan bx b
Catatan
Identitas trigonometri yang biasa digunakan

a. 1 – cos A = 2 sin 2 ( 12 A)
1
b. = csc x
sin x
1
c. = secan x
cos x
d. cos A – cos B = – 2 sin 12 (A + B)  sin 12 (A – B)
e. cos A sin B = ½{sin(A + B) – sin(A – B)}
SOAL PENYELESAIAN
1. UN 2010 PAKET B
 sin x  sin 5 x 
Nilai dari lim   = ….
x0 6x 
A. 2 D. 13
B. 1 E. –1
C. 12 Jawab : B
2. UN 2007 PAKET B
sin( x  2)
Nilai lim 2 =…
x2 x  3x  2

A. – 1 D. 1
2 2
B. – 1 E. 1
3
C. 0 Jawab : E
3. UN 2005
sin 12 x
Nilai lim =…
x 0 2 x( x 2  2 x  3)
a. –4
b. –3
c. –2
d. 2
e. 6
Jawab : c
4. UN 2010 PAKET A
 cos 4 x sin 3x 
Nilai dari lim   = ….
x0 5x 
a. 53 d. 15
b. 1 e. 0

110 Pintar matematika dapat terwujud dengan


ketekunan dan semangat pantang menyerah
LATIH UN IPA Edisi 2012
http:// belajar-soal-matematika.blogspot.com

SOAL PENYELESAIAN
c. 3 Jawab : c
5
5. UN 2004
1  cos 4 x
Nilai lim =…
x0 x2
a. –8
b. –4
c. 2
d. 4
e. 8
Jawab : e
6. UN 2011 PAKET 12
 1  cos 2 x 
Nilai lim  = …
x  0 2 x sin 2 x 

a. 18 d. 12
b. 16 e. 1
c. 14 Jawab : d
7. UN 2007 PAKET A
 2 x sin 3x 
Nilai lim  = …
x 0 1  cos 6 x 
a. –1
b. – 1
3
c. 0
d. 1
3
e. 1
Jawab : d
8. UN 2012/C37
 1  cos 2 x 
Nilai lim    ....
x 0 x tan 2 x 
A. –2 D. 1
B. –1 E. 2
C. 0 Jawab : D

9. UN 2012/B25
 x tan x 
Nilai lim   = ...
x 0 1  cos 2 x 

A.  12
B. 0
C. 12
D. 1
E. 2
Jawab : C

111 Pintar matematika dapat terwujud dengan


ketekunan dan semangat pantang menyerah
LATIH UN IPA Edisi 2012
http:// belajar-soal-matematika.blogspot.com

SOAL PENYELESAIAN
10. UN 2012/D49
cos4 x  1
Nilai lim = ….
x0 x tan 2 x
A. 4
B. 2
C. – 1
D. – 2
E. – 4
Jawab : E
11. UN 2011 PAKET 46
 1  cos 2 x 
Nilai lim  = …
x0 1  cos 4 x 
a.  12 d. 161

b.  14 e. 14
c. 0 Jawab : e

12. UN 2009 PAKET A/B


x 2  6x  9
Nilai dari lim adalah ..
x  3 2  2 cos( 2 x  6)

A. 3 D. 13
B. 1 E. 14
C. 12 Jawab : E
13. EBTANAS 2002
cos x  cos 5x
Nilai dari lim =…
x 0 x tan 2x
a. –4
b. –2
c. 4
d. 6
e. 8
Jawab : d

14. UN 2006
cos x  sin 6
Nilai lim 
=…
x 
3 6
 x
2

a. – 1 3
2
b. – 1 3
3
c. 3
d. –2 3
e. –3 3
Jawab : c

112 Pintar matematika dapat terwujud dengan


ketekunan dan semangat pantang menyerah
LATIH UN IPA Edisi 2012
http:// belajar-soal-matematika.blogspot.com

SOAL PENYELESAIAN
15. UAN 2003
cos 2 x
Nilai dari lim =…
x
 cos x  sin x
4
a. – 2
b. – 12 2
c. 12 2
d. 2
e. 2 2
Jawab: d
16. EBTANAS 2002
1  1
sin x cos x
lim =…
x  14  x 1
4
a. –2 2
b. – 2
c. 0
d. 2
e. 2 2
Jawab : a

113 Pintar matematika dapat terwujud dengan


ketekunan dan semangat pantang menyerah
LATIH UN IPA Edisi 2012
http:// belajar-soal-matematika.blogspot.com

C. Limit Mendekati Tak Berhingga


ax n  bx n 1  ...
1. lim = p , dimana:
x   cxm  dx m 1  ...
a
a. p = , jika m = n
c
b. p = 0, jika n < m
c. p = , jika n > m

2. lim
x 
 
ax  b  cx  d = q, dimana:

a. q = , bila a > c
b. q = 0, bila a = c
c. q = –, bila a < c
bq
3. lim  ax 2  bx  c  ax 2  qx  r  
x   2 a
SOAL PENYELESAIAN
1. UN 2009 PAKET A/B
5 x  4  3x  9 )
Nilai lim =…
x  4x
A. 0 D. 2
B. 12 E. 4
C. 1 Jawab : A
2. EBTANAS 2002
Nilai lim ( x  x 2  5x ) = …
x 
A. 0 D. 2,5
B. 0,5 E. 5
C. 2 Jawab : D

3. UN 2005
Nilai lim
x 
 
x(4 x  5)  2 x  1 = …

A. 0 D. 94
B. 14 E. 
C. 12 Jawab : B
4. UAN 2003
 2 
Nilai lim  (2x  1)  4x  3x  6  =
x   

A. 3 D. 2
4
B. 1 E. 5
2
C. 7 Jawab : C
4

114 Pintar matematika dapat terwujud dengan


ketekunan dan semangat pantang menyerah