Anda di halaman 1dari 5

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN DAN BAHASA MODEN

UUM CAS
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
06010 SINTOK KEDAH
BORANG SEMAKAN KURSUS UNTUK PELAJAR SEMESTER AKHIR

(SILA PENUHKAN BORANG INI DENGAN MENGGUNAKAN HURUF BESAR )


NAMA PELAJAR : CHE HANIZAN BIN CHE HAT NO. MATRIKS : 209125
NO. K/P : 700417-09-5023 TARIKH LAHIR : 17.04.1970
PROGRAM : IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN BANGSA : MELAYU
KEPUJIAN ( PENGURUSAN PENDIDIKAN ) 2010/2013
ALAMAT : PUSAT KEGIATAN GURU KUAH. JANTINA : LELAKI
POS JALAN PERSIARAN PUTRA, 07000 LANGKAWI, PMK : 3.76
KEDAH. NO. TELEFON : 0124779193
JUMLAH KREDIT TERKUMPUL SEKARANG ( TIDAK TERMASUK KURSUS YANG GAGAL ):
SENARAI KURSUS YANG DIDAFTARKAN PADA SEMESTER AKHIR
KOD NAMA KURSUS KREDIT GRED
SGDU4023 PENGURUSAN KURIKULUM 3 A
SGDE3013 PENGUJIAN DAN PENILAIAN BAHASA MELAYU 3 A
SGDU3143 KAJIAN TINDAKAN 3 A
SGDU4133 PENGURUSAN FIZIKAL DAN PERAKAUNAN SEKOLAH
SGDY4013 PSIKOLOGI PENGURUSAN DALAM PENDIDIKAN
SGDU4143 PENGURUSAN STRATEGIK PENDIDIKAN

SENARAI KURSUS YANG DAPAT PEMINDAHAN KREDIT


KOD NAMA KURSUS KREDIT
SADN1013 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA I 3
SADN1023 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA II 3
SADN1033 KENEGARAAN MALAYSIA 3
SGDF1013 SEJARAH DAN FALSAFAH PENDIDIKAN 3
SGDG1023 SOSIOLOGI PENDIDIKAN 3
SGDY2013 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3
VKMB1011 PEMBANGUNAN MASYARAKAT I 1
VKMB1021 PEMBANGUNAN MASYARAKAT II 1
VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III 1
VKMB2041 PEMBANGUNAN MASYARAKAT IV 1
SEMESTER/ SESI YANG MENJALANI PRAKTIKUM : JUL 2011/2012
SAYA MENGAKU BAHAWA SEMUA KETERANGAN DI ATAS ADALAH BENAR
Diisi Oleh: CHE HANIZAN BIN CHE HAT Disemak Oleh:
Tandatangan: Tandatangan dan Cap Jabatan:
Tarikh: Tarikh:
 BORANG YANG LENGKAP DIISI HENDAKLAH DISERAHKAN KEPADA PIHAK KOLEJ
SEMINGGU SEBELUM PEPERIKSAAN AKHIR BERMULA
 PELAJAR YANG AKAN MENJALANI PRAKTIKUM PADA SEMESTER AKHIR
DIKEHENDAKI MENGISI BORANG INI SATU SEMESTER SEBELUM PRAKTIKUM
 SILA SERTAKAN SATU ( 1 ) SALINAN KAD PENGENALAN
STRUKTUR PROGRAM: PROGRAM KHAS PENSISWAZAHAN GURU BESAR (PKPGB)

A) TERAS UNIVERSITI

KOD KURSUS KREDIT GRED SEM/SESI CATATAN

SADN1043 HUBUNGAN ETNIK 3 A- JUL 2011/2012

BPME1013 ASAS KEUSAHAWANAN 3 A- JUL 2012/2013

Kursus Bahasa Inggeris

KOD KURSUS KREDIT GRED SEM/SESI CATATAN

SBLE1032 ENGLISH FOR COMMUNICATION I 2 B+ AUG 2010/2011

SBLE1043 ENGLISH FOR COMMUNICATION II 3 B APR 2011/2012

SBLE2103 PROCESS WRITING 3 A SEP 2011/2012

Kursus Ko-Kurikulum

KOD KURSUS KREDIT GRED SEM/SESI CATATAN


B) TERAS PROGRAM

KOD KURSUS KREDIT GRED SEM/SESI CATATAN


TEORI DAN PRINSIP PENGURUSAN
SGDU1013 PENDIDIKAN 3 A AUG2010/2011

SGDU1023 PENGURUSAN PEJABAT 3 B+ AUG2010/2011

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


SGDU2113 DALAM PENDIDIKAN 3 A FEB 2011/2012

SGDU3113 ASPEK-ASPEK PERUNDANGAN 3 A- FEB 2011/2012


DALAM PENDIDIKAN

SGDU4013 DASAR AWAM DALAM 3 A FEB 2011/2012


PENDIDIKAN
PENGLIBATAN KELUARGA DAN
SGDG2023 SEKOLAH 3 A APR 2011/2012

SGDU2123 PENGURUSAN PEMBANGUNAN 3 A APR 2011/2012


PELAJAR

SBLM2023 TATABAHASA BAHASA MELAYU 1 3 A JUL 2011/2012

SGDP2016 PENYELIAAN PENGAJARAN 6 A+ JUL 2011/2012

SGDU2103 PENYELIAAN PENGAJARAN DAN 3 A- JUL 2011/2012


PEMBELAJARAN

SGDU2013 KEPIMPINAN PENDIDIKAN 3 A SEP 2011/2012

KREATIVITI DAN INOVASI DALAM


SGDU3023 3 A SEP 2011/2012
PENGURUSAN PENDIDIKAN

SBLM3023 TATABAHASA BAHASA MELAYU II 3 A JAN 2012/2013

SGDE3133 PENGUKURAN DAN PENILAIAN 3 B JAN 2012/2013


DALAM PENDIDIKAN

SGDT2063 TEKNOLOGI PENDIDIKAN 3 A- JAN 2012/2013

SBLM2033 KESUSASTERAAN MELAYU 3 A APR 2012/2013

SGDU3033 KUALITI DALAM PENGURUSAN 3 A- APR 2012/2013


PENDIDIKAN

SGDU3143 ISU PENDIDIKAN DAN 3 A


PENGURUSAN PENDIDIKAN APR 2012/2013
SEMASA

SBLM2043 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN 3 A- JUN 2012/2013


DUNIA MELAYU
SGDU4153 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 3 A- JUN 2012/2013
KOKURIKULUM SEKOLAH

SGDK3213 KAEDAH MENGAJAR BAHASA 3 A- JUN 2012/2013


MELAYU

SGDP4024 PROJEK 4 A JUL 2012/2013

SGDU4123 PENGURUSAN PERUBAHAN 3 A- JUL 2012/2013


DALAM PENDIDIKAN

SGDK3013 TEORI PEDAGOGI 3 A- JUL 2012/2013


KESUSASTERAAN MELAYU

SGDT3033 ICT DALAM PENGURUSAN 3 A- JAN 2013/2014


PENDIDIKAN

SGDU3013 GELAGAT ORGANISASI 3 A JAN 2013/2014


PENDIDIKAN

SBLM3033 SOSIOLINGUISTIK 3 B JAN 2013/2014

Kursus Elektif

KOD KURSUS KREDIT GRED SEM/SESI CATATAN

Elaktif program

KOD KURSUS KREDIT GRED SEM/SESI CATATAN

ELEKTIF BEBAS (3 KREDIT)

KOD KURSUS KREDIT GRED SEM/SESI CATATAN