Anda di halaman 1dari 3

PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN DAN BAHASA MODEN

UUM CAS
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA
06010 SINTOK KEDAH
BORANG SEMAKAN KURSUS UNTUK PELAJAR SEMESTER AKHIR

(SILA PENUHKAN BORANG INI DENGAN MENGGUNAKAN HURUF BESAR )


NAMA PELAJAR : CHE HANIZAN BIN CHE HAT NO. MATRIK : 209125
NO. K/P : 700417-09-5023 TARIKH LAHIR : 17 APRIL 1970
PROGRAM : PROGRAM KHAS PENSISWAZAHAN GURU BANGSA : MELAYU
BESAR (PKPGB) 2010/2013
ALAMAT POS : PUSAT KEGIATAN GURU KUAH, JANTINA : LELAKI
JALAN PERSIARAN PUTRA, PMK : 3.76
07000 KUAH, LANGKAWI NO.TELEFON : 0124779193
JUMLAH KREDIT TERKUMPUL SEKARANG ( TIDAK TERMASUK KURSUS YANG GAGAL ):
SENARAI KURSUS YANG DIDAFTARKAN PADA SEMESTER AKHIR
KOD NAMA KURSUS KREDIT GRED
SGDU4133 PENGURUSAN FIZIKAL DAN PERAKAUNAN SEKOLAH
SGDY4013 PSIKOLOGI PENGURUSAN DALAM PENDIDIKAN
SGDU4143 PENGURUSAN STRATEGIK PENDIDIKAN

SENARAI KURSUS YANG DAPAT PEMINDAHAN KREDIT


KOD NAMA KURSUS KREDIT

SEMESTER / SESI YANG MENJALANI PRAKTIKUM :


SAYA MENGAKU BAHAWA SEMUA KETERANGAN DI ATAS ADALAH BENAR
Diisi Oleh : CHE HANIZAN BIN CHE HAT Disemak oleh :
Tandatangan : Tandatangan dan Cop Jabatan :
Tarikh : Tarikh :

 BORANG YANG LENGKAP DIISI HENDAKLAH DISERAHKAN KEPADA PIHAK KOLEJ


SEMINGGU SEBELUM PEPERIKSAAN AKHIR BERMULA
 PELAJAR YANG AKAN MENJALANI PRATIKUM PADA SEMESTER AKHIR
DIKEHENDAKI MENGISI BORANG INI SATU SEMESTER SEBELUM PRAKTIKUM
 SILA SERTAKAN SATU ( 1 ) SALINAN KAD PENGENALAN
STRUKTUR PROGRAM :

A) TERAS UNIVERSITI

KOD KURSUS KREDIT GRED SEM/SESI CATATAN

Kursus Bahasa Inggeris

KOD KURSUS KREDIT GRED SEM/SESI CATATAN

Kursus Ko-Kurikulum

KOD KURSUS KREDIT GRED SEM/SESI CATATAN


B) TERAS PROGRAM

KOD KURSUS KREDIT GRED SEM/SESI CATATAN