Anda di halaman 1dari 5

LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU

TERAKREDITASI A
Sertifikat Akreditasi Nomor : 02.00/534/BAP-SM/XI/2010
Alamat : Jl. Raya Rancasalak No. 217 Cilageni Kadungora Garut Telp/Fax. (0262) 455745
e-mail : mtsalmaarifcilageni@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MTs. AL–MA’ARIF CILAGENI KADUNGORA
NOMOR :MTs.i/57/PP.01/018/IX/2019

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA, PENGAWAS, PENYUSUN NASKAH SOAL, EDITOR DAN


KOREKTOR PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS)
MTs. AL-MA’ARIF CILAGENI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA MTs. AL–MA’ARIF CILAGENI KADUNGORA

Menimbang : a. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan PENILAIAN TENGAH


SEMESTER (PTS) Tahun Pelajaran 2019/2020 maka perlu membentuk
Panitia, Pengawas, Penyusun Naskah, Editor dan Korektor PENILAIAN
TENGAH SEMESTER (PTS) pada MTs. Al-Ma’arif Cilageni,
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang
mampu menjadi Panitia, Pengawas, Penyusun Naskah, Editor dan Korektor
PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS) Tahun Pelajaran 2019/2020.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem


Pendidikan Nasional;
b. Undang – Undang RI no.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
c. Peraturan Pemerintah RI no.13 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas
peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 19 Tahun 2005 tentang
standar nasional pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.64
Tahun 2014 Tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Susunan Panitia Penilaian Tengah Semester (PTS) Tahun Pelajaran 2019 /2020
seperti pada lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA : Setelah melaksanakan tugasnya, wajib melaporkan pekerjaan secara tertulis dan
berkala kepada Kepala Madrasah.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada
anggaran yang sesuai.
KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kadungora
Tanggal : 14 September 2019
----------------------------------------------
Kepala Madrasah,

Drs. Aceng D. Usnaeni, S.Pd.I.


NIP.196709152000031004

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Garut
2. Ketua KKM
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU

TERAKREDITASI A
Sertifikat Akreditasi Nomor : 02.00/534/BAP-SM/XI/2010
Alamat : Jl. Raya Rancasalak No. 217 Cilageni Kadungora Garut Telp/Fax. (0262) 455745
e-mail : mtsalmaarifcilageni@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MTs. AL–MA’ARIF CILAGENI KADUNGORA
NOMOR :MTs.i/57/PP.01/019/IX/2019

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA, PENGAWAS, PENYUSUN NASKAH SOAL, EDITOR DAN


KOREKTOR PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS)
MTs. AL-MA’ARIF CILAGENI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA MTs. AL–MA’ARIF CILAGENI KADUNGORA

Menimbang : a. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan PENILAIAN TENGAH


SEMESTER (PTS) Tahun Pelajaran 2019/2020 maka perlu membentuk
Panitia, Pengawas, Penyusun Naskah, Editor dan Korektor PENILAIAN
TENGAH SEMESTER (PTS) pada MTs. Al-Ma’arif Cilageni,
c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang
mampu menjadi Panitia, Pengawas, Penyusun Naskah, Editor dan Korektor
PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS) Tahun Pelajaran 2019/2020.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang


Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang – Undang RI no.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
c. Peraturan Pemerintah RI no.13 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua atas
peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 19 Tahun 2005 tentang
standar nasional pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.64
Tahun 2014 Tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Susunan Pengawas Penilaian Tengah Semester (PTS) Tahun Pelajaran 2019
/2020 seperti pada lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA : Setelah melaksanakan tugasnya, wajib melaporkan pekerjaan secara tertulis dan
berkala kepada Kepala Madrasah.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan
padaanggaran yang sesuai.
KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana
mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kadungora
Tanggal : 14 September 2019
Kepala Madrasah,

Drs. Aceng D. Usnaeni, S.Pd.I.


NIP.196709152000031004

Tembusan disampaikan kepada Yth:


3. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Garut
4. Ketua KKM
Lampiran : Surat Keputusan Kepala MTs.Al–Ma’arif Cilageni
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU

TERAKREDITASI A
Sertifikat Akreditasi Nomor : 02.00/534/BAP-SM/XI/2010
Alamat : Jl. Raya Rancasalak No. 217 Cilageni Kadungora Garut Telp/Fax. (0262) 455745
e-mail : mtsalmaarifcilageni@yahoo.com

Nomor : MTs.i/57/PP.02/020/IX/2019
Tentang : Susunan Panitia Penilaian Tengah Semester (PTS) Tahun Pelajaran 2019/2020

SUSUNAN PANITIA
PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS)
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
MTs. AL–MA’ARIF CILAGENI KADUNGORA

Penanggung Jawab : Drs. Aceng D. Usnaeni, S.Pd.I.

Ketua : Risman Zainal Mustafa, S.Pd.

Sekretaris : Ike Dwi Apriyanti, S.Pd.

Bendahara : Leni Nuryani, S.Pd.

Anggota : Nurul Ramdhani,S.Pd.

Ditetapkan di : Kadungora
Tanggal : 14 September 2019
Kepala Madrasah,

Drs. Aceng D. Usnaeni, S.Pd.I.


NIP.196709152000031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Garut
2. Ketua KKM
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU

TERAKREDITASI A
Sertifikat Akreditasi Nomor : 02.00/534/BAP-SM/XI/2010
Alamat : Jl. Raya Rancasalak No. 217 Cilageni Kadungora Garut Telp/Fax. (0262) 455745
e-mail : mtsalmaarifcilageni@yahoo.com

Lampiran : Surat Keputusan Kepala MTs. Al–Ma’arif Cilageni


Nomor : MTs.i/57/PP.01/021/IX/2019
Tentang : Susunan Pengawas PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS) Tahun Pelajaran
2019/2020

SUSUNAN PENGAWAS
PENILAIAN TENGAH SEMESTER (PTS)
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
MTs. AL–MA’ARIF CILAGENI KADUNGORA

KODE
N0. NAMA PENGAWAS
PENGAWAS
1 001 Mala Komalasari, S.Pd.I
2 002 Evi Sovia Nursifa, S.Ag.
3 003 Dedi Mustofa, S.Ag., M.M.
4 004 Asep Koswara, S.Pd.
5 004 Ridwan Hermansah, S.Pd.I
6 006 Eneng Rahmawati, S.Pd.I
7 007 Dra. Imas Nurmaesah
8 008 Drs. Ajang Sujana, S.Pd.I
9 009 Wahyudin, S.Ag.
10 010 Ida Siti Saodah, S.Pd.
11 011 Hanhan Hariani,S.Pd.
12 012 Sunarti, S.Pd.
13 013 Agus Muhammad H., S.Pd.I
14 014 Ratih Safitri, S.Pd.
15 015 Ajeng Anggi Nurul B., S.Pd.
16 016 Asri Mawardiani, S.Pd.
17 017 Andri Fitriyanto, S.Pd.
18 018 Rifki Munawar, S.Pd.
19 019 Lulu Lutfiah, S.Pd
20 020 Euis Kania, S.Pd.
21 021 Neneng Siti Marwati, S.Pd.
22 022 Risma Nurhabibah, S.Pd.
23 023 Enjang Sukandi S., S.Pd.
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU

TERAKREDITASI A
Sertifikat Akreditasi Nomor : 02.00/534/BAP-SM/XI/2010
Alamat : Jl. Raya Rancasalak No. 217 Cilageni Kadungora Garut Telp/Fax. (0262) 455745
e-mail : mtsalmaarifcilageni@yahoo.com

24 024 Eep Saepul Malik, S.Sos.I


25 025 Ahmad Sopandi, S.Pd.
26 026 Saepudin,S.Pd.I
27 027 Bahrudin,S.Pd.I
28 028 Agus Suherman, S.Ag., MM.
29 029 Nuriyah, S.Ag.
30 030 Erma Merdiana, S.Pd.
31 031 Nurul Ramdhani, S.Pd.

Ditetapkan di : Kadungora
Tanggal : 14 September 2019
----------------------------------------
Kepala Madrasah,

Drs. Aceng D. Usnaeni, S.Pd.I.


NIP.196709152000031004

Tembusan disampaikan kepadaYth:


1. Kepala Kementrian Agama Kabupaten Garut
2. Ketua KKM