Anda di halaman 1dari 2

DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBINAAN

RUBRIK PEMARKAHAN PROJEK

DCA 1323 : CONSTRUCTION SAFETY AND HEALTH

SKALA PEMARKAHAN
BIL PERKARA YANG DINILAI LEMAH SEDERHANA BAIK CEMERLANG
0 1 2 3
1 PROSES KERJA
Bahan dan Bahan dan maklumat Bahan dan Bahan dan
1.1 Mengumpul bahan dan maklumat meklumat tidak kurang jelas maklumat tepat maklumat sangat
tepat tepat
Tidak merancang Merancang kerja Merancang kerja Merancang kerja
1.2 Merancang kerja-kerja pengurusan Tapak kerja pengurusan pengurusan secara pengurusan dan pengurusan
Bina umum kurang jelas dengan jelas dan
tepat
Tidak Mengenalpasti Mengenalpasti Mengenalpasti
1.3 Mengenal pasti aktiviti-aktiviti mengenalpasti aktiviti secara umum aktiviti dan kurang aktiviti dengan
aktiviti jelas jelas dan tepat
1.4 Merancang dan bangunkan Jadual Senarai Tidak merancang Merancang dan Merancang dan Merancang dan
Semak keselamatan dan bangunkan bangunkan jadual bangunkan jadual bangunkan jadual
 Tiada kesalahan ejaan jadual senarai senarai semak senarai semak senarai semak
 Jadual dan format betul keselamatan secara keselamatan dan keselamatan dan
semak
 Item/perkara yang disemak umum ada kesalahan tiada kesalahan
keselamatan
bersesuaian
Tidak merancang Merancang dan Merancang dan Merancang dan
dan membangunkan ERP membangunkan membangunkan
1.5 Merancang dan bangunkan Pelan Tindakan
Kecemasan (ERP)
membangunkan secara umum ERP dengan kurang ERP dengan jelas
ERP jelas dan ada dan tepat
kesalahan
1.6 Merancang dan bangunkan Jadual Senarai Tidak merancang Merancang dan Merancang dan Merancang dan
Semak Pengujian
dan membangunkan membangunkan membangunkan
membangunkan senarai semak senarai semak senarai semak
senarai semak pengujian secara pengujian dengan pengujian dengan
pengujian umum kurang jelas dan jelas dan tepat
ada kesalahan
2 HASIL KERJA
1.1 Siap mengikut spesifikasi dan format Tidak menepati Kurang menepati Menepati format Sangat menepati
 Susunan betul format folio format folio folio format folio
 Format tugasan tepat

1.2 Kandungan terancang dan teratur

Muka hadapan Tidak menepati Kurang menepati Menepati Sangat menepati


 Logo
 Kod/Nama kursus
 Nama pelajar
 Nama pensyarah
Senarai kandungan Tidak menepati Kurang menepati Menepati format Sangat menepati
format senarai format senarai senarai kandungan format senarai
kandungan kandungan kandungan
Pengenalan Tidak berkaitan Kurang berkaitan Berkaitan dan Sangat berkaitan
dan kurang lengkap lengkap dan lengkap
Kesimpulan Tidak berkaitan Kurang berkaitan Berkaitan Sangat berkaitan
Rujukan Tiada Ada dan kurang Ada dan berkaitan Ada dan sangat
berkaitan berkaitan
Persembahan/ kekemasan Tiada Kurang kemas dan Kemas dan lengkap Sangat kemas dan
 Slide dan tulisan jelas tidak lengkap sangat lengkap
 Isi slide tepat dan berkaitan
3 SIKAP
3.1 Ketepatan masa menyerah tugasan Tidak menepati Kurang menepati Menepati Sangat menepati
Tidak kreatif & Kurang kreatif & Kreatif & komited Sangat kreatif &
3.2 Kerjasama / komited/ positif/ sikap
tidak komited kurang komited sangat komited