Anda di halaman 1dari 1

KOP SURAT

Nomor : ...........................................
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Permohonan Pengujian .................................

Kepada Yth,
............................................
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya Draft Awal Pembuatan .......................................................


Sesuai dengan syarat yang tertulis pada Surat Perintah Kerja Nomor : .......................................,
tanggal ................................,

Kami, ................................ mengajukan Surat Permohonan


Pengujian ............................................... dengan Salinan Hasil Pekerjaan Terlampir.

Demikian Surat Permohonan Pengujian ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Juli 2013

.......................
Jabatan