Anda di halaman 1dari 1

MAKALAH PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAWAN

“LATAR BELAKANG DAN ESENSI KEWIRAUSAHAWAN”

Dosen Pengampu : Dr. Syarifah Gustiawati, M.E.I

Disusun Oleh

1. Elsa mayori ( 171104090909)

2. Ita Na’imatul jannah (171104090194)

3. Mukharomah (171104090141)

4. Mochammad Fardan adib M. (171104090124)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM


FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
2020