Anda di halaman 1dari 1

Nama : Maula Putri Min Ayatillah

Nim : T20181318

Kelas : Pai 07 FIQIH TENTANG ZAKAT

Fiqih Ibadah dan Muamalah

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, zakat merupakan suatu ibadah yang paling penting
kerap kali dalam Al-Qur’an, Allah menerangkan zakat beriringan dengan menerangkan shalat. Pada
delapan dua tempat Allah menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat ini menunjukkan zakat dan
shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal keutZakat adalah salah satu rukun Islam
yang lima, fardu ‘ain atas tiap – tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.Sebagaimana Firman Allah
SWT:

....َ ‫صالَة َ َوآتُواْ ال َّزكَاة‬


َّ ‫َوأَقِي ُمواْ ال‬

“Dirikanlah Sholat dan bayarkanlah Zakat hartamu.” (AN-NISA:77)

Terdapat dasar hukum zakat yaitu :

 Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT dalam surah an-Nur 56 :

۟ ‫وا ٱل َّزك َٰوة َ َوأ َ ِطيع‬


َ‫ُوا ٱل َّرسُو َل ل َ َعل َّ ُك ْم تُرْ َح ُمون‬ ۟ ُ ‫صل َ ٰوة َ َو َءات‬ ۟ ‫َوأَقِي ُم‬
َّ ‫وا ٱل‬

Artinya : Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya
kamu diberi rahmat

 Selain Al-Qur’an dasar untuk menunaikan zakat adalah hadist Rasulullah SAW. Salah
satunya adalah Hadits riwayat Imam Bukhari

Yang Artinya : Ibnu Abbas R.A berkata,” Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu
dia menceritakan hadits Nabi SAW),bahwa Nabi SAW bersabda : Kami diperintahkan untuk
mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian
diri. ( H.R Bukhari).

Harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak, emas dan perak,makanan hasil bumi, hasil
tambang, dan harta perniagaan. Dan hikmah berzakat adalah Menolong orang yang lemah dan susah,
Membersikahkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, Sebagaian ucapan syukur dan terima
kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya, Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan
timbul dari si miskin dan yang susah, Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai
antara si miskin dan si kaya