Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENYERTAAN UJIAN UPGRADING

Dengan melengkapkan dan menandatangi borang pendaftaran ini, saya bersetuju untuk:
1. Mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh JTC.
2. Bersetuju dengan bayaran yuran-yuran yang ditetapkan.
3. Bertanggungjawab ke atas sebarang kemalangan dan kecederaan yang mungkin berlaku semasa aktiviti atau latihan.
4. Tidak akan menggunakan Taekwondo untuk tujuaan yang lain, selain untuk pertahanan diri.

_________________________ __________________________
(Tandatangan pelajar) (Tandatangan ibu/ bapa/ penjaga)
Nama: ___________________ Nama: ____________________
No. KP: __________________ No. KP: ___________________