Anda di halaman 1dari 1

NAMA : ______________________________ KELAS : _____________

Senaraikan kepentingan teknologi di dalam kehidupan kita.

KEPENTINGAN
TEKNOLOGI