Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani

Kelas :4

Bilangan Murid :

Tarikh : 24 Jun 2019 (Isnin)

Masa : 8.00 – 8.30 Pagi

Tema/Tajuk : Kategori Serangan

Kemahiran/ Fokus : Hantar dan Menerima Bola

Standard Kandungan : 1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan dengan lakuan yang
betul.
2.6 Berkebolehan mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori serangan.
5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

Standard Pembelajaran : 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dan arah menggunakan alatan dan anggota yang dibenarkan
2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar bola pada pelbagai jarak.
5.1.1 Menyenaraikan persediaan diri dan pakaian mengikut aktiviti yang dijalankan.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melakukan kemahiran menghantar semasa bermain permainan kategori serangan

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


Psikomotor – melakukan kemahiran hantaran bola menggunakan tangan dalam jarak 3 meter dengan
teknik lakuan yang betul.

Kognitif – menyatakan secara lisan cara menghantar dan menerima bola dengan betul.

Afektif – menyatakan 2 kepentingan memanaskan badan dan memakai pakaian yang sesuai mengikut
aktiviti yang dilakukan.

EMK : Kreativiti dan inovasi

Keusahawanan dan bekerjasama

Sumber/ BBM : Bola baling (15), kon (4), gelung (4), muzik , pembesar suara.

Penilaian Pdp : Penilaian kognitif – teknik balingan yang betul


Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan

1. Permulaan 1. Regangan Otot : Fasa permulaan

( 3 minit )  Kepala - Kon, wisel , muzik ,


 Tangan pembesar suara

 Kaki - Kawasan permainan


20mx20m

- Regang otot di bahagian kepala


tangan dan kaki untuk elak Strategi pengajaran :

daripada kecederaan - Murid membuat separa bulatan.


- Regangan dibuat dengan kiraan 1-8. - Kaedah kinestetik
- Interpersonal

2. Memanaskan badan mengikut muzik. - Murid membuat satu barisan memanjang Nilai murni :
- Murid membuat lakuan aktivti mengikut

 Lari setempat tiupan wisel daripada guru. - Patuh pada arahan


- Murid berlari mengikut jarak yang telah guru
 Lari ulang alik
ditetapkan. - Berdisiplin
 Lompat bintang
- Aktivti pemanasan badan
dijalankan untuk membantu badan
lebih bersedia agar aktiviti yang
dijalankan nanti lebih berkesan

10 meter

2. Perkembangan Aktiviti 1: Hantaran Berpusat 1. Murid dibahagikan secara Fasa perkembangan


berpasangan.
( 14 minit ) Terdapat 3 variasi hantaran yang 2. Murid secara berpasangan berada Bahan bantu mengajar :
dilakukan : dalam kedudukan menghadap antara
- Hantaran paras dada satu sama lain. - Wisel
- Hantaran atas kepala 3. Murid akan melakukan variasi - Bola baling
- Hantaran lantunan hantaran paras dada, atas kepala dan - Kon
lantunan mengikut arahan guru.
Butiran mengajar: Strategi pengajaran :
1. Hantaran Aras Dada
Hantaran aras dada digunakan untuk - Kaedah kinestetik
hantaran jarak dekat tetapi pantas. - Kontekstual dan
Hantaran ini akan lebih berkesan ruang
apabila dilakukan oleh dua pemain - Berpasangan
yang membuat lari pecut dalam
serangan. Latihan kemahiran untuk Nilai murni :
hantaran jenis ini ialah :
 Kedudukan badan dalam - Peka kepada
keadaan sedia. keadaan sekeliling
 Pegang bola dengan kedua dua - Bersungguh-
belah tangan rapat pada paras sungguh
dada dengan cara
mencekaknya dan siku
difleksikan.
 Tolak bola ke hadapan sambil
tangan diluruskan.

2. Hantaran Atas Kepala 


Hantaran atas kepala ialah hantaran
tinggi dan jauh. Jenis hantaran ini sukar
dipintas sekat oleh pihak lawan. Latihan
kemahiran untuk hantaran jenis ini
ialah:
 Tegakkan kedudukan badan,
dengan keda dua belah kaki Kemahiran menangkap

dijarakkan. Kemahiran menangkap bola boleh dilakukan

 Pegang bola dengan sebelah sama ada dengan kedua dua belah tangan

tangan di belakang kepala atau sebelah tangan dari pelbagai aras. Tujuan

sambil fleksikan siku. menangkap bola adalah untuk mengawal dan

 Ayun tangan yang memegang menguasai permainan.

bola dari belakang ke hadapan


melintasi kepala. 1. Menangkap Bola dengan Kedua dua
 Lepaskan bola dan ikut lajak. Belah Tangan:
 Kedudukan badan dalam keadaan
3. Hantaran Lantun sedia.
Hantaran lantun digunakan untuk  Kedua dua tapak tangan dibuka dan
mengelirukan pihak lawan dengan dihulurkan ke arah bola.
membuat hantaran secara mengejut.  Sentiasa memandang arah laluan
Latihan kemahiran untuk hantaran jenis bola. 
ini ialah :  Serkap dan bawa bola rapat ke dada
 Kedudukan badan dalam untuk seap daya.
keadaan sedia.  Imbangkan kedudukan badan.
 Pegang bola dengan kedua dua
belah tangan pada aras dada.
 Mata sentiasa memandang
arah sasaran bola.
 Tolak bola ke bawah untuk
melantun ke hadapan atau sisi.
Aktiviti 2 : “Monyet-monyet”
1. Murid dibahagikan kepada dua
Untuk melatih ketepatan murid kumpulan.
menghantar bola. 2. Satu kumpulan terdiri daripada enam
hingga lapan orang murid
3. Murid perlu menghantar bola secara
tepat ke ahli pasukan yang lain.
4. Dua orang murid akan dipilih untuk
menjadi pemintas bola.
5. Sekiranya bola berjaya dipintas, murid
akan bertukar peranan dengan murid
yang terakhir menghantar bola.

X1

x2

X1 & X2 = Pemintas bola


3. Kemuncak Permainan kecil : 1. Murid dibahagikan kepada dua Fasa tindakan – mereka
kumpulan. bentuk satu permainan
( 10 minit ) “ Target Kon ” 2. Murid bermain permainan bola baling
dalam grid kawasan yang telah Bahan bantu mengajar :
ditetapkan.
3. Setiap pasukan perlu menyerang gol - Wisel
pihak lawan iaitu membaling bola ke - Kon
arah kon. Sekiranya kon jatuh pasukan - Bola baling
tersebut akan memperoleh 2 mata dan
sekiranya bola hanya mengenai kon, Strategi pengajaran :
pasukan tersebut memperoleh 1 mata.
4. Pasukan yang berjaya mengumpulkan - Kaedah kinestatik
mata terbanyak dalam masa 10 minit - Interpersonal
dikira sebagai pemenang
Nilai murni :

- Bijak mengatur
strategi
- Kreatif dan inovatif
4. Penutup 1. Menyejukkan Badan - Untuk mengembalikan nadi kepada nadi Fasa penutup
normal dan meregangkan otot yang
( 3 minit ) 1.1 Gerakan badan ke kiri dan ke kanan tegang semasa aktiviti dijalankan.
berulang kali. - Mengembalikan sistem fisiologi secara
1.2 Berpasangan, tepuk otot-otot rakan beransur-ansur selepas digunakan
perlahan-lahan.
1.3 Tarik nafas tiga kali perlahan dan
hembus panjang yang terakhir.

2. Rumusan Pelajaran

2.1 Rumusan kognitif dan Psikomotor


2.2 Rumusan afektif

3. Kerja susulan

- Guru bersoal jawab mengenai


aktiviti yang dilakukan pada hari
tersebut
- Guru memberi pujian kepada
semua murid yang melakukan
aktiviti
- Tepuk tangan beramai ramai
- Murid beratur dan pulang ke kelas

Anda mungkin juga menyukai