Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR HADIR NJO NGAJI

Oleh : Ustadz Ahmad Yusuf


Bulan : Bulan : Jumlah Kehadiran Nilai
No Nama Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Minggu Sangat Cukup Keterangan
Baik
1 2 3 4 1 2 3 4 S I A Baik Baik
1 Zulkifly                              
2 Rahmad                              
3 Hasyim                              
4 Suhendra                              
5 Harun Deluma                              
Muh. Shadzali
6
Pusadan                              
7 Moh.Hendra                              
8 Nurhadi                              
9 Riyan Valdy                              
10 Suhardiman/Ipung                              
11 Fathuddin                              
12 Fathun Rusyadi                              
13 Indra Wiajaya                              
14 Wawan                              
15 Kakang                              
16 Ahmad                              
17 Ibrahim                              
                                 
                                 

Tolitoli……………………
Ketua Kelas

Zulkifly
“ “BARANG
BARANGSIAPA
SIAPAYANG
YANGKELUAR
KELUARUNTUK
UNTUKMENCARI
MENCARIILMU
ILMUMAKA
MAKAALLAH AKAN
ALLAHAKAN
MUDAHKAN
MUDAHKANBAGINYA
BAGINYAJALAN
JALANMENUJU
MENUJUSURGA”
SURGA”(HR. MUSLIM)
(HR.MUSLIM)

DAFTAR HAFALAN

Anda mungkin juga menyukai