Anda di halaman 1dari 29

CABARAN DAN HALATUJU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS.

1.0 PENGENALAN

Sistem pendidikan di negara kita masa kini telah banyak melalui transformasi
yang memerlukan komitmen guru yang amat tinggi. Perubahan dan pembaharuan
dalam sistem pendidikan dilihat sebagai peluang untuk menguji potensi, kemampuan
dan cara untuk mengoptimumkan pembangunan individu. Mereka perlu sedar akan
kekuatan dan kelemahan diri dan di atas kesedaran itu sanggup meningkatkan
keupayaan diri serta bersedia melakukan perubahan mengikut keperluan. Guru bertaraf
dunia bukan sahaja merancang strategi pengajaran-pembelajarannya dengan teliti dan
sentiasa membuat persediaan untuk membuka peluang kepada pelajar melakukan
penerokaan malah merancang pelbagai laluan pembelajaran dengan kemahiran yang
tinggi.

Cabaran dalam profesion perguruan masa kini memerlukan pengorbanan yang


sangat tinggi. Pekerjaan yang penuh cabaran ini menguji kemampuan dan ketabahan
dalam menguruskan suatu organisasi dengan bijaksana. Menurut Kamus Dewan Edisi
Keempat ( 2007 : 232) cabaran didefinisikan sebagai hasil yang mencabar kemampuan
dan ketabahan seseorang dalam pekerjaan yang penuh dengan cabaran. Dalam
konteks perguruan, profesion menjadi seorang guru perlu menyahut cabaran untuk
melihat keupayaan seorang guru dalam melaksanakan tugasannya bukan dengan
muridnya tetapi juga bersama organisasi dan rakan sekerja yang mempunyai pelbagai
kepakaran. Pengurusan dalam pendidikan mempunyai satu organisasi yang dibentuk
yang mempunyai hala tuju yang mahu dicapai.

Halatuju pula bermaksud penetapan matlamat dan sasaran yang hendak dicapai
dalam sesuatu organisasi. Pendidikan khas perlu mempunyai visi, misi dan objektif
utama dalam mengurus tadbir sesuatu organisasi. Halatuju merangkumi perancangan
pentadbiran, program-program utama, peningkatan kemahiran dan pengetahuan dalam
kaedah pengajaran dan pembelajaran dan membentuk kepakaran yang beretika.

2.0 Cabaran yang dimaksudkan boleh dilihat dalam pelbagai aspek:

2.1 Individu dan keluarga


Dari aspek penglibatan ibu bapa, didapati di Malaysia tahap kesedaran ibu bapa
mengenai masa depan anak-anak yang berkeperluan khas masih berada dalam
keadaan yang minima. Hal ini dapat dilihat dengan jelas di kalangan ibu bapa yang
mempunyai anak istimewa yang tinggal di luar bandar. Hal ini kerana terdapat setengah
ibu bapa yang beranggapan anak yang istimewa ini tidak layak dan tidak berkeupayaan
untuk mendapat pendidikan yang seimbang dan sempurna. Disebabkan anggapan
sedemikian maka wujudlah keciciran murid-murid berkeperluan khas daripada alam
persekolahan. Perkara ini terus menyebabkan kanak-kanak istimewa ini tidak
mempunyai kemahiran hidup yang baik dan akhirnya memberi bebanan kembali
kepada keluarga masing-masing.

Selain itu juga, terdapat juga ibu bapa yang masih kurang sedar mengenai
betapa pentingnya memberi pendidikan atau pun kemahiran mengurus diri kepada
anak-anak yang istimewa. Faktor utama yang menyebabkan perkara ini berlaku
disebabkan kurangnya keyakinan akan kebolehan anak-anak istimewa mereka ini.
Sebagai contoh, pengajaran amali kemahiran memasak dan menjahit, mungkin boleh
menyebabkan timbulnya perasaan risau ibu bapa terhadap anak-anak mereka berada
di dapur. Hal ini mungkin disebabkan memikirkan keadaan yang mungkin boleh
mengundang bahaya semasa di dapur dan semasa menggunakan jarum untuk
menjahit. Disebabkan sikap yang terlalu obses akan perkara negatif inilah
menyebabkan mengapa kanak-kanak berkeperluan khas di Malaysia agak ketinggalan.

Selain itu juga, terdapat juga ibu bapa yang hanya bergantung kepada pihak
sekolah semata-mata sahaja dalam usaha memberi didikan kepada anak mereka
terutama dalam aspek pengurusan diri. Disebabkan itulah terdapat murid-murid yang
masih tidak tahu untuk membuang air kecil atau besar di tempat yang sepatutnya iaitu
tandas. Perkara ini sedikit sebanyak agak mengganggu proses pembelajaran dan
pengajaran di dalam kelas. Akibatnya guru sendiri terpaksa membantu menguruskan
kanak-kanak tersebut semasa berada di dalam kelas.

Segelintir mereka mengharapkan sesuatu yang mustahil dalam masa yang


singkat. Keenganan ibu bapa memahami perjalanan pengurusan pendidikan khas
menjadikan ianya semakin sukar untuk dilaksanakan. Bagi mereka anak mereka harus
diajar seperti murid aliran perdana yang lain. Keghairahan menjadikan anak mereka
sama dengan rakan sebaya sedikit sebanyak memberikan tekanan kepada pengurusan
pendidikan khas. Walau bagaimanapun ada sebahagian mereka pula menyerahkan
sepenuhnya anak mereka kepada pihak sekolah.

Mereka mengharapkan sepenuhnya kepada guru pendidikan khas mendidik


anak mereka dalam segala aspek. Kedua-dua situasi ini menjadi satu cabaran yang
besar dalam pendidikan khas. Hal yang demikian kerana tidak ada kesinambungan dan
komitmen daripada pihak ibu bapa terhadap pembelajaran anak mereka di luar waktu
persekolahan. Peranan sesebuah institusi keluarga dan sekolah amat penting dalam
membantu membina kemahiran-kemahiran yang seharusnya dikuasai murid
berdasarkan transformasi dalam pendidikan. Terdapat sebahagian ibu bapa merasa
rendah diri kerana mempunyai anak yang tidak sempurna dan berasa malu pada ahli
keluarga yang lain. Ada sebahagiannya pula mengasingkan diri dari ahli keluarga lain.

Dari aspek individu murid pula adalah berbeza diantara satu sama lain. Menurut
Khairul Yusri (2007), perbezaan individu bermaksud variasi atau ketidaksamaan
individu daripada norma kumpulannya sama ada dari segi sifat kognitif, emosi, fizikal,
moral, tingkah laku, sosial atau bakat dan aspek – aspek yang lain mungkin terdapat
sesama individu dalam sesuatu kumpulan. Cabaran utama bagi guru-guru pendidikan
khas bagaimana untuk mendapat kepercayaan dari anak-anak istimewa ini. Bukan
senang untuk berhadapan dengan mereka kerana setiap orang kanak-kanak istimewa
tersebut biasanya mempunyai pelbagai kelainan. Kesediaan anak-anak istimewa ini
memasuki alam persekolahan juga dengan cara yang berbeza. Ini dapat dilihat pada
faktor kematangan dan kesediaan fizikal berhadapan dengan rakan-rakan baru di
sekolah. Besar kemungkinan layanan yang diterima di sekolah tidak sama dengan
dirumah. Setiap hari mereka perlu mengikuti peraturan-peraturan sama seperti rakan
sebaya mereka.

Guru akan menghadapi berbagai –bagai gaya dan karenah daripada murid-murid
pendidikan khas ini kerana kebanyakan mereka tidak pernah mengenali alam
persekolahan pada peringkat awal. Mereka mahu dilayan sebagaimana ibu bapa
mereka melayan mereka di rumah. Guru sebagai pengganti ibu bapa perlu peka
kepada keperluan mereka setiap masa. Termasuklah dalam pengurusan emosi dan
amalan berdikari. Cabarannya ialah mungkin apa yang diberi oleh guru tidak sama
dengan apa yang mereka terima dirumah. Sangat sukar bagi guru berhadapan dengan
mereka yang mempunyai kepelbagaian yang pelbagai. Hanya dengan kesabaran dan
keperihatinan serta kemampuan memberikan layanan yang baik dalam pelbagai aspek
mampu meningkatkan kepercayaan murid terhadap guru pendidikan khas.
Kepercayaan dan kasih sayang mereka terhadap guru akan melebihi kepercayaan dan
kasih sayang terhadap ibu bapa mereka sekiranya kita dapat menyesuaikan diri dengan
kepelbagaian mereka.

Cabaran juga dilihat dalam menguruskan murid-murid pendidikan khas yang


berada di dalam kelas inklusif . Kelas inklusif yang berjaya memerlukan guru biasa
dan guru Pendidikan Khas perlu bersikap jujur dan terbuka. Perkara yang sering
diperkatakan ialah layanan yang diberikan terhadap murid pendidikan khas dan
keprihatinan guru dalam membimbing mereka bersama murid biasa. Kita juga melihat
peranan yang perlu dipikul oleh guru pendidikan khas semasa menghantar murid
mereka ke kelas inklusif. Murid inklusif ini mempunyai potensi untuk cemerlang sama
dengan murid biasa tetapi mereka memerlukan lebih bimbingan dan motivasi yang
tinggi untk berdaya saing.

2.2 Sosial dan persekitaran

Sosial dan persekitaran merupakan salah satu aspek penting dalam pengurusan
pendidikan khas. Sikap dan keprihatinan masyarakat terhadap kepentingan murid-
murid pendidikan khas merupakan satu lonjakan ilmu yang perlu diterokai bersama.
Masyarakat mempunyai pelbagai perbezaan gaya hidup dan kepercayaan. Cabaran
yang sangat besar bagi pengurusan pendidikan khas adalah dalam memberikan
kesedaran dan membetulkan tanggapan mengenai pendidikan untuk kanak-kanak
kelainan upaya. Bukan semua daripada mereka mempunyai kemampuan untuk
memenuhi keperluan perbelanjaan sara hidup anak-anak mereka. Malah kebanyakan
kanak-kanak kelainan upaya ini datang dari keluarga yang mempunyai kemampuan
yang tinggi untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang sesuai dengan keperluan.

Kita mengharapkan sokongan dan komitmen dari ahli masyarakat dalam


menangani masalah tingkah laku dan displin serta penderaan kanak-kanak.
Sokongan masyarakat sangat penting bagi meredakan kegundahan hati ibu
bapa berhadapan dengan pelbagai rintangan dan cabaran membesarkan anak-anak
kurang upaya. Ibu bapa sendiri perlu bersikap terbuka bagi menggalakan masyarakat
bersifat penyayang dan prihatin. Hubungan dengan ahli komuniti yang lain perlu
dijaga supaya semua orang sekeliling faham mengenai pengurusan anak-anak
pendidikan khas. Pengurusan pendidikan khas menghadapi cabaran dalam
menerapkan nilai-nilai simpati dan empati dalam kalangan ahli masyarakat atas nama
kesedaran dan tangungjawab. Kegiatan-kegiatan kerja amal dalam masyarakat masih
lagi kurang mendapat sambutan dan penglibatan dalam badan-badan sukarela hanya
dalam kalangan ahli yang terlbat sahaja.

Oleh yang demikian pelbagai kemudahan dalam persekitaran dapat diusahakan


bersama . Namun demikian bukan disemua tempat segala kemudahan itu disediakan
malah ada segelintir yang menyalahgunakannya. Menerapkan kesedaran dalam
kalangan ahli masyarakat mengenai keperluan golongan kelainan upaya bukanlah
sesuatu yang mudah. Lontaran pandangan sinis dan serong terhadap golongan ini
secara negatifnya akan memberi impak kepada pergaulan kanak-kanak kelainan upaya
dalam masyarakat. Kita lihat juga di persekitaran sekolah dimana penerimaan
pentadbiran sekolah dalam membuka ruang kepada murid-murid pendidikan khas.
Pengintegrasian sesuatu program bukanlah sesuatu yang mudah hendak dilaksanakan.
Kesanggupan berkongsi segala kemudahan yang ada dan memberikan keutamaan
kepada murid-murid pendidikan khas merupakan antara sesuatu yang amat sukar
untuk dilakukan.

Kebanyakan sekolah lebih berfokus kepada kecemerlangan dan bukan kepada


kebajikan kerana ianya membawa kepada impak yang lebih besar. Bukan semua
program integrasi mendapat tempat yang selesa dan mempunyai ruang yang cukup
bagi menampung keperluan aktiviti mereka. Pentadbir melihat program pendidkan khas
ini seolah sekadar menumpang disatu sudut yang lain atau menjadi tempelan sahaja
kepada sekolah. Masyaralat sekolah memandang ianya satu program yang bukan
menyumbang kepada kecemerlangan dan pembangunan sekolah.

Inilah cabaran yang sangat besar yang perlu dihadapi oleh pengurusan
pendidikan khas. Dalam melaksanakan tugasan hakiki dan berdaya saing dengan
ahli masyarakat sekolah yang lain maka pengurusan pendidikan khas perlu mempunyai
hala tuju supaya program ini akan dipandang sama hebat dengan program lain.
Kerjasama dengan badan-badan atau persatuan yang boleh memperjuangkan hak-hak
kanak-kanak kelainan upaya sangat memberi impak. Kita semua perlu bersatu
menetapkan satu perjuangan yang sama supaya akan timbul kesedaran dalam
kalangan mereka bagi menghargai golongan yang kurang bernasib baik. Jabatan-
jabatan kerajaan turut memainkan peranan membuka ruang dan menjalankan aktiviti
bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap tanggungjawab sosial yang perlu
ditunaikan berbanding kepentingan peribadi.

Pelbagai aktiviti dan program perlu dirancang bagi membuktikan bahawa


pengurusan pendidikan khas boleh berdaya saing dan mempunyai matlamat jangka
panjang. Kesedaran dapat dilihat sudah banyak badan-badan sukarela menjalankan
aktiviti-aktiviti bersama dan memberikan bantuan kepada yang memerlukan.

2.3 Personel dan Kepakaran


Asas terpenting yang perlu dimiliki dalam sesuatu organisasi pendidikan ialah
personel yang terdapat dalam sesuatu organisasi. Personel inilah yang akan
membentuk dan menggerakkan sesuatu organisasi untuk mencapai matlamat yang
telah ditetapkan. Menurut Greenlaw dan Kohl dalam buku Pengurusan dan Kepimpinan
Pendidikan(zaidatol,2003), pengurusan personel merangkumi semua keputusan yang
berkaitan dengan sesebuah organisasi. Termasuklah aspek motivasi, melatih dan
menyediakan keperluan serta kefungsian personel.

Dalam konteks cabaran dalam pengurusan pendidikan khas, pengurusan


sekolah berusaha membentuk personel seorang guru yang mempunyai nilai-nilai etika
dan kredibiliti sebagai seorang pendidik. Semua peringkat dalam pengurusan perlu
memberikan perhatian dan mengambil berat kebajikan guru dalam memberikan ruang
keselesaan. Pengurusan perlu bijak meletakkan guru di tempat yang betul dengan
minat dan kepakarannya. Kecekapan sesuatu pengurusan dapat dilihat dengan
sumbangan dan kerja buat seorang guru yang mampu melaksanakan tugasan dengan
efisyen.

Tugas seorang guru sebagai pengurus kanak-kanak istimewa ini sangat


mencabar. Sebagai seorang guru, adalah penting untuk mengetahui dan meneliti
pendekatan yang bersesuaian yang dibawa oleh setiap murid pendidikan khas, bakat
serta minat mereka ke dalam situasi pembelajaran. Sewajarnya guru perlu mengetahui
bahawa setiap individu adalah berbeza dari aspek budaya, latar belakang keluarga,
dan tahap sosioekonomi yang mana sedikit sebanyak memberi kesan kepada gaya dan
corak pembelajaran mereka. Setelah guru perlu mampu memahami serta mengenali
setiap jenis murid didalam kelas supaya mereka juga boleh mencapai kejayaan
daripada hasil pembelajaran mereka di sekolah. Cabaran yang paling besar bagi guru
pendidikan khas ialah bukan sahaja memberikan pendidikan malah memastikan
mereka juga boleh melakukan amalan berdikari dalam kehidupan harian mereka. Amat
sukar untuk dipastikan sebanyak mana amalan tersebut dipraktikan di rumah dan
mempunyai kesinambungan yang berterusan.

Pengurusan pendidikan khas juga perlu membuat perancangan mengurus bagi


menentukan keperluan dalam sesuatu organisasi. Ini bermaksud mengetahui bilangan
guru yang diperlukan dalam sesuatu organisasi mencukupi dengan keperluan.
Kebanyakan program pendidikan khas sering mengalami kekurangan guru. Tenaga
pengajar yang tidak cukup akan menganggu proses pengajaran dan pembelajaran
murid khas. Oleh yang demikian lahirlah guru-guru yang dilatih secara segera oleh
kementerian termasuklah yang bertukar opsyen. Pengurusan pendidikan khas terpaksa
berhadapan dengan tenaga kerja yang kurang berpengetahuan, kurang kepakaran dan
tidak mempunyai minat dengan pendidikan khas.

Kewibawaan dan kebolehan guru pendidikan khas pula sering dipertikaikan


kerana usaha melahirkan seorang kelainan upaya yang cemerlang sangat sukar
dilakukan. Kecemerlangan mereka dinilai oleh prestasi murid pendidikan khas dalam
akademik. Guru perlu sentiasa mengubahsuai proses pengajaran dan pembelajaran
termasuk kesediaan menggunakan pelbagai alatan pengajaran bagi mencapai objektif
pengajaran. Namun demikian masa untuk menghasilkan seorang insan yang
cemerlang dalam kalangan kelainan upaya memerlukan masa yang amat panjang.
Sikap kebanyakan guru pendidikan khas sendiri yang terlalu mengambil mudah dan
tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas. Alasan kerana mengajar
pendidikan khas bukanlah satu helah yang baik untuk tidak memberikan kerjasama
dalam organisasi sekolah. Inilah satu cabaran dalam pengurusan pendidikan khas
kerana keseluruhan organisasi akan dipandang sepi kerana sikap beberapa orang guru
yang sedemikian.
Begitu sukar meletakan satu-satu kepakaran mengikut minat dan kebolehan guru
dalam pengurusan pentadbiran. Kepakaran itu boleh diperolehi dengan usaha latihan
dan bacaan, kursus, pembelajaran kendiri. Inidividu guru itu sendiri perlu
mengapliksikan kepakaran yang ada bersama organisasi lain atau kepakaran itu tidak
boleh dikongsikan dengan orang lain. Ini satu cabaran yang sukar dihadapi kerana
ianya bergantung kepada minat dan komitmen guru dalam menjana idea dan
perkongsian maklumat. Bekerjasama sebagai satu kumpulan guru-guru biasa dan
guru khas merupakan satu himpunan kepakaran dan resos yang boleh digunakan
untuk memenuhi keperluan kepelbagaian murid. Kesepaduan tenaga dan
pemikiran tersebut akan mengurangkan pergantungan kepada pendekatan
pengasingan.

Pengurusan pendidikan khas perlu melahirkan personel yang mempunyai


kepakaran dan kualiti kerja yang seimbang dengan penampilan peribadi. Cabaran
memupuk hubungan baik dengan dalam satu organisasi bagi meningkatkan mutu
perkhidmatan dan daya pengeluaran dalam satu kerja berpasukan. Struktur organisasi
perlu membina hubungan baik dan menyediakan latihan bagi meningkatkan semangat
kerja berpasukan dan mempertingkatkan kepakaran personel.

3.0 HALATUJU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS

Halatuju dalam amalan pendidikan telah jelas dinyatakan dalam Falsafah


Pendidikan Khas iaitu satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang
berkemahiran, berhaluan, berupaya,beriman, berdikari, mampu merancang dan
menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sebagai individu dan ahli
masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan. Halatuju bermaksud menetapkan sasaran, misi, visi dan objektif
keseluruhan dalam sesuatu organisasi.

Pengurusan pendidikan khas dalam sesuatu organisasi akan berjaya apabila


terdapat komitmen sepenuhnya terhadap kualiti. Pentingnya melaksanakan visi dan
misi haruslah seiring dengan kecemerlangan tindakan. Tribus 1994, dalam buku
Mengurus Kualiti Di Sekolah(2004), mengatakan matlamat hendaklah tetap dan tidak
berubah-berubah setiap hari. Justeru itu hasrat organisasi untuk mempunyai hala tuju
yang betul perlu selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan misi pendidikan
untuk berdepan dengan cabaran-cabaran dalam pendidikan. Secara keseluruhannya
perbincangan halatuju dalam konteks pengurusan pendidikan khas merangkumi aspek:

3.1 Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan Khas

Misi Pendidikan Khas menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid


dengan keperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikari,berjaya
dalam hidup dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara. Visi
Pendidikan Khas pula bagi menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada mereka
dengan keperluan khas kearah kecemarlangan hidup sejajar dengan hasrat Falsafah
Pendidikan Negara.

Pentadbiran pendidikan khas perlu menyusun atur bidang tugas dengan bijak
supaya tidak berlaku pertindihan tugas yang boleh menjejaskan kualiti guru dan
keseluruhan organisasi. Pembahagian tugas yang adil dan sentiasa memantau
pengurusan kerja serta memberikan khidmat bantu membolehkan seseorang guru itu
menjalankan tugas di atas landasan yang betul. Pentadbiran pendidikan khas perlu
mempunyai acuan yang tersendiri dengan gaya kepimpinan yang berkesan.
Pentadbiran pendidikan khas perlu melihat secara menyeluruh dari aspek pengurusan
kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid, pengurusan kewangan dan pentadbiran.
Tugas-tugas tersebut harus difahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pengurusan pendidikan khas perlu mempunyai penetapan perancangan


strategik dengan sumber-sumber yang cukup sesuai dengan keupayaan
membangunkan organisasi. Hubngan baik dengan rakan sekerja yang bersedia
menerima kritikan, idea dan mencari jalan penyelesaian masalah.

3.2 Personel Dan Kepakaran

Menurut Atan (1991), guru mempunyai tugas yang mulia dan penting kerana di
tangan gurulah letaknya rakyat pada masa hadapan. Jika tugas guru itu dijalankan
dengan baik, masyarakat beruntung kerana menjadi rakyat yang berguna tetapi jika
berlaku sebaliknya, masyarakat akan menanggung kerugian yang besar. Sebagai
seorang pendidik yang bertanggungjawab, guru hari ini harus menyedari tugas dan
amanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan menjadi
dewasa kelak. Mereka perlu diberi ruang menjalani kehidupan yang bermakna dan
mampu menjalani hidup berdikari dalam masyarakat.

Pendidikan Khas adalah pengajaran yang direka bagi memenuhi keperluan


pendidikan murid dengan keperluan khas. Pendidikan ini dirancang secara tersendiri,
dilaksanakan secara teratur serta dinilai keberkesanannya secara teliti bagi membantu
murid dengan keperluan khas mencapai tahap berdikari tinggi dan kejayaan hidup
memuaskan.Cikgu Donny Chin (Utusan Online, 2011), menyatakan bahawa mendidik
murid kelas pendidikan khas bukan sahaja memerlukan kesabaran tetapi perlu
pendekatan kreatif dan kritis dalam pembelajaran kerana setiap setiap daripada
mereka memerlukan kaedah pengajaran tersendiri.

Pentadbir pendidikan khas perlu merupakan seorang yang menjadi pakar rujuk
dalam segala aspek. Pengetahuan dan pengalaman adalah gabungan yang boleh
memimpin guru-guru lain. Halatuju yang cemerlang memerlukan guru yang mempunyai
keperibadian yang unggul, bersikap positif, memiliki ketrampilan pengetahuan dan
kemahiran dan beretika. Guru perlu berusaha meningkatkan profesionalisme keguruan
supaya kewibaan dan kebolehan mengendalikan murid-murid pendidikan khas tidak
boleh dipertikaikan. Justeru itu keupayaan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan
semua pihak membawa kepada satu budaya kerja cemerlang dan berkualiti.

Guru pendidkan seharunya berani membuat anjakan minda dan sentiasa


membuat pelabagai inovasi dalam pengajaran sebagai tuntutan atas satu usaha yang
bersungguh-sungguh. Kepakaran yang dimiliki menjadi amalan dalam pengajaran dan
pembelajaran yang membawa kepada kecemerlangan dalam pendidikan khas.
Perkongsian ilmu dapat meningkatkan prestasi kerja dan memperbaiki kelemahan diri.
Mohd Taib Hj Dora, 2005 dalam buku Asas Kepimpinan dan Perkembangan
Profesioanal(2010), mengatakan seorang guru itu perlu pakar dalam ilmu pengetahuan
dan berkualiti untuk meningkatkan profesion perguruan.

Guru pendidikan khas perlu mempunyai pengurusan emosi dan spiritual yang
tinggi supaya dapat mengekalkan kualiti dalam perkhidmatan. Ketrampilan diri
hendaklah seiring dengan kepercayaan pada diri sendiri dan berteraskan iman yang
kuat agar tidak kecundang dengan tewas dengan tanggapan negatif pihak lain. Halatuju
guru dalam merealisasikan misi Kementerian Pendidikan, khasnya meningkatkan kualiti
sekolah ialah guru haruslah sentiasa berusaha meningkatkan taraf professional melalui
latihan dalam perkhidmatan, perlaksanaan penyelidikan tindakan secara kolaborasi,
membuat refleksi kendiri, memupuk budaya ilmu, menambah ilmu dan kemahiran
melalui e-pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang terkini
untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan
berkesan.
Seorang guru berkualiti juga perlu mempertingkatkan profesionalisme. Guru
harus sedar tentang tugas dan amanah yang dipikul untuk mendidik generasi yang
akan mencapai wawasan negara. Kemahiran dan pengetahuan dalam aspek
pendidikan perlu dikemaskini setiap masa. Disamping itu berusaha mengaplikasi
kaedah- kaedah pengajaran dan pendidikan terkini. Guru pendidikan khas perlu
menyambut baik dengan mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh
pihak-pihak berwajib agar dapat mempertingkatkan keupayaan, ketahanan dan prestasi
bagi mendepani cabaran yang semakin kompleks ini. Selain itu juga seorang guru
perlulah berpengetahuan, berdaya fikir dan berakhlak mulia. Guru yang
berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah pembacaan untuk peningkatan
ilmu serta dapat membawa isu-isu semasa untuk dibincang dan mencari penyelesaian.

Guru-guru yang terlibat dalam kelas inklusif hendaklah bersedia untuk


menghadapi sebarang rintangan dan halangan yang mendatang. Mereka juga perlu
belajar untuk berkompromi dan juga membuat sesuatu yang berlainan sama sekali
daripada yang dirancangkan. Disamping itu juga guru kelas biasa dan guru kelas
Pendidikan Khas perlu bekerjasama dan menerima kanak-kanak berpendidikan khas
yang mempunyai berbagai-bagai perbezaan individu. Kedua-dua guru kelas biasa
dan guru khas perlu bersedia untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang
dipersetujui serta berkesanggupan untuk merancang dan bekerjasama dalam semua
aspek aktiviti dan isu. Penting sekali adalah kita tidak boleh mengenepikan,
mengabaikan atau mengecilkan pendidikan kanak-kanak bekeperluan khas ini. Isu –
isu pengasingan dan pelabelan membangkitkan semangat dan kekuatan untuk bangun
berdaya saing.

Murid-murid pendidikan sudah boleh berada dalam kelompok murid-murid biasa dan
menjalankan aktiviti kurikulum serta kokurikulum bersama. Program inklusif banyak
membantu menjadikan mereka berdaya saing dan berketrampilan setanding dengan
rakan sebaya. Justeru itu program inklusif perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
supaya murid-murid pendidikan khas boleh berpeluang membuktikan keupayaan
mereka dalam bidang akademik. Guru pendidikan khas harus berusaha dan
menunjukkan kepakaran dalam pelbagai bidang supaya kebolehan dan kepakaran itu
tidak boleh dipertikaikan. Kajian Haniz Ibrahim (1998) mendapati bahawa guru aliran
perdana sekolah rendah dan menengah bersikap negatif terhadap pendidikan inklusif.
Penerimaan guru aliran perdana terhadap murid yang belum didiagnosis lebih positif
berbanding murid yang sudah dilabel dengan sesuatu masalah.

3.3 Peranan Ibu bapa dan Masyarakat


Kita melihat perkembangan program pendidikan khas masa kini semakin
diterima dengan baik. Sambutan dari pihak ibu bapa sangat menggalakan demi
kesedaran dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak istimewa. Akta
pendidikan wajib telah memperlihatkan kedudukan kanak-kanak kelainan upaya juga
berhak diberi pendidikan yang selayaknya seperti kanak-kanak yang seusia mereka.
Bukan mudah bagi pihak ibu bapa menyerahkan anak mereka kepada orang tidak
mereka kenali. Guru sentiasa perlu bersedia memberikan harapan dan menunjukkan
kecekapan mereka agar kewibawaan mereka dalam mendidik anak-anak kelainan
upaya tidak dipandang remeh.

Pihak pengurusan pendidikan khas perlu mempunyai hubungan baik dengan ibu
bapa dan sentiasa berkolaborasi demi kejayaan anak-anak pendidikan khas.
Keberkesanan dan pemantapan program sangat memerlukan sokongan daripada
institusi keluarga dan masyarakat. Pendapat Sharifah Alwiyah Al Sagoff, 1985 dalam
buku Kepimpinan Pendidikan di Malaysia92005), mengatakan sekolah dan keluarga
perlu mempunyai aspirasi , nilai dan sikap yang ada kesinambungan antara sekolah
dan rumah. Hal ini akan mengeratkan hubungan baik dua pihak dalam mencapai visi
pengurusan pendidikan khas. Ibu bapa dan masyarakat juga akan menjadi role model
kepada ibu bapa lain dan anak-anak pendidikan khas. Kesediaan ibu bapa dan
masyarakat memberi sokongan dalam program-program anjuran sekolah dan
penglibatan dalam majlis ilmu seperti seminar ke ibu bapaan membawa kepada hala
tuju yang sama.

Kerjasama dengan badan-badan sukarela dan NGO akan membuka ruang dan
pemikiran yang lebih luas dan terbuka. Disinilah tempat yang paling sesuai untuk
mereka bertukar-tukar pendapat, menjana idea dan memberikan kritikan membina
dalam usaha memahami keperluan pendidikan masa kini. Kesedaran dalam kalangan
mereka merupakan satu sokongan dan berfungsi sebagai penyumbang dalam
kemajuan pendidikan. Persepsi ibu bapa dan masyarakat terhadap pengurusan sekolah
perlu berubah mengikut keperluan semasa tanpa menyalahkan mana-mana pihak.

4.0 Rumusan
Kesimpulannya cabaran dan halatuju pengurusan pendidikan khas perlu
seiring. Isu-isu yang dihadapi bukanlah satu halangan dalam mentadbir sesuatu
program. Semua pihak perlu bekejasama dan berganding bahu supaya murid-murid
pendidikan khas mendapat peluang dan hak yang sama dalam pendidikan. Kecekapan
pengurusan sangat bergantung kepada kebijaksanaan mellaksanakan hal-hal yang
berkaitan dengan komunikasi dua hala. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung
seharusnya diberi pendedahan yang sebaiknya mengenai pengurusan dan pentadbiran
pendidikan khas. Dengan adanya kerjasama dan hubungan baik, maka kecemerlangan
murid-murid pendidikan khas sudah pasti dapat ditingkatkan. Pendidkan Khas juga
mempunyai murid yang mempunyai matlamat mencapai kehidupan bermakna dan
berketrampilan dengan didikan golongan guru yang inovatif dan kreatif. Berikan ruang
kepada mereka untuk menjadi rakyat yang berpendidikan selari dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.

Senarai rujukan:
Atan Long.(1991).Isu-isu latihan mengajar:Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

Habib,M (2005).,Profil kesediaan guru sekolah menengah terhadap


pelaksanaan perubahan kurikulum.Tesis Ph.D.Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Mohd Taib.(2010).Asas kepimpinan dan perkembangan profesional.Kuala


Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Mohd,A(2008),Mengurus kanak-kanak yang susah belajar.Kuala Lumpur:PTS


Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Noriati, A (2010), Guru dan cabaran semasa.Shah Alam:Oxford Fajar.

Razhiyah,K (2008), Menjadi guru pendidikan khas,Kuala Lumpur:PTS


Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Robiah ,S(1994). Pendidikan di Malaysia: Cabaran untuk masa depan.Kuala


Lumpur: Fajar Bakti.

Syed Ismail, Ahmad Subki.(2010).Guru dan cabaran semasa.Kuala Lumpur:


Penerbitan Multimedia.

Zaidatol Akmaliah(2003)Pengurusan dan kepimpinan pendidikan satu langkah


ke hadapan.Universiti Putra Malaysia:Serdang

Zharulnizam,S (2010),Kepimpinan dan pengurusan pendidikan khas.Kuala


Lumpur: Utusan Publication.
Isu Perlaksanaan Pengajaran:

Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk


memudahkan pembelajaran para pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar
atauguru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik
dan harmonis, tetapi mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini
bermakna guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat meransangkan
minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar.

Dalam sesi pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari
segi kebolehan mereka. Hal ini memerlukan kepakaran guru dalam menentukan
strategi pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukan
pendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai
dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi yang dipilih itu, selain
berpotensi memeransangkan pelajar belajar secara aktif, ia juga harus mampu
membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta
dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna.

Kadangkala hal sedemikian tidak berlaku dalam Pendidikan Khas. Ada sebilangan guru
yang mengambil kesempatan dengan ketidakupayaan murid. Mereka mengambil jalan
yang mudah dan mengajar dengan sambil lewa sahaja. Tidak ada persediaan dan
beranggapan tidak perlu bersusah payah mengajar kerana mereka pasti tidak
cemerlang seperti murid aliran perdana. Tidak perlu tetapkan target kerana mereka
sememangnya tidak ada pencapaian. Sikap beginlah menjadikan persepsi guru aliran
perdana dan pihak pentadbir semakin berat sebelah .

Terdapat guru yang melengahkan masa untuk masuk ke dalam kelas, dan ada juga
yang masuk tetapi tiada pengisian yang diterima oleh murid tersebut. Pengajaran tidak
berlaku biasanya guru akan mengambil latihan di dalam buku yang dibeli dan
difotostat untuk semua muridnya. Kemudian, murid akan diarah menyiapkan latihan
tersebut sementara guru membuka laptop dan melayari internet. Hal ini sememangnya
amat tidak patut dilakukan oleh guru walaupun mereka menganggap pengajaran akan
menjadi sia - sia kerana murid cepat lupa. Bagi guru yang prihatin, memang akan
digunakan latihan di dalam buku namun perlu mempunyai pengisian dan mengajar
dahulu murid berkaitan pengajaran tersebut. Betulah jika pihak pentadbir mengatakan
murid Pendidikan Khas setiap hari asyik mewarna.

Selain daripada itu, hasil kerja murid tidak dinilai dengan betul. Memberi tugasan
kepada hanya sebagai umpan untuk duduk diam sahaja. Murid tidak dibimbing dengan
baik dan seperti yang sepatutnya. Guru Pendidikan Khas sendiri memandang rendah
kepada kemampuan muridnya apatah lagi orang lain.

Isu seterunya berkaitan dengan pengawasan dan tanggungjawab guru selepas waktu
mengajar mereka. Walaupun bukan tugas guru biasa untuk mengawasi murid selepas
waktu mengajar, ia berbeza dengan pendidikan khas. Murid ini perlu diawasi setiap
masa namun bukan perlu memegangnya, cuma diperhati dan menegur sekiranya salah.
Namun, kebanyakan guru tidak menghiraukan perkara tersebut dan memandang
sebelah mata sahaja sekiranya berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Selalunya
tugas ini akan ditolak terus kepada pembantu pengurusan murid dan guru pula duduk
rehat dan melayari internet ataupun berborak sesama sendiri. Berbeza pula bagi guru
yang prihatin,mereka akan mengiringi muridnya ke kantin dan mengawasi agar tidak
berlaku pergaduhan atau menganggu murid lain.

Cadangan Mengatasi:

Guru pendidikan khas merupakan individu yang paling penting di dalam kelas
pendidikan khas. Sebagai pendidik mereka perlu merancang proses pengajaran
mereka dengaan baik. Mereka perlu tingkatkan kemahiran dan memperbaiki mutu
proses pengajaran. Guru perlu mewujudkan suasana yang kondusif supaya murid
dapat belajar dengan selesa dan kondusif.

Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas atau Penyelaras memainkan peranan penting
memantau dan memberi teguran serta menasihati guru-guru supaya yang melakukan
kesilapan. Mereka perlu diberi kesedaran dan pengetahuan mengenai tugas dan
tanggungjawab seorang guru Pendidikan Khas.

Guru yang cemerlang mempunyai sahsiah yang terpuji, berketrampilan dan


berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan serta peka dan
prihatin terhadap keperluan pelajar. Mereka perlu menguasai dan menghayati
sepenuhnya kandungan mata pelajaran kepakarannya, menjadi pakar rujuk
pengajaran dan pembelajaran, bijak mengurus masa, bahan sumber, alat
pengajaran dan pembelajaran, mampu mengenalpasti keperluan dan masalah
pengajaran dan pembelajaran pelajar serta menyediakan program tindakan
susulan, berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang teknologi maklumat
dan komunikasi. Guru yang berwawasan mestilah proaktif, mempunyai inisiatif,
bersifat responsif dan inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai
pendidik.

Juga dicadangkan sekiranya ada guru yang menghadapi masalah dalam proses
pengajaran, mereka perlu dibimbing cara melaksanakan pengajaran yang sesuai
dengan keupayaan murid Pendidikan Khas. Terutama sekali bagi Guru
Sandaran Tidak Terlatih. Mereka ini juga memerlukan guru pembimbing bagi
membantu mereka menyesuaikan diri dengan proses pengajaran.

Selain daripada itu pihak pengurusan boleh mengadakan lawatan ke sekolah-


sekolah rintis sebagai penanda aras untuk memantapkan lagi profesion
keguruan. Di samping itu juga digalakkan menghadiri sebarang kursus, bengkel
atau seminar yang dianjurkan oleh badan-badan lain termasuk NGO sebagai
pemantapan dalam ilmu pengetahuan.
� � e g � B � } uru pelatih perlu diperketatkan lagi dengan mengambilkira aspek
personalti,minat,latar belakang dan kegiatan luar. Ini memberi ruang kepada institusi
perguruan membentuk insan guru yang berkualiti dan boleh melaksanakan dasar-dasar
negara. Kementerian pelajaran juga perlu meningkatkan pemantauan dan
penguatkuasaan bagi memastikan guru dapat bertugas dengan dedikasi dan telus.
Pemantauan perlu dijalankan secara sitematik dan berterusan supaya guru sentiasa
berusaha dengan lebih cemerlang dan berkualiti.

Bagi Guru Sandaran Tidak Terlatih tempoh masa yang ditetapkan untuk mendapatkan
ilmu pedagogi tidak mencukupi. Mereka perlu diberi tempoh masa yang lebih lama
supaya mereka dapat mempelajari tenik-teknik dan pendekatan dalam pengajaran.
PENDAHULUAN

Proses pengajaran dan pembelajaran menjadi satu elemen penting dalam

perkembangan pendidikan. Perkembangan kemajuan dalam zaman ICT telah

membawa jauh alam pendidikan dengan perisian-perisian yang sangat tercanggih.

Kaedah – kaedah lama semakin jauh ketinggalan di telan zaman. Walaubagaimanapun

kita masih terikat dengan model-model pengajaran dan teori-teori yang ada

hubungkaitnya dalam psikologi pendidikan. Menurut Griffith W. Williams psikologi

adalah satu cabang penyiasatan tingkah laku manusia dalam suasana pembelajaran .

Kajian saintifik terhadap tingkahlaku individu adalah berkait rapat terhadap prinsip dan

kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunapakai untuk menyelesaikan masalah

(Smith 1978). Dapatan-dapatan ini akhirnya menghasilkan satu teori atau kaedah dalam

perolehan ilmu pengetahuan.

Pengajaran adalah satu proses penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran

supaya dapat dipelajari dengan berkesan. Daripada tidak tahu kepada lebih tahu pelajar

akan berubah dan menukar tingkah laku kepada sesuatu yang baru. Drisoll(1994)

menghuraikan bahawa pembelajaran pula adalah satu proses pembaharuan prestasi

secara berterusan dalam diri manusia hasil interaksi pembelajaran dengan alam

sekitar. Pembelajaran adalah satu proses perolehan ilmu pengetahuan melalui

pengalaman, membuat penerokaan, mendapat latihan sehingga berlaku perubahan

tingkah laku dalam diri pelajar. Oleh itu pembelajaran itu adalah satu proses yang

mengubah keadaan, sikap, pengetahuan manusia melalui pengalaman

Pada asasnya konsep pengajaran dan pembelajaran adalah berlandaskan kepada

teori-teori pembelajaran masa kini. Teori-teori pembelajaran terdiri daripada kognitif,

konstruktivitisme, behaviorisme dan humanistic. Pengalaman ilmu pengetahuan yang

diperolhi dalam proses pembelajaran berlaku secara berperingkat-peringkat yang


menghasilkan satu perubahan tingkahlaku manusia.
TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF.

Teori adalah berkaitan dengan proses mental yang melibatkan pengamatan,

pengetahuan dan pemahaman. Ahli-ahli psikologis yang terkenal seperti Kohler,

Koffa,Piaget,Brunner, Ausuble,dan Gagne. Mereka semua berpendapat proses

pembelajaran adalah satu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran yang tidak

dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku manusia. Proses celik akal,

pemprosesan maklumat menggunakan struktur dalaman kognitif dari pelbagai peringkat

umur dan kebolehan murid. Semua maklumat yang di terima di padankan dengan

makluamat yang sedia ada, diubahsuai dan disusun semula seterusnya menghasilkan

sesuatu maklumat yang baru.

PRINSIP-PRINSIP KOGNITIF:

1. Bahan –bahan pembelajaran di susun daripada mudah ke susah.

2. Memahami pembelajaran lebih baik daripada hafazan.

3. Pengetahuan sedia ada murid digunapakai dan disesuaikan dengan pembelajaran yang

baru.

4. Isi pelajaran perlu disusun mengikut pola-pola yang tertentu supaya murid lebih

mengingati.

5. Setiap murid mempunyai perkembangan individu yang berbeza.

PENDEKATAN TEORI KOGNITIF.

1. Menekankan kepada proses mental dalam yang bermaksud maklumat yang di terima

diproses melalui perbandingan, peniruan dan penyatuan dengan maklumat lain yang

sedia ada, diubahsuai pula dan disusun semula.

2. Menekankan kepada proses pengamatan, ingatan, pemikiran, dan penyelesaian


masalah.
TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVITISME.

Teori ini adalah berkaitan dengan pengajaran yang berdasarkan kepada

penyelidikan dan pengalaman. Pembelajaran terbina daripada hasil pencatuman

maklumat dengan pengetahuan sedia ada. Proses pembelajaran di bawah teori ini juga

menggalakan pelajar berkomunikasi dengan bahan untuk mendapatkan jawapan. Murid

di beri peluang meneroka sepuas-puasnya dan mendapatkan jawapan serta

kesimpulan sendiri. Tokoh-tokoh yang terkenal terdiri daripada Jean Piaget, Bruner,

Lev Vygotsky dan John Dewey. Kesemua tokoh-tokoh ini melihat proses pembelajaran

sebagai aktivfiti pembinaan mental yang dicantumkan dengan maklumat baru. Teori ini

menekankan kepada penglibatan pelajar dalam menyelesaikan masalah. Pelajar akan

membina pengetahuan sendiri untuk menjana idea dengan berdasarkan pengetahuan

sedia ada. Semua maklumat baru yang ada akan diolah dan disesuaikan dengan satu

kerangka maklumat baru yang dinamakan Konstruktivistime.

PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME

1. Proses pembelajaran yang berlaku adalah proses sesuatu aktiviti yang

aktif.

2. Semasa proses pembelajaran berlaku , ianya melibatkan aktiviti sosial

dan perkembangan bahasa sesama murid. Contohnya aktiviti yang dijalankan

secara kumpulan ketika bermain lego.

3. Murid akan belajar dan mendapat sesuatu input yang baru semasa

proses belajar dilangsungkan.

4. Aktiviti yang dijalankan melibatkan perkembangan minda, pergerakan

fizikal dan pengetahuan sedia ada murid.

5. Guru sebagai fasilitator dalam proses aktiviti pengajaran dan


pembelajaran dijalankan.
6. Pengetahuan dan idea setiap murid akan digunapakai dalam proses

pembelajaran.

IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF DAN KONSTRUKTIF DALAM

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

1. Guru perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan tahap kebolehan

murid supaya mudah difahami dan murid memahami objektif yang hendak

dicapai oleh guru.

2. Guru perlu bersedia dengan bahan-bahan yang dapat meransang minda

murid dan senantiasa diubahsuai mengikut aktiviti yang akan dijalankan.

3. Guru semestinya peka kepada kesesuaian persekitaran pembelajaran

terutama dalam bilik darjah supaya dapat mendorong atau memotivasikan

murid untuk terlibat dalam aktiviti pembelajaran.

4. Proses pembelajaran yang berlaku perlu mengambilkira pengetahuan

sedia ada murid dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran

yang baru. Contohnya aktiviti makan dan minum yang telah dipelajari dirumah,

disekolah guru boleh mengukuhkan lagi dengan menerapkan adap-adap

semasa makan.

5. Guru bertindak sebagai pemudah cara dan sentiasa menbantu murid

dalam aktiviti pembelajaran.

6. Keadah pembelajaran secara koperatif dan kolaboratif sangat efektif

digunakan dalam proses pembelajaran.

7. Penilaian secara tradisi sangat tidak sesuai digunakan lagi, dan teknik

pembelajaran seperti hafazan dan syarahan tidak menjadi begitu efektif

berbanding aktiviti berkumpulan.


TEORI PEMBELAJARAN JEAN PIAGET

Teori pembelajaran Piaget lebih menekankan kepada konsep perkembangan,

pertumbuhan kecerdasan yang dipengaruhi oleh lingkugan sosial dan kematangan. Ahli

psikologis yang berasal dari Switzerland menyatakan bahawa semua kanak-kanak

mempunyai kecenderungan yang berbeza mengikut keupayaan dan kebolehan masing-

masing. Menurut Piaget ada 4 tahap perkembangan yang akan dilalui oleh semua

kanak-kanak.

1) Tahap sensorimotor iaitu dari lahir sehingga berumur 2 tahun dimana kanak-kanak akan

memerhati dan melalui pengalaman akan mempelajari sesuatu yang dilihat, dirasa dan

disentuh.Pada peringkat ini kanak-kanak akan menggunakan deria motor untuk

memahami dan berinteraksi dengan persekitaran. Pada tahap ini juga tiada konsep

pengekalan kerana kebolehan mental sangat terhad kepada objek yang dapat dilihat

sahaja.

2) Tahap pra-operasi iaitu dari 2 tahun hingga 7 tahun dimana kanak-kanak mula

menggunakan kecekapan kemahiran motor kasar dan halus untuk meneroka sesuatu

yang baru. Pada peringkat ini kanak-kanak mula memahami symbol dan keupayaan

berbahasa yang sangat terhad untuk mengambarkan sesuatu konsep. Perkembangan

kognitif akan menjadi lebih pesat apabila kanak-kanak mula fasih bertutur.

3) Tahap operasi konkrit iaitu dari 7 tahun hingga 11 tahun dimana kanak-kanak mula

menggunakan pengetahuan dan akal fikiran untuk mempelajari sesuatu yang konkrit.

Kebanyakannya pada tahap ini kanak-kanak memerlukan objek dan peristiwa-peristiwa

sebelum dapat menyelesaikan beberapa masalah. Pada peringkat ini juga kanak-kanak

sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara dalam satu masa. Namun

demikian keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja.

4) Tahap operasi formal iaitu berumur 11 tahun ke atas yang akan lebih mempelajari
sesuatu yang lebih abstrak.( dari konkrit ke abstrak).Ini adalah peringkat perkembangan

kognitif yang paling penting di mana kanak-kanak akan berusaha menyelesaikan


masalah yang konkrit dan abstrak. Penglibatan kanak-kanak yang lebih aktif akan

menggalakan perkembangan pemikiran dan membuat penaakulan.

Merujuk kepada tahap-tahap perkembangan di atas, Piaget telah menunjukkan

semua kanak-kanak cuba mengadaptasikannya mengikut kepada pengalaman dan

kesesuaian keadaan. Adaptasi dan keseimbangan adalah saling berkait dan saling

mempengaruhi antara satu sama lain. Urutan setiap tahap tersebut tidak dapat diubah

dan saling berkaitan secara tidak langsung.Menurut Piaget proses perubahan

tingkahlaku individu untuk mengadaptasikan diri dalam alam sekitar adalah sebenarnya

proses pembelajaran. Proses asilimasi di mana semua pengalaman lalu akan akan

dikaitkan dengan pengalaman yang baru untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baru.

Pengalaman yang baru tersebut pula dinamakan akomodasi iaitu satu proses yang

merubah struktur kognitif.

IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN PIAGET DALAM PROSES PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN.

1. Pengetahuan sedia ada digunakan dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan

satu sistem maklumat yang baru.

2. Isi pelajaran akan dikembangkan dan dikaitkan dengan mengikut peringkat kognitif

kanak-kanak dan tahap keupayaan masing-masing.Contohnya dalam mata pelajaran

Bahasa Melayu dengan tema buah-buahan. Murid akan diberi penerangan mengenai

jenis –jenis buah-buahan tempatan, serta dikaitkan dengan rasanya. Pada tahap ini

murid-murid akan memberikan berbagai cerita atau pendapat berdasarkan

pengalaman.

3. Isi pelajaran akan disusun daripada konkrit ke abstrak iaitu dari senang ke susah.

Contoh dalam matapelajaran matematik. Konsep pra nombor akan diajar dulu sebelum
mempelajari nombor.
4. Penglibatan kanak-kanak adalah secara aktif dalam aktiviti kumpulan digalakkan dan

mereka saling berinteraksi antara satu sama lain. Komunikasi dua hala dan bertukar

pendapat semasa menjalankan aktiviti menggalakkan perkembangan bahasa.

5. Motivasi secara instrinsik dipupuk supaya kanak-kanak dapat digerakkan secara aktif

dalam aktiviti. Contohnya dengan memberi pujian , kata-kata galakan, dan sokongan

dapat merangsang mereka.

TEORI PEMBELAJARAN LEV VYGOTSKY.

Lev Vygotsky adalah seorang ahli psikologis, dan karyanya sangat terkenal di dunia

barat pada tahun 1960an. Teori Vygotsky lebih menekankan kepada interaksi antara

aspek internal dan eksternal dalam pembelajaran . Menurut Vygotsky sistem sosial

sangat penting dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Mereka akan berinteraksi

dan berkolaborasi untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Vygotsky menekan

bahawa perkembangan kognitif seseorang kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh sosial

dan budaya . Teori beliau juga ada menyebut mengenai “scaffolding” iaitu memberikan

sejumlah besar bantuan pada tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi

bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada kanak-kanak mengerjakan

sendiri. Bantuan yang diberi adalah seperti peringatan, petunjuk dan dorongan

sehingga kanak-kanak tersebut boleh melakukannya. Dalam teori ini menyatakan

potensi murid dapat dikembangkan melalui usaha dan pengalaman sendiri dalam

proses pembelajaran, sehingga ke satu peringkat kanak-kanak akan boleh

melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain.

KONSEP KONSTRUKTIVISME VYGOTSKY

Merujuk kepada gambarajah di atas , Vygotsky telah menerangkan mengenai konsep

“scaffolding” . Kanak –kanak mempunyai had perkembangan individu yang berbeza.


Setiap kanak-kanak akan melalui proses pembelajaran dengan bantuan rakan dan guru

sehingga berjaya menguasai dengan sendiri. Proses ini akan berulang-ulang berkali-
kali sehingga kanak-kanak mempunyai keyakinan untuk melakukannya sendiri

walaupun masih mengharapkan bimbingan daripada orang lain. Pada peringkat ini

kanak-kanak akan menunjukkan kebolehan menyelesaikan masalah melebihi daripada

kebolehan diri sendiri. Pada satu peringkat dimana kanak-kanak berjaya melakukan

aktiviti-aktiviti yang sukar tanpa bantuan orang lain berdasarkan pengalaman masing-

masing.

IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN VYGOTSKY TERHADAP PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN.

1. Pembelajaran dijalankan secara koperatif supaya murid-murid dapat berinteraksi antara

satu sama lain. Contoh dalam mata pelajaran sains, murid akan diminta membuat satu

uji kaji mengenai tumbuhan dalam kumpulan. Mereka akan berbincang dan

mengeluarkan pendapat masing-masing dengan menggunakan pengetahuan sedia ada

untuk mencapai satu keputusan.

2. Konsep bantu sepenuhnya dan cuba sendiri dalam pembelajaran merupakan satu

interaksi pengalaman yang berkesan. Contohnya ada sekumpulan murid dalam ujikaji

sains seperti diatas memerlukan bantuan guru untuk memberi idea dan menggerakkan

mereka dalam aktiviti tersebut sehingga mencapai satu keputusan.

3. Perkembangan kognitif murid akan lebih teransang sekiranya pengetahuan sedia ada

digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya dalam aktiviti seperti di atas juga,

murid akan cuba menggunakan pengalaman masing-masing untuk di adaptasikan

dalam ujikaji sains tersebut. Semasa proses ini berlansung pelbagai percubaan yang

berulangkali dilakukan sehingga objektif dapat dicapai.

IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF DAN KONSTRUKTIVITSME DALAM


PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS.
1. Pengalaman –pengalaman belajar perlu disesuaikan dan dikembangkan dengan

keperluan kognitif kanak-kanak Ini bermaksud sebelum memulakan proses pengajaran

dan pembelajaran guru perlu mengetahui pengetahuan sedia ada murid agar sesuai

dengan isi pelajaran yang akan disampaikan. Contohnya dalam aktiviti kemahiran hidup

iaitu komponen berkebun. Bersoal jawab hendaklah berkaitan dengan tanaman atau

sayuran yang biasa dilihat oleh kanak-kanak dirumah. Sekiranya kanak-kanak tersebut

suka memakan sayuran kacang panjang sudah tertentu ianya akan begitu teruja

hendak belajar cara-cara menanam pokok kacang panjang. Isi pelajaran akan lebih

bermakna dan kanak-kanak akan mendapat mengembangkan satu maklumat baru

yang berkait dengan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada.

2. Pemusatan perhatian seharusnya lebih ditumpukan kepada proses kognitif kanak-kanak

dan tahap keupayaan yang berbeza. Walaupun aktiviti dijalankan dalam kumpulan

namun tahap mereka sangat berbeza. Kepakaran guru sangat diperlukan supaya

kanak-kanak tidak berasa dipinggirkan. Contohnya dalam kumpulan murid tersebut

diberi tajuk yang sama tetapi aktiviti setiap satunya berbeza. Misalan dalam

matapelajaran matematik, dengan tajuk nombor 0-5. Jadi dalam satu kumpulan tersebut

ada murid yang akan membilang nilai nombor dengan menggunakan alat pembilang

atau yang lain akan menggunakan plastesin untuk membentuk nombor. Sementara

yang lain pula akan mewarna atau menyambung garisan putus-putus yang berkaitan

dengan nombor tersebut. Dalam proses ini guru dapat memberi tumpuan sepenuhnya

kepada setiap orang murid secara individu untuk mencapai objektif pembelajaran.

3. Keutamaan harus diberikan kepada penglibatan murid yang aktif dan berusaha sendiri

dalam aktiviti pembelajaran. Ini bertujuan memberi ruang kepada murid untuk

berinteraksi dengan rakan dan bahan-bahan pembelajaran secara meluas. Contoh

dapat dilihat dalam aktiviti kemahiran manipultif. Kanak-kanak akan diberi peluang
bermain dengan lego, berbincang dan bekerjasama dengan rakan untuk mencipta
sesuatu binaan. Guru perlu menghidupkan suasana pembelajaran tersebut dengan

pelbagai kaedah supaya kanak-kanak merasa ada keinginan untuk melakukannya.

4. Perbezaaan individu perlu diambil kira supaya setiap aktiviti dapat disusun mengikut

tahap keupayaan masing-masing. Pengalaman sebagai guru Pendidikan Khas, kita

perlu mengetahui sedikit sebanyak latar belakang kanak-kanak tersebut. Ianya banyak

membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya seorang kanak-

kanak autisme yang terlalu sukar untuk difahami. Kadang kala beliau akan menjadi

pasif dan terlalu aktif dalam setiap masa. Berbanding dengan seorang kanak-kanak

perkembangan lambat (slow learner) yang boleh dikategorikan dalam kumpulan yang

boleh belajar. Oleh yang demikian bahan –bahan dan aktiviti pembelajaran yang

berkaitan adalah sangat berbeza antara keduanya. Guru perlu tahu kehendak dan

mood kanak-kanak ini sebelum memulakan pengajaran. Mood dan kehendak itu pula

perlu diubahsuai dengan objektif dan aktiviti pembelajaran supaya kanak-kanak

tersebut tidak rasa rendah diri dan terasing.

5. Guru perlu mendorong dan memotivasikan kanak-kanak berkeperluan khas ini dalam

proses pembelajaran. Mendekati mereka dengan penuh kepercayaan dan kasih sayang

akan membuat mereka rasa dihargai dan rasa diterima. Lenggok dan bahasa badan

guru bukan sahaja dapat memberikan keyakinan kepada mereka bahkan melenyapkan

sedikit sebanyak rasa rendah diri yang ada dalam diri mereka. Secara tidak langsung

mereka akan mempercayai guru adalah rakan yang baik dan boleh menerima mereka.

Penggunaan bahasa yang sesuai dengan aras mereka serta mudah difahami banyak

membantu menyampaikan maksud atau hasrat yang hendak disampaikan oleh guru.

Selain daripada itu ganjaran dari segi materialistik seperti gula-gula, biskut, kata-kata

pujian dan senyuman guru akan turut memotivasikan kanak-kanak tersebut. Objektif

pembelajaran akan lebih cepat tercapai jika guru dapat menggunakan barang-barang
permainan sebagai bahan bantu mengajar. Kanak-kanak akan cepat teransang dan

dapat digerakkan untuk melakukan akitviti-aktiviti pembelajaran.


6. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas, bantuan akan diberikan sepenuhnya pada

peringkat awal, yang akan dikurangkan secara beransur-ansur sehingga kanak-kanak

tersebut boleh berdikari dengan sendirinya. Contohnya dapat dilihat dengan jelas dalam

aktiviti pengurusan diri iaitu memakai pakaian. Pada peringkat pertama guru akan

membantu kanak-kanak tersebut memakai pakaian mengikut langkah-langkah betul.

Aktiviti ini akan dilakukan secara latihtubi sehingga kanak-kanak tersebut berkeyakinan

untuk melakukan sendiri. Akhirnya kanak-kanak tersebut akan diberi ruang dan masa

memakai pakaian dengan sendiri sehingga berjaya. Guru pada ketika itu hanya

memberikan arahan sahaja supaya kanak-kanak tersebut dapat mengingati semula

langkah-langkah yang telah dipelajari.

7. Bagi kebanyakan kanak-kanak berkeperluan khas penilaian di buat lebih kepada

pemerhatian. Berdasarkan pengalaman saya, penilaian secara pemerhatian banyak

membantu guru mengkaji dan memahami perlakuan kanak-kanak tersebut.

Pemerhatian boleh dibuat samada secara individu atau ketika kanak-kanak tersebut

dalam kumpulan. Perubahan tingkah laku yang ditunjukkan akan memberikan jawapan

kepada guru semasa membuat pemerhatian. Perubahan tingkah laku tersebut boleh

berlaku juga apabila kanak-kanak berinteraksi dengan bahan-bahan pengajaran atau

bahan media.

8. Peranan guru pendidikan khas adalah sama dengan tugas guru di arus perdana.

Sebelum menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran, perancangan perlu

dilakukan dengan teliti supaya objektif dapat dicapai sepenuhnya. Guru mesti

memainkan peranannya sebagai pemudah cara atau penolong dalam setiap aktiviti

pembelajaran. Guru perlu mahir memilih bahan-bahan yang sesuai dengan aktiviti yang

dirancang. Guru juga berperanan sebagai pembimbing yang sentiasa membantu murid-

murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

RUMUSAN.
Keseluruhannya teori – teori yang telah dibincangkan di atas telah menyentuhkan

banyak perkara dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua teori tersebut

saling berkait antara perkembangan kognitif dan proses penyelidikan, proses meneroka

dan cuba jaya. Perubahan tingkah laku yang positif akan dicapai setelah berlakunya

proses pengajaran dan pembelajaran yang memberi impak kepada pengukuhan

pengetahuan dalam memori. Struktur pengetahuan akan berkembang dengan

bertambahnya pengetahuan ke dalam ingatan jangka panjang. Teori – teori ini sangat

sesuai untuk diaplikasikan dengan kanak-kanak berkeperluan khas. Perkembangan

kognitif mereka sangat berkait dengan pengetahuan sedia ada untuk membentuk satu

pengalaman yang baru. Proses pengajaran dan pembelajaran perlu memberikan ruang

kepada kanak-kanak meneroka sendiri bagi meningkatkan lagi keyakinan diri dan

proses interaksi dengan rakan dan bahan. Berdasarkan teori yang telah dibincangkan

di atas, saya berpendapat adalah sangat perlu bagi guru-guru mengaplikasikan kaedah

dan teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid-murid diberi peluang

bergerak bebas menjalankan aktiviti dan berinteraksi dengan bahan dan guru. Akhir

sekali keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran saling bergantung bersama

antara murid, guru dan bahan.