Anda di halaman 1dari 30

PERANCANGAN STRATEGIK

2020 ~ 2025
SJKT MAHAJOTHI
IK
25
OTHI
ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)
UNIT DISIPLIN DAN PENGAWAS

(S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN


S1- Disiplin sekolah terkawal. W1- Terdapat kurang dari 2% murid masih
DALAMAN S2 - Amalan-amalan baik telah membantu mengamalkan sikap negatif seperti ponteng.
membentuk sahsiah yang baik. W2 - Terdapat murid yang tidak mengamalkan
S3 - Kawasan persekitaran yang kondusif menjurus panduan pakaian sekolah yang lengkap.
kepada keselamatan, kebersihan dan kesihatan yang W3 - Masih terdapat murid yang hadir lewat ke
cukup baik. sekolah setiap hari.

LUARAN

(O) PELUANG Strategik SO Strategik WO

O1 - Pengurusan PIBG yang efektif dapat 1. S1+O3 1. W1+O4


membentuk persekitaran kondusif. Kawalan keselamatan di pagar sekolah, perhimpunan Sifar Ponteng.
O2 - Sokongan kewangan daripada PIBG baik. pagi. 2. W2+O4
O3 - Kerjasama penjaga yang baik dalam 2. S3+O2 Peringatan dan demonstrasi panduan pakaian
pengurusan disiplin. Kem Kepimpinan dan Program Maju Diri. sekolah.
O4 - Ibu bapa yang berpendidikan membantu 3. S2+O4 3. W3+O3+O4
mengawal prestasi dan disiplin murid-murid. Sifar Lewat dan Sifar Ponteng. Sifar Lewat.

( C ) CABARAN Strategik SC Strategik WC

C1- Segelintir waris bergantung 100% kepada 1. S1+C3 1. W1+C2


sekolah bagi kejayaan dan pembentukan Surat siaran peraturan-peraturan terkini dari semasa Surat amaran, peringatan, dendaan dan hukuman.
sahsiah pelajar. ke semasa. 2. W2+C2
C2 - Masih ada ibu bapa yang memandang 2. S2+C2+C3 Peringatan dan surat siaran peraturan pemakaian.
ringan tentang masalah kes ponteng
berlat=rutan anak-anak mereka.
C2 - Masih ada ibu bapa yang memandang
ringan tentang masalah kes ponteng
berlat=rutan anak-anak mereka. Dendaan dan hukuman. 3. W3+C3
C3 - Terdapat ibu bapa yang kurang peka 3. S2+S3+C1 Peringatan dan dendaan.
dengan peraturan sekolah dan keselamatan Peringatan dan tazkirah.
anak-anak.
PELAN STRATEGIK
SJKT MAHAJOTHI
TAHUN 2020-2025

NKRA Peluasan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1

Sub - NKRA Prasekolah / Literasi dan Numerasi / Sekolah Berprestasi Tinggi / Tawaran Baru * JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM

KPI Sekolah

Sekolah SJKT MAHAJOTHI

Bidang / Unit UNIT DISIPLIN & PENGAWAS

TERAS ISU-ISU PELAN SASARAN


STRATEGIK KPI
STRATEGIK STRATEGIK TINDAKAN
Berdasarkan 4 Teras Huraian isu/masalah tentang BK Berdasarkan 25à101 inisiatif atau Pernyataan indikator yang boleh TOV 2020 2021 2022
Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC
Strategik atau fungsi organisasi pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah diukur

7 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


TERAS ISU-ISU PELAN SASARAN
STRATEGIK KPI
STRATEGIK STRATEGIK TINDAKAN
Berdasarkan 4 Teras Huraian isu/masalah tentang BK Berdasarkan 25à101 inisiatif atau Pernyataan indikator yang boleh TOV 2020 2021 2022
Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC
Strategik atau fungsi organisasi pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah diukur

8 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


JADUAL 1

JPS/SJK-PS/01

2023

9 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


N

2023

10 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


PELAN TAKTIKAL
UNIT DISIPLIN DAN PENGAWAS SJKT MAHAJOTHI
TAHUN 2020 - 2025

NKRA Peluasan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2

Sub - NKRA Prasekolah / Literasi dan Numerasi / Sekolah Berprestasi Tinggi / Tawaran Baru JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM

KPI Sekolah

Sekolah SJKT MAHAJOTHI

Bidang / Unit UNIT DISIPLIN DAN PENGAWAS

Strategik

Tarikh / Kos / Pelan Kontigensi /


Bil Program / Projek Objektif Tanggungjawab KPI TOV Sasaran
Tempoh Sumber Pengurusan Risiko
1 Pelantikan Pengawas Memperkenalkan barisan Guru Besar, GPK JANUARI Tiada % murid 100%
2020 kepimpinan Pengawas HEM, Unit Disiplin & 2020 mengenali
sesi 2020 kepada semua Pengawas dan
warga SJKTM menghormati
Pengawas.
2 Kem Kepimpinan Meningkatkan kemahiran Unit Disiplin & FEBRUARI RM20 Bilangan 15 orang 70 orang Beri peluang untuk
Pengawas 2020 kepimpinan, penyelesaian Pengawas 2020 seorang Pengawas membimbing dan
masalah, inter-personal dan yang melaksanakan tugas.
pengurusan organisasi. berketrampila
n.
3 Pemeriksaan Meningkatkan kesedaran Unit Disiplin & MAC - Tiada % murid yang 50% murid 90% murid
Kebersihan Diri Murid tentang kepentingan Pengawas OKTOBER mengikut menjaga berpenam
menjaga kebersihan diri. peraturan penampilan pilan
2020 diri. kemas dan
sekolah.
menarik.

11 Perancangan Strategik 2020~ 2025 [SJKTM]


Tarikh / Kos / Pelan Kontigensi /
Bil Program / Projek Objektif Tanggungjawab KPI TOV Sasaran
Tempoh Sumber Pengurusan Risiko
4 Lawatan Penanda Mencontohi sistem Guru Besar, GPK BULAN APRIL RM20 Bilangan 40 40
Aras Pengawas pengurusan Unit Disiplinh HEM, Unit Disiplin & 2020 seorang penyertaan penyertaa penyerta
cemerlang daripada sekolah Pengawas n an
yang dilawati. Pengawas

* Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6
dalamLawatan
SKPM. Sambil Belajar 40
Pengawas ke Muzium Meningkatkan kredibiliti GPK HEM dan Unit RM80 Bilangan 40 penyertaa buka peluang kepada
5 TLDM Lumut. Pengawas dalam
Disiplin & Pengawas.
OKTOBER 2020
penyertaan. penyertaan. n Pengawas Tahap 1.
menguruskan organisasi. seorang Pengawas.

6 Meningkatkan kredibiliti BULAN Bilangan 70


Jamuan Akhir Tahun Pengawas dalam
Unit Disiplin & NOVEMBER RM20 penyertaan. 70
Pengawas 2020 menguruskan organisasi. Pengawas 2020 seorang penyertaan penyertaa
n

12 Perancangan Strategik 2020~ 2025 [SJKTM]


PELAN OPERASI
SJKT MAHAJOTHI
TAHUN 2020 - 2025

Sektor/PPD/Sekolah SJKT MAHAJOTHI JADUAL 3

Bidang / Unit UNIT DISIPLIN DAN PENGAWAS JPS/SJK-PS/03

Program / Projek PELANTIKAN PENGAWAS 2020

Objektif Memperkenalkan barisan kepimpinan Pengawas sesi 2020 kepada semua guru dan murid SJKTM

Tempoh Januari 2020

Kumpulan Sasaran Semua murid SJKT MAHAJOTHI

Tanggungjawab UNIT DISIPLIN DAN PENGAWAS


Proses Kerja 1. Mesyuarat J/Kuasa - pembentangan kertas kerja, pelantikan j/kuasa pelaksana, penetapan tarikh, agihan tugas.
2. Taklimat kepada calon barisan kepimpinan Pengawas 2020.
3. Penyediaan Watikah Pelantikan Pengawas 2020.
4. Pelaksanaan Program.
5. Penilaian, pemantauan dan post mortem program - dokumentasi.

13 Perancangan Strategik 2020 ~ 2025 [SJKTM]


Kekangan

Pemantauan

Penilaian

14 Perancangan Strategik 2020 ~ 2025 [SJKTM]


Penambahbaikan

Program ini berimpak tinggi dan perlu diteruskan pada tahun akan datang
Program ini perlu ditambah baik dan diteruskan pada tahun akan datang
Program ini perlu dimansuhkan dan di ganti kepada program lain

Nama Penilai Tandatangan Penilai Tarikh :

PELAN OPERASI
SJKT MAHAJOTHI
TAHUN 2020-2025

Sektor/PPD/Sekolah SJKT MAHAJOTHI JADUAL 3


Bidang / Unit UNIT DISIPLIN DAN PENGAWAS JPS/SJK-PS/03
Program / Projek KEM KEPIMPINAN PENGAWAS 2020
Objektif Meningkatkan kemahiran kepimpinan, penyelesaian masalah, inter-personal dan pengurusan organisasi.
Tempoh Februari 2020
Kumpulan Sasaran 70 orang Pengawas 2020
Tanggungjawab UNIT DISIPLIN DAN PENGAWAS
Proses Kerja 1. Mesyuarat J/kuasa - membentang kertas kerja/lantikan AJK/Tetapkan tarikh/ Anggaran kos/Agiha tugas.
2. Taklimat kepada murid & guru.

3. Penyediaan bahan.
15 Perancangan Strategik 2020 ~ 2025 [SJKTM]
4.
Pelaksanaan program.
1. Mesyuarat J/kuasa - membentang kertas kerja/lantikan AJK/Tetapkan tarikh/ Anggaran kos/Agiha tugas.
2. Taklimat kepada murid & guru.

3. Penyediaan bahan.

4.
Pelaksanaan program.
5. Penilaian,
Pelaporan dan Post-mortem - dokumentasi.

Kekangan
Pemantauan
Penilaian

Program ini berimpak tinggi dan perlu diteruskan pada tahun akan datang
Penambahbaikan
Program ini perlu ditambah baik dan diteruskan pada tahun akan datang
Program ini perlu dimansuhkan dan di ganti kepada program lain

Nama Penilai Tandatangan Penilai Tarikh :

16 Perancangan Strategik 2020 ~ 2025 [SJKTM]


JADUAL 3

JPS/SJK-PS/03

han tugas.

17 Perancangan Strategik 2020 ~ 2025 [SJKTM]


18 Perancangan Strategik 2020 ~ 2025 [SJKTM]
JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

as.
murid & guru.

19 Perancangan Strategik 2020 ~ 2025 [SJKTM]


4.
20 Perancangan Strategik 2020 ~ 2025 [SJKTM]
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM
SEKOLAH ……………………..
TAHUN 2017 - 2020

Sekolah JADUAL 4

Bidang / Unit JPS/SJK-PS/04

Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program / Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
1

Nama Penilai : Tandatangan Penilai : Tarikh :

21 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


JADUAL 4

JPS/SJK-PS/04

Catatan

Tarikh :

22 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


PENILAIAN & MAKLUM BALAS RRESTASI PELAKSANAAN STRATEGIK
SEKOLAH ……………………..
TAHUN 2017 - 2020

Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5


Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
MISI VISI Terdidik
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05

Sekolah

Bidang / Unit

Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar


Inisiatif/Tindakan,
Pelan Tindakan KPI 2017 2018 2019 2020
TOV 2017 2018 2019 2020 Program/Projek
Jan Jun Jan Jun Jan Jun Jan Jun

Ulasan :

23 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar
Inisiatif/Tindakan,
Pelan Tindakan KPI 2017 2018 2019 2020
TOV 2017 2018 2019 2020 Program/Projek
Jan Jun Jan Jun Jan Jun Jan Jun

Laporan disediakan Oleh : Tandatangan :

24 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


JADUAL 5

JPS/SJK-PS/05

CATATAN

25 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


Tajuk: School Programme Check Tool (sPeCt)
Tujuan: Mengenal pasti program yang telah dilaksanakan Ž
Arahan: 1. Lengkapkan ruangan isu dengan dapatan daripada aspek SKPM
2. Lengkapkan ruangan program dengan program yang telah dilaksanakan berkaitan dengan isu yang telah dikenal pasti
3. Kenal pasti isu dengan program untuk membuat semakan program

Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan


Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah Yang
Dilaksanakan (Berdasarkan Isu /
Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar) Eliminate (Hapuskan) Raise (Tambah) Cabaran)
Mengadakan Kelas bimbingan di awal pagi dan
1 Tidak hadir kelas Bimbingan/Tambahan 1a
selepas waktu persekolahan selama I jam
Sebilangan besar murid-murid orang Asli tidak
2 1b Kelas Tambahan Hari Sabtu diteruskan
menunjukan minat dalam bidang akademik

3 Kurang mahir dalam 3M

Pelajar tidak mempamerkan kecerdasan


4 akademik pada tahap optimum
Menambah program khas bersama murid
Reduce (Kurangkan) Create (Wujudkan) 2 danmasyarakat orang asli untuk memberi
kesedaran betapa pentingnya akademik
Memperbanyak latihan menjawab soalan-soalan
3 fakta asas secara latih tubi dan bimbingan
secara klinikal
Mengadakan aktiviti panitia mata pelajaran
4
dengan lebih berfokus

Sustain (Kekalkan)
Kelas Bimbingan / Tambahan
Tajuk: One Page Project Manager (OPPM)
Tujuan: Pemantauan program sepanjang tahun
Arahan: 1. Senaraikan program-program di dalam ruangan Tugas Utama dan perancangan yang akan dilaksanakan
2. Lengkapkan ruangan tanggungjawab terhadap program yang telah dirancang

Ketua: Nama Projek: Tahun

Objektif Program:
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
¡ ¡ ¡ ¡ 12 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Tugas Utama (Nama Program/Aktiviti

Mac

Ogos
September
Oktober
November
Disember
Pegawai A
B
C
D
E
Januari
Februari

April
Mei
Jun
Julai
Tarikh
Sasaran

Matlamat Bil Program/Aktiviti Kos Catatan


1
2
Kos 3
4
5
Objektif Kursus & Harapan
6
1
2
3
4
Simbol A Orang Pertama dipertanggungjawabkan
™ Belum Siap B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
˜ Siap C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan

Anda mungkin juga menyukai