Anda di halaman 1dari 11

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 4

(Aspek Mendengar dan Bertutur)

Tarikh /Hari : 17 JUN 2019


Tahun : 4 Love
Bil Murid : 29 orang
Masa : 9:50 – 10:50 pagi
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Potret Malaysia
Tajuk : Tanah Airku

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i. Mengemukakan pendapat mengenai lagu “Negaraku” dengan menggunakan ayat yang


gramatis dalam situasi tidak formal secara bertatasusila

ii. Menceritakan kad gambar bertemakan patriotik yang diperoleh dengan menggunakan ayat
yang gramatis dalam situasi formal secara bertatasusila

Fokus Utama. Aspek Mendengar dan Bertutur

Standard Kandungan:
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila

Standard Pembelajaran:
1.4.4 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang
gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila

Kemahiran bahasa : Kemahiran mendengar dan bertutur

Sistem Bahasa :
 Intonasi : Intonasi
 Kosa Kata: merdeka, patriotik, berhemah, setia
 Tatabahasa: Kata Nama

Pengisian Kurikulum
 Ilmu : Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
 Nilai Murni : patriotik, yakin, berani, syukur
 Kewarganegaraan : Taat Setia
 Peraturan sosiobudaya : Laras bahasa dan Kesantunan berbahasa

Kemahiran Bernilai Tambah


 Kemahiran berfikir : Penyoalan, menghubungkait, membuat kesimpulan.
 Kecerdasan pelbagai: Visual-ruang, Verbal linguistik,Intrapersonal,Interpersonal,Muzik
 Kemahiran belajar cara belajar : Memproses maklumat, kemahiran berfikir secara spontan
 Kreativiti dan Inovasi: Mencipta gerakan kreatif
 TMK: Memperdengarkan lagu menggunakan pembesar suara

1
Pengetahuan Sedia Ada:
Murid menyedari Malaysia merupakan negara yang merdeka

Bahan Bantu Belajar :

Bil Bahan Jumlah


1 Kertas bergambar Jalur Gemilang 1
2 Pembesar suara 1
3 Komputer riba 1
4 Lirik lagu “Malaysia” 29
5 Gambar 29
6 Pensel Warna 1
7 Kad Gambar 4

2
Isi pelajaran Langkah dan Aktiviti Catatan
Set Induksi (5 minit) BBB
Kedaulatan Malaysia  Kertas bergambar
(Lampiran 1)  Murid dipaparkan gambar jalur  Pensel warna
gemilang yang tidak berwarna
pada papan putih KB
 Wakil murid dikehendaki tampil  Menghubungkait
kehadapan untuk mewarnakan  Menganalisis
jalur gemilang tersebut
 Murid bersoal jawab dengan BCB
guru mengenai maksud Jalur  Mendengar dengan
Warna jalur gemilang: Gemilang aktif
 Merah  Guru bersoal jawab mengenai
 Putih keadaan negara selepas merdeka KP
 Biru  Visual-Ruang
 Kuning Contoh Soalan:  Intrapersonal
Maksud warna jalur gemilang: 1. Bilakah Malaysia merdeka?  Interpersonal
 Merah-semangat waja 2. Adakah ekonomi Malaysia
 Putih- budi pekerti semakin maju? Nilai murni
 Kuning-kedaulatan Jangkaan jawapan  Bersyukur
 Biru-perpaduan 1. 31 Ogos 1957
2. stabil dan maju Pembelajaran Kontekstual
Menghubungkait isi
kandungan dengan perasaan
murid

Lirik Lagu “Negaraku” BBB


(Lampiran 2) Langkah 1 (15 minit)  Rakaman Lagu
Aktiviti 1:- “Malaysia”
Kosa Kata:
 Guru mengagihkan lirik lagu  Lirik Lagu “Malaysia”
 Berhemah-berbudi pekerti “Malaysia”
 Setia-teguh/taat  Murid bersoal jawab kosa kata Teknik
yang berwarna merah dalam  Soal jawab
lirik lagu
 Guru menjelaskan maksud kosa
kata tersebut
Kemahiran mendengar dan bertutur Pembelajaran Kontekstual
dengan aktif. Aktiviti 2:- Menghubungkait kemahiran
 Guru memperdengarkan mendengar dengan
rakaman lagu “Malaysia” pengetahuan bahasa yang
kepada murid-murid dipelajari.
 Murid menyanyikan lagu
tersebut dan dikehendaki
membuat gaya yang kreatif dan Nilai Murni
bersesuaian  Yakin, Berani

Aktiviti 2:-
 Murid menyatakan pengajaran
yang diperoleh berdasarkan
lirik lagu secara lisan

Gambar bertemakan patriotik


(Lampiran 3) Langkah 2 (16 minit) BBB
Gambar bertemakan
Aktiviti 1:- patriotik
 Murid dibahagikan secara
berpasangan PAK21
 Pasangan murid diagihkan kad  Think-Pair-Share
gambar bertemakan patriotik 3
KB
 Murid berbincang pengajaran
 Menghubungkait
yang diperoleh berdasarkan
 Menjana pelbagai
gambar secara berpasangan kemungkinan
 Refleksi
 Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia

4
LAMPIRAN 1

5
LAMPIRAN 2

LIRIK LAGU MALAYSIA Aku pertahan sepenuh jiwa dan raga oh


Aku pertahan sepenuh jiwa dan raga oh tanah airku tanah airku
Aku berikan semua dan sesungguhnya oh tanah airku Aku berikan semua dan sesungguhnya oh
tanah airku
Ku Malaysia
Malaysia Ku Malaysia
Ku pertahan sepenuhnya Malaysia Malaysia
Ku pertahan sepenuhnya Malaysia
Selamat datang semua
Ini masa kita Selamat datang semua
Tunduk berhemah Ini masa kita
Bukannya lemah Tunduk berhemah
Bukannya lemah
Selamat datang semua
Ini masa kita Selamat datang semua
Di mata dunia Ini masa kita
luar biasa Di mata dunia
luar biasa
Ku Malaysia
Malaysia Ku Malaysia
Ku pertahan sepenuhnya Malaysia Malaysia
Ku pertahan sepenuhnya Malaysia
Ku Malaysia
Malaysia Ku Malaysia
Ku pertahan sepenuhnya Malaysia Malaysia
Ku pertahan sepenuhnya Malaysia
Malaysia Malaysia
Pada mu ku setia Malaysia Malaysia
Tetap di hati selamanya Pada mu ku setia
Tetap di hati selamanya
Malaysia Malaysia
Pada mu ku setia Malaysia Malaysia
Tetap di hati selamanya Pada mu ku setia
Tetap di hati selamanya
Ku Malaysia
Malaysia Ku Malaysia
Ku pertahan sepenuhnya Malaysia Malaysia
Ku pertahan sepenuhnya Malaysia
Aku pertahan sepenuh jiwa dan raga oh tanah airku
Aku berikan semua dan sesungguhnya oh tanah airku Aku pertahan sepenuh jiwa dan raga oh
tanah airku
Malaysia Aku berikan semua dan sesungguhnya oh
tanah airku

Malaysia

6
LAMPIRAN 3

Bincangkan pengajaran yang diperoleh berdasarkan gambar.

OG

7
LAMPIRAN 4

8
OGOS
9
LAMPIRAN 5

PENGAYAAN

Tulis lima prinsip rukun negara.

10
11