Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 4

(Aspek Tatabahasa)

Tarikh /Hari : 3 JULAI 2019


Tahun : 4 Love
Bil Murid : 29 orang
Masa : 8:00- 9:00pagi
Mata Pelajaran: Bahasa Melayu
Tema : Potret Malaysia
Tajuk : Mari belajar Kata Kerja Pasif

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i. Menukar kata kerja aktif kepada kata kerja pasif dengan betul

ii. Membina ayat kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks

Fokus Utama: Aspek Tatabahasa

Standard Kandungan:
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Standard Pembelajaran
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks.

Kemahiran bahasa : Tatabahasa

Sistem Bahasa:
 Sintaksis : Ragam ayat pasif
 Kosa Kata: iktibar, skuad, taktik

Pengisian Kurikulum
 Ilmu : Pendidikan Islam dan Moral, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Muzik
 Nilai Murni : bekerjasama, rasional, hormat-menghormati
 Kewarganegaraan dan patriotisme
 Peraturan sosiobudaya : Laras bahasa dan Kesantunan berbahasa

Kemahiran Bernilai Tambah


 Kemahiran berfikir : Menjana idea, mengecam, menganalisis
 Pembelajaran kontekstual : Mengaplikasikan ragam ayat ketika membina ayat.
 Kemahiran belajar cara belajar : Bacaan intensif, bacaan imbasan
 Kecerdasan pelbagai: Visual ruang, verbal linguistik
 Kreativiti dan Iinovasi: Melakukan aksi dan gaya kreatif yang bersesuaian dengan lirik lagu

Pengetahuan Sedia Ada:


Murid pernah mempelajari ayat aktif sebelum ini.

1
Bahan Bantu Belajar :

Bil Bahan Jumlah


1 Kad Imbas Ayat Pasif 4
2 Lirik lagu Bola Kampung 29
3 Pembesar suara 1

4 Komputer riba 1
5 Buku Teks 1
6 Papan mini 4
7 Lembaran Pemulihan 9

2
Isi pelajaran Langkah dan Aktiviti Catatan
Kad Imbas Ayat Pasif Induksi Set (5 minit) BBB
(Lampiran 1)  Guru memaparkan kad imbas Kad Imbas Ayat Pasif
ayat pasif
1. Syukri telah dilantik oleh  Murid-murid membaca ayat KB
Marzuqi ssebagai pembantu pasif dan dibimbing  Menghubungkait
kanannya. menghubungkaitkan aktiviti  Menjana idea
2. Makanan itu Hafizah beli di dengan tajuk pembelajaran BCB
kantin sekolah  Mendengar dengan aktif
3. Peperiksaan akan kami KP
duduki tidak lama lagi.  Visual-Ruang
4. Bola itu disepak oleh Farhan  Verbal-linguistik
dengan kuat. Nilai Murni
 Bekerjasama
 Rasional

Lirik lagu “Bola Kampung” BBB


(Lampiran 2) Langkah 1 (10 minit)  Lirik lagu “Bola
Aktiviti 1 Kampung”
 Murid diagihkan keratan lirik  Pembesar suara
lagu “Bola Kampung”  Komputer riba
 Murid menyanyikan lagu  Papan mini
tersebut sambil membuat gaya
dan aksi yang kreatif dan Kaedah
bersesuaian  Didik Hibur
 Guru dan murid bersoal jawab
tentang perkataan berwarna KB
merah  mengecam
Contoh soalan:  menghubungkait
1. Apakah yang kamu dapat  bersoal jawab
perhatikan dalam lembaran
lirik lagu tersebut? BCB
2. Apakah ragam ayat bagi  Memproses maklumat
perkataan tersebut
Jangkaan jawapan: Nilai murni
1. Terdapat beberapa  Rajin, bekerjasama
perkataan yang berwarna
merah Pembelajaran Kontekstual
2. Merupakan kata kerja aktif Memberi maklum balas dan
berkomunikasi

Aktiviti 2
 Murid dibahagikan kepada
empat kumpulan
 Setiap kumpulan mendapat satu
perkataan kata kerja aktif dan
dikehendaki menukar kepada
kata kerja pasif menggunakan
papan mini
 Guru membimbing murid
menukarkan kata kerja aktif
kepada kata kerja pasif

Petikan Dialog Buku Teks Bahasa Langkah 2 (20 minit)


Melayu Tahun 4 Halaman 138 BBB
 Beberapa murid mengujarkan  Buku teks Bahasa
dialog pada halaman 138 Melayu tahun 4
 Secara berkumpulan, murid KB
perlu menyenaraikan kata kerja  Menjana idea
pasif yang terdapat pada petikan  Menghubungkait
dialog  Membuat kesimpulan
3
. BCB
 Mengujarkan dialog

KP
TAHAP PENGUASAAN
Nyatakan : 29 orang
bilangan
murid

Tahap 1 Tahap 3 Tahap 5

Tahap 2 Tahap 4 Tahap 6

 Refleksi
 Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia

4
LAMPIRAN 1

1. Syukri telah dilantik oleh Marzuqi ssebagai


pembantu kanannya.

2. Makanan itu Hafizah beli di kantin sekolah

3. Peperiksaan akan kami duduki tidak lama lagi.

4. Bola itu disepak oleh Farhan dengan kuat.

5
LAMPIRAN 2

O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung


O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung

Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa


main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan
Meraih gelaran juara  Meraih gelaran juara 
Meraih gelaran juara 
pelajaran usah kita pelajaran usah kita
pelajaran usah kita lupakan
lupakan lupakan

O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung


O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung

Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa


main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan
Meraih gelaran juara  Meraih gelaran juara 
Meraih gelaran juara 
pelajaran usah kita lupakan pelajaran usah kita lupakan
pelajaran usah kita lupakan
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung

O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung


O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung

Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa


main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan
Meraih gelaran juara  Meraih gelaran juara  Meraih gelaran juara 
pelajaran usah kita pelajaran usah kita pelajaran usah kita
lupakan lupakan lupakan

O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung


O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung

Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa


main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan
Meraih gelaran juara  Meraih gelaran juara  Meraih gelaran juara 
pelajaran usah kita lupakan pelajaran usah kita lupakan pelajaran usah kita lupakan

O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung


O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung

6
LAMPIRAN 3

Kenal pasti kata kerja pasif dalam petikan di bawah.


Sambutan bulan kemerdekaan SK Seri Setia meriah

Murid-murid K Seri Setia bersemangat menyanyikan lagu Jalur Gemilang pada Majlis Pelancaran Bulan Penghayatan dan
Sambutan Hari Kemerdekaan 2011 di Jalan Kuchai Lama, Kuala Lumpur, baru-baru ini.

SERAMAI 850 murid prasekolah hingga tahun enam Sekolah Kebangsaan (SK) Seri Setia meraikan
sambutan bulan kemerdekaan dengan pelbagai aktiviti yang mampu memupuk semangat patriotik
serta nilai-nilai murni sejak dari kecil lagi. Guru Besarnya, Ooi Hock Leong berkata, murid-murid di
sekolah ini diwajibkan menyanyi satu lagu patriotik pada setiap kali perhimpunan hari Isnin agar
mereka dapat menghafal dan menghayati maksud lagu tersebut.
''Lagu-lagu seperti Jalur Gemilang, Satu Malaysia dan Keranamu Malaysia dinyanyikan dengan lancar
dan penuh semangat oleh generasi muda ini yang bakal menjadi pelapis kepimpinan negara suatu
masa nanti," katanya pada majlis Pelancaran Bulan Patriotik 2011 peringkat sekolah itu di Kuala
Lumpur, baru-baru ini. Menurutnya, apabila ia menjadi kebiasaan, maka mereka akan terus
mempunyai semangat kecintaan yang teguh kepada negara sehingga dewasa.
Katanya lagi, pihak sekolah akan mengadakan pelbagai aktiviti untuk diisi sepanjang bulan ini seperti
pertandingan mewarna, syarahan, bercerita dan lain-lain yang berkaitan dengan tema
kemerdekaan.''Anugerah turut disediakan kepada guru paling patriotik di sekolah ini setiap tahun.
''Aktiviti-aktiviti yang diadakan diharap dapat membantu menyemarakkan lagi semangat patriotik
warga sekolah terutamanya murid-murid agar sebati dalam diri mereka,'' tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pengawas sekolah, Nor Anis Farhani, 12, berkata, perasaannya berkobar-kobar
apabila bernyanyi bersama rakan-rakan sekolah yang lain.''Program ini diadakan setiap tahun dan ia
sangat dinanti-nantikan oleh semua murid di sini kerana terdapat pelbagai aktiviti yang bermanfaat
dan menyeronokkan,'' ujarnya. Murid tahun dua, Sharmina Harimi, 8, pula menyatakan bahawa dia
begitu seronok dan bersemangat apabila menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dengan kawan-kawan
beramai-ramai