Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAKSANAAN AKTIVITI / RPA TASKA

(SLOT PENGAJARAN)
Taska : PERMATA Chembong

Umur : 2 Tahun

Tarikh : 2 Ogos 2018

Masa : 10:30 pagi – 11:00 pagi

Bilangan Kanak-kanak : 4 orang

Tema : Negara Saya

Sub Tema : Jalur Gemilang

Tajuk : Warna Jalur Gemilang

Bidang : Bidang Perkembangan Kreatviti dan Estetika

Kesepaduan Bidang : Bidang Perkembangan Bahasa, Komunikasi dan


Literasi Awal.
ELEMEN MERENTAS :
KURIKULUM (EMK)
Kreativiti : Pemerhatian, Penjanaan Idea

Nilai : Rajin, keyakinan.

Keusahawanan : Kesanggupan belajar dari kesilapan.

TMK : Penggunaan komputer riba (audio visual)

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, Kanak-kanak


dapat:
1) Mewarna bendera Malaysia (Jalur Gemilang)
2) Menyebut warna dengan bimbingan guru
Pengetahuan Sedia Ada : Kanak-kanak pernah melihat warna yang terdapat pada
bendera Malaysia.
Kemahiran Befikir : Menjana idea

Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Warna pensil, komputer riba, straw, lukisan Jalur
Gemilang.
Fokus MI : Visual ruang.
Kosa Kata : biru, merah, putih dan kuning

Amalan Asuhan & Didikan : Mengingatkan kanak-kanak tentang keselamatan.


MASA / FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN

Persediaan Memperkenalkan bendera 1. Kanak-kanak ditanya apa yang Sumber: Jalur gemilang
Malaysia ditunjukkan oleh guru.
(3 minit) (Jalur Gemilang) 2. Kanak-kanak diperkenalkan dengan KBKK: Menjana idea
bendera Malaysia
KP: Verbal Lingusitik

Nilai: Keyakinan

Imaginasi Memperkenalkan warna Jalur 1. Kanak-kanak ditunjukkan 4 warna pada Sumber: komputer riba.
Gemilang jalur gemilang.
(5 minit) 2. Kanak-kanak diperkenalkan dengan KP: Visual-ruang.
Warna Jalur Gemilang: warna-warna tersebut.
3. Kanak-kanak dibimbing untuk menyebut
1. Merah
warna.
2. Biru
3. Putih
4. Kuning

Perkembangan Bermain dengan lego warna 1. Kanak-kanak diberikan 8 lego yang Sumber: Lego berwarna
mempunyai 4 warna.
(9 minit) Warna lego: 2. Kanak-kanak bermain dengan lego KP: Logik matematik,
1. Merah (2) berwarna. visual ruang
2. Biru (2) 3. Guru menyebut warna-warna lego
3. Putih (2) semasa kanak-kanak bermain lego. KB: Menjana idea
4. Kuning (2) 4. Kanak-kanak dibimbing untuk menyebut
warna lego yang dimain.

Tindakan Menghasilkan bendera Malaysia 1. Kanak-kanak mewarna jalur gemilang Sumber: warna pensil,
(Jalur Gemilang) dengan bimbingan guru. lukisan jalur gemilang,
(10 minit) 2. Kanak-kanak dibantu untuk memasang straw.
straw pada bendera untuk dijadikan
batang bendera. KP: Visual-ruang.

Nilai: Rajin.

Refleksi Soal Jawab 1. Kanak-kanak ditanya semula berkenaan Sumber: Jalur gemilang
warna yang ada pada bendera yang
(3 minit) telah mereka hasilkan. KP: Verbal linguistik
2. Guru memberi pujian diatas
kesungguhan kanak-kanak. Nilai: Keyakinan

Anda mungkin juga menyukai