Anda di halaman 1dari 4

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LKPD
Kegiatan Menganalisis

Materi Pokok : Shalat Duha


Mata Pelajaran : Fiqih
Kelas/Semester : IV/II
Alokasi Waktu : 70 Menit (2 jam pelajaran)

SHALAT DUHA

Nama
Kelas 4 (empat)
Semester Genap
Pokok Bahasan Shalat Duha
Sub Pokok Bahasan Shalat Duha

Kompetensi Dasar Ketentuan shalat duha

Pengembangan Indikator Memahami pengertian shalat duha


Melafalkan dasar hokum shalat duha

Tujuan Pembelajaran Siswa mampu memahami pengertian shalat


duha
Siswa mampu melafalkan dasar hokum shalat
duha

Informasi pendukung

Petunjuk Pembelajaran
Tugas Individu

1. Peserta didik diberikan alamat website untuk mendownload video youtobe


- https://www.youtube.com/watch?v=KO5wH71JbhQ (Keutamaan 4 rakaat shalat
sunnah duha)
- https://www.youtube.com/watch?v=gORUOoElH3s (7 Keutamaan shalat sunnah
duha)
- https://www.youtube.com/watch?v=xMaexGPVk1k (rahasia dibalik shalat duha)
2. Download video pembelajarannya
3. Menelaah 3 video pembelajaran
4. Membuat resume dari masing-masing video pembelajaran
5. Mengisi pertanyaan yang sudah disediakan

Pertanyaan:
1. Bagaimana caranya agar kita bisa menggapai keutamaan shakat duha?
2. Kemukakan simpulan berdasarkan ketiga video tersebut?
3. Video pembelajaran makanakah yang menurutmu lebih dipahami dan lebih rinci?
Jelaskan
D. Tempat Pengerjaan

............................................................................................................................................................
.....................

............................................................................................................................................................
.....................

............................................................................................................................................................
.....................

............................................................................................................................................................
.....................

............................................................................................................................................................
.....................

............................................................................................................................................................
.....................

............................................................................................................................................................
.....................

............................................................................................................................................................
.....................

............................................................................................................................................................
.....................

............................................................................................................................................................
.....................

............................................................................................................................................................
.....................
............................................................................................................................................................
.....................

............................................................................................................................................................
.....................

............................................................................................................................................................
.....................

............................................................................................................................................................
.....................

............................................................................................................................................................
.....................

............................................................................................................................................................
.....................