Anda di halaman 1dari 6

PK TAHUN 6

SESI PdPc 2020

MINGGU TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN / AKTIVITI


TARIKH TOPIK ( Murid boleh :- )
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.1 Menganalisis perubahan fizikal lelaki dan
pertumbuhan serta perkembangan perempuan ke alam remaja.
MINGGU 1 Kesihatan Diri dan Reproduktif fizikal yang sihat.
2 - 3 JAN
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.2 Memahami perubahan diri sebagai remaja lelaki
pertumbuhan serta perkembangan dan perempuan untuk diterima serta dihargai.
MINGGU 2 Kesihatan Diri dan Reproduktif fizikal yang sihat.
6 – 10 JAN
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.1 Mengetahui dan memahami 1.1.3 Mengaplikasi cara menjaga kebersihan dan
pertumbuhan serta perkembangan kesihatan diri remaja lelaki serta perempuan.
MINGGU 3 Kesihatan Diri dan Reproduktif fizikal yang sihat.
13 – 17 JAN
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan 1.2.1 Memahami situasi yang mendorong kepada
kemahiran untuk menangani pengaruh tingkah laku seksual dan cara menanganinya
Kesihatan Diri dan Reproduktif dalaman serta luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri dan
MINGGU 4 reproduktif.
20 – 22 JAN
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan 1.2.2 Memahami risiko tingkah laku seksual iaitu
kemahiran untuk menangani pengaruh kehamilan, jangkitan penyakit seksual, HIV, AIDS dan
Kesihatan Diri dan Reproduktif dalaman serta luaran yang ketagihan melakukan aktiviti seksual.
mempengaruhi kesihatan diri dan
MINGGU 5 reproduktif.
27 – 31 JAN
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan 1.2.3 Memahami kesan tingkah laku seksual terhadap
kemahiran untuk menangani pengaruh diri dan keluarga.
Kesihatan Diri dan Reproduktif dalaman serta luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri dan
MINGGU 6 reproduktif.
3 – 7 FEB

1
RPT/2020 ©Hak Cipta Panitia PJPK SKBTS
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan 1.2.3 Memahami kesan tingkah laku seksual terhadap
kemahiran untuk menangani pengaruh diri dan keluarga.
Kesihatan Diri dan Reproduktif dalaman serta luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri dan
MINGGU 7 reproduktif.
10 – 14 FEB
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.3 Mengetahui dan mengamalkan 1.3.1 Menganalisis makanan segar, makanan yanG
pemakanan yang sihat serta selamat. diproses, dan makanan segera.
Pemakanan 1.3.2 Memahami faedah pengambilan makanan segar.
MINGGU 8
17 – 21 FEB
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.3 Mengetahui dan mengamalkan 1.3.3 Memahami kesan pengambilan makanan yang
pemakanan yang sihat serta selamat. diproses, dan makanan segera.
MINGGU 9 Pemakanan
24 – 28 FEB
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.3 Mengetahui dan mengamalkan 1.3.4 Menilai makanan dan amalan pemakanan yang
pemakanan yang sihat serta selamat. sesuai untuk mengelakkan penyakit tidak berjangkit.
MINGGU 10 Pemakanan
2 – 6 MAC
MINGGU 11 PENTAKSIRAN AWAL TAHUN 2020
9 – 13 MAC
CUTI PENGGAL 1
14 MAC – 22 MAC 2020
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.1 Mengetahui pelbagai jenis dadah.
penyalahgunaan bahan serta
Penyalahgunaan Bahan berkemahiran menangani situasi berisiko
MINGGU 12 terhadap diri, keluarga dan masyarakat.
23 – 27 MAC
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.2 Menganalisis situasi berisiko berkaitan
penyalahgunaan bahan serta penyalahgunaan dadah.
Penyalahgunaan Bahan berkemahiran menangani situasi berisiko
terhadap diri, keluarga dan masyarakat.
MINGGU 13
30 – 3 APRIL
MINGGU 14 MINGGU SUKAN
6 – 10 APRIL

2
RPT/2020 ©Hak Cipta Panitia PJPK SKK
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.3 Memahami kesan negatif akibat penyalahgunaan
penyalahgunaan bahan serta dadah terhadap diri, keluarga dan masyarakat.
Penyalahgunaan Bahan berkemahiran menangani situasi berisiko
MINGGU 15 terhadap diri, keluarga dan masyarakat.
13 – 17 APRIL
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.4 Mengaplikasi cara menangani situasi berisiko
penyalahgunaan bahan serta dalam penyalahgunaan dadah terhadap diri, keluarga
MINGGU 16 Penyalahgunaan Bahan berkemahiran menangani situasi berisiko dan masyarakat.
20 – 24 terhadap diri, keluarga dan masyarakat.
APRIL
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.4 Mengaplikasi cara menangani situasi berisiko
penyalahgunaan bahan serta dalam penyalahgunaan dadah terhadap diri, keluarga
MINGGU 17 Penyalahgunaan Bahan berkemahiran menangani situasi berisiko dan masyarakat.
27 – 30 terhadap diri, keluarga dan masyarakat.
APRIL
MINGGU 18 MINGGU PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
4 – 8 MEI
MINGGU 19 MINGGU PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN 2020
12 – 15 MEI
MODUL 1: KESIHATAN FIZIKAL 1.4 Mengetahui jenis dan kesan 1.4.4 Mengaplikasi cara menangani situasi berisiko
penyalahgunaan bahan serta dalam penyalahgunaan dadah terhadap diri, keluarga
Penyalahgunaan Bahan berkemahiran menangani situasi berisiko dan masyarakat.
MINGGU 20 terhadap diri, keluarga dan masyarakat.
18 – 22 MEI
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23 MEI – 7 JUN 2020
MODUL 2: KESIHATAN 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.1 Memahami maksud Kemahiran asertif.
MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL emosi,kepentingan dan cara mengurus
emosi untuk meningkatkan kesihatan
MINGGU 21 Pengurusan Mental dan Emosi mental dalam kehidupan
8 – 12 JUN harian.
MODUL 2: KESIHATAN 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.2 Memahami jenis-jenis kemahiran asertif iaitu
MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL emosi,kepentingan dan cara mengurus verbal dan bukan verbal.
emosi untuk meningkatkan kesihatan
Pengurusan Mental dan Emosi mental dalam kehidupan
MINGGU 22 harian.
15 – 19 JUN
3
RPT/2020 ©Hak Cipta Panitia PJPK SKK
#SEKUAT
MODUL 2: KESIHATAN 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.3 Memahami
MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL emosi,kepentingan dan cara mengurus kepentingan kemahiran asertif dalam mengurus
emosi untuk meningkatkan kesihatan emosi.
Pengurusan Mental dan Emosi mental dalam kehidupan
harian.
MINGGU 23
22 – 26 JUN
MODUL 2: KESIHATAN 2.1 Mengetahui pelbagai jenis 2.1.4 Mengaplikasi kemahiran asertif dalam
MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL emosi,kepentingan dan cara mengurus mengurus emosi.
emosi untuk meningkatkan kesihatan
Pengurusan Mental dan Emosi mental dalam kehidupan
harian.
MINGGU 24
29 – 3 JULAI
MODUL 2: KESIHATAN 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan 2.2.1 Memahami proses perubahan mental,
MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL ahli keluarga serta kepentingan institusi emosi dan sosial remaja dalam institusi
kekeluargaan dalam aspek kesihatan kekeluargaan.
MINGGU 25 Kekeluargaan keluarga.
6 – 10 JULAI
MODUL 2: KESIHATAN 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan 2.2.2 Menganalisis peranan remaja dalam
MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL ahli keluarga serta kepentingan institusi memperkukuh institusi kekeluargaan.
kekeluargaan dalam aspek kesihatan
MINGGU 26 Kekeluargaan keluarga.
13 – 17 JULAI
MODUL 2: KESIHATAN 2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan 2.2.3 Menilai kepentingan peranan remaja dalam
MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL ahli keluarga serta kepentingan institusi memperkukuh institusi kekeluargaan.
kekeluargaan dalam aspek kesihatan
MINGGU 27 Kekeluargaan keluarga.
20 – 24 JULAI
CUTI PENGGAL 2
25 JULAI – 2 OGOS 2020

MODUL 2: KESIHATAN 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.1 Menganalisis situasi tekanan daripada rakan
MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL kemahiran interpersonal serta sebaya.
komunikasi berkesan dalam
MINGGU 28 Perhubungan kehidupan harian.
3 - 7 OGOS

4
RPT/2020 ©Hak Cipta Panitia PJPK SKK
#SEKUAT
MODUL 2: KESIHATAN
MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi 2.3.2 Mengaplikasi cara mengurus tekanan
kemahiran interpersonal serta daripada rakan sebaya melalui komunikasi
MINGGU 29 Perhubungan komunikasi berkesan dalam berkesan.
10 – 14 OGOS kehidupan harian.
MODUL 3: KESIHATAN
PERSEKITARAN 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara 3.1.1 Mengetahui penyakit bawaan
mencegah serta mengelak risiko penyakit makanan, dan penyakit bawaan air.
MINGGU 30 Penyakit dalam kehidupan harian.
17 – 21 OGOS
MODUL 3: KESIHATAN
PERSEKITARAN 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara 3.1.2 Mengetahui gejala dan tanda penyakit
mencegah serta mengelak risiko penyakit bawaan makanan, dan penyakit
MINGGU 31 Penyakit dalam kehidupan harian. bawaan air.
24 – 28 OGOS
MODUL 3: KESIHATAN
PERSEKITARAN 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara 3.1.3 Menganalisis cara merebak dan cara mencegah
mencegah serta mengelak risiko penyakit penyakit bawaan makanan, dan penyakit bawaan air.
MINGGU 32 Penyakit dalam kehidupan harian.
1 – 4 SEPT
MODUL 3: KESIHATAN
PERSEKITARAN 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga
keselamatan diri dan mendemonstrasi 3.2.1 Menilai pengaruh komuniti kepada
Keselamatan kemahiran kecekapan psikososial dalam keselamatan.
MINGGU 33 kehidupan harian.
7 – 11 SEPT
MODUL 3: KESIHATAN
PERSEKITARAN 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga 3.2.2 Mengaplikasi cara-cara menangani pengaruh
keselamatan diri dan mendemonstrasi yang mengancam keselamatan.
Keselamatan kemahiran kecekapan psikososial dalam
MINGGU 34 kehidupan harian.
14 – 18 SEPT
MODUL 3: KESIHATAN
PERSEKITARAN 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga 3.2.3 Mengamalkan cara-cara memperkukuh pengaruh
keselamatan diri dan mendemonstrasi positif untuk keselamatan.
Keselamatan kemahiran kecekapan psikososial dalam
MINGGU 35 kehidupan harian.
21 – 25 SEPT

5
RPT/2020 ©Hak Cipta Panitia PJPK SKK
#SEKUAT
MODUL 3: KESIHATAN 3.3 Mengetahui asas pertolongan 3.3.1 Mengenal pasti kandungan peti pertolongan
PERSEKITARAN cemas dan kepentingan bertindak cemas yang lengkap serta fungsinya.
dengan bijak mengikut situasi.
MINGGU 36 Pertolongan Cemas
28 – 2 OKT

MODUL 3: KESIHATAN 3.3 Mengetahui asas pertolongan 3.3.2 Mengaplikasikan penggunaan peti pertolongan
PERSEKITARAN cemas dan kepentingan bertindak cemas dalam bantu mula.
dengan bijak mengikut situasi.
MINGGU 37 Pertolongan Cemas
5 – 9 OKT

MODUL 3: KESIHATAN 3.3 Mengetahui asas pertolongan 3.3.3 Mengaplikasikan penggunaan bahan alternatif
PERSEKITARAN cemas dan kepentingan bertindak dalam bantu mula sekiranya tiada peti pertolongan
dengan bijak mengikut situasi. cemas.
MINGGU 38 Pertolongan Cemas
12 – 16 OKT
MINGGU 39 MINGGU PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN 2020
19 – 23 OKT
MINGGU 40 MINGGU PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN 2020
26 – 30 OKT
MINGGU 41 MINGGU 1M 1S
2 – 6 NOV
MINGGU 42 ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID
9 – 13 NOV
MINGGU 43 MINGGU NAIK KELAS
16 – 20 NOV
CUTI AKHIR TAHUN
21 NOV – 31 DIS 2020

6
RPT/2020 ©Hak Cipta Panitia PJPK SKK
#SEKUAT