Anda di halaman 1dari 7

MODUL CUTI COVID-19

UNGKAPAN ALGEBRA (c) −3𝑚2 𝑛 ……………………


1. Bulatkan pemboleh ubah bagi sebutan 15𝑝𝑞 2 𝑟.
7. Nyatakan bilangan sebutan dalam ungkapan
𝑞 15 𝑞2 𝑟 𝑝 algebra yang berikut:
(a) 4𝑥 + 𝑥 2 …………
2. Nyatakan bilangan pemboleh ubah dalam
sebutan algebra yang berikut: (b) 𝑥𝑦 + 4𝑦𝑧 − 4 …………
(a) (c) 4𝑧 − 𝑦 + 𝑦 − 𝑥𝑦 …………
3𝑎𝑏𝑐 ………… 4
(b)
3𝑎2 𝑏 …………
8. Bulatkan sebutan algebra linear.
(c)
𝑎𝑏 ………… 1
6𝑐 3 0.6𝑐 6
𝑐 −7𝑐𝑑 6𝑑
3. Bulatkan sebutan algebra dalam dua pemboleh
ubah.
9. Tandakan (√) bagi ungkapan algebra linear dan
𝑥
3 2
7𝑥 −7𝑥𝑦 7𝑦
7𝑥𝑦𝑧 0.7𝑥 𝑦 (×) bagi ungkapan algebra bukan linear.
(a) ℎ + 2𝑘 + 3 ( )
13. Diberi sebutan 11𝑝𝑞𝑟𝑠, nyatakan pekali bagi:
(b) 2 − 3𝑘 ( )
(a)
𝑝 …………
(b) (c) 2ℎ2 + 3𝑘 ( )
𝑝𝑞 …………
(c)
𝑞𝑟 ………… 10. Permudahkan setiap ungkapan algebra yang
berikut:
4. Nyatakan pekali bagi sebutan algebra yang (a) 7𝑔 + 2𝑔
berikut:

(a) 5𝑝𝑞 2 , pekali bagi p …………


(b) 3𝑘 − 5𝑘
(b) 5𝑝𝑞𝑟, pekali bagi 5𝑞 …………
𝑝𝑞
(c) , pekali bagi q …………
5
(c) 𝑒 + 5𝑒 − 3𝑒
5. Nyatakan sama ada pasangan sebutan algebra
yang berikut adalah sebutan serupa atau tak
serupa.
11. Permudahkan setiap ungkapan algebra yang
berikut:
(a) 2𝑎𝑏 dan −2𝑎𝑏 ……………………
(a) 7𝑔 − 2𝑔 + 5ℎ − 2ℎ
(b) 2𝑎𝑏 2 𝑐 dan 𝑏 2 𝑎𝑐 ……………………

(c) 2𝑎2 𝑏𝑐 dan 2𝑎𝑏 𝑐 𝑐 ……………………

6. Tuliskan satu sebutan yang serupa bagi setiap (b) 3𝑘 + 5𝑘 + 5𝑚 − 6𝑚


yang berikut:
(a) 𝑚𝑛 ……………………
𝑚𝑛
(b) ……………………
3
MODUL CUTI COVID-19

(c) 𝑝 − 2𝑟 + 3𝑝 − 7𝑟 15. Rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat.

12. Permudahkan setiap ungkapan algebra yang


berikut:
(a) 7 − 3𝑎 + 3 + 11𝑎
Hitungkan perimeter, dalam cm, bagi segi
empat itu.

(b) 4𝑔 + 5 − 2𝑔 + 3

(c) 13𝑠 − 3𝑠 − 9𝑠 + 6

16. Seorang pereka landskap diberi kontrak untuk


13. Permudahkan setiap ungkapan algebra yang
menghias laman rumah seperti yang
berikut:
(a) 1 − (2𝑏 − 3) ditunjukkan dalam Rajah 4(c).

(b) 4𝑔 + (2 − 𝑔)

(c) 3𝑤 − (2 − 𝑤) − 7

Pereka itu ingin menanam rumput karpet di


sekeliling kolam ikan. Tulis satu ungkapan
algebra bagi mewakili perimeter kolam ikan
tersebut.
14. Rajah menunjukkan sebuah segi tiga.

Hitungkan perimeter, dalam cm, bagi segi tiga


itu.
MODUL CUTI COVID-19

17. Permudahkan setiap ungkapan algebra yang 20. Permudahkan setiap ungkapan algebra yang
berikut: berikut:
(a) 𝑎 × 𝑎 × 𝑎 (a) 1 (4𝑟 − 2)
2

(b) 𝑎 + (𝑎 × 𝑎) + 𝑎 (b) 𝑣(3𝑣 + 2𝑤)

(c) 2 + (𝑎 × 𝑎) + 3 (c) −5𝑥(−𝑥 + 2𝑦)

21. Permudahkan setiap ungkapan algebra yang


18. Permudahkan setiap ungkapan algebra yang berikut:
berikut: (a) 3𝑝𝑞 × 𝑝𝑞 3
(a) 3 × 𝑚 × 𝑛

(b) 21𝑥 5 𝑦
(b) 5 + (5 × 𝑚) + 3 3𝑥 2 𝑦

(c) 2𝑝2 𝑞 3 × 2𝑝𝑠 2


(c) 2𝑚 + (3 × 𝑚) + 7 3𝑝𝑞𝑠

22. Permudahkan setiap ungkapan algebra yang


19. Rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat. berikut:
(a) 1
7𝑘 − (2𝑘 − 6)
2

(b) 2(𝑡 − 5) − 3(𝑡 − 1)

Hitungkan luas, dalam cm2, bagi segi empat itu.


MODUL CUTI COVID-19

(c) 𝑑(1 + 5𝑑𝑒) − (𝑑 2 𝑒 − 𝑑) (b) 𝑎2 + 6𝑎 + 9

(c) 𝑎2 − 4
23. Kembangkan setiap ungkapan algebra yang
berikut:
(a) (𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑏)

26. Cari hasil darab setiap ungkapan yang berikut:


(a) 𝑘
(b) (2𝑎 + 3𝑏)(𝑎 + 𝑏) × 8𝑏
4

(b) 4𝑎 𝑎𝑥
(c) (3𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) ×
5𝑥 2𝑎𝑏

(c) 𝑘 4
×
ℎ 𝑛 − 3𝑠
24. Faktorkan setiap ungkapan algebra yang
berikut:
(a) 3𝑚𝑛 + 6𝑚𝑝

(b) 2𝑝𝑟 2 − 10𝑝𝑟


27. Permudahkan setiap ungkapan algebra yang
berikut:
(c) 98 − 2𝑥 2 (a) 3𝑎 + 6 𝑎 + 2
+
𝑎2 − 4 𝑎 − 2

25. Faktorkan setiap ungkapan algebra yang


berikut:
(a) 𝑞𝑟 + 𝑠𝑟 + 𝑞𝑡 + 𝑠𝑡
MODUL CUTI COVID-19

(b) 4𝑛 − 12 𝑛2 − 9
+
4𝑝 𝑝𝑤 (b)

(c) 𝑚2 + 4 3𝑚 + 6
÷
4𝑝𝑞 12𝑝

(c)

PEMBINAAN GEOMETRI

28. Bermula dari titik A, bina tembereng garis yang


berikut:
(a) PR = 3.7 𝑐𝑚
30. Bina garis yang berserenjang dengan setiap
garis AB melalui titik z.
(b) PR = 4.0 𝑐𝑚 (a)

(c) PR = 4.3 𝑐𝑚

29. Bina pembahagi dua sama serenjang kepada


setiap garis AB yang berikut.
(a)
MODUL CUTI COVID-19

(c)

(b)

32. Bina sudut yang berikut:


(a) ∠PQR = 60°

(c)

(b) ∠PQR = 120°

(c) ∠PQR = 30°

31. Bina pembahagi dua sama sudut bagi setiap


∠ABC yang berikut.
(a)

33. Bina segi tiga yang berikut:


(a)
(b)
MODUL CUTI COVID-19

(b)

(c)

J K