Anda di halaman 1dari 14

SJKT BUKIT

LINTANG

LATIHAN BINA AYAT

NAMA MURID :
________________________________________
TAHUN : ________________________

Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.
Siapa Buat Apa Di mana / Bagaimana / Mengapa

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bina lima ayat Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam
gambar.

Siapa

1.
1.
1.
1.
1.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.

Siapa Buat Apa Di mana / Bagaimana / Mengapa

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.

Siapa Buat Apa Di mana / Bagaimana / Mengapa

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.

Siapa Buat Apa Di mana / Bagaimana / Mengapa

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.

Siapa Buat Apa Di mana / Bagaimana / Mengapa

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.
Siapa Buat Apa Di mana / Bagaimana / Mengapa

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.
Siapa Buat Apa Di mana / Bagaimana / Mengapa

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.
Siapa Buat Apa Di mana / Bagaimana / Mengapa

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.

Siapa Buat Apa Di mana / Bagaimana / Mengapa

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.

Siapa Buat Apa Di mana / Bagaimana / Mengapa

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.
Siapa Buat Apa Di mana / Bagaimana / Mengapa

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.

Siapa Buat Apa Di mana / Bagaimana / Mengapa

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Bina lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.

Siapa Buat Apa Di mana / Bagaimana / Mengapa


1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________