Anda di halaman 1dari 80

ILISASI

S,i.a-r-u a"i'e"
SPERMATOGENESIS DAN
FERTILISASI
\Kr ip. an bnpon.n runs ta ihdt.li dulannya)

Dr. drh. Muslim Akmal, M.P.

SYIAH KTJALA UNIVIJRSIl'Y PRIISS


Jln. lgk. Clhik Pentc Kulu No. 1
Darussalam - Banda Acch.23l I I
SPERNIA'I'OGENESIS DAN TERTII,IS'\SI
t K.)n/no k.hp.ncn t.nK 1.1 ibtt

! 2trlb, Dr, drh. \lu.lim clrnrl, Nl.l)

Dr .lrh Mrslir. Al d. Nl l)

Syirh (u,h tJ.irersity Press


lltr. TgL (hil l'amc KLILN.. I
DdNoLim. Bmdr ,^ceh 2l ll I
[mrii !i.lrr'd rn*1)Fsi4irlbu'
:-fir na rdru Nrjm Fie hL

n n! dhdr lr Notr:i!hrtadr

,!.ifL j,.rtuitrl
r.r ! 3 \ .!i! rrer i rlJiJ i.L L lxnr h

nJjrrrrmr
SPF,RIlI,\TOGENNSIS DA\ FER'I] LISASI
lKoupane k.ntuEs vng tdlihdt di dal.o,t\d)

dLh. Budianlo Pri.iltrn. Nl.si


PRAKAl'{

pe ri prDjnrrl
ig tlib6ir.i\r. rriiig!. F!!nn LLrN
.ir.L.ilrn tlrLf \j inidd,lrtrlLd(l srsnrdog.reri\ dai iert i\rri
\rl'potrcf r.Dnor, ]r'.s1. l hldi drrnr!:) hrll m dLn.i;rnhrhr.rl
: i,!i ltren lrn.dar ilml lcs.hdrn Lxinnrr Ll,trnLsnrrrangncn-s.n,bil
.:rr.!lixh [Nri,t.qi.llisnn.e drReptuJtrr.5i
\Nn,d.r:,r c.n Dsul)Jl., lir{s !rf3 rtrrgrl k.nrl.lr drlrn trnr\l
'.r 'Jnl.. r.
.\ mb 'l ni
br rr dunn moLeltrl deDgm lcjumhh rrlh,itr
lLnlar rxng r in! hlLerj&mr sdr {lcr!d' r-.rig . i slpcni r,tDrtr
rrn 5p.rnrt.!fl,csir. fert Li\rriju-!tr melihdlan he! tr banrxl ollLr.
da. se r. trr itu \.rJn
,.linri.iL,r! DrlM'l' , \s!'!l.iri hhr)hh l.rn. uniL drr sp.sii.

r!,!d.lrLr, ) ,! ',r . rcd '! \rrur)!u'c\r dr, ; nbi


-r b.nmnhd drhn upr). n,cDgcmb ,!l.r lorualrpli pxdr pir
l' :
'
: :: l,.dtru)r )rfs rnd sexfjdn)r mchkrlln rnJLl\i t]i n.el(l
:.! (.BebLr drlnn, troxF n,etrinlM&r strermxtolen.s; d r.rens
. .sthrit 0rdarr.\atr naupun aDrn

dru l p.i dr !iunli[ hbi pcn.lilirtr pdrLi!


: : J LnLI Li',nrr \ep.ni rrDg lercxrtrim drL drtu, rNrlr
lnnx n! p.itrr\ mer!trcatir.ar r., m3 L^irr rrig ib.sr bsrnr)l
'llrrolo:i. drr l,cndidil
-!! ReptrbliL
: :i1!! Dfetlnr Ri\er dnr r'.,grbJirtr
fi l''
" i."." .,
P.ielnLrr LLir Nqr
.'"
'.,'-
,it,., r".r'-- lle*m I nn'rrir} srir[ Kurlx da !c+r
hi,trmi '"rt",
drr lcfld.hm !'r-! Llltrh PuruLn Ftullh seLr r i"i
rrlx rerdr:
{ 1" l '- r' l"rr
"
, ;":,..
.,. ,
'",;.*, ,.
;' .",. ''. " , ,,,, .
,
''":"'',.

..,,,,.,;; r.'i.n'g"'| otlh r'reix itrL d"i!1 r!:xr


i'*,ii- '.,:";','",",,',,.,,'
*'. *-" l- ftnrhrig rrli pcun( r!'mr drn
.. ,;... . ,, .",,,,,,
""n 'i,:, " L ri r"
'.'-'.,"'
r'or1 rnr') I
io ii"'.,r.,-.r*o"r-, r*mrogsi's I drn ldiLis^i rni

nq"h. trLrrfud hxLincnhir rrngbudi' rr

Dr drtl udi i!r.P


^l0t'1.
KAl'A PDNCAN'I'AR

s0.ni.rogcilsn dtri ranilsas Nopalai nnxertrns \rngar l! birsr


' -p.lis drhm r0atr menciplrlirn !'xlr inl f{]tr bru dcn!.,' llLumaai
: r, svT lnrbndt. htrrtr rFr i,. ki,r,!r drnd mcMmbrh ke[a]rrn
rnrur drn nihi umbxl, br-!i pcngcnbu,!a, prn'bclajifir )rr-r
'.lirnsi.
- !r drbutuhlm oLch Kcdolrcnr rl.sm B losi.
Kedolt.nn.
'nrh.ss\a
::f,trrl Ldtrn iln! K.s.hahn la nnyr hril plda linshl !n[ I(SL).r .
: ili.mNptrnpirLxrirckdtr)l(rLL(sl)
ukhkrreir r! \rya den-{rn -!.nbiri m.nyrmbd lrbiloyr hultrariii.
,::i d.pal nc gtrraidr Nrielaskrr \peDdogeneln drn lenilisasisccxR
i mendrlan,. t.rbh! btrLr aj.r, r.irga dihr pkxf dxptrr memne$trs
r : .,d. ,! nrl p.ngr-rr mtult nfl,uafghn ide ide drn s,!rm lc
: | \!6rrlr buru Urya'!srr:,rr bsi|rilad hrgi Jid'Sonbang sr\air
- $rdar p.ig. brngrn hnL pcrgcLrrur
\Ll,r,rr riber buk! rjar iDi drpd rli, idL bLlL ra'rl
'ncnrJ
pssijmr r.h6uri)' drlx ndtr lulixh l.nbrntoei.
. f!. dan lteprcdtrLsi. sebin lt,. bukr i]lr D nihripllr dap

lnlnAi $nr nDporcr r, 'ro'

Pror- Dr.A lrnnirh,d'h. DES


i n:rrdrn ncgnlhiSltrm orts'eris

. :rp sp nxb!r,.. i \[ir Lr !


ri ..
ir:r \[{nri]!d,.i r Nlsr D.Fi
- l.,j ll!,nronrlCtrdx s0.,mrug.,k!i5 ..

'..i l'LshM

' ,r s !trxl I irdLlr


. , rs lruLh sFri,drl.rir
i F\rLpidr sl].flrdo\1r\ru i;,r

'r., xr rnid i i\prirr\rrdrr \llR


1D hrtrii|ldolcron Dxdx sperurr,|r.ne\i\
, . ifr drn \penn!.!en.5i5
,i r,, i/rd ( \Rl
.i!r{or r,rJr (;daLn
i).ti1;1lr1i:lil;:ll l;lli#,",.,,',"., n, .j"i"., i
lrr, \ntF n !.i... l'lr

r -1,,-, r^.-t, -,, t r",^'"'"'


r, Jt,n r^ut."," t*'tt*'"
P:l]1dl'li,.n:::::::'.| 1)]].la''|'1|',,*|'|'',,,'
P'rtunt l tr!.r :':.\'t|1
t,1n
tltr ItNl 14ntrtr
Itlt u. h !:! n!\
Drfi l\Dh(r
I*togen dxn I't."nnlr pllr sn'Drro!:tne's
Petrlxhrnntr
.\n nn b! l!Trp tl \

serid lc..l1ill dsebxqristr berF{rox'r "


r Gd, cvr ls
L rinJqer r.nilolr l[d. ii rn
R,rdor FnLo!!',1 h 'n lc'['
P-",1r P t,
""-,,
r.'
'P' ' ' ' "'
tr.J-.,,].".'
, .,:,,, t;-t .t
- ""t^tL',. .. i ' rr lri r
r,,,i' 1.,
\ur ! Lrr !

r.p i;ar,'r'i", 9.,

l,rnr.-.nt rt tir',*.n+,
1i\lpldx\D$n[!jcn.'n
l]]

' r\\ spennrdan sanLtrr Krtlrd | \| ri'


:..1( tr,iLAlibrl E[pr.s r,.rr,r(
itdrm rcf r Kcn^lui^h,on
J)\l sNanl
L nr K.'u{r.r l)NA|rdrsn.m3
: :].iil
' . rktrtrl'er)cbrb K.Gxlm l)NI spermx
DNA :pN.ni l!.lRdrp Kcl,cr,$iri

.r n,atogcncsisdrn ltudirOrrsrn SFci€s

:r t nLLsbtr(rlliddiL. .. ..
. iin rttrtrnran rtos Pxdr,jn.nr.
,r cnLsi DN^ Prdr sprnntr
-in Ros dxLir (rpAnridrr Rc,
tiL lll tOS. cl, srre
).,mprl Keril'r )\,\ Stninx
i,nrol l.nrl. ns sN'mr,q.krndrn R{)!
':iL, AnlioL5idxi Nl.i\m nO\

r$inptrtD..

I h.q.Ns r padr Nirnx ir


r Nlrntrnr
lrldn 06 ..
Paril ClLotd.if 7itr] NlLtrLdr tr'ri'l
It.fi sLtr[rri C illiprolc | /P]
fTPl \!r,.$i R!\!riu \ru ,
K. rdeL.s spcm,r \ raLnrS.rri r Vtr.
l)el,o d.rn\isN nr Nh rsxS.! . in ! !'
\ncd NI.'rbnr (eprlr Sp.ri. drr l!rirrrr)' d'r
itn!tr\r P.nnn\r l n.L!-r'r
\todiLlr!\i iverilif3tr Kqrtrr 5!Er. scLrn' I'rtr
i,,, p. i, P-"
^r,o$
rc clr, \{nn dLl Pdr r \t! Tt r rri lr:
RLLxrg rernire Lr lvoL.ltr!CD9 s.l lel r "
tloL.lul( l)t spcfrnx .
FtrriN{rnb n Spennrs. leLLtr

Nl.nhd PLrlul r.or\ocffr


ra,r.LsL Sodr lr I i \'ltrr kn rl\\i r
n..r., or,, o. ll \p!t iJ \ r drl' Nr nl'
'
l:Jp.\ilrsi dcrqrn 7Na l'.luridr
r.nisrsiDrdr Nlimlir
r,r-qii uclmi5 . r L\i sFnm s.r rdr
Petui !'.ri',!kald frr Ji nahn sn'soL r'nrnl'll

r1"., t."r., *.'*. p"a,I-'ar.*; " '

L)lft$l'Ls[l]
sldnrri( tJJ !ti/ r.,.r/ 0xdx t$ s kn r

(ixn,bx r l,i!tolo!i, IbLLL5 lrn,iritur lr hi,i:


l!,lt'1..

i,rnb rn sp.m .g.r\i\ Jl JxL'n h,br r!


rnnilertr{.ri\.n,rl,
n' r. Jrn ,0,dr
prdr nuulli .. .. ..
s.n.liF& p.rode pE dxf/,,n,.rr.,r/drr l.iri,
Jxr rgrn enltri ) rs b!.r,c i dxLxii
i,. ll..diftr. N,mrtr,u rlscn.li

\rsfx h rorrk klr rslrrnrlsinrRNA o.r irrdrk,i


vqnrlriq s
tjrn,Lrrrn rL5pr-i l\ll prdr riLrlN thLLL5
,.ri,Li.tu L$lnnLrrir, ri\'r,irr,ib I B.

,.lBil\H
rr!!uxi srrr.J !'[ri' /r7l/, ]l
JL.l, r.lnin xlibrL n cL5iirhibi',ll

'r'! lrlrbd Jrh r.iilr.r n mrhx ]xfg


. r nnriLil (niLoLonJrir) .LLiLLiL (tur.rtrtr
\-rir,) drr"/iA2,( r, n?r,, t FR) r,,,/rnr
tu(

1.,\\u.rtu Jd\v v rlrr!t.tlrn


llltrLiti 0.0s.\ spcnrd.lcr*is o.r d./.r!!
:rJTrri:.desi! dan lodra'
a.i,m.: r..J.t ...flitrkw.r hrril ejr(uLl'
L'^!pr.ti
rrr : En: J.r I ri jdr rrinld rub
5imln r.n\ r-rir r ru; d-rbr
Jji rondr{ tll drLtri, i
(nmbann iariqai rlbtrLLr sori"ilirus te es (
dc$xrxDomil d r r$'c\rrr-1 nenlrLDi l:nK(l
c nbatu' I'nb.-qn jar ne rc$(riltrsdc*Arr
i.flnrldtrtrran!'nenlildi'i L dKo. ....
(;rngguan clsp€si CRLM prla irri',grn I

cRL,Nl p.nx irrir-qn I

lilil cl\lturi(rlhM
injeksl Lnhibi', B telhrdrp
sel s.noLiriltrspdih(&4r,,/r.!i.xr). ..
Llck iiijer.si cllril !!skl'h senriilln tft
dalan, jriigxi krn Lilur I
lRdL\ ,. qiut.,
Dloftl rtotu"i r drn nnru( sp.mr no
s rrritrrclonri utaDr ltumrli'r

spenndo^t.leh embrio
0r ilr3l srglurn
Flspru\i f/d!,,i,.I Ji d.l leprLr spcnrd
j[dr kaudr JuLhs cpididimis s.1.Lrh i',jllii irhlt
den!.n dosn 100 pgl.lor
P'ofil hiJtrp Jar nri (\irb nrn spefr.ro7.r
$L!lal' iil.lsii',l,ihir B denglr LLos s lo0pg,/!kor
ANpbsn prdx jln $i rubuh'r scn,inib6
tili'sp il (ndr'd,,n.gt?, ..
Spcsics moleltrl
d l rgoriln $bi8ai Ros .. ... ... .. .
A/rvr irgm.rtasl DN^spcnidoT.x ....
lir-qtr,.tas DNA ptd. r.cldnpo( scm r?l l,i:
l, l ni*detrqrnleirdirr poDrlLlir l)Ilr nanrt
'. rr,-jlrirr ld hrrr lto\ 11.rn 11 iifus
.. .,, trtrr.tr.I ntr.r.otrJ'ir nr! .r.: dd ll d,nl
.r f, R()s PrLr \Ff,, r!r, L rDLr!

fk,ndil Llr (.h.rxr DN\ L6l


::nrd.d rrrg b(lil|il rc ,trd.l tinil r !,ril
r..: r5rl LLxi
.:,r rrbL Rais (rn,
\.dnL I t,s[. nhrr! r..riLruJ rrtrii
!...nhMlrn..!ir
):r!trrNri i, l'.rLq, ei:Lr!l
sn.n ikn,brxr ll)r
t,smri/m nxnrlx rrn! nidrputr r,{,'r r'xl
r trbrhrr n,o.[L Lrr
l,.rr i FQI;,\ToRlN dxr lllNlOl m.,,lT a
rL.!trDr
D i! f irua.ril unnJ l.nLlirr 1.1 ii rrL... lrq
, l0
l'eI RLr.5l rrtu\{n l.Lu .Nnrtrfr,r rrDiltr lL:r

!ru n
'.rL;irffr krldr rn n.rc!rLr rt,xr.,D, :l
\lrlrir:ii! \.LL lrr
r\rl dii l.jrn{id Ndr spcrnr'rolll

.i.L-i.,,. +L"t- rrn thl! 1tltr !\tl


I \ll drf l.r.iunn Prlr
SPri'rujd
T)T\FTAR SIN(]l(ATAN

Ap.pt\ 5 prdlr5t rdnrLi',! r;d!r


ipi l .roplsmir ,p!!it'l / o,'
,\rJtug,.sPlmi.len.fr

I Ln.rfldifftu irlior I

.tNll' 3sr.Le elcn,en birJ gFd!i,


a\nriD. ri. r:rr.LDr_r p ol.ir

I tnL.. l !rtr\rr, rrru rc!.rror


F^s rs.c dd d*d,d 'ri"
IjLrli cLe {niol3n,-! hr0r t
l'ol iulc !im! Ldir3 r'.non. rlccPd
Coudotophj ,c .a\ln-1 ri.nnoD.
(j!.oLFlsL ( j t,dein.oupLcd ru(pkr
CilrqNylphospli dilinorilL,L
(; pmt.ln !otrrled rcc!Prtr61

cluhdd,..lch gk rn,i.De.cdtrdxrc
hun,a cho.ionr. gomdotoPl'i"

Hiponiala'nL s pii!Lbri gondlxl

, lliporl lmus pihnrilln '

: L'strlir lilcsrr{llxcu I

l : hrnr.ri rr.{.deron.

: Nlirogcn divxrcd prorc i kim!.


: Mirodudrirl !rn,it ,e/a.yl!dritii. .rtrirr nr
: l rlcitrn trnip.d.r ptulc I
: vxtmrnlrfn,n fg fldor
: m.\crsq ihoftrcLeL. atid

, Nic.rinmrd.sdetrinc Ji'r.l..ride phor rl.


:s hldNydeo\lu n\ir!
: o\idrli\ c FIN\plF!-btun
l,irr d\ rdrnrLrt !r!Lr\! rdrd i3 p.Lrp.fl (l!

'.nr$liilir trro.i' or porc

Str!pr.Nid ,. HrL.ndirh r.R\ni!{

: rlu rp.m.$oci.trcd rnLi-1c' L t

lmLmi5t.deL.drD f L.r6(,P.

T.drnxLdn\\n[1..r]d] txrritu\rdl Ii)


f

ftr{.\\ r\Rr sr.\t ltist()stl.:l{o\ P.\Dt

rr Fru' ! j, '.,r,D,rrD! ,l.Llrf

r,rr.3 ftr ,/ .o. Dr. I

.rl{ iir rr.s rr...rr. crl


uj.,,Li ,Li LLi trn L'.unn r Li L.nr
'Liri Jf, r!r $!
li ri .r :. nr: . \ i..

../i r L,: i, !r!,i'!1, l


sr{n r,!{i, ,.,:,1, i \!inlLirL
D il,iri ,i c criNi.iLi
*
r
iiigi olch \r \el \.nf i nnrLil !n,!
d'r..
5i-iirr N nhr JN rbLLL:ldniri.ftrocnrulLn.rr !
..n n,.idLlLf-j r{Ld,bu-jrn 5!l !!mi,ul. !e !.1 Sdlri
..: rinL! r! p.l! rv,/ crd.l.r d prrrrir'. n,i/!/.,
' 1, !,,. (ltlr) dxr l.irr(r tr.r,Firn' do si"Jx !,J.rrl

.tntltitr hrrrdr b.riri !.. . !i,L.t' d!,!r rcnnf.fl


:.nlxr el]liei. rrflmtrblln.ii, Ll f.n, Lb (Nl!Lr! r, .r
-r.n{or brp(n p. r-1di aD
\r.rrr. rlr 0) rrbi nrrll1ir u,urjnrli rr"$r ldndN

RTE) .dl \:L!{DiirLL Lidxl

s{b i dr 5rrtr,r rL.(ir 1n&, :,1


s.1. i trxrglur \rrfr LL,p /.r'"'. ii
. .r'r,Lbr Lqxdinrr !irg-jL r ir

- riL, nutr,,j,rrn h. 11.


lc' .Lll irL.Lnr 11LiiL,d,,l
nfl,r!hxLrlr, r:rgxi-1!urrr
u-!x
r..,r,/ J\p.,r,diil p rlrl{ \st, lll! d.tull JrL Hhr.
...r.p. fr ndrrg dm \.1 sen. l\p.mrr) dnb Ll,ln'
..i urLrir.l brnri Jlp $r t-ir'-j!!r') )rlr$ L*r'Lr.'

r. itrlrl rc. , i', dq, cl


L nq".rr.'l]l.' I rrl
'$irr
hr rl5 n.rLLi Ju n,.lmnne
,.r1 tilrLL rxrrdrr NrIxriL) r'rdx !rr!.r/ rd ,,i
, r.rJ ,.rgxD alt di 1i xD siropl.Lni Jrtr D.,Jlbxbkr Alt
:n,ir fLl fl" 1 ni fl) d frnr r b{l ar d.,-ur r.rL.,\
,.,,/ ( ):rAr !r.iil !l !iri bQri
r.rlnr
tr1tr r r Pr{.i,i ,o tr'lr/ltd Ji' ftt!(
r!,i|, D:l-q., (lnr irr () \lilLrr er rD llrlrf r,r,/lrnrl rr'r
rtro{r,.tr L.silli dtnlm \R tr | ftrtlr sr [ir]! ltrrg \cli d

rllnxsi l/r/'{ (rn1rr,'rrnra (RAl. !l\rK r.L]r5. (\llik) d liRr :


t( na\r r,n,q). 14 rrrl\r rll!27.,r lcrrstrr r.!trlrsi tur\lril)ti 1r

Jlhdtr rt.r P'dl


l,.mn)i!, i',iilL )rr-! tens di.i
p.fulli', rrn! lnrrg,trr t.$ crt$ rlrsil Poieliritr rNri

ir{'L lxrg 1!lr[ dibllLlln Prdx|].r! lirr r'\1i tun]cf\ir rLtL


herp.rif Nnin! |nJi Nnbentr'r3i !on:
,i
kl\.r.Lilr]dr \tr][r[nLL]lrr Pn t'rl (\l'rT:

brrr\r ron)trqtr5i L$r'{s'l

:J,:,1!,tr, rtr,itisi!.r!l S.doi1$JlL.r. l0{rii' lNdcrr r:


Fitrl,i .rbr$ .,4rr$o/ (Pdr.li) r((.dhrr-{rr :' \{'! :
,uJrnxr l!i \rrg nd Dirr.L [trh\r im]Lrlr r srtoli
(trrl '
D{trbn'r 01d: DL n ! u lol,
r/. lr)0 I) dx, !',s.8' r.r.rn t 4uh ! t" hrrt \I t ) | \'
L

pdLr Ni.rnhrilrr rr kl S(r, \l.slitrtri t{onr'i lrsl.|:


p!nrmr \rcf,ftrlolef$i nx! , rdLL dire ri ltbiLr h'iL[ (RL\uT
: :-- :Trsul p.rltcdibiRlrn lnrakrsiiik$(\ setmder. riniasi.d.n
:-r :pcmato3.trcrs {Rrc} Shergarr/.. 1009) lcnnhdkanhafya

j .i! berp.nd pentins daa cneontr.l \tMi,rrosotrcis


: - .:.r. r0r0). Aksi rndmsen diniediasi oteh AR, nFru xnlgolr
-- ..:i qt[ani]r. )".1.g4t rs.4r,/ hcnnnesi s.hrsa /'t,rrrl
--t li)i . l,!,t Llm mrftsut" .t.lrre\ d{ ,rJdr n-
. .,!\ Afdrogci drn AR berperrn srngl ncai'r3 p,ra
.-i::datrtinirir.strir(Ruy.shcngr,,/..1009) asiLpeielitiai
-..:_ i:h\r padr iikus tatrB ,ncrgalifri R t?nl,/(penshilrnlrn
:: :R, menunjtrlka, pcur,tila khs ulncFkl \rnira (t ,al?
. t t.t )kt ..,. t.,'n n-
/i l./ r/r^ rdrnrrrc.ra ji ! trr.Lr \cur ibdumin. .
: -:r:rr \!r lcnimL yxng srrgxi tergangru ran! nnip denlrn
-...,!Lttr!.n i^cr:i1ni!^:yrh p dal t^ti.ato jnuulta,
- -.: r.({r,r be okasidncpa,,iarg l.nlrn drilx k.onros.m (prdr
: : :i.n,pdrn anggora ,!.fudt ru4tor \4"t.f.ntr hr 6.tttsi

L i r.n, r, AP r, r r.
r.,,
rcrn, Allloyi {r,orr. k:p. p tltu(ds\ t.n
: :i ,nllrr .,l3rlr,/ mrur dcrdulung eksprcsi g.D gm h'3d

:.r.rrir nc !Lttan bahs3 R dip.r d emtrkan didrlrn s.t.


: --: r.L pcrirtrbnlar mloid s. s.L {ti Jrtan nrns interr s a
- ! i lc\di3. dm scl sel oror r.los pcnv.skr ar d dalan rcri\
. .rl 1939), d.n'un rdanr-atok3 isasi AR {ti ditan scl set g minat
1 Jrperdcbrrlm (Rtrcy Shcns d ,/. 200'r). scjumtrh peretiirl
P!r]n I.ddn!!ti nJd \|trnlrx'inni,
. .!.naros.nesis dan likus de\as. Pene iiian padr cncii modcr
j. mrNljllli r b?ltrer rsGrcrcn lid* beaeran |[da
- -:rn lpcnn.rogo i. (lhlwood ./ d., l00i). Has L pe'e iiirn l]lda
Dcdi(ran i.rdirstkmourpi lizkll,r?.,
- -...\ 7de4 dmi spcmrirojroni. mda prda mer.ll ,,Lrd,
|lcfuk rd !'pftlisiolqik (ciorctun reiikular

. iaihairicadahceanrudcNia.rcJulsirumlrhspemrloqonirpadr
: .:r: p.dclan.n sondotopir mun![]n mum he riran denqrn
r .:l FsH d b rB pcruftman llycL r\Gr(on (RLraDpun zl

. ::ro$rotr rangar dbun'r'kri dalan pcilclcs.ia mentris d.n


. :.1; Fda hc*rr $dc'sir Grrf\wi d d/. r00rl Parr lir!\
.d, .r,\ druu
: :.n.mx spemrblene\n sehma Dubedas (Nlrmil[ ?/ /. r99l
. :rrq eu jur lc hd pel. m.nci( r-rn-! mcngr!3mi Alt \el

:- :rr$i! rergrnturs prda alsi aMFqcf padr lclomb.n! penmr


-: 5ii(Rusrnourr?r,/ r0r0)
pcnckarrn uoradotopin
I' rn ed-1tr'
. :r.aun p*|'jrrLhh \pc,rMrbil r\xldrn spennarosir ru.br.rr
:rJr pen. iti ]rlng nrdsslilllr ncrcil
/tr?,!c,a/z? (hpg)
: rd bahur bnosen,n se.am tunglil daprl memfarilras
I men s, ]ans dihtrkii[ duuai n],-i pruJut\i produksi
-r- rnL dari sp.nnarorir/,r/Mdr. (llarvood./ o/. l00l)
. rr, p.rclirian mentrnluklian brh*r rcn.n.nn, ,l L,hl.r padr
:r ::; ri(!\ dm bcDcrxn pcnrinq prdr lor\eri hhrD 7 r,,r/
ndid nc"jaL I sn.m r dcigar Dt.cgr rri rdhcsi rnk sc
sper
dcnlan t.u"ttdn"!uhr!t1.,!nt(/ snemxlnL 03dx drl.d (,
vkmilta^ \r.s) n.lho\ iht1t,\ 1$o ! z, t]/.1005) ^rr
pencl io r.i.n(on lirhl hc Penlanth redEdrp in'rrtr lis I
trl'rr [ll ., d/. ]006l PeneLnixn luia mrn$ d{fuiiur.l r

rcno$ .n b.rpflr l)rui',s dalxm ni.dll.rveAi r,4, spcm tnl


.r-!dn"1sltrnnliJ (Nlanhi.$on./ d/ ]lr1)6) selain i1( ren.r.rtr

..i r^' r. ,,.. i .. i


'.1i h.l!m dilcrrLhdi tc'
rniolencsn
drldi {in'j.!l hc\ nFle[tri dxrr,rN
LeLugnnsrr l,iJuf '.1 rdalah srn!.i
drl n k.Lang{n!.i hidLp \cl lriniml $xN -q.lonrru':
$.nn!o!cn6n hclln dielsplo sis.o.r nrrnlr rn P:dr J!k.d. '
rtftrjrrlui htrlN3 bi6rcren m{clurA rr f
hidup\rrdr6r dxn $!nitrriddrLanr ltr(lirirr,no d ', riar:
t u,nr lTrprrrircr a !/. 199r) rj..iri ittr Lontib!'i llre;ilik'.
rLrrn,.!tr|$i loiilutn
( ilr{n 3. ,Itr, ( dvltr. 9 pilltr men.it ,/r hdun d letrl n.

s. trnLrhiLi. i,.runiLLlltr l,t'ltru prdr rilb d.sAr. I


rene
b.dlris leror{oo dx0u nd,inllrtk$ 'n.iolil (Ltrr rPff:
\Nrnato-qenili p{h tus J(turlot ! n! Hrl r.6.btr1 trr!
brh\al.ioicn drprt bsrLsi scbr$i hLror lcl Ls{dierD hnLLrl
.r d/. ll]0l) Peklnitn hj" Lrlrh nencobr ib.qi'n.rig.'
n.ni$! "hirpopbrG $ q.-
lrNai rode rh. scLM ih.jugr d ien,rro bdr$x pcrrbc.ai.rur

rr.lrto\n spcrrr.{i{ d]r sPemrdnl dcncrf rdrn)t N'i"3krrri '


,"i l..i .r .(
loLrls.r ol liAsl. daD IASR [erlrirrn dcogn] lciErirD sF(
spcridid ileLrh pcnrbc*i lstrnrcrd herLLais lhl ts!.hd i:
/ trrtrn \ehin to 0d, n!rnr,
:, ::p3r r.rja,ri \d.trh tD,s lrl,.g/.,tzs, \ecan be.uhtrg
:-. .ri 1\!.olvoid!crrr.. 1999)
:- rrD m.ntrfjrr[d bahli B(L2L: Jap]r beaeraD |E iis
i -:.,ir,r pdtr i,c ir r-rd! drprl menrebabkan icaldifr-r
:i :fbd hiangrJT rn.prJs(:pcmdosn dar spemar d (Ro$ 17
. : li rAx d.tr BCL2L2 berrksi henai,a shagd dind drlilLri
1i *ian'r an.pbsis. mala lc.dapriindilasi6ahqr Denb .n
J:i hertrlaig daprr mengindtrksi rpoptosis st,ctrabrir d ,
r ! ,,,rrr /{/rr,r,. krn lcrxpt. apl}.xn ) .ih:it t.lt.\ar
r.jrnetrr |Ddi lrc\.n roJensl re u dielir Lcbih la,, trl

:.-jltiin metrunitrklri beh$a p.nbenh


::: ir6.ma densrn braki slbxcri tul{or
:: hiLllp p r spemrnrs I datr spcnmr dcneLn mereeutr;i
:.: ti^tJa,k|,: mrnunjukhn adarra rmfgldid .p!pbr;
i . dan spc nail sci.ins terjad nla Nr.lrrm rsrinhp
::: rharg./ d1 200r1 Hsir pcr.li{irnju!r men!niur.krtr brh\tr
(a,)r.,,,.\ nxd. ,146 ,n r^!dr eDsindur.tr
d, j. ,
. r,.r '..'
r ,/., 2001) d DaL2/Rlx (7ha g r/ r/. ?00j) Hrt
i :igitrdikrsi[rn aJrn]2 aknrl r t)]^it Jh itt ryr .p.rrrjt
. lNriNn d ./. 2010). Diag.rm slemarik.r'nrn drn
/ho di\a ikai o.diCmbarr l "rrrl.
':!il
tl
tt
1,L'.rd,..d,/,814 (.,ih.KlAil l.nonciul)
i itxi nsrrjrl,ld hrl,\r di lLxLui t,tLrp.i dl
'.{Li.
j.rn pitubL r \ ,! , c ,rcLi i,,gi rrllLltr. { n r lirt \ Jrn
^R
, Jrixn irrtur Jri,'!i, nLh,ltr\..'r'ritu Di d,Llm
. , .rdxi-qlrr rly !{uii,rrlnLxl q,!!r.int! L Al{(Sr.
!! 5r \!tr,[ nkrtLprr. ]
- ,r r,uLr].r trrL I
.J sD rn ,\$
r. p r frrr rc t. Lf ,i,,,|]lsfr fL., rd lr,.t /,rrfrr
/(dil \lt nd,!rDi ndL F.rhL,r'
r di.l,rrrr Jr rrsP [fnp[ri '\rt
rtrL.r\ l ir r ,
..- [r \r]! di{blr drln{d, ).Vrrn, rr.,r,^ lRl'l
. -L.rl'rr, i.din\i
': n, dn, , /4 r
. .,rr /. vd, rrrN,
i

,r:r.rt.:r crJr$ -{, trrL n!,,rrtr',h, lrrtr L,.irn

... r/r"r, LLj'q Li, Di3r(,rrbr r r


:".i-;;,."-,";
,,^
'; : . ,,-.,'.
";,.. ".,. ..,'.
^"""''"'. '..,,' l ,;
' "'' ' ''

Nn r'
T6hn&'E Nr CtL\i< sis ,1i4 Pz"dr (rNltr s'!'dltg
rho .ronl Di Drlrm s.l srl stdoli

.;,", ., , ., ...P"i'''o h Li

.-"'"''''
,".,,,, ',, ' '"''',, 'i' "'
n

i"'^" '.'*, ."",r lrns dn€!trrrsi orer r<


,likdrlNi dr.qtrlrli.L.h dr.hltri ARI: Jr (iii) trtl3Fr Pc^fl
i"."' r"".--* *db Jlrg Jilrdnhr( s'ni'u reh 'di'r
^t,4"''
"

.i u",*"i",*' ta t"-r\ :^?1"tr' (wrrkcr r00r)


",ii
\e ,h iDi,lidftLk btr"lr rsbncr bflr'5inrLaLur dLr {'J

'''.,,'.
n.,i." *r t*.', !s*r.tu drp, ir'v Nne'krrrbi scnnlr'r t l
'.,
sehic!: ncrJ_eb$lm xltvsi'r\r!/' r/-t' tlr(rr( dxr i''rn(il'n
,. *;",..', .. t \', .t
'.',''','
f

..::

_
t.l
!I4
r€surisi snrrnrtosercsis orch I?rnNurne iio chL\n sis nlinr

Alsir.n.nerod drn R didald rels.lscn'liJibtrtuhL rdttrlP


!drl, Li., pio!.s alhcsi i trrrmr yrr-q €mcrgtlrhi lidiliL6lwms !
2006) s.crtu s|Esifil. rrnoi.rotr diburulilxr tritul (iJ pcnhcl
konclsi mLm {.ltl Scnoli drLin ntnhetrt'k Blll (li) iienjr!!
['
3nrm !d 5e l s.doli dI ( iil) PeDrbtr-u 'p'rn nshn! nfi se
\'l sL
t tr^tu'ft fu tl^:t t('' tt:t

"''.,,.',,,'."""''',' 'r l l
,,,, ,, ' "
llrsi! rqL.Liran r.Airi qilunllrrrlxD hrllvr 'r'!Irvr rrr
rilirr dibuLhLrr u trl me irqr spqr .-!.i'sn \crcll i nNr tL
d.ilii:rr /i)r!.r (7rl) dil,il$lLrf dxriAR \Nsitit dLdrLtni \i \e I
n r.brrltrtr LlilJLrrr pciqeriLtr lcn.s.kib hil r:r!r srl\rl sr
dxn nu,.q rdu[s infcnitrf,r P 3 m.rlir ($rLl( 20r0) Hrl t
ftn'lnrrift, hrh\r rkn\ilx! t 16n dNJ^rt1'5i'tI!'ll'ttr'
dibuh,l,kar LnrLl laniLird. rJtrsrrn ,"4 !/rJvi r'x"?"! tr
^R l. Stirin iu NrgLrLbngm ilitar
j{
amino dra prroi'r R da|]rl n'sircbxblii etul lri'r r' i rp 3''
ir \ihs ,I.rrrlr,! Adrnla dele! 'rlitar 6'l" pRlci terudilr
akrni[s ]rin )xr-q nibtrtLrLr' trnt'li
""
\it dlh'! NnN^ (wxllcl l0l0) ltegtrlbi Po$ s|emdo:rnc\
t., tltr\it \i!,ntthrtldh\4 ttisirj lN Pkra cmb li
lr-_,

ih''g rubu6 sm J. s lr)/,/rr?

': - rr nerrnd ,4!d/fLm id (r) kjo{soi i

. d brrqa turLq!$u jL'g. d Lru(


:j']rllbq:wJlq.10l0)
: pcicltrim m.runjuklan hah*a sediktnvr tcnhp tig! n!€
::: f,orcii i're0ksi yrf-q 6ekerjasa'nr dcnsad d/rgrs'ri,,rd,'! n trk
r\: soc.matid deiqrn s.l-sdl senoLi, r-!ib (l) (nrlhzt.d/i."':
=: ill ?/, tMsncmbrrn diclsltrsikm .lch ./,,s,rdd s|]emrliJ
dan

. !floli lanc boinienki JJrm run! LihseLular lang berlanan


.:du leLrcbclitrt Did.l.n seLsclscn li../&c/tr diild olcli (
rlrr! a.lvt r proiein p.o1ci'r yrrg *balikDla borln'hunean seclr
. -_:junq dengan..r;, sitoskeldotr mehn'i@/?,,, lonn'il[io arxu r'
:.'!cbrbkan hilatrgnyr rdh.\iscl (ii) &!t,, ,rltl,,Jni: baeian
- rlr dtriprorcn,,!rrr, taninembnn yrdg diprodnksi oleh lsr ' _l
'" ,-k.nl! r ou i('1.'o t , nr. r L' r "r et \4
'
- { ho"rnrr'PL
4 -' ) rtrit
, 'i
*lScrtoli din rurrr
: :nprcsikdi.Lch r'.J diproduksi ol$ sN'marid

.--si mdibentuk surltr htrbunlo l'rocn' ,l.srt, tlnsnembfti


,6ltl dilchhui b(kribn dcn$n sejumlih kinalc \cncfti src dri
. at
udherio kdar (r^K) den-qar ;!!rti d6lr/ nembqnuk
larq b katd denqrn rt,,lrr I'nlul emhar l.Dnkls lctebur
j - ,,\ir!.1!r O\!n!ds,!h!n! lor)jl.
r peneLiti.tr dens$ c Nsunrkn stbli ull''?!.if. .lR kLt h'n
. ::ntrLd lui-a sat' [s prorein r-rde d]uku(s.h./ti) ]a's di'mDh
-: :ii l.vel RNA JixD kondni kiird n AR (wans.r 27.2006).
: - :fuir proreln rc6ebur scctd rcrnur diiiduksi scL ' irhap Vlll
-:Db.Dtuk lotuks han a ran sel scl scnoLi dan scl sel gemml
: :i,,qdrcrl socmatid) rkl r.Rebur d. miulthn h.rnu tenodcrotr
'I ip ' \P L hu\'n iuo \n l:l
-: ,lrm rcgulrsi LS, r rdi hal le6ebtrr menbtrkrirrn hrhwr int*rira!
r-..rlsi sc.r.r nydr oleh pcristivr pcrisrnlr ,o,.t ilt r/ril(/i,g
.- l0 0) llxsil r)!trcLitan jrg! mertrnjuu'n brhsr lcnon'ron
:':.!rur cr'lsi.nsi pcnehbn scL Scrniral pad. sel*l Scnoli d sR:
: :ii liiirse rang dirkrivrs oleh,o,.l6rn rdA'zl van! dibtrrtrhkm
::i,J$illrasi praekaran Scd.li'scL gemni.l Akrn tcrali. vt ini
.- :lrihtriapalrh *s src sclxn langsr'3 dN anakrh iktivasi ERK
)rngdLln ulilm L k murdul|lrs rdh$i Scn'itl 3ennmL sddf
i,*r "".1i';" r*r,i,,u-, l"r\a rrn 'd"rdJiL r'v'vf"k /4!
{,huilm lmtlhN te.lrxdap dhcsi s'l srdL seL s'nn ra d'n 3r't '
,Ll rrln,! \edr'lkrn 'rdv' d//'r6 1nhl begitL benr
^R
mcr ir.qkdlm 6rt'lrrF sl qem ix
($al[{ ]0i0)

l,er,n tcdojeron sRc Kinis :_rng Dihuru:


dila PetcpffrtrstermnMrrrng

l'd. nktr\. sllenni d lePallai rlrrirel;'L\qrl 5'lamr'xlnPvlll


l.,disr lelirLMn lidrk drpd llikPr\kN rri '
i.,,"i' *.., ,u^ oi,l-'i' ".h sr*l scn'ri tr !d ni (rr^Lr''
o. . :ooJl ir^;r o*.rr'i"" ..,r'x krrr hxrr\ra src rirllr r Lr!ui'
r.!onf,,,../d\n !s,nl,i'r /U'Nd r-Lre ntrruptlm rcgtrlri r'
,.",.,,,,,..:,.,, .,'. -
'''1 n i
"

,i,', ,,r,.",r \( d, rdi deni"sr s"& rn'nxlr'


".,i',r".

Llibdd rL sclLLL )rrg b''re' r drhfr penrdxrgxn sp'ni rl :


,,r.ibxr ldsnrxrn\irri.5i ,l?/""d/
d l /,i ar.,,, drD l,tilrc^ebtrlbr
rhi;qqx {'.m (]t]ri nit.Fsld (\ dN rhens l0l)i) orerr r:
' I' hp n' r "l' l' 'i r " '

rJ,r. r' ' i


-LEttt lan' Itionln . ch'ssi. si:nallin!

m.ni'slatkrn efisicN spemdo$ncss dar

ir i\lorilri fRK Gurtu rr.-qct non dlrit llndttry lutl^ro) di


. --i S.noLi rais mrrrng (Crepieu\.r d/. l00l ) A .l si\ dcngtl
..!r,menunj0khr b ,\d lsl! nenlhanhrr m.dia\i tcdod{'i
j ':rlDnLAi ERK (,lr,vrfundkh t! hvh,llutrr rI ERA
r Lrt Guiu trln.r portnsirl terhrdrP lrnldtrksl '!/i'
r,,ro\/drc{r\lVP)
": r,proYrdrc { P). tr.qr rrrn rdar)a
tr{ Nntri r[k]n )i rei l'inF'I'
Nn-qhrn,blri
'J
'\lv
: ' .i,nlrillRK (wallor l0l0)
: - rurlllkm bah$i rsll b.rrlri trrclrl(i cr\NIP dan PK^ riltr[
Pcmberiai Fsll tmaI dr.Nebrb[. J'tr'
:-_:rird,brian LR[B karerr FSH dikctrhri sccara r!rh tr,o]SirdtrLsi
:RtB meLalr Nri'rlkaLrn Ldel CAITP,li alrnN PKA rnnLl
: rJlcRtU p.da \e.inc lll (\|aks //.lg'rj) Hr!Irne Lin
. -:11[xn hxl,\a l'sH btrrksi mclalri
:..r LRtl d.nsrn muu,e nkan slju lrh cLil r lrtr! lrna urll
n^lorir\ ( Rtts hrur dii.r{r diJLrlrm nl
-ltu!.mndrlNis k.rngrrngi hidtrp lllsnaios I (S!obe] / 'r.
-. n.n.liran lai', nknunj,'[!.rn bahrr fsll mni"ll3tku levd
r :!gr n,cr)oh.hl,rn r[lnan rKA r- ]s $Lariuh). der.qlmbd
. - men-lrlrnsl RrlL rl r[lni[s R^ !c!t angs'n!
,:.i FsH prda taht?,,r ,,r /dri( ri!d/r,,g ..'hdrp Rtj:L
!r, hrsilpencLnr' )rigla n yrn!,i.non LlMr hrlrsa sedliti!3
i,Itrl t/n,n o!.h CANIP iar PK r_rng draDptr mcLltrril
. ,n l{rl(Dun'v!l'f Mrair 200:l)
i: rln lere |Sll di daLn \rtrn se.rir loi{rn ncrrsl drn
, :nrm$rl(! 'lirn. nrmu'lcvellslld drLrfrenissdnni re
: :r3D (l XLV) dar siLlr cPilhcLiun tninil$ur tllb rhLJi
'.Laril
!rmLLNiFsH dikdahuisc.ara teru\ ncr( s m.nlhrtr'b! xlrivari
dmi Clttrc lo0:l Dtrtx meftrnjLLui bah*t cl\r.{i Nr.rk
"{
L_SrlR l.upai\.r'nr khrl lll Lv dd r.rend.lr *lam LrllLl v!! ]

q,irhcllum $n ,ifeft lKr igas r e i.Jdr lel)o)

k.rj,sNm! FSII dNn r6hi.ron llndr sncrmnlog.Dcsir

Nicskipln Fsll drn rcsonerr h.'xlsi sc.tn i t!'h


lpcrr,.gcresis. i. n l 1, drcrtrnirrrai brhe' n'r'kx jr'!3 l
leas!mr drlin tr,cfduLtrig [odirnil spemr.roqen$ir tlcr-qr
mqr.drlas Fcriiis, drL scLseL Scndi
rrrllrr,4 ,'u,,,. dr renorcmr [saLri Llxla'n $Lir! txhro d
t.traNt tl.?(41o ) nu bcmksi Pida
\p.nidold,$G dilm
(ltrrBpurrd!/.11)10) siicrll ldjsnr r s H dai trd(cn trr
\cdangln Penc irrimtr arrL r'{orb'
JilxluLri sclMi i' n dul Lcdtr ' lronn.n rcrrebuL i'nun [r
lrdMn)r ltllh .l.lr ! dtram ncnelihrn ! reio ri ftnr'
l0til) \lrrir tcdxFd sediLir hukii penllr
|sll dcnga' lcdoicroi JrLtnr e
n.rdLltrn3 .rlheli
1006) s r+i lcrjr\trm ftnorcu rm rsl

,{r,:drD rSH dd knlrcrn ru\ehlbhi krj irr). garggrlr :


i:l d 909i d rmdiDgli[. dilsl!l
r{.n{on }3ns b.riLnLali sc[rxr 5% (srib a d/ ]000J dl
lea.hui x ])]lnlr d m.dirsi olllL r/ rrL'fn dxLur nclrrl
t,l(".nfu,r (Bcrnnfu) Ll]r o Drif.l l00ll
rhsii pencLn ncnLIrjDr.l.i bxh\x |sl! dtr rrnon*i'
s.hlgii lrlktr l. gsun! lridtrp 5!l lol sunri'rl,t-nrrl drf 'ilL
du,!:n m.r.:rtrLrsi ,/,r,{ dan dr'n\i ?uih \ nPrh,r'lt'n\
,r i0031 Mlkannn,c nd.ltrlrr mcrlc l sinerui Lcrjr5rm r r
Gnoneoi belun d ld.lu Mnrrn r..drpd lctr urfki|rn b.lrlr I
nirnoi:rrtrLlr x[i R detrgrn NrululrsiiunrLxh AR Jrr n'Jh!'
Irrrr,J (AL]P)(J11.nr.ler./"/ 1000) rfrrpi b.LLn J r'
^ln
rr.lil.rr! :! .! :cflii,L' Mnuf
.r rlli'Lu 1,.1tr..i rrfrr.fr ,'rr llri dri itr n.trle i.buL
r.nr b!6.rtrfL f.i, \r,E nr!h
. , tr. 6ird ilil]tr Ptrdr rrb! :l

dxr r,t(.1/,r /'rrrL,r dr. \rl


.rl J Lcrn!.'.d l r\1, ltddr,ir
; i,,,\,11,t..,:, ; ::,,1,.,^tit:ut:
l,1,lll'
ti.r rrr !!11 ,4 Li
lrbl b 'cf , r.irr bcnsnL ntrLl nknbcrrr.
Glr rm! icx,lddti rr4n, ldLdul i'

lrgxrhn: Ddr g.!i$ (Hun.idi .t !/ qrli ltrbL rr'tln i rr ''


tri \.{,! D!l rrrMrl r!nis.litr'.pn .r
'rli f,urtr. , xr-! .r,,li,Li'nn trd

N.Lrlru;.' Lq6r) d r ulr rL'dx \!rirn 30


'iditNlr'!! I tri,i
hrN. d drln qrLlnLion tr'rl
ltlunli[ r !i,L rrrllrr]r\ ,! b
(s p li./ r/ 100!) ltt, tr.trl.blhildrlrLr.\n.1r'li'\"1
r),/.,,\ i( t sl'lrr ,!bc{e i p.d r:,r) il ..15, ti., nr -r. r!
,alJ| d dlai'],
,{h,!:tr,sr}rhll,l.Ln nu,-j'.r,ir.
' f.(ilh!pr'rrJrr:PoI$ I

.r,/.100r). r,tr ,/,,/.rr, :16t )L


ir.L:\\ LLr,,,LLLui r{\,1. 1 lt) I'L!,, J/. i|lrlJ dri d. i iL.'i rN rl
'll I bdl].Ll, r
J, rn r,ri,"{ r,r: in ^r,l

rr. r: Jr Nn.l
.:r' :L\.].i.,.rr :0r 9l
' r 'd
r.!.,1lr. ||ttrt r,i tir! tt 'litl'rliir. (r,\(,\Pl rr ru.cl h.i '
,cl)rr,: fr,t xr.trr bil,$r rudr rllr'\
dtL!r q,i,LitLinn.
ru c ir trr ndu llr rrr I L P'\l ir' lrrtLi i, i lldr \' L il, f l:ir'.:
L

lu'r.r; grMtl. !,1,n, ,tfi,ri llni \LLL, r

]lr1)1)i Lri Ji rr
nd':rr rq l'\( '\P Ju'qri r ir-
.nb' .rt 1' e' _l Jd \
: :rnr 1. 2 dan I nl sclamr 1l hari benun!fu i bcrpotensi

-- :i,/ 2015) S.lai irl kaniiu!. iiengukur [onscihs]te*oieron


: sipiifikrn alihrt pe'rherian cksrml epididin,i{
meningkar secan
-: 1 11 u011). Kami menJu!. hrh\a pcninBk'hn honsenhj
:-:i r.Rchd emr kxrarnya densrr rlsi PAC Pl.ng terkandmg ni
: -rdkefididinis Halr.rchurdidtrkmgolehhrsilPdi.litiaf 16\\rr.
b$sa PA(]AP beDer.n Denting daltn
Lii ( oir!'cno\t elselLe!di!. nukitun nEkrniiic
didalam
r'- ;FL.kulrr t.hadrp hrl tbc6r' hclunr (ami ldlhol $cri lr{i
L i- I'ACAI,jr-n iucgulari cksl)rcsi -!cn ni dilan s sel gcnni'rl
. i1. 1995).dai i,efnraldkai.AMPdid.La sel seLSctuli (HcLndd

-rro0scbhcri krntrrscniHorn'onrltnr

:: r drri65 trhun Jilcrahtribxhnf P.nbsrn Gnoi.roi secara (ro n \


.\'p I'tn .lio" Ft\ oro
-: :.rtu Lonhs.rsiadrlalr dcr3rr.!rr nreneL.n sekresi Lli d ' FsH
.. rijr nntriir.i RenJrlrilx level t.H dai lsll menycbabkar
.-riiptrar resis m.nni'nLn'si sisnal sig .l l'trg dibtrtrLlrlti tr fk
- : lri sncrnriogen.sn sehinggr mcrldbrhkan penmni .iDnah
:n irlenilirrs p . llharyakrn prl (Ano!- .t ./, 1006) ih^
-,!an brhM pcrbtrim iunssrl n.trlebrbh.
:r
pcrcka@, pnrdtrksi spenn! |Dda sejLmhl' P.i.. *danglirn
::i p,grrr:., rbu lo,etd\Vi,trelu:rts tr,1t 't IGIRH)
- v dr,grn tdodetun rlnrtda dapar mcnck 0ntrihrl lonadotopii
itilir.ainrrsebagai l dar konrmsepsi pria!3ngete[rillAn'!r] a

-:rh spemu yrne d oj trlrrikan pada pia io.Ml a$lah sck lar 2u
'' '4 I'i.\ o.' "
I.

' !:, .:,,

..-,,,,":""',,;;'.
r-:l lamasi telah mencoba menq.mbansbn lontislpsl
me-rind'l it ,d ri lilJ t JuLtr.
:-is rpemaiogenesis '
dan ,rrd tdnular kio!.an! lIIr)
i : Lsg'j). ren+unaan ieioieron sebaj:di .gci kont.slpsi
:-:cn mruk mcrallu
r-:ii misis teBebd *suri den$n .plil6i pcnc itirn
prir ,rg yrns masih mcnyiekan soiun,tar, n$alni
-j3p
< .: prialanptenibrrdaLam F.cobrrn pcnrlmdn kort.sros
t--\r,p{ drn ridal mempcrliharkan kol(hi\(n ' td$J'p
.-:ia Kebanlalan pia te$bur mempuny.i llvcl d.rt.
:: iimrl dr. iulr prcdtrl,sispcn
r-roneron r-ms berbcda diauilkai utrtuk meDbmdingkrn
-,1\3(C.oyNcf/d/..2013)

-:. :-.): Lrdtdnrd! ltr) nrrupakrn .antai eier ydrg plrjm!


-r: .,.,) rangdrpat Jibcikan socm oaLd do,s,i iij.Lsimuk
i--:::i (coen d r/. 1975). P.da kondni detisieisi te{o{emn.
j=r ll. da'r'r nd'j4r iNd scrun t{o{mn n,cnjrd no.mar
- - -,ne-{ (Behre./,/. 1999) rercobran daLam sl]la kecildcngm
- iar ijeksi l! prda pla fo.ma unruk peneembangan lonhsepsi
::- : :l!la. di chinr (zhrnq.r d1. 1999) dan dtra pc.cob,rn scn,p.
.-: I llLlln di]{mm (Krmi$hle././..::000).
'.= rii ral Ji China, so um.h ru[rM din'i$si sdilo brl ' Tl]
!: ::r; )00 ng auu 1000 ng. ll.silr!a nicnmjukkan bah*r
.-.- r t..irdi |j'da lL drri 12 pia padr kcloD|mk pcn'bc'iri s{ro n'3
nq menrebabkatr rerirdinvr zoosDemia secrr
r- L: pra reFebut. Pcrcltian !ri', n,eLihatkan r03 prir china )rng
i-- {iap bulan dengrn 500 ms rL lerelah pembeiD dosis 1000 ms
, J/. 1001) Hasi! penelniD Etrebur menunjukkan rerjadinra
:.-ia p3&41% p.ir, drn han)r9 orrng (l%))msmcmpunyaij[mLah
i: ii.ras I idJml. Seamr l2 b,'hn penelirim rerseb(1. Gnihal se[irar
z!r'i pArtrgrn hrrJr miss! atd' inlet\i lLr sebrlai saru n
konhfpsi r)rram rc rpd sctih 6 ofun!
,," ",t, p, b. \, o -r
l.rirnihn pxdr pxsaneannF
trdru,j(rlo \crirr 96.7% ca.tNilrs rr; rhaqxi ko h{ps p.d:
chi"' ( \Dnr .r d/.1006)
P.i.Li' , n{li prir Jcnrrn n.Dtrtr Lklrr bxh\r ijelsi r(r Ll:
dos( 1000 i,! iic )cbrbl.n 3dxri 14 rramnlaan r..spcm anr,
6 orxng prir rslcblr m.i!
lNnnx di [a\.h ] jdt'/ml. Hasil pene ir,:
(.r)rmpr lm brrr\a ncnb ntr r'lr \cbxgi r. ixq,\i {rllr,rt:
! !l'i p i prit A:]rr ibxDdin.{dergxi prir iotr ('\mo!. rr!/ r!
^rir
rl.ril p.n!l i r n,enL rrLLlrn bah*r ,jclri lL. schasri rort:.
).v,1,r11. Jrn.LltLil pkla !.bx-!i,,
pri.. lLrn rdrpL. lilk mcnuntL'lillr bal,ru selitu l% p.ir srhrl
TF. rdal menunjLL[1 pcitrM.(juinai sF]mdihx\th I r{(tnL.:
nriard*hutbp lntil. hrlclsiTF rs lar. drl)rr nrenlebxbl,rr.lel r
\cprdi ps i',-eLxhf bent h rn. rcduksi li% \o\nr! lcniri
nrN\$N \\in $Ns \o\is!c!d hilh d0rir lipofr lil $\D\ I r$!

'.'.,'"'.'''''','
rniqrtr ir l dN {fur.. seLlii ntr Nnberirr rc{'{ero fr trl

lrkan r'!l
- '.i,*r r""**-r cnbeikrn rrr\iLlang
'n'f

P tmt Truslkmnt T^r\ttrt.


IAr,v.,,,.rrtr- dilnn.bi unrLl |rc rgohmn ldrlsihf

l
nc,!.brlrrr utrdj,i]3 xtu.ltJcniir h rrr I Ltnr
pxdr L

,h,o.nm d htr\iri r. ur'r )irr r r)u \ r! rr | (Br!h.r rl


q L'' i'!i jtr ) r! tLn!
:] pfli q!tr ]]D ldl./l
r

- t rtullru l!,)!!rtJt
r:dr fri |[d: nLhjrl |qreiLin du rlri (rr nhj.r
.ILl| d r|BkrrntrLrssdtrd 11 rirnicrrr [!r rtih!
) PtrJr Ni! irni
- r:n$ rnirhrn. rx(i,nvr./., l00l)
' .'4 Lr
. Ja r, r/. 100 ). nrmLn er'elrrr
- -.i rr\il' ( i,l' (lbn(lr! ,rror!,r rrtlrr./ r \ $ .l
Ibr"

(/ l1)0r) srl n rh
pir ir dD& d.rrf :a !. k.rb
, rii,,rili | &r!rn i.nsrr r"!.1r{r,
::Ih :qbifi i (^tr o.r I r/. r0061

ii i,1, i,!rd:rr,, rch I rrtrrl


. rlu, h,,!r r!'irx5$!i
ni![ n,v,{.,.,! ld,rtrr. ( l.)
dtrr
rr. ,.D.rnirr r! L,'nr ikrbdLrr
.i! dhi.k\ir.ri r(r0 i r.r r icrirp rii,!!L i.Lrrr irrlrx \rr.r 6
rs\ctrr 0.nn Ltllr hrLr\r 6iiri Jrr
.d. rdr r h"rr sddrr

pulLinxr L rh lrnn.L rr f!! rr,us ,rm I rLrr'n


Sr ri rvr lim ritt il! i,. rlLltu u .ibrr''ndin { tsr
ruhxdrp
n.rqxLrn, .riosrlFnitr Jrn-el nasrnlr n\i
rlLmr elclrnnr5 pcD!!trn. Ta r.hchd llrili)r m$trrlr Nn l^
r,trrJxiL lrMn hi u1-!(crr lrdl pasrn.{rn Lr\cbn s'hi"qgr pcrr
irnriDPL Lrr h$Br eleLlivtrs L slba{ri lo {rsi rrr
lc,s.btrL
pir &l!!$ selitu 99Ii lr\tr or\ d J.1006)
Plll3 p!f. lil] kedrr' $lLO ss ilnrx rcld'Lttf Nr-!t'i i kr
ldilih\ r.ir )riq ndsl' ncng.rn r/o.:lrnir drn oLigv'osr
(lp..ni r.Ltur-1 drri jj ldrrn)rrib i$rrs LF'Lcr3rrn"1
\dirr n,inlsu l$lL() lqlr p'ir r'Nlrr
t.ncLirl L r.,shd s.htr $ 1l%i n{r!
'rarg
.Ligozo.\rre I Jrr tdrr redrrr l' niLl]

j crl
n.iqtrLxDi ruunnrn lmlrh 'Nm dr b\rh ] . trftrn']
, f3:. N r.l rrili 0 00 lrir3lhh r

,1.r% S.lr , I suNn lrhjeL Potlitirr ni'iqi ri I oduls :


rofl LL Lcnbrl J 6 hslr \ddrr I ri.uir. rra iqe[i rl' t'b!l ]

Pttt'r t Xnnhh! iTtnoita,t tan ht*tiuo

rr!!su!$ dil.hhLitr'rmrl nrcfl]rnbd srricliF{r


Kd rr
!lrr, lcL.rrr ttuirr. rkr 5!i,mrl.[ prt]g.n.-ur 'crh dir'd'f
uauk ncii,rqr.r(u rlil l.dtr.piidl:
n.nn'$il.r !ornl,nr.Pf 1l.mlrii.\i ru{hul d hr':r
t,enclxirtr
)r',r dLbuul'l3 Lrtul rlckr i
lo s.nri Lcrdrpd i,dtr rr pntsn b.hrr r':.no!.ni+i rr'i
lrtrlnL,g unbc,i[ .tiL pcng ] nhlaf tllx f.nr L'
'!'f$r
0i: re]i .l
Pidtrh hdhmr nencnrl.r idxn)x 'leL PUr:
s|tmdosuu r rribxr p.mbcnn 1,n.i.tt!n'n i'i\t!n'|! (L1
l(ro5) sxn' LdctrL,LliN rr bd ronlrd ' lnis$trlqr nxdr Pi! 1'
.ablri rcrirdnya sejumk[ clak inpiog sepc pcningkrlan b al
. pc-|, '1r o ! I l " l'\mo\ J'0'ri
:riil porLiilan hrr\a pen.a-qmatr [o'nhinai TE dan
'ncfunjLLllai
j ,,rr,,*.!,,,? ,?/drc dl'pd nenlnnlLrks ierjadinlr ir Fdr
'oospcn
. j, rtrbiek pcoelilirn d sebrliri b*ar !ai'n!a mciS'lani
:i|]ernia (Fodtrhy a/ d., l9?2) Akan krrpi s.vaDgnvr rrikrnnr\
r.j;idxri IcNcb adalah ltm]h lareil masih
kombnrasi [edur hahrn
. emol' p!tr:'n\-3 dl hm l' 'i r'
"l"
' irparlcr.tld Lrrcia iunhh sl).rDr di br$al l0 jd'/ml (Amory?r'l

.: , ri, pendnilr ini r.ah ni.n*nkuskai feneliri.i tnlaf3


:a3n bahar.i,Lb basn pms.rogdr ]ait' rro,,rr.gr,"/ P'nherin
-
clul yan! luat bilr diuddi'rlkan dcigan pcmbdir I lrc'ar
,LLan
i drhh i,enginJuksi azoospcnnir d.lx Naltr' 6 bulrtr (67%
r 3r% tt luiggal) Prr r_rng mcigrlmi ncfurunrn iNnlrh
. \dnie dri I i rn,l pad.lio'nbinx! lli dan 131r,,ry.r,-r 'in'h
,.jrnqkrn pcnb.,in lE \.trm tdlgrl han)'3 6 "r' (,\morJ ' dr'

:\rmcnu',iukhn bJrsr kombinAi lE dd /.!,1,-q.n'?/ lcnrr-ib


rihrtLrn eEk soiping hru0a terj n'ra peninllthi be'ai badrn
--_rtudar loL.rcnn llDl- hih dibdliis D.Dhcrirn lF tcara rlr33rl'
'-1r !.Dws.!121 dahn dosls .cfdrh tcmvara ilLgr cttlil
'i rLi rzoospdDia. sdaigkan p.mhdim ht,,,,n v l pnh dosk
::par m.ni',i'nrlisa\ Nrlnsllrai berd bahtr dan pcd unm
Htrl (AMNaLir/d/, 1999)
. -bn\ts tonnory^id it llotdaD 1000 g llr seri|p 3 n'inlgtr
._:t!lrr icrjadlr)a roospc i. l[da 90% Cadr prir l:hinr dim r
, i bl.l menlrLUii pcnui,LniijtrnLah srsm di brNdh I iut,tm ((nri
:: lr Ko bin6irer*butsl irii sedtrgic.trsdilclir claliiin]udrl'
r.n.JiCbitu (Ai,o!- .r ,/., 2006)
. -binasl&r,idtll (ho ul p.ogenogci rrDgl:nnrLtrsnf lt inj.ks
(400 ng sclial ll min:!u) temlafu drl[r
netrgiahL:i a^rspci,iir {ktr 80 90",1' prlh poprla! D.r ro
(Ki'm htr.-qlr rr d/. 2001) /ir,DA?r,?/ (b.ntr'l xllil nrh6o
,?l"sdr?/)relrh dllurbii[sil'a' dcr-srD r.v,!(,,,r Ata dr] kvo
(tu.,o(!,fll)) *ct. Ln.l\ii, rriusku xr dcigN inlcrlil l dau 6 '
den-! , nclihrll.tr lll ! iS nbjcl penrlirirr Hrsil peDrlir'rr I
ddMjukla] L{Lldir\r p.imntr junhr sNmt lLid*x rtrdlg

dr'bn P o D' n I li n
rinlgu Jrn hrn)r m.nrruli[tkll] dil sNl)Lrs lds *diri' (A'no'

l!trsIpcielrirr irnriuklxr hrllu konrhi' si rdxa'v'?/


\rnr: .,N. trsn't Tttt t\.lkaL Jt g!3n!lrr
d,.,rchibkan rcr rltrra rzoosEmri! l[dr l0 dx'i ll x'
l.lp itnsrlniipenu( juml.lr spcnl kui:n!dJli IjLtra 'l\'
minlg! (Andrlf.r,r.l00l) rr iLL$ ridr' diruiukrn 'drnvr Ps
vrrqrilf fila' kolcr{.1 !lDL (^nDD./dr
:006)
I
l lAil potlit xn ld'r ouiiukkrn b$sa
L'mblnrsi
"rtd{'J
lD \ccarx nij.Lsi it NxlLrlxi s'(i4 't 6 nri lsL nrurlchrbrir
n

dri'nrrtilkrnnk s. tri,, nL ko'nbnr.s ,'//,lruri J'rr:r'


nu ul rd[& .rilL rnr vms hrrlr iclcrgt'li ik d hMd fg r'!
,;u | tr, FL,*t pLLsr NEliri. di l,ropl (d rr" 1006)
(dihLrasl .u,,rr!,( drra (hrhri rog'ro|r'r
^mo!_
r irndtueenil) JN relo$.tr lcfi)rra bvNreDsi tlikembriqLrl
lo '.s!p;i pn3 LLI tri arri.idrogcrLl

,.{n dxn i,.mn,brl, Nnshrnrl[rri prrscnog! Lkn]r r{lndrp stL


drn 111 dl.[ l.lc i$ Pirtrihr
dilomb,ias l.3n d.rq]r l(l0 9 lF sclirp m fgsu nrur$brblri I
uo0{onir. nanun
rzoosD mir Pdtr tlr drri i P (Neriglolx d
'/ l9s6) \\'
' . \rr uruk nengindtrLsi uoos|eDi3 rnLr.r L! on,pol i/!,(2,,.
: : \1.roi \ecrn tnggaLtda al' lt,9ll l,ari( \mot d!1..1006)
- nb ra;i 47,r,r.,?,. dcn!.i Tlr re. a orrl )4,! dihdira l krLi
r -:nlebrblrn lciirlu)r r. ckrMrjumbh spem. di baNrh I itr',
tr. |' br\ D !li' n'' '
-.-: .alrdan6jLksruidi,l AkaD tetap I sr] anlri I-a. qP,r./,,r rldrk
j: : Idr ritrn,Lar regm rlnnan Aftrilr Scrild (Nlcrissn,lr Pr /,
. -iimsi D.mberirn l000neTl;denqrn200nq,o/r&,/,1sctrp
' -:- ftnyebablen trj i"ta x/..rpcD a prdr ll dfi I pria {Lbjel
',-. dehh il miggtr fsscr pembsian. lc[pL. ko'nbinrs]
l ^l&
nlnrcbrbl r pr cka rf lll)1. drn pcnniglarxf herr brdrn ) ,!
i m :cke d,r, 2001) Kon,binAl pcmhsia l lr drn,otlrAtr,,r
1- - \a,s,lilDilrr dcnsrn ime a 3 i fslu nenlebrbhn Lrj3,li,')r
.- 11irisolil(Nlericgnrh./d/.2005)
- p .LitLrn n,enunjuum bxhsr ].mbitusl pc hc'itrr
J-rng d itcl\ib, sc.rra intrmusl,rLar {a 4r ll
: ,:nJrn pemberian /r!,vrn,r rtlltl s.tth
1 - .r, prir (qiy.hrl)k crjad n! psddd lDirl' spcma
, ^uitulir
.dddlCrdr 5l dari5i p.ir. P i |ru,clrim L,. rdrk dr.rntrL.n
r ':rri L hirlqr ll btr ar [N cfckirhh]i reNebut (Antur_ d nr.
::,r lo binrri lL Jcr-lri dosn 1000 rg !.rirp 3 mirsgD JM

K.rbimsi rcrebn dirlicobr[m s!!!m trs Fdr


:. lh tr ,\ki rerDi. lelen,rhar dri '1,/{ r/,*Jt1,,r. rda ah
snemtrogencsis dai sldikittrYa {bel }an!
o{bri[an i,'nn!] spcflr. {an' 1rl.l00Jl
1\i p.a.Lirri Drnmltrthr brrNr 0' rre'rL,rv'/ri'r 1a
i.L.Lr1 ,,r!{!,,.rqnr
rln. liltrr i![.\tr .r:% *t]ri l0 riiilt psrx rcllrprdr irn (r(! rJ
l(roj) Aru l.lxP diLqilnlrf xiulr r
LrlilL Lr r p.tulnLr I l!) I rLiLtr l.rrdL:.Gl bshrr ro\rlrtL$di
fr\r l
Ltl: orgai nr'
K ii, L.b l,, tr ri, LuhrJrn ! rL br i r$.h r'lru!trrir I
L

,.;,,, l1Nrr ril.r0ir6) s'ririrD 1'rrr oLrrr( rrlibl


"",,,,*,.,'
N h.i{ f.iurdr lli m Lr.ntr
,.,/r(br ,rt '/ drri nur)chLrrrr l'\'L ]/(nru

]rqdh, trnonrd'! t'hrco rtld..ri't Alttt:ht!Ihn'u t 1r't4r i


tr 4lrl'\u tnt\\rt. rtl['!' ]ri('rr (GrRll) r!

,r.;.,, ,.',,,,,.,,," rLnrfinL 0r r''sr kDrF


(i,,tri ,',,,,I!1** rd,r rrr l
'rirdi Pr

l'l )nd r{i!rri'^l,\rnorr rdl 11

(rr slrr il.l\i nblLfttr !uqr hfi r : LLiL' riritri" rl'


l.nonqo, ncnlcllLrlu r.r r.l r\
. rr rirq! lnrlr rcnhciir Lr'rlN '/ "/ '
i-*,." u- rr," \,r(;/ir ,(r!k n. L,LrrLr rrb'dur 'r:
n.i{inlrr[' ]^rrP. nri llhrtrd
/(r,r,'rulr' rr'{!rrv\ Jn'
/nr n
Lr$pi L, Nr:(!tltrl n (! r: rJtrlrir^!iu nlr sd trtr I I hnh
$

i,bjlLt,rr rii (\r.n L,fi r/ dr Leqs)


:lli/l,?/^(,rRll|,,]!-l^^jdJl

r (emr) nhier r!n.lir ri. rrDnf hrt rF.b( hdrr drpal d rll
:r I i{ntr r.r?r.rir I renjth ltr lcfjcbr Mgli,r djlrbrbLxr
,!,1!a,'nrul ritl.t bnr r irtuD tnj nurjiLi r{r..{er rr :l
frrrg drfunr y'a,ridlr (lmpar ltit) fn.tamf rt.eri
. r rudtrtctrr x' ti rr1tr (Aio4d!/.1006)
,t,,,,.,,ita....
.:: \ebrh(Ir,tk,r ctett tlb,![rDri .q.Dxdo!qri,, !r]rm p.rnrdr
l,rDe ./ r/ t00L) trtr,nm n.r,h!.trn bxrrn ir r.p.tr
lnll a)jot pert]i r poDb!.irD crRH
in .h l, (t.n I iin$r \drtrrr
rillrl :..h y'btrr rxDnr (qn,nilLklrr eln| \m pf! rr,!
[ir ricmbnatr,(1/,. ].rj! drt.mh i,trrtri
: M) n\. r.!\rtt s.trft o.rl rdrl
. iJnb.iixf ll: dtrr lrd,lrv,r, s..fr trrglr (N,ladri.nor d/
..rr tr pcnh..irn trlrif(;jRH r,rr€,,rilr.rrr oitLmnru
J!
.l lfrr drrrn Dcrssrhnlrd [o m\q\iD]ix deprr (1mon

n.,u n.'lprtrr rinror nrrcd lu! bdNtur lr. trr! Jrrdr


rr,! mcDli'rlrkri rr.,rr$i sq nnhh nnL.[trt \rn! [{p.r.,]
i ri, Darit, o\ srrnn,u,x|[. r.\crsi\ r!p.dtrr]jiDtrbil
- -:lril Ln Tni r rd ki! r,J!/rrcl!.
lh\ i ])I!'
'
, rr 199:l c.nprnn olr -{oD,trtdnlnin 'cleaslng homoie
(l) lcEs l rlon. A Porcit al mLc
Ir.!nn$t [n l.. rrttttltdh,11:J)7112
.t (:1h
Kotla R Nikol.v rM ivl Drvidoil:2001
.: :r'mxle qem ccll aFptosis b' r.$o{eron. * lr n{d rRer
tealmenr ii adtrlL ta\ htlL.t tt
200r Cl, n.lc tarion ol i.mrl
:: :r remi.rion fxiluft indurdd \ homo
and c suprrtrrior irr
. Iral.B ol R,rfth'rtnn .611: t)1)t) 1101.
1.. lir'scription m,l rrd po{
lvilli'N., 2{rl0
:i :::Ial r.gr.litri ol sp mdo-lcicrir /'rtl rro\ n sr. lJ..
.,r lqq Inrr r.u'li l\r !r .r 'e roi\r! . uid( i !
: rerrhc r of mrlc h)ros.Mdsn: pDs! I n ic! t"' /

:rhino.l,cmicrl o!!lT nrnof rndroleir.repLotui"rrirrtrrienis:


:, ,! tur nisedq,crdenr erFrcsi.r Nl rclrla' on b] rndrqcis
: - ..,!r,$ . lj5: l::11 2:r'1 ldoi.L0 rlrolcf lli.r l2l1)
: ) t nl. 1999 Clinical tritL ol trisdcnna (cio$.rone and or'!
nrLe cortra..tti.i J t lil lt,tlr.ti, \llnth , :.4

DIa,,l'o, IA D.irkn.drrPs (rLr$ctr ?001


ivlaldera..,\
' hra
:: ltrLtrcidr intcr&li,r Bat4).1Rqtlthktir,.il 31&3j1
^i3
i,t:: I L \.C. Wruln $d J R Motrson. 100:i Thlroid honro'c.
.$s llnn lemion mJ j" utt nrrken
::iir.niarion in cul(urcd d senol c.Lk tlrna'r,;l' . l ll: irl:
:j J Kol,onris. ard \T Li.. 1983 Nloleo'lar d.ni gorhuDr
r kr lon,plqrdrxrt l)N,\ encodlng rndro!.n
a.\ Lrhen.,SD Yrh.Q X! RS $ang. F. (n,ill(r. H lrdy
Ni,h Jd.d !! !,.nnaiog.neslr
h\n.tr{ojddNnjr iii nr.lc i,i.e lrcliD-! irr rn(lo{en rullpr'
(.;,i .,r. r!.rs ror 6316 (,r31
rlri I / d/ l00i A sclc.li!. id'.g.r ru'lntT Ii'dr do' t'r ro l
. ,.,, n'rJ ror! //r,rr{ /F/ /rLr'll,;rhil
,\ ;' .,...
I D$! .!rlL] rdn.
" //r ! /3S ri00

r r ,d P ' 0 l , dp i i ri
l, ,,.-.lr oo
rr Kri l0l' r\'!:
' ' D ohlorrrd!r. Firrn
cr.her
i.,'*"-* . ,,.'-"t, " -,st Lnr
'n'rli'rli'iI
,i o-* r. L-
]i]0r A \enltj lt]
., a |jnldlic Jr$l il ncl[' /\
u.,.' I ."r rr v-"i' r Lir1" '\ 6lt)rlr Rrrl rr;\
l01r-r r'jrorc
.,,',,".' . I, ; r,"l'" ",a lto.ki'ri lti,rl .dior |nh I
r,r r.r.,li. t_$ :qs ,)rq irr ld!i:r0l0 rjbr.r00 81 i
F}tt cro Irr hLtrd €ic bri{ i| rlL 1'
| tlt rerir icr'trr efnhrl n
'l
r." ..1 D . rr, L*,r. g
rd orq tmciled\'ri" ur! i\:
'\otrt
,.i.ri to dilr.hLn ) pl,rhrLdc d, url{l' !tm' !' Ld'cqrn_
r L.r, irl ', /i r lrlll

0']lL.l,llf.l,L]r0r]\U
r.rhr6\. K .r,l Lrrl F rld ol o\ do,.r '1 ctrrdri pro-$tr:
,$ii rr I'i(il!,. ,/./ /."ir.. r, rr; r, (\olPljn ]
(n"xo. lT ./ ,/ iDPlhr
co mJepr of !l I crlti.l!:.orrbi
tt, rtr!) tt .t( ln' larth.tint \ft
(ir.tO /d/ l00l vrLc li.r foul $ih&d iu r €|tu'r\ !l rlr:
i\h{{..Itrl]t{Mt
., /JI 30

i. :001 NlaLe li.mooil r.rrm.eplioi strpprcss or .r


I - ;jj [) ineclabLc lrd.de.one rill.ranort. tloi. o. $irh
t nxtl / 15 ']n 1:1
-. :001. A i!.1 'naLe coita.eprirc pill lllich combmronr
=. :i,n.l r ta'sd.m.l t2At
-ili' i troilnr! mci. ./ alt E,kLLthnl NLni.,36:

. lr0j phrso lLb {ud} olr novel conbimlon .l


,\ mulri.cfier
- - i rndrosen (i.no!. rc decrn!.rc) rnd onL ptuesblcr
. .= .L hr tuLe hmmml contrccpri.n J ttr) t:tnn\r'Dl
N l Kn!. 1)..r' H.idekmo
. ,, .or: r*ur;".r ^""."1r d.velooniur iji h'DfedMdal'd
n I ith Enoicnn'c lrdo.,t,r,At l1'l:50:tLl
lic Ptuddd, of ohlo{ermia ir r mn b! rh. u\e ol'
I!r',r!1 1/ / J[ /5\ 0\o

: I tu.d l,\D;$xLtr,lc p!piid.. pnunrra rdcr)ld! c)..s!


: r,rnrpriLrr B ii,htr
(*"t -Lt t,*r,
\ ini( rrang l00l lndrogcr tu..|r.r (,^R) co€gulrtrr: a'
'.. i,,fu, ]iT ]]: llj ]00
rnJ K Mclinr.e 1973 Du.trLicrlcrcn.s in lli'
- : :- n,. oa bor. iD. 6tr1. rid nxLlion .tu 1 r'sr l9:
-!or1. ^lr
rin nLppre$cs SomdotroPj'r rd icnonctui! tui lsdrliallcra
.r\! ./(rrt ltl,.,,r,/'1t?rlr.. 39: i'r59 i96i.
R\ md RF ll,rm. :001. lid'og.n uqaor }Undio tr
..-:rd I sdnn cel( for.hc renni.:l {lillctnainn o1 hrpLoid
niLL, /r!,?/,r,,!,r. iil,r5916l (n.irL0 l21lld.!0095r)
r : 1 .rrl 200i Nor.thine.oru urx llic hrs nc i.' rdntL!lr!d.
.,-rr nor of rhe epidm)ni\:. {trd} nr idux nrlc.}n'i.!trs
r\.\ r ('rtrft , /n! (rrr,J) t t 1: 1.d br I tz: 6'!a a6
r. t

L -iL. A.r/
'r.don s.io.leircL: a n omizcd Pl'cdh.cotrtoled lca!biit!
.r\ tur nrk contilcnnor tl,tJ,,r t ttLctitnl ,53 t) ;1
*.'g'" v; . i \1.dIl' jn ll\1
r, ,,c. ,, ,r{Dtr.lrrc" rii s

.LnF.]!L]i]]!].lLji]l]]hi.luL
\ llr (i jrii'r lr L '

\l \ n 11lre sr r)Lr !'Ll i 'f '


Lr\ \ ,i,,,Li.rtl,tr . I | !*urirrlir LrL. inrrn 'r rit'r I
r',,",'')r).'\|.|)
r iJl,{lr. [tr/l-,/. ]lr I

r,,r!,,1,,,., I lj 14!

r.fbn.ri,)n Ll,. l,i n{rL


dil Ljn r( /rr /rir,rr,/ r/,Jif qLr !ltri
il.,...,t'LllL
..: mtrl{ing l,o.,non! rJ h(ci"isi,'s li.fln.it i" iri ri,ii"S
ia'nr n' Nnnal nu Jor&, 0/
,t l:n l.a hhh*- dttl itltltb.thrr. I t: 1961 1169
-: R l.NC \i.fo .L O'lronncl.D\l deKre6 ardDNI
.n/o. r" "t r. .,,.," .
:-.iLl|nl ..les for reioneione aDd'.., Fsll'i.r ,.arrttul.. 43 L 9
I L61t/1oc.o.143000r)
o nntr I

- .,i h.rm.rtrl .cculrrion i. rNnrd.1q,$i\ i,, rds. nronlcvs. rnd


: t44 Ptus6\ nt tknrtu R!r?,r.,. i7: Llr rt
.Jr an 1993 loli.Le ni,ntrla!rq rNnn!fc is rcqurtod lirrhernnirl
: fr \prnalo-!trit rcsorarioni| adulrnl\ I Lo* Ds qoiador. id
- :.:1.n t,r,at o.tlLtrahet . e:715,1i5.
-. R\'! Holdsrfi. r.E. slrim
: \trdrogcis rllrLarc the permerbl iq of nrc hLo.d rn( [r,,i.r
\dl 1el sri a/.r,r r0l: 16696 trir00 rd.i:l0lorn
r9:t T$k\'f!rc !r {halcrrthcd
HDL{hoesr.ro k!.s i'r hcrhht trtl
:l:::trt.i
r \l C s/d/ 1996 AcoDibined rqi,no orcrprdrctuncrcddeand
A r pol.rriaLr) iiehrr eftacrivc ,nir.
. : it.ptne..t t)itr Lnt.Ltt|t Mtrr. * : :r0 3.101i
-: r \r c f/.1 1002 rsenry.ne dal
'. .;ibLt supr'.scs lodrdouopirL rnJ r{onsone
' t,rl\a rtuI tt1cnth.. s7: )ta1 )t ]
r00:. Nordhnrcrone eir de
::inoxr. inr nu c cortfuqri,r, cllcq5or\rrioL!injcdnr ftrtrLs
irrnmr.lei.s r. rpruJuclive hfn.r.s rc{it x trt l[\rd. ./ Ll,,
: tr{,Jtol,td,, 90:100i 2011.
: : P P Ruqjc!..nd lr.R znkiD 999 ccnn se rn.ploss i,r r
:::- of spra.qr-J).sl!) rd! nlnNin! r{.{.d'c wnhdri\rt bv
'..' ,. r x,i{
: t!4 ul R.?ontutn.6 1015 ' L
:ir r.. sJ \texdren. pc sr.nnm ard Rt Md iltrtar. 1006
hrii! rs,,rd orotspc.nabeerens ri p[a,s og].tRcpnnt,Lditr:
S Di.!o c,1,llk.lirr
'i,.,.. I
(! ur\. Lcr. r' Nl ines'ni 1 \l 'ql3lr rn

"i..,,,,..."
;ii,;;;;" "'.
,,,"
".,,,.
,'i ,,, ,,'
".r
!' J riuq l{"r' 4 r'(r /r

r99 rdrlriDltl rdnniLnrdqr 'l r 1')|::


''nlJ

.,,.';". i;. r' r."r,," rrL I rrb'ic 1000 r-oc! i7r'ioi r''
r:lqnfr t rnd $:r!r E!'Ftr' I :
'r
*-- *'".n",. ' lrtr
; r:,',ru"..r . lr': :];q
.,,,r,,*l c! bim,i, nr nLbr h i!'L s r'\o'{i'rtu i:
'-,; i; ""i:.iir
i;,J;'," g.r nr mrr' rl

' ;, iti"
-j L.r!rlL r /'/ I r/, /:r :ro i\r
" /1"rr'' /' I lr !l' L:8
..-'''''
r nnrri,i.! Irfur a;.d,ir LB lil 56
" rl ..
'.,,''
r,r r,,,rnrrn L*:.tt$ ltt5
.'
''''''''','''''('.|'\l'
n,rrtr\ llri:ll: iL9 ll:
","'.ll
... i, , ,, .,
t ,,i1111 .13 1r) 1

-'".ntrlt'',t'
:..
It MlLr'hL r l) Nl R'i{r'

,'
\1. DB. lubahi. l's. Frenc[ aid EM Wilsor. 9')0
or the adrogcn rcccPtu i" rri rid
-tur[nkidh.n,nd locaLiz ion
l2?: ll30 1136.
-IDrsucs.r9rd,.rt,lday.
':- \1.J.S A.d.n.JP SomcA., SC warki'R./\l Zel.znik $d
i ]l $ ko 1001. Dclivcry .J r cyclic dctusi,'c 10.50
:rplio$hab ruspod\. d.'ncrr binding prorein (C|{EB) to
ux np3'?d or{! i
:-inlrroldrar. 142:
' (dol l0.L2lo/ei
rl8 9i4. 'n L1l 2.9.1[]
\l cR Hd.l,ison..l.K. Mxhood.N llrllma .N!.w.s1.K De
::li (i \errosen.. P O shr'shners] trd R M shrrPe l00r Rolc
':ndrogens in Lrd Enir deveLopnoir,fd dyssenesis D,/,.,r,o/,3r'

ind M llrolvn 100:1. l:_onmt on ol lh. d gcl


i:Dror ranscripridi con,nkx. Ll ai'11., 9r 601 610
l{eg(ltrlion or sFmlogcncsis l'r lhc Phvsiololr- or
.. inudlon leds D. Kiobil & J. I). Nqll). pf 1161 1414. Ncw Yodt.

(r Kivlin. and l.S Fisher 2001. Prolilc lidi


::unc{ionrlnaiu iio, olsenolic.lh. rM dieir relc\occ !i dsord.F
::n r inidiof i', adukhood. tu/d?tiion., 113:169 131
,. :. (i Wi!$ .. r IItrhr iemi., ll. Bod+crlorg rnd M L rucnticli
inhibils spcflido-qonla diffcrc ri!ti.i in iurcnilc
' 30.'-o'
,- aD.ll (nacs..l'.u. coGchill mdA Arinnft l99l lNohigh
.l{ \' e.'i |"
: .1.rirdc hrve dillercnr lis!'o dndMiions ]:nl.otd.kt. t2ta:
r. J Jrllr$. I l iluranlemi i,rd M Poufuner. 100'r Nd!.1
:: r\nrLrrorc x as trruerr for d,
irepdon tqru&.ri,, lir: i79139.
r \1 K 1005 senoli cclLscqrtr{ rcguln r} ii,crob. lri s.ndri rfl
rlr (cds Nl K sknnrr & M D crisroLd). Satr Diego. CA

rmdio. ol rdlden\ junclion! x conDla{nic specialierions


-:., dS.rtoii.elli in virru rdir\irn ttvnal .l t:,tl.tnnlaq .

-: .r,/ 2003 AA2500 t*oseronele ionuliTrs ando-qen lcv.ls ir


: : tr,xcs Nih inrptulemen$ in body .omposnior a \!! l
tn\ t t tr, L\tlnJ ib1 tttutth &3:)6112631
s\crdoll Rs !r/ rrqs s!rpr.*oi.J sp.nid.!.i!ris ii in

!.mdit.r,if rlur'S nn ri.dtr!:.rrjii lcnoic(rc cfdhrrc i


nlinklneibr lLxnme /{7rr r,r../rr)1,r/rd, $:r :rjlr ljrl
Ttrhi..rl.K /\b! (1 l1o et chtrfgeri',rrfnrepddJ-n
li:dn r.arh.dtrrtr iritikre\., pro\intr triddrnrrdrr qulr
rrl qu Ldr. lrliorgi{L nL( s rrJr: trxDrrrrD lri/

control .l rroptric k detl, n rlrc tnn: g.Ld.r.phh

d,cr[s. ...rllSP ] l n l;,(cd rorFcnn rucosrirnn! rid r


lt dlo Rtrtrhrtn,l.rt Dtrlpn r ^tu 69: i:i lrl
\uli,, a T.!.cc. ..\! at.Ltrrd rn r, \
^
Nri"! l,r.r!i" lJii ll 16 li'.ilruri
jr$d i,rfl!!n rx rrtr, thr r R.fh\ltLri,t 1j 2t1i:'.
rrfL rrre q.dxd.ropi,r r..x\ir. rionn.r! tr:
. rrc n . lrr \{!b lL(.ir /in! lbmrnt Rllrir! l,om.rr
l. J,r: J !1,!r!.i D n ieDt rith pronat carcc ./ I

T/cr-j rarc cli ! cradr.l)lr!nNr!: i


rclir1\ iDD!! rlriri! r.!d[c..pror i'r iidnidr]lrnl:,
\l 1/
r kr T 1.rL (iclr xndJ\t Hatrs
r ,l ,.
l,Lrll lL .rl1 rls

n.o!{r /h,,rnt I
: -.:.r.L \3i:. ( \utrrr. S Xrnrrc'. y. Lk.I L)utrt!1.
siilir Iilinr ]006 tnoh.mdr ot |nt
,r !d.d |)deni [ina{ rM i tL( b c inri..\ide sJirhi$ in
: . jrllir{ .l iui,ic rnJ hunrn r
- \tolIttt Lttt..nnot)21 ,2a: tt91 t6n9
: \ \\'iLrsrr. L Lrlno.r I V S\ fn.r aDd K D. cc r
:r.,!ens rid tI{marog.rc5nr I

- I L Fuco
_ : iri!.ripli.i rndJl llrh.'!r 99: Erpk\rhr orrlic !.r.
t.dor enlsne l0j0 iiroflLorpljdr (.ANIP)
- .LrrlnL bindir! ri.rcii ftlutrr lrr .t ict! { mr dir!
ndu..d r^N,f igm irs
i,$..Ii6 :rj]].t:Jj ({]oi:10 l]L0r.i ]63Ijlrj.
- l 0l \ongenonri. trdi(i\ o rfto-!.n ir s.n.ti.. i (rr
,sic/ i6: rr j3 (doi:t0 t0t6/s0070 tLij(01)0r006 $)
.. i L L fh.'s 1005 fstt sisi.nj'i! r, \ft]
..14thti .r)0 l5t3 (d.rrfJ0 knoncor!
5io/rup l00ji8)
. H r0 0 NqL crli.rL
rrr:tsis /ril ,n,! R \r lr. r6i Ljjr 1,r Jr
. .:,r 1106 Atrdr.leir.rpuirr\elnlitl ircnc{. nrltnn
L.^ rnl jurcLn{nL cotrrpk\ lnrrdof i'r Dnri lcj!,
:,i! rr ri".n{l I frri t0 I Fn$Lin R.l$.J rrr.clirunrd I
:rr 11 lad.r Rrg r' \p.rnarog.r.\\ ;,, Ntir. ,r)rrL ,/
;r.!'x. $616): LS6. t 0
: . r Nrrx uo r. R.\,1. sli p. tr p I sr r$ i)rj rrr [n

ll { Crne a Y :00j r,iir.:rc i.ad \ rd p&r ri,rsi


: rI nJi,r LtrnxDi.! i rcri.l .tj..ur
n.i ,u,1 tt6: - i.d,il0 L0l6/ird6iot00j0800ll
:lr \r \r..Nr
'\l''
t...na!.)j! .1t6 trt] tlt!
:Jge.r\,r 1r! B(ru.olnc, N,l t, rq,n Kl rccrd!.lc \\tr
I di! tuL sp{D r:ruLi! .pil|rlLDj
^noproln
,l

1/.1iirrr',.3r l:rl:eL
ll(! )i( j \\ei /\ Ftr L (ir) ll
.r..ri,r lid.i d.ii \
.r. | .,,1m.r:r nrLr: ndL tdLr- cr/i'n

rr fJLi-1:. 1.r (.1i.:.F!m, .nii,t i


'i r(n\.n)..h glr n. leLr.l rdLf-!xf
dr krrtrm! Lll+$Lr '! irbLi ,nl\i brrL

ii rne ti xn 3rr r 0rdr {mx r.r


ilfl,lrni I Ulitrl Dln(L.rir r rrsr,lm!L]!!bdgl.brlrtrrL(;

llcrbrrr irahr eruirn rxfg trkrlkrlxlrr rcnhe Llm r \il i\fJ


i tr.rl htl ut \ i tlr ! I n ! rr t lrrr

(rr1t ,rdr. d rr'tr rrntrl


n0urr lil,in., iLr ru, r(r,

rlci4., lrdr uitrrl dri *. n


L'i,'r! dft i !. .pLL,r n nprl r prr ntrr.x b.bA \r,: ridxl

a. l LrD'!.' dinr"r rrtr pu.r rtrlixrl


rr\f.ct{ufurrrt,itia
r rr! il n.dir ..h .r/ii., I p.r.irliL

\tP \it|lbnr! : ttrr^rh4.


\xrj ntrtrnrll, 'i!... :", ,?ir)
K.l! ror irhr t.nnnl J,grL .!.lr I lcr mdrp [nLro i\ir. rr' ]rr r'
ul, i{, nF.ltrl ri. rrn-! dtl rirdi Jcigxi rdrrrt ll.kP.,.:
{junia[ bsrr.ftEib.bt.

D n.:,

ltrssfrr dmi ruci,Llin. r inkrc!trlrr ! r!: uiultri!


.'''.'''"''-
ll

\i. !rr.r, i:,.,r r rrf lli$ lrrll

NrllN dr \xrL d tuu Jdt.AlP.kh orilLl5ilr!!dLtr nr:


=i,'mL s;ri,in'. lLnm r. trrr Lr [.*lri!.b.eLi n.kr.r i !1
;"--r r-,-" Ll.oex Nn$lri\rjj
,t"t",,r", r,',,i, r;,." tLixt't rr iLL!i ririid..ri\tni.,idi,\!1

.aNr! r/drrtrx
'n,. ,itr. \iPk\l
' .1 nh ri.'l
Nninlldr,rAill1' rrs!lLLlr.

lj.!1!xrc rn! t.rihxl Lhnn m.n.dis losrn\r.:


LntrrLLLLrr'trih,lr
d fi ,Lt\a.s r

a. trr.?lcrtrot.i,i !r,g dirc ,r.i$ r[datL5cl I snnlllir ] f.


'. n'l l
(cll cyclc cdl dnision !'r t
SiLLLs..pudLl.
r:.. : : \. .ir1!, \.11-ins hindm mcmb.hlr

. rL. < anr L el J rl) rrdr \e .L


-r !:: r.nrb.Lrhrn inri (milo5i!) lang
:: iirirrb, \i'Lrnrira 1\ t,(i,'c\n)

Di drLari ilm! b rlli


haliir 5!lr ,1 dinr ,.n^ l.ulur

Poptrla! s.L drri


pcmb.Lahan scL\m{ Lmp. bxkidiJ,l.m ltrhur

Kod{cks DN^ l,in.it. Liri fior pdci,i o l'Gtr,! }.i! dnc n'rM

srurrr !3iq i,cnsfdtrfg d,ocLLLr rJNA \.ig rxi9,r pr,i i! dri


brlriLrr dcn!.n prulcin pruL.in J-Dg m.mbd\r sbr-lirn (dN
l,.sclurtrhrtr) irlanmri
perin\tr rxfg k.jrdi rda :e run,htrlran arau hc\rD ]rtr.q nu,.raLrni

l,rore | )an! r rl bsildrn dengrn


d.rqtrr i[ar]i n\,\ pror.i,i .!!rhro. lctr rnk,l nenjrltnrs tnn\L Dsi

I)il. dtr imrNlogi tu!.pt{ prtlx s-" tl xtxu r I tid3t lrtr rdrr d.,-qrl
rnligen unnL, beriLxlxD d.trsatr i,.l.ltrL idclul hi" d nrunbr {
rd,ntri*qLrc\!nrrr rrrcrlrtrill.n timtorir
\x,j 1.Jx,r d ht$r] rurl, , rl].,1.
1. Lr LrrrfJl r r
i.ld r, l:li .xl
1rr3,1 rJ D.r..!rl,r, L. Lndrp!p.

n,-qri r, trrditr,r (/(17,d, r/ri


Lliq,rllrr dx, n!mnlr itrN dri ri { dr,!nl'i,, ntr,l ,
irr irl hrlLL,,!i, Jfri"i\ir\ qirni\i\

rr r-1 Lrnr:i \.hrrL

[i.r lni \n], Jurn J*tr

!rrr!irhnr! !! rnn -!r,Jr 1dr

Dx \ lttrt tj ti hr rt t ! j. d. itt)
r rrlk dr i urr trr r,l$l\rLl,Ll
n i"rn nl ,fil1.r Ll tl,.i
1,$,/r,s meliul homon hormon yanedircFsk,tr orch kcrc{drk.tcnj.r
endokrii yanS mem4uki dn.n d.nh da' diba$a tie set set la.cd ya'g
j.uh )an! mcmpunlai rcsepror ymg berikaran deneai honnoi spcsirik.

Prorein !an! mensbralisis suaru reaksi kimir spesiiik

F.s (Fs r.otcin. ! s dath nccptor)


Rcscp{or lcmalirn tansmembnn rang Dengirkisi apoptun ketir ia
boikdai dcnran risrtrd (ra\ tielid)cknrd$h,timF.

Ii$ianhm can,erjanhndan bd ir a (d imam keduaduaiya haplold)lntuk


mcmbcnt'k lisol diploid, yin! komtrJian bcrkcmbang membenluk sraru

Stu dari ripcsclym! mcngelilingi oo$tah! selreLuryang se&ng

rom rtru mo ektrl yrns seca.a eknrim rcakifdimm! mcrckr mcDpunyri


paling kunrg sru elekroi y$g ri&k b$pas.ne.n. Ridikrl beb.s
6onang€ung jarrblcrhrdap banrak kejadian keru\alcn DNA intnselular

Sel haplo,d yang sudah bcGpcsialissi (spemr rtau sel teLur) yans
dibonruk dari scLscl scminal prin..did denear cam ncios( dan
n,cns.ratr,i spcsiirh,si unruk rcDr)dtrtsi seksurl

surru se )rns terdapal didalamserm incdarsurr o+misnc. rcnnanrt


dianu.rlva adahh eaN! hiploid drn sel sel p.ekunor diploid spcsirik
Scl -l .mindl b.'lontr bu.i e "det rnbe I lJ

seiuml* pnieir dengan etu arau Lcbih RnrJ o igosl:r dr Fn! sccfll
lora or bcdubursdi dtiel ftnrd siri asam ami'm. seiunlah pd.in
, url,,r, p ilfi ,urpx ! r,rr.L.irl

nxn'^ l! tLr rn p.,\;,\,, rlr I di,no tluL ni 1:'

.rll I i!.(- 'ir Lr Putrh. trll r

r\,'r L!inLi,,\rr N!in D\-\

qiD .h l.,ru,L P rLri,


aLtnrlnn r!\rtrn l)\ \ !
'
,,ri rri rr{, u(r drl

s ri nrrl,'l\n,i dn!|fu. r !..,lLtr i.lr 'l l


r rr !1rtr, \r,:.ctr,ldiri hisr n!nh}\ ,)i f.r.

R,tru dx rc b,m nLr'rr

r.6crr fr L r,f(ri,!nf.l,,lr,,i,tr lrr! b.nL,d r


satu hhap replikasi DNA Dcngn d.m ilih. ptus.s me ios is ncmproduksi
scl.scl hagloid menjadi r.l diploid

Shdiun mitolk dlmana liromosom densan kuai didorong unt'k


mengahmi kumDaran nnosis pada bar:ian ckuaronya.

rembelahrn inri $l da.i scl ctrkarior ydnB mullbdk.r l.ndcnsasi DNA


nicnjddi knnoso'n ym8 tampak dm pcmiel,an kromosom yrns sudah
ncngnhmi duplikdi untuk membenrukdur *t kromosom t.ng idcilik

Sel tclur yans scdais bclkcnb{ig sdb.lln ir ncngllan,i pcmbcl,l,an

Pembenrukrn dn pcmaknsin ssirdi d.la'n ovdiu'n

Pclcp.s ebuah sel relur dari ov'rium.

Oryd.live Dhosphoryl,tion
Ptu$s drhm b*hrir drn miiokondria dim pembenrukan A-ll' r
didor.nc oleh tansfEr clckron msl.lui ranhi lFnspor cLeklrcn nenildi

Komunikdi anh sel-scl dalam s.llu singkar molalui sokEsi sintal


nolekul lri dhekihmya
g bemks i padr sel sel

Poli'ncr pendek dari asm asam rmino.


L)Lr bLfi r.:. xixr rrr! rri
biuD!r n.r{.Llrni dd{s,ci,i

srdn b. nsr krnrir,.r


!.r1,i rtu mrllrlnriintrlr 0r

sLr LD d x .!il
l,iiL (i ri r(irL urrr nnr! i

llr ii\ri" L.rfi,i Jfr \rr -


5iliL r.r, i, 1r(ni, 11.u:

r;, r.(tird d ! L Jnrn,tL

rr r! drllrtrl .r.l

.i,rrx ,r tu1f !

\![L uL i]rr i e.iLii


\.uf L rnLrp rh,4r rnrr Lrilllr dr ruhicitl.L ]
Rahan kimia eL{tuiclular )rn3 diprodtrksi oleh scbuah scL lllu
rcngnrnkli'\a l.pada *l*llang lain p3da.€anisme renebut unrult
mengtrbrh linglah lal! *l.Jrl rcb.bur

Konve6i sebuh rin).] dai s.tr' benr'k lisik d. ki ia menjadi betrruk


rln lsebrgii conroh lon\.6i cah!)e meijrdi rebtrah sinlrl [imir arau
sni!.l.siny.L ehraeltrlar men]rdi sirFl intselulrr)

Pnrcin idB{lulrr lrng mentansdtr[sitrn sinyrl sinyrl inkddular &ri


,d {o iry sro la.1or bct. tA?,d! nen!tr inri seL din,rna mcrcka
h
dcngnkrivasi rnnslripsi gen (/"n,vzd,i OVhnman. Augui 1993).

Spcrm{(iplnnxioTooriunlla|spematozoarm )
scl qrmet pria yanq maha. Moril dai ururny3 lebih k{il dri rl lelur.

lcrkomban$i \pdnm didaLrn, bncs

sc lrns belum be.diferensisl ltntlilltt"tiatal kla \ary bi\a tettr\


mencnB ncnbelah dan nrnurunkrn sel s.i a.xk yrng j,'!r biv
rerrer., ahp .b-!/i L\ ' ,.' t/ rJi'\u ju F
'.

frmiii drri 4,rdtg *rdv siroplastr'il yan8 hcAalsi dcildd d.m.i"


siroplasmik dari {j'nLah .v}i,cJi',kcd ccllsurtncc rcccptor Gebrsai
conroh rdalah resepio. anlilen sel l) ]ang sediln nenpu rli .ktivilas
trurtd *rd,. iftri'rik NieieLr mentrnsnisi[an sin]al dengrn .am
menfosforilali rescpro. mcruki scndni drn pruloin prorcn' s,si!/r,Jr
tr r: sch' lr sp.{i llk Fdr r},rd,tsr r,.
'",J

Mol.(ul lipid h drcfobik denlrn MnL{eri{il in'krur I cincin. }ang


merupatan dcrivd dari Lo cq.n)l sljurlil' honidd 5cn.(i qni*n.
c{n)gctr. d'f rcdo*e.on merupalan nerold yrng n,enlrkti}asi reseoror
!rJnnn rlrn niLo.i\ i rr dtr, i( (rrrr rr R,.r!rrai,l1,,,,f,

tr,+',rs nxdr .urrrrt {nun,l ,,


rxt!.. irirdr rrr !., regr r!tr nrter.funnrhttrtrilrD

PfudL I R\\ dri [rL ]lir.iD\r\

Lilnbiqriid lr rf Lh, L,r


Dr dr[ \ us m 1Lutr \l l' dLLrhnl$ di lrlu(tr'd padr
h]glal 16
rrtri lq?0 l'cidln.dtrLrh {irrrg Ootn pr trl'ulhs l.cd'ktrr
ll'fur
I iivtr\ns Sr rh k!d, dtrlam irbrko l'eltor Kcprla den$D
Pnokatcddrei P.mbiM lllrlvb Pcntrlir n'nlelc$i[u sh]di sL drr
n-i.l-a" r'nr,L'* r"o"r-*" r!s'r lr vebn'\sriahKuah da hhun
lgql dar l99i Pe nLilrn S:] LlirelctLldhur l00l ni I ^ilusibs
oada
(irlirh Nknx drhn bidri! Srin Vcterincr drn St'di S:l dRlesaikrn p r
hft;r0li dl trnive6itrstsft"ii4apldalh!r$shrdillmL Knlolrcnr iq
l)aLan bid rg penclitirn Pciulis tel m'Ltl{nal |en'li(i$
i tenf
_Fk.l""n Brlra Rnahr Bili Pinrng !t?al (dz"r) Scbrgri Krrdid't
Oh! iDhf.nililr' Padr Pfli pah lrlitrn l00r' ral' bhu ?o09 riureln
trrr ,o l'erx, lnhibi'r B nrl] Nl.iginxllitl'rn l\i t'l"t! St'nnttti\
,-.i,,. t's"t o** ,"r'.,t.lJn ).L'oitu nual'h':thutt (t):ttt')
(r'KA) Dl DxLm s. senoli: /'djrl'rbd'(r'
K.tu\nl<t k.rtr\tt)! ttd,nn tupilt /"tl' 'i'tz
rr;r , prda rrhun l0ll)'
'Porensi Arri Proiaminc_2 Datrn Mensi'rdtrksi Kcflrlai Kh nlin da
Pcdurunrr Kurlnxs SPcnnrnruox (ld,,A s'ba!'i Lprrr
"'a'!i'u)
l,erseDrharg' r vaksi'r lnu$konhsepsi llrda Prit p h hhai 20ll
p;duLi F:,ibrc srpiAcd, Mm!$,aktr L'dul'ri stpcruun'ii
^rt'nnLir'
Bstuv .m l) nila on'idf padr ltlrur l0ll optimslirsi h'dulili
semci Beliu Nl.LalLLirerb{ian El's.ak !c5iltrla scni mlis solr=ari
Lrprr-l
V.rn'3krtLtr Kmlilt! sp(mrbToa Sxpi Acclr" drn lJeui[rdsi l'oMi
1"r""" o,," x","1 scbrgai Pdra ' Pcnin-qkd1i Kurlihs Spri'aiozoi
n".t." a""*. Mensum!.rn I'dikalor Elsprusi Nlolckul Lrr Pada
i--'",.-"".i' seni Pdnanfi'lxi Linr I Bungkil l i s]\iL
"^*
t"r.""l iupL..- Lr".r' rl.".ckrLrr KcnrnpLa Rcp'odtrk\i Kdrlring
nr r :1016'
:-,""r"' 1"""r tprrl n."l,al t'cjdrr lnssul rrLr rrnrn
FL\plora\i Poren\i F.ldrrl' Ductur EPiLlidn I Scbrgri hrJtrkbr Psirsl?hr
\rl,hs sE hdd: (hrr. NleDin,$dkrn Poptrlrsi drn lvl u t;en'rI
I'ublilxs il ] 'r rclrh d pnblil,r' lel .lrh Kada' leroecrotr
iah
l,trs I'uril, (nd,r ,.^?s' a) 1!ii6d Paptrui {irr, Alblo llLji l'iixrg
lttu .tuaht): \ntn ttkrh, t\rqhthr,t:u td.r lt 4dlltitr\ ttn'
.: i.r. r,rtirr
Lb lnlrj _\ir Hij

'lr;tnr.l !r,.,\r!:r,-1 (o\l) Pr jYrq


,,/rrlir\)rLLhlr NN]ri:r.5rirl rl iI'irxn! lr(r tr1./rr] PrN LLI:
l0lr]l Lrl P!.rI rrl!, \ Lrli Pi,j! trr,..i rimlr' rdfr'l
t\r Jtltt Lrithi|6 /r! I'rulitrhrn [ntr,pioi-lir .!dtrri ru.
LLI$ ljir,n PrLi rlLrm lr1') lrr'.njl6 I
(clIrir l)\1 sr,! nr t{!!nr o\rgrr srlr $ tRlJ\) dxr '(n' fi
\tnclLLL ll.hnrir! d LLrL Pir! r] r.mt]l i dN \trrrofrt]i \'''!
l.,rLrr |'ili dtr hl.ii lL.pr 'l Ltri L/t:
x,,'.!rhi r!trLli ldert llr.tr! ixr Krird'
ll.r.,liL,ibr ll l)3r Hr! Klltr lrl srr.ifttrn,.r?!ir^ s!'
Nr Llr K.ntrIeDi LLnnro l.,lrr5il
Nlll 16 il.,xr
IlftL \r 8ii I r, ! Pali rrhtrf l0 L lnr hr ll Nl. tr-Lil
,\ii!r lli. lrrli\.si ,, 1n, dx lir.!. (rlilA {/'{o\r :'
r.r-1. h!,gir R.ftrJtqli
l'.rrL di hn,i6ia l}ir ll. brn lr\ | i I r'! ' :
lrr b I rl \lcnnrlu, irldi rr sl{rfn.nx /r,rA d vinl'
f{,{!"rfrr!.'4 l.,r!n'r^I r/1,, r(ht\\ tlt, . t\Ittttr \tt nl
M.iqhrtr,Lrd Fl\t{si Ni(,tLrl P.unir! Pl Iri !)xhn (!ln tr \ri'rr:
r tr! illr\ ,,,r,1!ni) l'if rrl r lull rl,) fif dr Pr
dtrn, Di,ri lr l!llLLld lndi lr.\tf D.n.niL rll!hr rr l

ro,qlri r,/n,rrr!nr,. Rrriol.r. Krhiif lir,rlrtr afrr r'


Pr Ltrf hr$r 1P|l llx5iL n.rr ,rs tlnrLrr Nl.iqgtrrill] \..n
ni,,, 1;, , -\trpdnJ nu,lljl
\leDi',-il [l i r.ui irs
rri{'.{i LFrlirlr i', rh: ri.n)i,r ri,rtr, lur,,c. []r!! i '

ni^r i$ rd.nd.tr nrra Pi


r"/i(nr\t rrJr hirli t, j I,rrqrruh []d.J\ f.r!L!it r sts,nrn ..

t,,,
litlt ptrLth t,{dr!r,rtrrih)r t prll
1l\Hr prLtr
r.r:cDbrr!'i Kini\.p:i llLrmrotr t,r. lldlr^ir pr , r pskrurl
Prb.. I ," .r
Ko'scnrrisi rcjNrnn Frla jr!, p r rr r/?./r; r,!{trr! ,Fr.tt
ak{ k r)rr Pds.! r (-rtL Niiq | ) r.han) lrlLrJ,,r
PerkonI r!.n s. sp{nji(] lik!r t/rrr,! ,,m,erJ,j) ni.r.v or

rn rd otr Pertomrnr. rrr.tunl,, rtrri{ (rL) Q{r '.''''1,


rnr QL I ir\ aonhr. ihn pur rutd F(jtut
I didiinn uenorrNi Nt.r rqt ltr
. P.t. ti
spdmr.g.r I \ri, N,rurtrr /vrlriL t\ rttun& rtiti: i;,l.latr nnr1
in Kru,g (jmr "
(Ll.tsA) . cfir qu!:
\rr,dd ir -Tr,c tnr.frn nlr!
mirire\ic{ . iar. |,\ L\rrcnitr or!{\rp r.!Dons\. rturd{
rripenn: A
r.dr ad ('r{LN,Il Jdt,^\ir! r.D frt c\ r.d
Lrrrrs K.Jokdm tr\\\D tnncaiL\ \\rh
.,-..-,.,ri.

Anda mungkin juga menyukai