Anda di halaman 1dari 14

Latihan Masa dan Waktu

A) Tuliskan dalam angka.


(1) Jam sifar sifar sifar satu

(2) Jam dua puluh empat

(3) Jam tiga empat puluh lima

(4) Jam lapan sifar lima

(5) Jam lima

B) Tuliskan dalam perkataan.

(1) Jam 1705

(2) Jam 0015

(3) Jam 2305

(4) Jam 0715

(5) Jam 1645

(6) Jam 0810

3) Tukarkan waktu dalam sistem 24 jam kepada sistem 12 jam dan sebaliknya.

(1) Jam 2020 (2) 2:15 p.m. c(3) Jam 0000

(4) 11:40 a.m. (5) Jam 1030 (6) 12:05 p.m.

(7) 3:25 p.m. (8) Jam 0055 (9) 1:40 a.m.

1 ~Melfa SK Pengkalan Tentera~


Latihan Masa dan Waktu

D) Tukarkan waktu kepada saat.


3 2 7 3
1) 4 minit = 2) 3 minit = 3) 10 minit = 4) minit =
5

5) 0∙3 minit = 6) 0∙8 minit 7) 2∙5 minit = 8) 1∙7 minit =

E) Tukarkan waktu kepada minit.


5 1 9 2
1) 6 jam = 2) 4 jam = 3) jam = 4) jam =
10 5

5) 2∙5 jam = 6) 0∙2 jam = 7) 0∙9 jam = 8) 1∙3 jam =

2 ~Melfa SK Pengkalan Tentera~


Latihan Masa dan Waktu

F) Tukarkan kepada tahun


1 3 3 4
1) 10 dekad = 2) 4 abad = 3) abad = 4) dekad =
10 5

5) 0∙7 abad = 6) 1∙3 dekad = 7) 2∙3 dekad= 8) 0∙4 abad =

3 ~Melfa SK Pengkalan Tentera~


Latihan Masa dan Waktu

G) Tukarkan waktu kepada jam,minit dan saat.

2 2) 0∙74 hari =
1) hari=
5

7 4) 0∙38 hari =
3) hari =
10

3 6) 0∙52 hari =
5) hari =
5

7 8) 0∙98 hari =
7) hari =
5

4 ~Melfa SK Pengkalan Tentera~


Latihan Masa dan Waktu

H) Tukarkan kepada masa yang dinyatakan.

1) 45 abad = _____________ tahun 2) 360 tahun = _______abad ________ tahun

3) 250 dekad= _____abad ______ tahun 4) 89 tahun = ______dekad ______ tahun

5) 110 tahun = ____ abad _____ dekad 1


6) abad = ___________ tahun
5

4 8) 0∙8 abad = ___________ dekad


7) dekad = _______ tahun
5

5 ~Melfa SK Pengkalan Tentera~


Latihan Masa dan Waktu

I) Tambahkan yang berikut.

1) 2)

3 jam 40 min 3 saat + 4 jam 40 min 49 saat = 2 jam 50 min 30 saat + 5 jam 25 min 35 saat =

3) 4)

14 jam 13 min 24 saat + 2 jam 4 min 40 saat = 6 jam 45 min 17 saat + 4 jam 29 min 55 saat =

5) 6)

8 jam 30 min 38 saat+ 4 jam 24 min 35 saat = 3


7 jam 25 min 48 saat + 4 jam =
4

6 ~Melfa SK Pengkalan Tentera~


Latihan Masa dan Waktu

J) Hitung beza

1) 3 jam 15 min 15 saat – 1 jam 23 min 14 saat 2 ) 8 jam 20 min 5 saat – 4 jam 35 min 28 s =
=

3) 4)

10 jam 10 min 15 saat – 6 jam 45 min 30 saat = 9 jam 35 min 5 saat – 5 jam 48 min 40 saat =

5) 8 jam 55 min 49 s – 4 jam 24 min 34 saat = 6)

8 jam 10 min 15 saat – 5 jam 25 min 39 saat =

7) 5 jam 4 min 55 saat – 3 jam 18 min 20 saat = 1


8) 11 jam– 7 jam 45 min 38 saat=
3

7 ~Melfa SK Pengkalan Tentera~


Latihan Masa dan Waktu

H) Cari hasil darab yang berikut.

1) 4 jam 15 min 5 saat x 5 = 2) 8 jam 10 min 16 saat x 3 =

3) 1 jam 30 min 12 saat x 6 = 4) 5 jam 51 min 31 saat x 9 =

5) 3 jam 20 min 37 saat x 3 = 6) 2 jam 18 min 12 saat x 7 =

7) 2 jam 8 min 3 saat x 12 = 5


8) 3 jam x 11 =
6

8 ~Melfa SK Pengkalan Tentera~


Latihan Masa dan Waktu

I) Cari hasil bahagi yang berikut.

1) 21 jam 16 min 45 saat ÷ 5 = 2) 24 jam 55 min 12 saat ÷ 6 =

3) 64 jam 38 min 35 saat ÷ 7 = 4) 47 jam 36 min 27 saat ÷ 9 =

(5) 42 jam 58 min 32 saat ÷ 8 = 6) 63 jam 21 min 48 saat ÷ 4 =

3 2
7) 24 jam ÷ 8 = 8) 19 jam ÷ 6 =
5 3

9 ~Melfa SK Pengkalan Tentera~


Latihan Masa dan Waktu

J) Lengkapkan jadual di bawah.

Waktu Mula Tempoh Masa Waktu Akhir

8:45 a.m. 10:40 a.m.

3:25 p.m. 3 jam 25 minit

9 jam 50 minit 11:40 p.m.

Jam 0915 Jam 2305

7:45 a.m. Jam 2125

Jam 0010 1
8 jam
3

Jam 0320 11: 25 p.m.

4 Jam 2020
7 jam
5

10 ~Melfa SK Pengkalan Tentera~


Latihan Masa dan Waktu

K) Cari tempoh masa bagi waktu yang diberikan.

1) Dari jam 2230 pada hari Isnin hingga jam 2205 pada hari khamis.

2) Dari jam 0820 pada 07 Mac 2019 hingga jam 1320 pada 12 Mac 2019.

3) Dari pukul 8:45 p.m. pada 5 Mei 2018 hingga jam 2210 pada 11 Mei 2018.

4) Dari pukul 9:30 a.m. pada 30 Julai 2018 hingga jam 2305 pada 5 Ogos 2018.

11 ~Melfa SK Pengkalan Tentera~


Latihan Masa dan Waktu

L) Selesaikan

1) Rajah menunjukkan waktu sekolah memulakan sesi pengajaran.

Amir sampai selepas 10 minit sesi pengajaran Nyatakan waktu Amir sampai kesekolah.

2) Rajah menunjukkan waktu pada suatu petang

Nyatakan waktu dalam sistem 24 jam.

3) Rajah menunjukkan waktu Amy bersarapan pagi.

Nyatakan waktu Amy bersarapan pagi dalam sistem 12 jam.

12 ~Melfa SK Pengkalan Tentera~


Latihan Masa dan Waktu

4) Rajah menunjukkan waktu Ahmad mula bersenam setiap pagi.

Ahmad bersenam selama 1 jam 15 minit. Pukul berapakah Ahmad selesai bersenam?

5) Rajah menunjukkan waktu mula Shanti tidur setiap malam.

Shanti akan mengulangkaji pelajaran selama 1 jam 45 minit sebelum tidur. Pada pukul
berapakah dia mula mengulangkaji pelajaran?

13 ~Melfa SK Pengkalan Tentera~


Latihan Masa dan Waktu

M) Selesaikan masalah berikut.

1) Sufi mengamabil masa selama 55 minit setiap hari untuk berlatih taekwondo. Berapa lamakah
yang diambil untuk berlatih taekwondo selama seminggu?

1
2) Emak mengambil masa selama 2 5 jam untuk memasak.Sekiranya dia mula memasak pada jam
1025 , pada pukul berapakah dia siap memasak?

3) Seorang tukang kayu memerlukan 13 jam 30 minit untuk membuat 3 kerusi. Berapakah masa
yang diambilnya untuk membuat sebuah kerusi?

14 ~Melfa SK Pengkalan Tentera~