Anda di halaman 1dari 20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kematian adalah suatu kepastian yang tak dapat dihindari oleh manusia. Semua makhluk
pasti akan mengalami kematian, tak peduli tua maupun muda. Kematian, bagi seseorang yang
telah menemui ajalnya, ini merupakan bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan adalah
awal bagi kehidupan di akhirat. Sedangkan bagi yang masih hidup, ada kewajiban yang harus
dipikul terhadap orang yang telah meninggal, diantaranya; memandikan, mengkafani,
menshalaykan, dan menguburkan. Dalam makalah ini penulis mencoba untuk mengupas segala
masalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap jenazah.

B. Rumusan Masalah
1) Bagaimana cara memandikan jenazah?
2) Bagaimana cara mengkafani jenazah?
3) Bagaimana cara menshalati jenazah?
4) Bagaimana cara menguburkan jenazah?
5) Apa itu takziah?
6) Apa itu ziarah kubur?

  

1
BAB II
PEMBAHASAN

Pengurusan Jenazah
Pengurusan jenazah merupakan bagian dari etika islam yang diajarkan oleh Nabi
Muhammad SAW kepada umatnya. Hukum dalam pengurusan jenazah merupakan fardhu
kifayah, artinya apabila sebagian orang telah melaksanakannya, maka dianggap cukup atau .
Akan tetapi jika tidak ada seorangpun yang melakukannya, maka berdosalah seluruh masyarakat
yang berada di daerah itu, pengurusan jenazah juga merupakan tanda penghormatan terhadap
jenazah. Dalam ajaran islam ada empat kewajiban bagi setiap muslim terhadap jenazah sesama
muslim, yaitu memandikan jenazah, mengafankan jenazah, menshalatkan jenazah dan
menguburkan jenazah.
Sebelum mengetahui pembahasan selanjutnya mengenai keempat kewajiban bagi setiap
muslim terhadap jenazah sesama muslim, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa
hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai seorang muslim yang baru saja meninggal dunia,
yaitu :
1) Apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-
pelan.
2) Apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan selendang agar tidak kembali terbuka.
3) Tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan.

Memandikan Jenazah
Sebelum jenazah dikafankan, maka yang harus dilakukan adalah memandikannya.
Memandikan jenazah dimaksudkan agar segala bentuk hadast dan najis yang ada pada jenazah
tersebut hilang dan bersih, sehingga jenazah yang akan dikafani terus dishalatkan telah suci dari
hadas dan najis.
Pada dasarnya memandikan jenazah sama saja dengan mandinya orang yang hidup, namun
perbedaannya adalah orang yang hidup mandi sendiri sedangkan jenazah harus dimandikan.
Walaupun demikian ada sedikit perbedaan dalam memandikan jenazah, tidak saja meratakan air
ke seluruh tubuh, namun dalam memandikannya juga harus dengan hati-hati dan lemah lembut.

2
Dalam memandikan mayat wajib adanya niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena
ia termasuk bagian dari ibadah. Demikian pula mutlak, suci dan halalnya air. Menghilangkan
najis dari badan mayat terlebih dahulu, dan tidak adanya penghalang yang dapat mencegah
sampainya air ke kulit mayat, semua itu harus dipenuhi dalam memandikan mayat.

  Hal-hal yang Harus diperhatikan dalam Memandikan Jenazah

Syarat Memandikan Jenazah


a) Mayat itu islam
b) Lengkap tubuhnya atau ada bahagian tubuhnya walaupun sedikit
c) Jenazah tersebut bukan mati syahid (mati dalam peperangan membela agama Allah).

Klasifikasi dalam Memandikan Jenazah


Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan perbedaan dalam memandikan jenazah. Hal ini
disebabkan bahwa tidak semua jenazah yang ada dapat atau harus dimandikan. Berikut 2 hal
yang perlu untuk diperhatikan dalam memandikan jenazah.
a) Jenazah yang boleh dimandikan
Jenazah yang wajib dimandikan adalah orang Islam dan orang yang meninggal bukan
karena mati syahid di Medan pertempuran.
b) Jenazah yang tidak perlu dimandikan
Jenazah yang tidak boleh dimandikan adalah jenazah yang mati syahid di medan
pertempuran karena setiap luka atau setetes darah akan semerbak dengan bau wangi pada hari
Kiamat. Jenazah orang kafir tidak wajib dimandikan. Ini pernah dilakukan Nabi saw terhadap
paman beliau yang kafir. Janin yang dibawah usia empat bulan tidak perlu dimandikan, dikafani,
dan dishalatkan. Cukup digali lubang dan dikebumikan.
Tempat Memandikan
Tempat yang akan dipergunakan untuk memandikan mayit hendaknya tertutup atau
amandari pandangan mata. Bisa di dalam rumah, atau di halaman rumah namun dibatasi dengan
tutup. Usahakan mayit dimandikan di atas dipan, agar mayit tidak mudah terkena percikan air.
Juga dianjurkan membakar kemenyan di sekitar tempat memandikan untuk menolak bau yang
dimungkinkan keluar dari badan mayit.

3
Orang yang tidak punya tugas atau kepentingan, sebaiknya dilarang memasuki tempat
memandikan mayit. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan mayit.
Air untuk Memandikan
Air yang dipakai adalah air mutlak (suci menyucikan). Dianjurkan menggunakan air laut,
karena bisa memperlambat proses pembusukan. Namun, bila berada di daerah yang sangat dingin,
atau di tubuh mayit terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, maka lebih baik menggunakan air
hangat.
Persiapan Sebelum Memandikan Jenazah
Sebelum memandikan jenazah, maka harus dilakukan beberapa persiapan, adapun hal-hal
yang perlu dipersiapkan sebelum proses pemandian adalah:
a) Sabun atau bahan lainnya untuk membersihkan tubuh si jenazah
b) Air bersih secukupnya untuk proses memandikan. Boleh memakai air yang dialiri oleh
selang, boleh juga menyiapkan air menggunakan ember besar asal cukup.
c) Tempat memandikan jenazah, jangan terbuka, agak tinggi, kuat serta tahan air.
d) Handuk untuk mengeringkan tubuh dan rambut si jenazah.
e) Kapas, kapur barus, daun bidara, atau wewangian yang lain serta bedak.
f) Kain kafan, dipersiapkan tergantung jenis kelamin.

Tambahan (jika diperlukan) :


Masker dan kaos tangan untuk memandikan jenazah agar terhindar dari kuman jika si jenazah
memiliki penyakit.

Orang yang Berhak Memandikan Jenazah


Tidak semua orang berhak dalam memandikan jenazah, hal ini dimaksudkan untuk
menjaga kerahasiaan aib atau cacat penyakit yang masih ada di dalam tubuh jenazah tersebut.
Tujuan menjaga dan membatasi bagi orang yang ingin memandikan jenazah adalah agar tidak
terjadi fitnah yang dapat memalukan keluarga jenazah tersebut. Adapun Orang yang berhak
memandikan Jenazah adalah:
Secara umum, bila mayit laki-laki, maka yang memandikan laki-laki. Bila perempuan, maka
yang memandikan juga perempuan. Boleh bagi pasangan suami-istri, suami memandikan istri
yang meninggal, begitu pula sebaliknya.

4
Adapun yang lebih utama memandikan mayit laki-laki adalah orang yang paling mengerti
masalah agama dan yang paling punya rasa belas kasih (syafaqah). Sedangkan yang paling
utama memandikan jenazah perempuan, adalah orang perempuan yang semahram dengan
jenazah.
Sebaiknya, yang bertugas memandikan tidak lebih dari 7 orang. 3 orang memangku di
atas bagian depan, sedangkan 4 orang yang lain, ada yang menyiramkan air, ada yang
menggosok tubuh jenazah dan ada pula yang membantu menyediakan hal-hal yang diperlukan.
Posisi Jenazah
Jenazah hendaknya diletakkan pada posisi yang paling memudahkan untuk dimandikan.
Namun yang sunnah adalah, jenazah didudukkan agak miring ke belakang. Posisi ini
memudahkan orang yang memandikan untuk membersihkan kotoran yang ada pada jenazah.

Tata Cara Memandikan Jenazah


  Cara Dalam Memandikan Jenazah

1. Letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan.


2. Yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan.
3. Dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terlihat
4. Istinjakkan mayat terlebih dahulu.
5. Kemudian bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari
tangan dan kaki dan rambutnya, sebaiknya memakai sarung tangan.
6. Mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lalu mengeluarkan kotoran dalam
perutnya dengan menekan perutnya secara perlahan-lahan agar semua kotorannya
keluar, lantas dibersihkan dengan tangan kirinya, dianjurkan memakai sarung tangan
yang sudah diganti. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu
bau kotoran jenazah.
7. Siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun juga.
8. Kemudian siram dengan air yang bersih seluruh anggota mayat sambil berniat Lafaz
niat memandikan jenazah lelaki :

5
“Aku sengaja (niat) memandikan mayit ini karena Alloh Ta’ala “

Lafaz niat memandikan jenazah perempuan :

“Aku sengaja (niat) memandikan mayit ini karena Alloh Ta’ala “

13. Siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki 3 kali dengan air bersih.
14. Siram sebelah kanan 3 kali.
15. Siram sebelah kiri 3 kali.
16. Kemudian memiringkan mayat ke kiri basuh bahagian lambung kanan sebelah belakang.
17. Memiringkan mayat ke kanan basuh bahagian lambung sebelah kirinya.
18. Siram kembali dari kepala hingga ujung kaki.
19. Setelah itu siram dengan air kapur barus.
20. Setelah itu jenazahnya diwudukkan .
Lafaz niat mewudukkan jenazah lelaki :

"aku berniat mewudukkan jenazah (lelaki) ini kerana Allah s.w.t"


Lafaz niat mewudukkan jenazah perempuan :

"aku berniat mewudukkan jenazah (perempuan) ini kerana Allah s.w.t"

6
Cara mewudukkan jenazah ini yaitu dengan mencucurkan air ke atas jenazah itu mulai
dari muka dan terakhir pada kakinya, sebagaimana melaksanakan wuduk biasanya.
21.  Setelah selesai dimandikan dan diwudukkan dengan baik, dilap menggunakan lap pada
seluruh badan mayat.

Hal-hal penting yang berkaitan dengan mayit antara lain :


a) Selama memandikan, diharamkan melihat aurat mayit.
b) Hukum memandikan mayit adalah wajib, sedangkan niatnya adalah sunnah. Sebaliknya
mewudhu'i mayit hukumnya adalah sunnah sedangkan niatnya wajib.
c) Bila melihat kelainan-kelainan pada mayit, seperti, wajahnya berseri-seri atau
mengeluarkan bau harum, maka sunnah diceritakan. Bila sebaliknya, maka harus
disimpan tidak boleh diceritakan.

   2. Mengkafani Jenazah


 
Setelah mayat dimandikan, maka wajib bagi tiap-tiap mukmin untuk mengkafaninya
juga. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardhu kifayah.
Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat
menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Dalam sebuah hadist diriwayatkan sebagai berikut:
“Kami hijrah bersama Rasulullah saw. dengan mengharapkan keridhaan Allah SWT, maka
tentulah akan kami terima pahalanya dari Allah, karena diantara kami ada yang meninggal
sebelum memperoleh hasil duniawi sedikit pun juga. Misalnya, Mash’ab bin Umair dia tewas
terbunuh diperang Uhud dan tidak ada buat kain kafannya kecuali selembar kain burdah. Jika
kepalanya ditutup, akan terbukalah kakinya dan jika kakinya tertutup, maka tersembul
kepalanya. Maka Nabi saw. menyuruh kami untuk menutupi kepalanya dan menaruh rumput
izhir pada kedua kakinya.” (HR. Bukhari).
Dalam mengafani jenazah ada beberapa hal yang diutamakan atau disunnahkan mengenai
kain kafannya, diantaranya:
1. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, kering dan
menutupi seluruh tubuh mayat. Dalam sebuah hadist diriwayatkan sebagai berikut :

7
Artinya: “Dari Jabir berkata, Rasulullah saw. pernah bersabda: “Apabila salah seorang
kamu mengkafani saudaranya, hendaklah dibaikkan kafannya itu.” (HR. Muslim).
2. Kain kafan hendaknya berwarna putih.
3. Jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat
perempuan 5 lapis.
4. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan
hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu.
5. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah.

“Janganlah kamu berlebih-lebihan (memilih kain yang mahal) untuk kafan karena
sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera.”(HR. Abu Dawud).

Catatan :
Kalau kain putih tidak ada, maka boleh mengkafani mayat dengan kain apa saja yang
dapat digunakan untuk mengkafaninya, kemudian dishalatkannya.

A.   Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Mengkafani Jenazah


1. Jenis Kain Kafan
Semua kain yang dipakai oleh mayit ketika masih hidup, boleh dibuat kain kafan. Mayit
laki-laki tidak boleh dikafani dengan kain sutra, sedangkan perempuan diperbolehkan.
Kain kafan boleh berwarna apa saja. Tetapi yang sunnah adalah kain putih dan yang sudah dicuci.
Adapun yang dimaksud perintah, “Hendaknya memperbagus kain kafan”, adalah bukan kain yang
berharga mahal, tapi kain yang berwarna putih, tebal dan longgar.
2. Ukuran Kafan
Ukuran kafan bagi mayit laki-laki atau perempuan, minimal satu lembar kain yang dapat
menutupi seluruh tubuhnya. Sedangkan yang sunnah adalah : Bagi mayit laki-laki dengan tiga
lapis. Untuk mayit perempuan dengan lima lapis, terdiri dari dua lembar kain yang dapat
menutupi seluruh tubuh mayit, ditambah dengan gamis, kerudung dan sampir.

8
    Tata Cara Mengkafani Jenazah
Adapun tata cara mengkafankan jenazah, yaitu :
Untuk mayat laki-laki
a) Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta
setiap lapisan diberi kapur barus.
b) Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan diatas kain kafan
memanjang lalu ditaburi wangi-wangian.
c) Tutuplah lubang-lubang (hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur) yang mungkin masih
mengeluarkan kotoran dengan kapas.
d) Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah
kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut.
e) Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan tiga atau lima
ikatan.
f) Jika kain  kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat maka tutuplah bagian
kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan daun kayu, rumput atau
kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka
tutuplah dengan apa saja yang ada.
Untuk mayat perempuan
Kain kafan untuk mayat perempuan terdiri dari 5 lemabar kain putih, yang terdiri dari:
a) Lembar pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan.
b) Lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala.
c) Lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung.
d) Lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki.
e) Lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha.

Tata cara mengkafani mayat perempuan yaitu:


a) Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan
tertib. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan
diatas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus.
b) Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
c) Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya.

9
d) Pakaikan sarung.
e) Pakaikan baju kurung.
f) Dandani rambutnya dengan tiga dandanan, lalu julurkan kebelakang.
g) Pakaikan kerudung.
h) Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri
dan kanan lalu digulungkan kedalam.
i) Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan.

3. Menshalatkan Jenazah

a) Hukum Shalat Jenazah


Shalat jenazah hukumnya fardhu kifayah. Boleh dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan.
Namun, selagi ada orang laki-laki, maka yang dapat mengugurkan kewajiban adalah orang laki-laki yang
baligh.
b) Tempat Shalat Jenazah
Shalat jenazah bisa dilaksanakan di mana saja asalkan di tempat yang suci. Diutamakan
bertempat di mushalla. Sedangkan pengaturannya adalah sebagai berikut :
 Bentuk Shaf Shalat Jenazah
Rasulullah bersabda SAW, : “Tidaklah orang muslim meninggal kemudian ia dishalati
oleh tiga shaf dari orang-orang muslim, kecuali ia menghaki masuk surga”.(HR. Abu Daud,
Ibnu Majah, At-Tirmidzi).
Dalam hal memperoleh fadhilah tiga shaf ini, ulama berbeda pendapat. Ibnu Hajar
berpendapat, satu shaf minimal 2 orang. Menurut imam Ramli satu shaf bisa satu orang. Jadi,
untuk mendapat fadhilah shaf, minimal mushalli berjumlah 6 orang, atau 3 orang. Bentuk shaf
seperti ini penting diatur bila yang menyalati sedikit.
 Posisi Mayit dan Orang yang Menyalati
Bila laki-laki, maka kepala mayit sunnah berada di sebelah kiri imam. (nisbat negara
Indonesia : arah selatan). Bila mayit perempuan, kepala mayit diletakkan di sebelah kanan imam

10
(utara). Posisi imam, bila mayit laki-laki, maka berada didekat kepala mayit. Bila mayit
perempuan, maka didekat pantatnya.
 Makmum masbuq
Adalah makmum yang tidak mengikuti bacaan surat al-Fatihah bersama imam. Semisal
kita baru takbiratul ihram, sedangkan imam sudah melakukan takbir yang ketiga. Maka, kita
harus langsung membaca surat al-Fatihah. Bila imam melakukan takbir keempat, maka kita
langsung takbir juga, sekalipun bacaan al-Fatihah belum selesai. Bila imam mengucapkan salam,
maka kita melanjutkan shalat dengan takbir ketiga dan seterusnya dengan mengikuti rukun dan
bacaan yang sudah ada.

A.   Syarat-syarat Shalat Jenazah


Bagi yang menyalati, syarat-syaratnya sama seperti shalat yang lain. Sebab pada dasarnya
shalat jenazah sama seperti shalat yang lain.
1) Shalat jenazah sama halnya dengan shalat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari
hadats besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempatnya serta menghadap kiblat.
2) Shalat jenazah baru dilaksanakan apabila jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani.
3) Jenazah diletakkan disebelah kiblat orang yang menshalatkan., kecuali kalau
melaksanakan shalat gaib.

Rukun-rukun Shalat Jenazah


1) Niat
2) Berdiri bagi yang mampu
3) Takbir empat kali
4) Mengucap salam

Tata Cara Shalat Jenazah


1) Imam berdiri di depan setentang kepala mayat, apabila mayat laki-laki. Jika mayat
perempuan, imam berdiri setentang pinggangnya.
2) Makmum berdiri di belakang imam bersaf-saf. Jama’ahnya lebih banyak lebih utama.
Jika jama’ahnya sedikit, usahakan menjadi tiga saf. Karena Rasulullah Saw. telah
bersabda, yang artinya : “Apabila seorang mukmin mati dan dishalatkan oleh sekelompok

11
kaum muslimin hingga tiga saf, maka dosa-dosa si mayat diampuni”. (HR. Lima ahli
hadis, kecuali Nasai)
3) Setelah saf teratur,
4) Niatlah shalat jenazah disertai takbiratul ihram
Untuk seorang mayit laki-laki

ِ ِ ‫ض ِك َفا َي ٍة‬
ٰ ‫هلل َت َع‬
‫الى‬ َ ْ‫ت َفر‬ ِ ‫لى َه ٰذا ْال َم ِّي‬
ٍ ‫ت أَرْ َب َع َت ْك ِبي َْرا‬ َ ُ‫أ‬
ٰ ‫ص ِّلى َع‬
”Saya niat melaksanakan kewajiban shalat pada mayit ini “

Untuk seorang mayit perempuan

ِ ِ ‫ض ِك َفا َي ٍة‬
ٰ ‫هلل تَ َع‬
‫الى‬ ٍ ‫لى ٰه ِذ ِه ْال َم ِّيتَ ِة أَرْ َب َع تَ ْك ِبي َْرا‬
َ ْ‫ت فَر‬ ٰ ‫لى َع‬ َ ُ‫أ‬
ِّ ‫ص‬
”Saya niat melaksanakan kewajiban shalat pada mayit ini “
Untuk seorang mayit anak laki-laki

ِ‫ ٍة ِهلل‬jjَ‫ض ِكفَاي‬
َ ْ‫ت فَر‬ ِ ِّ‫لى هَ ٰذا ْال َمي‬
ٍ ‫ت الطِّ ْف ِل أَرْ بَ َع تَ ْكبِي َْرا‬ ٰ ‫لى َع‬ َ ُ‫أ‬
ِّ ‫ص‬
ٰ ‫تَ َع‬
‫الى‬
”Saya niat melaksanakan kewajiban shalat pada mayit ini “
Untuk seorang mayit anak perempuan

ٰ ‫رْض ِك َفا َي ٍة ِِهلل َت َع‬


‫الى‬ ٍ ‫ط ْف َل ِة َأرْ َب َع َت ْك ِبي َْرا‬
َ ‫ت َف‬ َ ‫ُأ‬
ِّ ‫ص ِّلى َع ٰلى ٰه ِذ ِه ْال َم ِّي َت ِة ال‬
”Saya niat melaksanakan kewajiban shalat pada mayit ini “
Untuk dua orang mayit

ٰ ‫رْض ِك َفا َي ٍة ِِهلل َت َع‬


‫الى‬ ٍ ‫ص ِّلى َع ٰلى ٰه َذي ِْن ْال َم ِّي َتي ِْن َأرْ َب َع َت ْك ِبي َْرا‬
َ ‫ت َف‬ َ ‫ُأ‬
.”Saya niat melaksanakan kewajiban shalat pada orang-orang mati ini “
Untuk mayit yang banyak

‫ض‬ ٍ ‫ت ْال ُم ْس ِل ِمي َْن أَرْ َب َع َت ْك ِبي َْرا‬


َ ْ‫ر‬jj‫ت َف‬ ِ ‫ض َر ِم ْن أَ ْم َوا‬
َ ‫لى َم ْن َح‬
ٰ ‫لى َع‬ َ ُ‫أ‬
ِّ ‫ص‬
ِ ِ ‫ِك َفا َي ٍة‬
ٰ ‫هلل َت َع‬
‫الى‬
.”Saya niat melaksanakan kewajiban shalat pada orang-orang mati ini “

12
‫‪Lafadz Takbir‬‬
‫”‪“Allah Maha Besar‬‬
‫‪5) Takbir empat kali.‬‬
‫‪a) Takbir Pertama: membaca Surat Al-Fatihah‬‬
‫‪b) Takbir Kedua: membaca sholawat Nabi‬‬

‫‪j‬را ِه ْي َم‬
‫لى إِ ْب‪َ j‬‬ ‫ص ‪j‬لَّي َ‬
‫ْت َع ٰ‬ ‫آل ُم َح َّم ٍد َك َم‪jj‬ا َ‬
‫لى ِ‬‫لى ُم َح َّم ٍد َو َع ٰ‬
‫صلِّ َع ٰ‬‫اَللَّهُ َّم َ‬
‫آل ُم َح َّم ٍد َك َم‪jjjj‬ا‬
‫لى ِ‬‫لى ُم َح َّم ٍد َو َع ٰ‬‫‪jjjj‬ار ْك َع ٰ‬
‫ْ‪jjjj‬را ِه ْي َم َو بَ ِ‬
‫آل إِب َ‬ ‫لى ِ‬
‫َو َع ٰ‬
‫‪j‬را ِه ْي َم فِى ْال َع‪jj‬الَ ِمي َْن إِنَّ َ‬
‫ك َح ِم ْي ‪ٌ j‬د‬ ‫آل إِ ْب‪َ j‬‬ ‫‪j‬را ِه ْي َم َو َع ٰ‬
‫لى ِ‬ ‫لى إِ ْب‪َ j‬‬ ‫‪j‬ار ْك َ‬
‫ت َع ٰ‬ ‫بَ‪َ j‬‬
‫َم ِج ْي ٌد‬

‫‪c) Sesudah takbir ketiga membaca :‬‬


‫‪Untuk Laki-laki:‬‬

‫ف َع ْن ُه‬ ‫ا َل ّل ُه َّم ْ‬
‫اغ ِفرْ َل ُه َو َ‬
‫ارْح ْم ُه َو َعا ِف ِه َو ْ‬
‫اع ُ‬
‫‪Untuk Perempuan:‬‬

‫ف َع ْن َها‬ ‫ا َل ّل ُه َّم ْ‬
‫اغ ِفرْ َل َها َو َ‬
‫ارْح ْم َها َو َعا ِف َها َو ْ‬
‫اع ُ‬

‫‪Lebih sempurnanya ditambah dengan :‬‬

‫ج َو ْالبَ‪jj‬رْ ِد َونَقِّ ِه ِم َن‬


‫َوأَ ْك ِر ْم نُ ُزلَهُ َو َو ِّس ْع َم ْد َخلَهُ َوا ْغ ِس ْلهُ بِ ْال َم‪jj‬ا ِء َوالثَّ ْل ِ‪j‬‬
‫س َوا ْب ِد ْلهُ َدارًا َخ ْيرًا ِم ْن‬ ‫ْال َخطَايَا َك َما يُنَقَّى الثَّ ْوبُ ْاألَ ْبيَضُ ِم َن ال َّدنَ ِ‪j‬‬
‫ار ِه ِواَ ْهالً َخ ْيرًا ِم ْن أَ ْهلِ ِه َو َز ْوجًا َخ ْيرًا ِم ْن َز ْو ِج‪ِ j‬ه َوأَ ْد ِخ ْل‪j‬هُ‪ْ j‬ال َجنَّةَ‬
‫َد ِ‬
‫ب ْالقَب ِْر َو ِم ْن فِ ْتنَتِ ِه َو ِم ْن َع َذا ِ‬
‫ب النَّ ِ‬
‫ار‬ ‫َوأَ ِع ْذهُ‪ِ j‬م ْن َع َذا ِ‬

‫‪13‬‬
‫‪Jika mayit anak kecil ditambah dengan do’a :‬‬

‫طا َواجْ َع ْلهُ (هاَ) َلهُم‪j‬اَ َس‪َ j‬ل ًفا َواجْ َع ْل‪j‬هُ (ه‪j‬اَ) َلهُ َم‪jj‬ا‬
‫َا ّلل َه َّم اجْ َع ْلهُ (هاَ) َلهُ َما َف َر ً‬
‫لى قُلُ ْو ِب ِه َم‪jj‬ا َو َ‬
‫ال َت ْف ِت ْنهُ َم‪jj‬ا‬ ‫غ َّ‬
‫الص‪j‬ب َْر َع ٰ‬ ‫از َنهُ َم‪jj‬ا َو َأ ْف‪ِ j‬‬
‫‪j‬ر ِ‬ ‫ُذ ْخرًا َو َث ِّقلْ ِبه (هاَ) َم َو ِ‬
‫ال تَحْ ِر ْمهُ َما َأجْ َرهُ (هاَ)‬‫َبعْ َده ُ(هاَ) َو َ‬
‫‪d) Sesudah takbir keempat sebelum salam sunnah membaca :‬‬

‫ال تَحْ ِر ْمنَا أَجْ َرهُ ( َها) َو َ‬


‫ال َت ْف ِتنَّا َبعْ َدهُ ( َها)‬ ‫أللّهُ َّم َ‬
‫اغ ِفرْ لَنَ‪jj‬ا َولَ‪j‬هُ (لَهَ‪jj‬ا) َو ِإل ْخ َوا ِننَ‪jj‬ا الَّ ِذي َْن َس‪j‬بَقُ ْونَا ِب ْا ِإل ْي َم‪ِ j‬‬
‫‪j‬ان‬ ‫َو ْ‬
‫وف‬ ‫التَجْ َع‪jj‬لْ ِفى قُلُ ْو ِبنَ‪jj‬ا ِغ ًّ‬
‫ال ِللَّ ِذي َْن آ َمنُ‪jْ j‬وا َربَّنَ‪jj‬ا ِإنَّ َك َر ُؤ ٌ‬ ‫َو َ‬
‫ر َِّح ْي ٌم‬
‫‪6) Kemudian salam :‬‬

‫ك ْالفَ ْو َز ِب ْال َجنَّ ِة) اَل َّسالَ ُم‬


‫اَل َّسالَ ُم َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمةُ هللاِ َوبَ َر َكاتُهُ (أَسْأَلُ َ‬
‫ار َو ْال َع ْف َو ِع ْن‪َ jj‬د‬
‫ك النَّ َجاةَ ِم َن النَّ ِ‬‫َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمةُ هللاِ َوبَ َر َكاتُهُ (أَسْأَلُ َ‬
‫ْال ِح َسا ِ‬
‫ب)‬
‫‪7) Doa setelah Shalat jenazah‬‬

‫لى َس‪jj‬يِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد‬‫ص‪jj‬لَّى هللا َُو َس‪jj‬لَّ َم َع ٰ‬ ‫اَ ْل َح ْم‪ُ jj‬د ِهللِ َربِّ ْال َع‪jj‬الَ ِمي َْن َو َ‬
‫ت‬ ‫ك أَ ْن َ‬ ‫ص‪jjjj‬حْ بِ ِه أَجْ َم ِعي َْن‪ 0‬اَلّلهُ َّم َربَّنَ‪jjjj‬ا تَقَبَّلْ ِمنَّا إِنَّ َ‬
‫لى آلِ‪ِ jjjj‬ه َو َ‬
‫َو َع ٰ‬
‫ح ال ُّد ْنيَا‬
‫ك َخ َر َج ِم ْن َر ْو ِ‬ ‫ك َواب ُْن َع ْب ِد َ‬ ‫ال َّس ِم ْي ُع ْال َعلِ ْي ُم اَلّلهُ َّم ٰه َذا َع ْب ُد َ‬
‫‪j‬و الَقِـ ْي ِه‬ ‫لى ظُ ْل َم ِة ْالقَ ْب‪ِ j‬‬
‫‪j‬ر َو َم‪jj‬ا هُ‪َ j‬‬ ‫او َمحْ ب ُْوبِهَا َوأَ ِحبَّآئِ ِه فِ ْيهَا إِ ٰ‬ ‫َو َس َعتِهَ َ‬
‫‪j‬ك َوأَ َّن ُم َح َّم ًدا ‪‬‬
‫ْك لَ‪َ j‬‬
‫ك الَ َش ‪ِ j‬ري َ‬ ‫ان يَ ْشهَ ُد أَ ْن آل إِ ٰلهَ إِالَّ أَ ْن َ‬
‫ت َوحْ َد َ‬ ‫َك َ‬
‫‪j‬ك َوأَ ْن َ‬
‫ت َخ ْي‪ُ j‬ر‬ ‫ت أَ ْعلَ ُم بِ‪ِ j‬ه‪ 0‬اَللّهُ َّم إِنَّهُ نَ‪َ j‬‬
‫‪j‬ز َل ِب‪َ j‬‬ ‫ك َوأَ ْن َ‬
‫ك َو َرس ُْولُ َ‬
‫َع ْب ُد َ‬
‫‪14‬‬
َ ‫ك َوأَ ْن‬
‫ت َغنِ ٌّي َع ْن َع َذابِ ِه َوقَ ْد‬ ٰ ِ‫َم ْن ُز ْو ٍل بِ ِه َوأَصْ بَ َح فَقِ ْيرًا إ‬
َ ِ‫لى َرحْ َمت‬
ِ jَ‫نًا ف‬j‫ان ُمحْ ِس‬j
‫ز ْد فِى‬j َ j‫هُ اَللّهُ َّم إِ ْن َك‬jَ‫فَ َعآ َء ل‬j‫ك ُش‬j َ j‫اغبِي َْن إِلَ ْي‬ َ jَ‫ِج ْئن‬
ِ ‫اك َر‬j
‫ك ْاألَ ْم َن ِم ْن‬j
َ jِ‫ ِه بِ َرحْ َمت‬jِ‫هُ أَ ْلق‬j‫او ْز َع ْن‬
َ j‫يْئا ً فَتَ َج‬j‫ان ُم ِس‬ َ ‫إِحْ َسانِ ِه َوإِ ْن َك‬
ٰ ‫لَّى هللا ُ َع‬j ‫ص‬
‫لى‬ ِ ‫ك يَآأَرْ َح َم الر‬
َ ‫َّاح ِمي َْن َو‬ َ ِ‫لى َجنَّت‬
ٰ ِ‫ك َحتَّى تَ ْب َعثَهُ إ‬
َ ِ‫َع َذاب‬
‫ؤ ميت‬jj‫نى اونت‬jj‫اء اي‬jj‫لَّ َم (دع‬j‫صحْ بِ ِه َو َس‬ ٰ ‫َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َع‬
َ ‫لى آلِ ِه َو‬
‫تى‬jj‫ذكر دى كن‬jj‫ اونتؤ فرمفوان لفظ مذكر دان ضمير م‬،2‫الكى‬
)‫مؤنث‬

4. Menguburkan Jenazah
a) Pemberangkatan Jenazah
Minimal jenazah dibawa dengan cara yang tidak mengandung arti penghinaan pada mayit.
Adapun cara membawa yang sempurna adalah :
 Ketika mayit siap diberangkatkan, memberi kesaksian bahwa mayit adalah orang baik.
Namun tidak semua mayit boleh disaksikan baik. Untuk mayit yang jelas fasiq, maka
tidak boleh disaksikan baik.
 Mayit dibawa dengan memakai keranda (Madura : kathél), dan dibawa oleh beberapa
orang sesuai dengan kebutuhan, minimal dua orang. Diutamakan yang membawanya
berjumlah ganjil.
 Seperti halnya saat dilahirkan, mayit diberangkat-kan dengan kepala di depan
(menghadap ke arah tujuan).
 Sunnah mempercepat langkah kaki lebih dari sekedar berjalan biasa. Namun tidak dengan
berlari.
 Membawa mayit hendaknya dengan sopan dan penuh penghormatan.
 Hukum mengantar jenazah ke kuburan sunnah bagi laki-laki, makruh bagi perempuan.

b) Bentuk lubang kubur

15
Bentuk lubang kubur ada 2 macam :
 Apabila tanahnya keras, maka lebih baik berbentuk liang lahad. Yaitu, menggali bagian
sisi barat dari lubang kubur, sekitar cukup untuk tempat membaringkan mayit.
 Apabila tanahnya lunak (mudah longsor) atau berpasir, maka berbentuk liang cempuri.
Yaitu, menggali sisi tengah dari lubang kubur, dengan ukuran bisa membaringkan mayit,
dan di sisi kanan kirinya diberi batu bata.

A.    Cara Meletakkan Jenazah kedalam Kubur


a) Keranda diletakkan diarah kaki lubang kubur (nisbat negara Indonesia : Selatan).
b) Mayit dimasukan kedalam lubang kubur dengan perlahan-lahan. Sedangkan yang menerima,
bila mayit perempuan, maka mahram si mayit. Bila laki-laki, maka yang paling dekat
hubungannya dengan si mayit.
c) Ketika memasukkan mayit, sunnah membaca do’a:

ِ‫لى ِملَّ ِة َرس ُْو ِل هللا‬


ٰ ‫بِس ِْم هللاِ َو َع‬
Artinya : “Dengan menyebut nama Allah dan atas nama agama Rasulullah”.
d) Mayit diletakkan pada tempat yang telah dipersiapkan dan wajib dihadapkan ke arah
kiblat.
e) Ikatan kain kafan bagian kepala dibuka, lalu wajah dan pipi mayit ditempelkan ke tanah.
f) Tubuh mayit sunnah diberi penupang (Madura : lubelu) (bisa dengan batu atau kayu),
untuk menjaga agar mayit tidak berubah terlentang atau telungkup.
g) Sebelum ditimbuni tanah, tubuh mayit wajib ditutupi dengan papan kayu atau lainnya,
agar tanah timbunan tidak langsung mengena mayit.
h) Mayit dibacakan adzan dan iqamah.
i) Lalu lubang kubur ditimbun, dan tanah timbunan ditinggikan satu jengkal atau ± 25 cm.
j) Kuburan disiram dengan air dingin, sekalipun tanah telah basah oleh air hujan
k) Juga sunnah ditanami atau diberi bunga.
l) Kuburan diberi batu nisan
m) Setelah proses penguburan selesai, sunnah dibacakan talqin dengan bahasa Arab, dan
sunnah diterjemah dengan bahasa yang dimengerti oleh para pengantar jenazah
n) Setelah proses pemakaman selesai, para pengantar jenazah sunnah tidak langsung pulang,
tetapi diam dulu dan berdzikir atau membaca al-Qur’an mendoakan mayit.

16
Etika orang yang mengantarkan jenazah
a) Tafakkur, meresapi arti sebuah kematian.
b) Berjalan di depan dan di dekat mayit.
c) Dimakruhkan ramai-ramai dan bersuara keras serta membicarakan masalah dunia.
d) Sunnah dengan jalan kaki. Megantarkan jenazah ke pekuburan dengan naik kendaraan
hukumnya makruh.
e) Mengantarkan jenazah sampai proses penguburan selesai secara sempurna. Rasulullah
SAW bersabda:

‫ ِه َدهَا َحتَّى‬j ‫راطٌ َو َم ْن َش‬j


َ j‫ُصلِّ َي َعلَ ْيهَا فَلَهُ قِ ْي‬ َ َ‫َم ْن َش ِه َد ْال َجن‬
َ ‫ازةَ َحتَّى ي‬
َ ‫ ُل‬jj‫ال " ِم ْث‬jj
‫الجبَلَي ِْن‬ ِ َ‫ا َ ْالقِي َْراط‬jj‫ل َوم‬jjْ
َ َ‫ان ق‬jj ِ َ‫هُ ِقي َْراط‬jjَ‫ ْدفَ َن فَل‬jjُ‫ت‬
َ ‫ان" ِقي‬jj
(‫ْال َع ِظ ْي َمي ِْن )متفق عليه‬
Artinya : “Barang siapa yang ikut menyaksikan jenazah terus menyalatinya maka ia mendapat
pahala satu qirath. Jika sampai menyaksikan penguburannya, maka mendapat pahala dua
qirath. Nabi ditanyakan apa maksud dua qirath? Nabi menjawab satu qirath seperti dua gunung
yang besar”. (HR. Imam Bukhari-Muslim).

5. TAKZIAH
Takziah artinya melawat atau menjenguk orang yang meninggal dunia untuk turut
mengatakan bela sungkawakepada keluarganya, serta member penghormatan terakhir kepada
orang yang telah dipanggiluntuk menghadap kehadirat Allah SWT.
Takziah dapat dilakukan sebelum dan sesudah jenazah dikuburkan hingga selam tiga hari.
Namun demikian, takziah diutamakan dilakukan sebelum jenazah dikuburkan.
a) Adab dan Etika Takziah
 Apabila kita mendengar kabar ada seseorang yang meninggal dunia, maka hendaklah
mengucapkan.
 Datanglah dengan segera melawat kerumah duka, masuklah kerumahnya dengan
mengucapkan salam dam mendoakan.
 Pada ssaat takziah, hendaklah bersikap dan berpakaian sopan.

17
 Hendaknya memberikan nasihat untuk tetap sabar dan tabah dalam menghadapi musibah.
 Hendaklah ikut mengerjakan shalat jenazah dengan ikhlas dan khusyuk.
 Apabila tidak ada uzur, hendaklah kita mengantarkan jenazah itu sampai selesai
dimakamkan.
 Memberikan bantuan materi dan moril kepada keluarga yang ditinggalkan, termasuk
memberoikan makanan , karena mereka sedang mendapat cobaan.
b) Hikmah Takziah
 Dapat meringankan beban keluarga si mayat, terutama dari segi mental, sehingga merasa
sedikit terhibur
 Tugas dan kewajiban keluarga yang ditinggalkan terbantu.
 Dapat mengingatkan akan kematian
 Penghormatan terakhir pada almarhum/ah
 Ikut mendoakan almarhum/ah
 Mempererat tali persaudaraan umat muslim

6. ZIARAH KUBUR
a) Pengertian dan Hukum Ziarah Kubur
Ziarah kubur adalah datang ke makam keluarga atau bukan keluargadengan maksud
untuk mendoakan agar diterima amalnya dan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Ziarah kubur
adalah sunah bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan adalah makruh. Alasannya dikhawatirkan
perempuan akan menambah perasaan sedih.
Ziarah kubur hukumnya disunnahkan, hikmahnya adalah agar menjadi peringatan dan
menyadari bahwa setiap jiwa pasti akan mati serta mengingat akan adanya alam akhirat.
Sedangkan tatacara ziarah kubur :
 Sebelum duduk dianjurkan mengucapkan salam :

‫ار ِم َن‬ِ َ‫ ِّدي‬jj‫ل ال‬jj َ ‫ا أَ ْه‬jjَ‫ ِة… ي‬jj‫ال َمرْ ح ُْو َم‬/ ْ ‫و ِم‬jjُ
ْ ‫ َرةَ ْال َمرْ ح‬jj‫ض‬ ْ ‫ا َح‬jjَ‫الَ ُم َعلَ ْي ُك ْم ي‬jj‫لس‬ َّ َ‫ا‬
ِ ‫ت َو ْال ُم ْؤ ِمنِي َْن َو ْال ُم ْؤ ِمنَا‬
‫ت َوإِنَّا إِ ْن َشآ َء هللا ُبِ ُك ْم الَ ِحقُ ْو َن‬ ِ ‫ْال ُم ْسلِ ِمي َْن َو ْال ُم ْسلِ َما‬
 kemudian membaca al-Qur’an atau Tahlil, serta memohon kepada Allah agar pahala
bacaannya disampaikan pada si mayit. Dan jangan lupa, dalam do’a tersebut disisipi
kalimat :

18
ٰ ِ‫اب َماقَ َر ْأنَاهُ إ‬
‫لى‬ ِ ‫… اَللَّهُ َّم أَ ْو‬
َ ‫صلْ ثَ َو‬

b) Adab (Etika) Berziarah Kubur


Ada beberapa etika dalam berziarah kubur, yakni sebagai berikut:
 Peziarah hendaknya mengucapkan salam kepada ahli kubur ketika memasuki area
makam.
 Membaca doa-doa, istighfar, tahlil, surah yasin, dan lain sebagainya.Dengan harapan
mereka mendapat pengampunan dari Allah SWT.
 Pada saat berziarah kubur, bersikap sopan dan berhati-hati, jangan duduk diatas kuburan
atau bergurau , bermain-main atau yang tidak sesuai dengan suasana ziarah kubur.
 Ziarah kubur orangtuanya atau orang lain bukan untuk meminta sesuatu, tetapi
mendoakan kepada ahli kubur agar mendapat pengampunan dari Allah SWT.

c) Hikmah Ziarah Kubur


Hikmah ziarah kubur diantaranya:
 Ziarah kubur dapat mengingatkan akan akhirat, maka akan menambah tebalnya iman
kepada Allah SWT dan memperbanyak amal saleh.
 Kita dapat melakukan kontak batin dengan arwah almarhumah, sekalipun dengan alam
yang berbeda melalui doa.
 Ziarah kubur adalah perbuatan ibadah karena sunah Rasulullah. Dengan melihat nisan
sebagai saksi bisu akan tumbuh rasa takut kepada Allah SWT.
Pada awalnya ziarah kubur dilarang oleh Rasulullah karena dikhawatirkan menimbulkan
syirik (meminta pada leluhurnya) akantetapi setelah Rasulullah SAW menilai bahwa tingkat
keimanan umat sudah kuat, maka Rasullulah pun memerintahkan untuk berziarah kubur. Selain
itu berziarah kubur banyak lagi hikmah yang dapat digali.

BAB III

PENUTUP

19
A. KESIMPULAN
Sepanjang uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya manusia sebagi makhluk
yang mulia di sisi Allah SWT dan untuk menghormati kemuliannya itu perlu mendapat perhatian
khusus dalam hal penyelenggaraan jenazahnya. Dimana, penyelengaraan jenazah seorang
muslim itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Artinya, kewajiban ini dibebankan kepada seluruh
mukallaf di tempat itu, tetapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban
seluruh mukallaf.
Adapun 4 perkara yang menjadi kewajiban itu ialah:
1) Memandikan
2) Mengkafani
3) Menshalatkan
4) Menguburkan
Adapun hikmah yang dapat diambil dari tata cara pengurusan jenazah, antara lain:
1) Memperoleh pahala yang besar.
2) Menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi diantara sesame muslim.
3) Membantu meringankan beban kelurga jenazah dan sebagai ungkapan belasungkawa atas
musibah yang dideritanya.
4) Mengingatkan dan menyadarkan manusia bahwa setiap manusia akan mati dan masing-
masing supaya mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati.
5) Sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, sehingga apabila salah
seorang manusia meninggal dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan
Allah SWT dan RasulNya.
B. SARAN
Dengan adanya pembahasan tentang tata cara pengurusan jenazah ini, pemakalah
berharap kepada kita semua agar selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan diri untuk
menyambut kematian itu. Selain itu, pemakalah juga berharap agar pembahasan ini dapat
menambah wawasan dan pengetahuan kita semua serta dapat mengajarkannya dengan baik
ketika telah menjadi seorang guru di masa yang akan datang.

20

Anda mungkin juga menyukai