Anda di halaman 1dari 18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)

TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.1.1 Melakukan Lombol Permainan kecil:
1 Lombol kangkang Gimnastik Asas Kangkang. Mari menghambur
1-4 Fokus: 1.2.1 Mengawal imbangan badan
Berkebolehan 1.1 Berkebolehan melakukan EMK :
JANUARI semasa dan selepas
melakukan kemahiran hambur dan Keusahawanan –
kemahiran pendaratan dengan lakuan melakukan Lombol
2019 Kangkang dan Hambur
Berani mengambil
Lombol Kangkang yang betul peluang
dan pendaratan 1.2 Berkebolehan melakukan Arab.
dengan lakuan pergerakan yang 2.1.1 Mengenal pasti otot-otot Modul:
yang betul memerlukan kawalan utama yang menghasilkan m/s : 1– 4
badan dan sokongan daya semasa melakukan
Cadangan Aktiviti 2.1 Berkebolehan mengaplikasi
Lombol Kangkang dan
konsep hambur dan Soalan KBAT –
1. Memanaskan
pendaratan dalam Hambur Arab. Mengapa
badan
pergerakan 5.1.1 Menerangkan persediaan kedudukan tangan
2. Penyampaian
5.1 Berkebolehan mematuhi diri dan pakaian perlu berada di
standard
dan mengamalkan elemen berdasarkan aktiviti yang bahagian hadapan
pembelajaran
pengurusan dan dijalankan. peti lombol
3. Permainan
keselamatan 5.1.3 Mematuhi peraturan sewaktu melakukan
kecil
keselamatan di tempat tolakan tangan?
4. Menyejukkan
badan melakukan aktiviti.

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.1.2 Melakukan Hambur Arab. Persembahan:
2 Hambur Arab Gimnastik Asas 1.2.1 Mengawal imbangan badan Hambur garis lurus
6-11 Fokus: semasa dan selepas
Berkebolehan 1.1 Ber Berkebolehan EMK :
JANUARI melakukan Lombol
melakukan melakukan kemahiran Keusahawanan –
kemahiran hambur dan pendaratan Kangkang dan Hambur
2019 Arab.
Berani tanggung
Hambur Arab dan dengan lakuan yang betul risiko
pendaratan 1.2 Berkebolehan melakukan 2.1.1 Mengenal pasti otot-otot
dengan lakuan pergerakan yang utama yang menghasilkan Modul:
yang betul memerlukan kawalan daya semasa melakukan m/s : 5 – 10
badan dan sokongan Lombol Kangkang dan
Cadangan Aktiviti 2.1 Berkebolehan mengaplikasi
Hambur Arab.
1. Memanaskan konsep hambur dan Soalan KBAT –
pendaratan dalam 2.2.1 Mengenal pasti perubahan Mengapakah kamu
badan
pergerakan kedudukan pusat graviti mengekalkan
2. Penyampaian
2.2 Berkebolehan mengaplikasi semasa melakukan Lombol kelajuan yang
standard
konsep kawalan badan dan Kangkang dan Hambur sekata semasa
pembelajaran
sokongan dalam Arab melakukan Hambur
3. Persembahan
pergerakan. 5.1.3 Mematuhi peraturan Arab?
4. Menyejukkan
badan 5.1 Berkebolehan mematuhi keselamatan di tempat
dan mengamalkan elemen melakukan aktiviti.
pengurusan dan
keselamatan

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.2.2 Melakukan rangkaian Persembahan:
3 Aneka Imbangan Gimnastik Asas imbangan yang melibatkan Imbanganku
13-18 Fokus: beberapa tapak sokongan
Berkebolehan 1.2 Berkebolehan melakukan EMK :
JANUARI di atas lantai dan bangku
melakukan pergerakan yang Keusahawanan –
rangkaian memerlukan kawalan gimnastik..
2019 2.2.2 Mengenal pasti jenis-jenis
Berani tanggung
imbangan yang badan dan sokongan risiko
memerlukan 2.2 Berkebolehan mengaplikasi imbangan yang digunakan
kawalan badan konsep kawalan badan dan dalam rangkaian imbangan. Modul:
dan sokongan. sokongan dalam 5.1.4 Mengenal pasti ruang yang m/s : 11 – 16
pergerakan. selamat untuk melakukan
Cadangan Aktiviti 5.1 Berkebolehan mematuhi aktiviti.
1. Memanaskan dan mengamalkan elemen
badan pengurusan dan
2. Penyampaian keselamatan
standard
pembelajaran
3. Persembahan
4. Menyejukkan
badan

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.3.1 Bergayut dan mengayun Persembahan:
4 Sokong, gayut Gimnastik Asas pada palang dengan Rutin pendek
20-25 dan ayun
genggaman atas,

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 1


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

JANUARI Fokus: 1.3 Berkebolehan melakukan genggaman bawah, dan EMK :


Berkebolehan kemahiran gayut dan ayun genggaman campuran Keusahawanan –
2019 melakukan dengan lakuan yang betul dengan pelbagai posisi Berani tanggung
kemahiran gayut 2.3 Berkebolehan mengaplikasi risiko
badan dan kaki.
dan ayun dengan konsep gayut dan ayun
1.3.2 Menyokong badan di atas
pelbagai jenis dalam pergerakan Modul:
gengaman 5.2 Menunjukkan keyakinan palang dengan kedua-dua
belah tangan dan m/s : 17 – 22
dan tanggungjawab kendiri
mengayun badan
Cadangan Aktiviti semasa melakukan aktiviti
fizikal. 2.3.1 Mengenal pasti posisi Soalan KBAT –
1. Memanaskan
badan dan kaki yang sesuai Kenapa siku tidak
badan
semasa mengayun boleh difleksi ketika
2. Penyampaian
2.3.2 Mengenal pasti genggaman melakukan sokong
standard
yang sesuai mengikut posisi badan di atas
pembelajaran
badan semasa menyokong palang?
3. Persembahan
badan dengan kedua-dua
4. Menyejukkan
belah tangan di atas palang
badan
dan mengayun
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa
melakukan aktiviti

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.4.1 Melakukan putaran Persembahan:
5 Putar menegak Gimnastik Asas menegak 180° di atas Aksi kami
27 Fokus:
trampolin dan mendarat ke
Berkebolehan 1.4 Berkebolehan melakukan EMK :
JANUARI - melakukan kemahiran putaran dengan atas tilam gimnastik dengan
Keusahawanan –
kemahiran lakuan yang betul kedua-dua belah kaki serta
1 Berani tanggung
putaran menegak 2.4 Berkebolehan mengaplikasi lutut difleksi. risiko
FEBRUARI di atas trampolin konsep putaran dalam 1.4.2 Melakukan putaran
2019 pergerakan menegak 180° di atas Modul:
Cadangan Aktiviti 5.1 Berkebolehan mematuhi trampolin dengan membuat
m/s : 23 – 26
1. Memanaskan dan mengamalkan elemen pelbagai bentuk badan dan
badan pengurusan dan mendarat di atas trampolin
2. Penyampaian keselamatan dengan kedua-dua belah Soalan KBAT –
standard kaki serta lutut difleksi Putaran menegak
pembelajaran 2.4.1 Mengenal pasti aksi-aksi yang manakah
3. Persembahan bentuk badan yang mudah dilakukan?
4. Menyejukkan membantu putaran Mengapa?
badan 2.4.2 Mengenal pasti hubung kait
antara bentuk badan
dengan putaran
5.1.3 Mematuhi peraturan
keselamatan di tempat
melakukan aktiviti

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.4.2 Melakukan putaran Persembahan:
6 Putar dan bentuk Gimnastik Asas menegak 180° di atas Putar menegak
3-8 Fokus: trampolin dengan membuat pelbagai bentuk
Berkebolehan 1.4 Berkebolehan melakukan pelbagai bentuk badan dan
FEBRUARI badan
melakukan kemahiran putaran dengan mendarat di atas trampolin EMK :
2019 kemahiran lakuan yang betul dengan kedua-dua belah Keusahawanan –
putaran menegak 2.4 Berkebolehan mengaplikasi kaki serta lutut difleksi Berani tanggung
di atas trampolin konsep putaran dalam 2.4.2 Mengenal pasti hubung kait risiko
dan mendarat pergerakan antara bentuk badan
5.2 Menunjukkan keyakinan dengan putaran
Modul:
Cadangan Aktiviti dan tanggungjawab kendiri 5.2.2 Mempamerkan keyakinan
1. Memanaskan semasa melakukan aktiviti untuk melakukan pelbagai m/s : 27 – 30
badan fizikal kemahiran pergerakan
2. Penyampaian Soalan KBAT –
standard Mengapakah
pembelajaran perlakuan memutar
3. Persembahan sambil mendakap
4. Menyejukkan lebih sukar
badan dilakukan
berbanding dengan
memutar sambil
menepuk tangan di
udara?
MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.5.1 Mereka cipta pergerakan Persembahan:
7 Medan selera Pergerakan Berirama kreatif bertema “Charade”
10 - 15 Fokus:
menggunakan props
Berkebolehan 1.5 Berkebolehan melakukan EMK :
FEBRUARI melakukan pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 2


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

2019 pergerakan kreatif mengikut irama pergerakan mengikut muzik Kreativiti dan Inovasi
bertema mengikut 2.5 Berkebolehan mengaplikasi yang didengar - Mereka cipta
muzik yang konsep pergerakan 1.5.2 Melakukan pergerakan pergerakan kreatif
didengar mengikut irama kreatif bertema yang direka menggunakan props
5.4 Berkebolehan membentuk cipta menggunakan props yang sesuai
Cadangan Aktiviti kumpulan dan bekerjasama mengikut muzik yang
1. Memanaskan dalam kumpulan didengar Modul:
badan 2.5.1 Mengenal pasti konsep m/s : 31 – 34
2. Penyampaian pergerakan yang
standard melibatkan arah, aras,
pembelajaran Soalan KBAT –
laluan, dan hubungan yang Apakah alatan lain
3. Persembahan digunakan dalam
4. Menyejukkan yang sesuai
pergerakan kreatif bertema digunakan sebagai
badan 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif props dalam
sebagai ahli kumpulan pergerakan kamu?
Jelaskan.
MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.5.1 Mereka cipta pergerakan Persembahan:
8 Mesin Menari Pergerakan Berirama kreatif bertema Tarian Mesin
17-22 Fokus: menggunakan props
Berkebolehan 1.5 Berkebolehan melakukan EMK :
FEBRUARI mereka cipta pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep
Kreativiti dan Inovasi
pergerakan kreatif mengikut irama pergerakan mengikut muzik
2019 - Mereka cipta
bertema dan 2.5 Berkebolehan mengaplikasi yang didengar pergerakan kreatif
membuat konsep pergerakan 1.5.2 Melakukan pergerakan menggunakan props
persembahan mengikut irama kreatif bertema yang direka Keusahawanan -
mengikut muzik 5.3 Berkebolehan cipta menggunakan props Membuat
berkomunikasi dalam mengikut muzik yang pemerhatian secara
Cadangan Aktiviti pelbagai cara semasa didengar kritis dan kreatif
1. Memanaskan melakukan aktiviti fizikal 2.5.1 Mengenal pasti konsep
badan pergerakan yang
Modul:
2. Penyampaian melibatkan arah, aras,
laluan, dan hubungan yang m/s : 35 – 38
standard
pembelajaran digunakan dalam
3. Persembahan pergerakan kreatif bertema Soalan KBAT –
4. Menyejukkan 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan Mengapa kamu
badan menerima kekurangan memilih anggota
rakan sebaya badan tertentu untuk
membentuk mesin
yang lengkap?
Jelaskan.
MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.5.1 Mereka cipta pergerakan Persembahan:
9 Zaki dan pokok Pergerakan Berirama kreatif bertema Ceritaku
24 petai menggunakan props
Fokus: 1.5 Berkebolehan melakukan EMK :
FEBRUARI Berkebolehan pelbagai corak pergerakan berdasarkan konsep
Kreativiti - Mereka
mereka cipta mengikut irama pergerakan mengikut muzik
- 1 MAC cipta kesudahan
pergerakan kreatif 2.5 Berkebolehan mengaplikasi yang didengar cerita
2019 bertema dan konsep pergerakan 1.5.2 Melakukan pergerakan Keusahawanan –
membuat mengikut irama kreatif bertema yang direka Menghasilkan idea
persembahan 5.3 Berkebolehan cipta menggunakan props melalui pemerhatian
mengikut muzik berkomunikasi dalam mengikut muzik yang
yang didengar pelbagai cara semasa didengar
Modul:
melakukan aktiviti fizikal 2.5.1 Mengenal pasti konsep
m/s : 39 – 44
Cadangan Aktiviti pergerakan yang
1. Memanaskan melibatkan arah, aras,
badan laluan, dan hubungan yang Soalan KBAT –
2. Penyampaian digunakan dalam Mengapa kumpulan
standard pergerakan kreatif bertema kamu merancang
pembelajaran 5.3.1 Berkomunikasi antara kesudahan cerita
3. Persembahan rakan, guru, dan ahli sedemikian?
4. Menyejukkan kumpulan semasa
badan melakukan aktiviti

MINGGU
Tajuk: Modul Kecergasan: 3.5.1 Mengukur ketinggian dan EMK :
10 Lemak Oh Lemak Komponen Kecergasan menimbang berat badan TMK – Mencari
3 - 8 MAC Fokus: maklumat
3.5.2 Merekod pertumbuhan diri
Mengukur dan 3.5 Mengenal pasti komposisi menggunakan
2019 mengira Indeks badan dari segi ketinggian dan internet
Jisim Badan (BMI) 4.5 Berkebolehan memahami berat badan

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 3


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

berdasarkan hubung kait antara 4.5.1 Membanding Indeks Jisim Modul:


ukuran tinggi dan komposisi badan dengan Badan (BMI) sendiri dengan m/s : 209 – 212
berat badan kecergasan norma
5.2 Menunjukkan keyakinan 4.5.2 Menyatakan cara-cara
Cadangan Aktiviti dan tanggungjawab kendiri mengurangkan kandungan Soalan KBAT –
1. Memanaskan semasa melakukan aktiviti lemak berlebihan dalam Pada pendapat
badan fizikal badan kamu, adakah
2. Penyampaian 5.3 Berkebolehan 5.2.3 Memilih tindakan untuk seseorang yang
standard berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah berbadan besar
pembelajaran pelbagai cara semasa berdasarkan rekod akan mempunyai
3. Menyejukkan melakukan aktiviti fizikal kecergasan skor BMI yang
badan 5.3.3 Memberi dan menerima tinggi? Mengapa?
maklum balas secara
terbuka

Tajuk: Modul Kecergasan: 3.6.1 Melakukan ujian EMK :


Cergas dan Komponen Kecergasan kecergasan fizikal dengan Keusahawanan –
Segak Berorientasikan
menggunakan Bateri Ujian
Fokus: 3.6 Berkebolehan mengukur pencapaian
Berkebolehan tahap kecergasan Standard Kecergasan
mengenal pasti 4.6 Berkebolehan mengenal Fizikal Kebangsaan Untuk
Modul:
tahap kecergasan pasti tahap kecergasan Murid Sekolah Malaysia
m/s : 213 – 216
fizikal berasaskan fizikal (SEGAK)
ujian SEGAK 5.3 Berkebolehan 3.6.2 Merekod keputusan ujian
berkomunikasi dalam SEGAK Soalan KBAT –
Cadangan Aktiviti pelbagai cara semasa Bagaimanakah
4.6.1 Membandingkan skor
1. Memanaskan melakukan aktiviti fizikal kamu dapat
pencapaian diri dengan
badan meningkatkan
norma ujian SEGAK.
2. Penyampaian tahap kecergasan
4.6.2 Menilai tahap kecergasan
standard fizikal?
fizikal diri berasaskan
pembelajaran kesihatan
3. Menyejukkan 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan
badan menerima kekurangan
rakan sebaya

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.6.1 Melakukan pelbagai teknik Permainan kecil:
11 Hantar dan terima Kemahiran Asas Permainan hantaran bola ke sasaran Lima kali hantaran
10 - 15 Fokus: Kategori Serangan
dengan menggunakan
Berkebolehan EMK :
MAC 2019 melakukan 1.6 Berkebolehan melakukan alatan dan anggota badan
Keusahawanan –
pelbagai teknik kemahiran asas permainan yang dibenarkan
Peka kepada
hantaran bola ke kategori serangan dengan 1.6.2 Menerima hantaran bola peluang
sasaran dan lakuan yang betul. dari pelbagai jarak dan arah
menerima bola 2.6 Berkebolehan mengaplikasi dengan menggunakan Modul:
konsep pergerakan dan alatan dan anggota badan m/s : 45 – 48
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam
yang dibenarkan
1. Memanaskan kemahiran asas permainan
kategori serangan 2.6.1 Mengenal pasti pelbagai
badan Soalan KBAT –
5.1 Berkebolehan mematuhi cara menghantar bola ke
2. Penyampaian 1. Bagaimanakah
dan mengamalkan elemen sasaranpergerakan
standard kamu menghantar
pengurusan dan 2.6.2 Mengenal pasti ruang
pembelajaran bola kepada rakan
keselamatan yang sesuai untuk
3. Permainan sekumpulan supaya
5.4 Berkebolehan membentuk menerima bola
kecil bola kekal dalam
kumpulan dan bekerjasama 5.1.1 Menerangkan persediaan
4. Menyejukkan penguasaan
dalam kumpulan diri dan pakaian
badan kumpulan?
berdasarkan aktiviti yang
2. Bilakah situasi
dijalankan.
yang sesuai
5.1.2 Menyimpan peralatan
menghantar bola
Pendidikan Jasmani
kepada rakan dalam
berdasarkan spesifikasi
kumpulan?
alatan
5.4.7 Bekerjasama dalam
kumpulan semasa
melakukan aktiviti

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.6.3 Mengelecek bola melepasi Permainan kecil:
12 Pantas Kelecek Kemahiran Asas Permainan pemain lawan dan Serang kelecek
17-22 Fokus: Kategori Serangan mengawal bola daripada
Berkebolehan EMK :
MAC 2019 mengelecek bola 1.6 Berkebolehan melakukan direbut
Keusahawanan –
melepasi pemain kemahiran asas permainan 2.6.3 Mengenal pasti situasi yang
Peka kepada
lawan dan kategori serangan dengan sesuai untuk mengelecek peluang
mengawal bola lakuan yang betul. 5.2.4 Menerima cabaran dan
2.6 Berkebolehan mengaplikasi berasa seronok semasa
Modul:
Cadangan Aktiviti konsep pergerakan dan melakukan aktiviti

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 4


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

1. Memanaskan prinsip mekanik dalam 5.2.5 Menerima keputusan dalam m/s : 49 – 52


badan kemahiran asas permainan permainan secara positif
2. Penyampaian kategori serangan
standard 5.2 Menunjukkan keyakinan Soalan KBAT –
pembelajaran dan tanggungjawab kendiri Bilakah masa yang
3. Permainan semasa melakukan aktiviti sesuai untuk
kecil fizikal mengelecek?
4. Menyejukkan
badan

MINGGU cuti
13 pertengahan
24-29 penggal 1
MAC 2019
MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.6.5 Memintas bola yang Permainan kecil:
14 Mari memintas Kemahiran Asas Permainan dihantar oleh pemain lawan Pantas pintas
31 Mac - 5 Fokus: Kategori Serangan
dan menghantar kepada
Berkebolehan EMK :
APRIL memintas bola 1.6 Berkebolehan melakukan rakan yang bergerak
Keusahawanan –
yang dihantar kemahiran asas permainan 2.6.4 Mengenal pasti kedudukan
2019 Peka kepada
oleh pemain kategori serangan dengan pengadang yang sesuai peluang
lawan dan dapat lakuan yang betul. untuk mengecilkan ruang
menghantar bola 2.6 Berkebolehan mengaplikasi pergerakan pemain lawan Modul:
kepada rakan konsep pergerakan dan dan memintas bola
sepasukan prinsip mekanik dalam m/s : 53 – 56
5.4.7 Bekerjasama dalam
kemahiran asas permainan
kumpulan semasa
Cadangan Aktiviti kategori serangan
melakukan aktiviti Soalan KBAT –
1. Memanaskan 5.4 Berkebolehan membentuk Bilakah masa yang
badan kumpulan dan bekerjasama sesuai untuk
2. Penyampaian dalam kumpulan memintas bola?
standard Mengapa?
pembelajaran
3. Permainan
kecil
4. Menyejukkan
badan

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.6.6 Melakukan takel, mengawal Permainan kecil:
15 Takel Oh Takel Kemahiran Asas Permainan bola, dan menghantar Kawal pintu
7-12 Fokus: Kategori Serangan kepada rakan sepasukan
Berkebolehan EMK :
APRIL melakukan 1.6 Berkebolehan melakukan 2.6.5 Mengenal pasti situasi yang
Keusahawanan –
kemahiran takel, kemahiran asas permainan sesuai untuk melakukan
2019 Peka kepada
mengawal bola, kategori serangan dengan takel peluang,
dan menghantar lakuan yang betul. 5.3.1 Berkomunikasi antara kesanggupan belajar
bola kepada 2.6 Berkebolehan mengaplikasi rakan, guru, dan ahli daripada kesilapan
rakan konsep pergerakan dan kumpulan semasa
prinsip mekanik dalam melakukan aktiviti
Modul:
Cadangan Aktiviti kemahiran asas permainan
kategori serangan m/s : 57 – 60
1. Memanaskan
badan 5.3 Berkebolehan
2. Penyampaian berkomunikasi dalam Soalan KBAT –
standard pelbagai cara semasa Bagaimanakah cara
pembelajaran melakukan aktiviti fizikal untuk melakukan
3. Permainan takel yang
kecil berkesan?
4. Menyejukkan
badan

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.6.7 Menjaring dengan melepasi Permainan kecil:
16 Jaringanku Cantik Kemahiran Asas Permainan pengadang Gol! Oh gol!
14 - 19 Fokus: Kategori Serangan 2.6.6 Mengenal pasti situasi

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 5


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

APRIL Berkebolehan yang sesuai untuk EMK :


melakukan 1.6 Berkebolehan melakukan menjaring Keusahawanan –
2019 kemahiran kemahiran asas permainan 5.2.4 Menerima cabaran dan Peka kepada
menjaring kategori serangan dengan berasa seronok semasa peluang,
melepasi lakuan yang betul. melakukan aktiviti
pengadang 2.6 Berkebolehan mengaplikasi 5.4.7 Bekerjasama dalam Modul:
konsep pergerakan dan kumpulan semasa m/s : 61 – 64
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam melakukan aktiviti
1. Memanaskan kemahiran asas permainan
badan kategori serangan Soalan KBAT –
2. Penyampaian 5.2 Menunjukkan keyakinan Bagaimanakah
standard dan tanggungjawab kendiri kamu dapat
pembelajaran semasa melakukan aktiviti meningkatkan
3. Permainan fizikal peluang untuk
kecil 5.4 Berkebolehan membentuk membuat jaringan?
4. Menyejukkan kumpulan dan bekerjasama
badan dalam kumpulan

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.1 Melakukan pelbagai jenis Permainan kecil:
17 Ragam Servis Kemahiran Asas Permainan servis menggunakan alatan Servis tornado
21 - 26 Fokus: Kategori Jaring dan anggota badan yang
Berkebolehan EMK :
APRIL melakukan servis 1.7 Berkebolehan melakukan dibenarkan
Keusahawanan –
menggunakan kemahiran asas permainan 2.7.1 Mengenal pasti titik kontak
2019 Peka kepada
tangan, kaki, dan kategori jaring dengan dan lakuan ikut lajak untuk peluang,
raket dengan lakuan yang betul menghasilkan pelbagai jenis kesanggupan belajar
lakuan yang betul 2.7 Berkebolehan mengaplikasi hantaran daripada kesilapan
konsep pergerakan dan 5.3.1 Berkomunikasi antara
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam rakan, guru, dan ahli Modul:
1. Memanaskan kemahiran asas permainan kumpulan semasa
kategori jaring m/s : 65 – 68
badan melakukan aktiviti
2. Penyampaian 5.3 Berkebolehan
standard berkomunikasi dalam
pembelajaran pelbagai cara semasa
3. Permainan melakukan aktiviti fizikal
kecil
4. Menyejukkan
badan

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.2 Melakukan pelbagai jenis Permainan kecil:
18 Hantaran saya Kemahiran Asas Permainan hantaran menggunakan Rali bersilang
28 APRIL - Fokus: Kategori Jaring alatan dan anggota badan
Berkebolehan EMK :
3 MEI melakukan 1.7 Berkebolehan melakukan yang dibenarkan mengikut
Keusahawanan –
pelbagai jenis kemahiran asas permainan situasi
2019 Kesanggupan
hantaran kategori jaring dengan 2.7.2 Mengenal pasti perkaitan belajar daripada
menggunakan lakuan yang betul antara kelajuan kontak kesilapan
alatan dan 2.7 Berkebolehan mengaplikasi alatan atau anggota badan
anggota badan konsep pergerakan dan dengan kelajuan objek Modul:
mengikut kategori prinsip mekanik dalam
pascakontak (selepas m/s : 69 – 72
jaring dengan kemahiran asas permainan
lakuan yang betul kategori jaring kontak)
5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4 Menerima cabaran dan Soalan KBAT –
Cadangan Aktiviti dan tanggungjawab kendiri berasa seronok semasa Bagaimanakah
1. Memanaskan semasa melakukan aktiviti melakukan aktiviti kamu dapat
badan fizikal meningkatkan
2. Penyampaian kelajuan bola?
standard
pembelajaran
3. Permainan
kecil
4. Menyejukkan
bd
MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.3 Melakukan kemahiran voli Permainan kecil:
19 Kemahiran Voli Kemahiran Asas Permainan menggunakan alatan Voli tenis
5-10 MEI Fokus: Kategori Jaring
2.7.3 Mengenal pasti situasi yang

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 6


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

2019 Berkebolehan sesuai untuk voli EMK :


melakukan 1.7 Berkebolehan melakukan 5.3.1 Berkomunikasi antara Keusahawanan –
kemahiran voli kemahiran asas permainan rakan, guru, dan ahli Keyakinan diri dan
menggunakan kategori jaring dengan kumpulan semasa berani membuat
alatan dengan lakuan yang betul melakukan aktiviti keputusan
lakuan yang betul 2.7 Berkebolehan mengaplikasi 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan
konsep pergerakan dan menerima kekurangan Modul:
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam rakan sebaya m/s : 73 – 76
1. Memanaskan kemahiran asas permainan
badan kategori jaring
5.3 Berkebolehan Soalan KBAT –
2. Penyampaian
standard berkomunikasi dalam Situasi manakah
pembelajaran pelbagai cara semasa kamu akan
3. Permainan melakukan aktiviti fizikal melakukan pukulan
kecil voli?
4. Menyejukkan
badan

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.4 Melakukan smesy Permainan kecil:
20 Saya Pakar Kemahiran Asas Permainan menggunakan alatan Smesy dan susun tin
12-17 MEI Smesy Kategori Jaring 2.7.2 Mengenal pasti perkaitan
Fokus: EMK :
2019 Berkebolehan 1.7 Berkebolehan melakukan antara kelajuan kontak
Kreativiti dan inovasi
melakukan smesy kemahiran asas permainan alatan atau anggota badan
– Ruang yang
menggunakan kategori jaring dengan dengan kelajuan objek bersesuaian
raket dengan lakuan yang betul pascakontak (selepas Keusahawanan –
lakuan yang betul 2.7 Berkebolehan mengaplikasi kontak) Keyakinan dalam
konsep pergerakan dan 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan melakukan aktiviti
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam menerima kekurangan
1. Memanaskan kemahiran asas permainan rakan sebaya Modul:
badan kategori jaring
5.3 Berkebolehan m/s : 77 – 80
2. Penyampaian
standard berkomunikasi dalam
pembelajaran pelbagai cara semasa Soalan KBAT –
3. Permainan melakukan aktiviti fizikal 1. Mengapa kamu
kecil melakukan smesy?
4. Menyejukkan 2. Ke manakah
badan sasaran kamu
melakukan smesy?

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan Permainan kecil:
21 Siapa Cekap Rekreasi dan Kesenggangan untuk menghasilkan gajet Cantum dan ikat
19 - 24 Fokus: 2.14.1 Menyenaraikan jenis-jenis
Berkebolehan 1.14 Berkebolehan melakukan EMK :
MEI 2019 melakukan aktiviti rekreasi dan ikatan dan simpulan
Keusahawanan –
kemahiran ikatan kesenggangan berdasarkan gajet yang
Berkeupayaan
dan simpulan 2.14 Berkebolehan mengaplikasi dihasilkan memimpin
pengetahuan dan strategi 5.3.1 Berkomunikasi antara
Cadangan Aktiviti dalam aktiviti rekreasi dan rakan, guru, dan ahli
Modul:
1. Penyampaian kesenggangan kumpulan semasa
5.3 Berkebolehan melakukan aktiviti m/s : 161 – 164
standard
pembelajaran berkomunikasi dalam
2. Permainan pelbagai cara semasa Soalan KBAT –
kecil melakukan aktiviti fizikal Mengapa Simpul
Manuk lazim
digunakan sebagai
permulaan dalam
membina sesuatu
gajet?

MINGGU Cuti
22 pertengahan
26 – 31 tahun
MEI
2019
MINGGU Cuti
23 pertengahan
RPT PJ TAHUN 5 (2018) 7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

2-7 JUN tahun


2019
MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan Permainan kecil:
24 Siapa Cekap Rekreasi dan Kesenggangan untuk menghasilkan gajet Cantum dan ikat
9-14 JUN Fokus:
2.14.1 Menyenaraikan jenis-jenis
Berkebolehan 1.14 Berkebolehan melakukan EMK :
2019 melakukan aktiviti rekreasi dan ikatan dan simpulan
Keusahawanan –
kemahiran ikatan kesenggangan berdasarkan gajet yang
Berkeupayaan
dan simpulan 2.14 Berkebolehan mengaplikasi dihasilkan memimpin
pengetahuan dan strategi 5.3.1 Berkomunikasi antara
Cadangan Aktiviti dalam aktiviti rekreasi dan rakan, guru, dan ahli
Modul:
1. Penyampaian kesenggangan kumpulan semasa
5.3 Berkebolehan melakukan aktiviti m/s : 161 – 164
standard
pembelajaran berkomunikasi dalam
2. Permainan pelbagai cara semasa Soalan KBAT –
kecil melakukan aktiviti fizikal Mengapa Simpul
Manuk lazim
digunakan sebagai
permulaan dalam
membina sesuatu
gajet?

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan Permainan kecil:
25 Ikatan dan Rekreasi dan Kesenggangan untuk menghasilkan gajet Pagar bungaku
16-21 JUN Simpulan
2.14.1 Menyenaraikan jenis-jenis
Fokus: 1.14 Berkebolehan melakukan EMK :
2019 Berkebolehan aktiviti rekreasi dan ikatan dan simpulan
Keusahawanan –
menghasilkan kesenggangan berdasarkan gajet yang
Daya kreativiti dan
gajet melalui 2.14 Berkebolehan mengaplikasi dihasilkan inovasi
ikatan dan pengetahuan dan strategi 5.4.7 Bekerjasama dalam
simpulan dalam aktiviti rekreasi dan kumpulan semasa
Modul:
kesenggangan melakukan aktiviti
m/s : 165 – 168
Cadangan Aktiviti 5.4 Berkebolehan membentuk
1. Penyampaian kumpulan dan bekerjasama
standard dalam kumpulan Soalan KBAT –
pembelajaran Ikatan buku sila
2. Permainan sesuai digunakan
kecil untuk membuat
gajet. Jelaskan?

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.1 Melakukan kemahiran ikatan Permainan kecil:
26 Ikatan dan Rekreasi dan Kesenggangan untuk menghasilkan gajet Pagar bungaku
23 - 28 Simpulan
2.14.1 Menyenaraikan jenis-jenis
Fokus: 1.14 Berkebolehan melakukan EMK :
JUN 2019 Berkebolehan aktiviti rekreasi dan ikatan dan simpulan
Keusahawanan –
menghasilkan kesenggangan berdasarkan gajet yang
Daya kreativiti dan
gajet melalui 2.14 Berkebolehan mengaplikasi dihasilkan inovasi
ikatan dan pengetahuan dan strategi 5.4.7 Bekerjasama dalam
simpulan dalam aktiviti rekreasi dan kumpulan semasa
Modul:
kesenggangan melakukan aktiviti
m/s : 165 – 168
Cadangan Aktiviti 5.4 Berkebolehan membentuk
1. Penyampaian kumpulan dan bekerjasama
standard dalam kumpulan Soalan KBAT –
pembelajaran Ikatan buku sila
2. Permainan sesuai digunakan
kecil untuk membuat
gajet. Jelaskan?

CUTI HARI RAYA


PUASA
6 – 10/7 2016

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 8


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.5 Melakukan rejaman, dan Permainan kecil:
27 Rejaman dan Kemahiran Asas Permainan libasan menggunakan Perejam dan pelibas
30 Jun - 5 libasan Kategori Jaring
anggota badan yang
Fokus: EMK :
JULAI Berkebolehan 1.7 Berkebolehan melakukan dibenarkan
Keusahawanan –
melakukan kemahiran asas permainan 2.7.2 Mengenal pasti perkaitan
2019 Ciri-ciri tidak
rejaman dan kategori jaring dengan antara kelajuan kontak berputus asa dan
libasan lakuan yang betul alatan atau anggota badan berusaha dengan
menggunakan 2.7 Berkebolehan mengaplikasi dengan kelajuan objek bersungguh-
anggota badan konsep pergerakan dan pascakontak (selepas sungguh, ciri-ciri
yang dibenarkan prinsip mekanik dalam rajin dan berusaha
kontak)
mengikut kategori kemahiran asas permainan
jaring dengan kategori jaring 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan
menerima kekurangan Modul:
lakuan yang betul 5.3 Berkebolehan
berkomunikasi dalam rakan sebaya m/s : 81 – 86
Cadangan Aktiviti pelbagai cara semasa
1. Memanaskan melakukan aktiviti fizikal Soalan KBAT –
badan 1. Bagaimanakah
2. Penyampaian kamu dapat
standard melakukan rejaman
pembelajaran dengan betul?
3. Permainan 2. Mengapakah
kecil bola bergerak
4. Menyejukkan dengan pantas
badan selepas dilibas?

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.6 Melakukan pelbagai lakuan Permainan kecil:
28 Kemahiran Kemahiran Asas Permainan adangan Adangan Permata
7-12 Mengadang Kategori Jaring 2.7.4 Mengenal pasti lakuan
Fokus: EMK :
JULAI Berkebolehan 1.7 Berkebolehan melakukan mengadang yang sesuai
TMK – Melayari
melakukan kemahiran asas permainan mengikut situasi
2019 internet untuk
pelbagai kategori jaring dengan 5.2.2 Mempamer keyakinan untuk mendapatkan
kemahiran lakuan yang betul melakukan pelbagai maklumat
adangan 2.7 Berkebolehan mengaplikasi kemahiran pergerakan
mengikut kategori konsep pergerakan dan
Modul:
jaring dengan prinsip mekanik dalam
lakuan yang betul kemahiran asas permainan m/s : 87 – 90
kategori jaring
Cadangan Aktiviti 5.2 Menunjukkan keyakinan Soalan KBAT –
1. Memanaskan dan tanggungjawab kendiri 1. Mengapakah
badan semasa melakukan aktiviti kamu gagal
2. Penyampaian fizikal melakukan dangan?
standard 2. Kemahiran
pembelajaran mengadang yang
3. Permainan manakah paling
kecil mudah kamu
4. Menyejukkan lakukan? Mengapa?
badan

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.1 Membaling bola dengan Permainan kecil:
29 Membaling Bola Kemahiran Asas Permainan tangan lurus mengikut arah Siapa Hebat
14-19 Ke Petak Sasaran Kategori Memadang
pusingan jam ke petak
Fokus: EMK :
JULAI Berkebolehan 1.8 Berkebolehan melakukan sasaran
Keusahawanan –
melakukan kemahiran asas permainan 2.8.1 Menyatakan teknik
2019 Berorientasikan
kemahiran kategori memadang membaling bola dengan pencapaian, peka
membaling bola dengan lakuan yang betul tangan lurus ke petak kepada peluang
dengan tangan 2.8 Berkebolehan mengaplikasi sasaran
lurus mengikut konsep pergerakan dan 2.8.2 Menyatakan perkaitan Modul:
arah pusingan prinsip mekanik dalam
antara pemindahan daya m/s : 91 – 96
jam ke petak kemahiran asas permainan
sasaran dengan kategori memadang dengan jarak pukulan
lakuan yang betul 5.1 Berkebolehan mematuhi 5.1.4 Mengenal pasti ruang yang Soalan KBAT –
dan mengamalkan elemen selamat untuk melakukan Sasaran manakah
Cadangan Aktiviti pengurusan dan aktiviti. yang paling sukar
1. Memanaskan keselamatan bagi kamu?
badan Mengapa?
2. Penyampaian
standard
pembelajaran
3. Permainan

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 9


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

kecil
4. Menyejukkan
badan

MINGGU
Tajuk: Modul Kecergasan: 3.6.1 Melakukan ujian EMK :
30 Cergas dan Komponen Kecergasan kecergasan fizikal dengan Keusahawanan –
21 - 26 Segak Berorientasikan
menggunakan Bateri Ujian
Fokus: 3.6 Berkebolehan mengukur pencapaian
JULAI Berkebolehan tahap kecergasan Standard Kecergasan
mengenal pasti 4.6 Berkebolehan mengenal Fizikal Kebangsaan Untuk
2019 Modul:
tahap kecergasan pasti tahap kecergasan Murid Sekolah Malaysia
m/s : 213 – 216
fizikal berasaskan fizikal (SEGAK)
ujian SEGAK 5.3 Berkebolehan 3.6.2 Merekod keputusan ujian
berkomunikasi dalam SEGAK Soalan KBAT –
Cadangan Aktiviti pelbagai cara semasa Bagaimanakah
4.6.1 Membandingkan skor
1. Memanaskan melakukan aktiviti fizikal kamu dapat
pencapaian diri dengan
badan meningkatkan
norma ujian SEGAK.
2. Penyampaian tahap kecergasan
4.6.2 Menilai tahap kecergasan
standard fizikal?
fizikal diri berasaskan
pembelajaran kesihatan
3. Menyejukkan 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan
badan menerima kekurangan
rakan sebaya

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.2 Membaling bola dengan Permainan kecil:
31 Mari Membaling Kemahiran Asas Permainan tangan lurus mengikut arah Baling dan Lari
28 JULAI - Fokus: Kategori Memadang
lawan pusingan jam ke
Membaling bola EMK :
2 OGOS dengan tangan 1.8 Berkebolehan melakukan petak sasaran
Keusahawanan –
lurus mengikut kemahiran asas permainan 2.8.1 Menyatakan teknik
2019 Nilai berdaya saing
arah lawan kategori memadang membaling bola dengan antara individu dan
pusingan jam ke dengan lakuan yang betul tangan lurus ke petak kumpulan semasa
petak sasaran 2.8 Berkebolehan mengaplikasi sasaran melakukan aktiviti.
dengan lakuan konsep pergerakan dan 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif Memberi
yang betul prinsip mekanik dalam sebagai ahli kumpulan penumpuan
kemahiran asas permainan 5.4.2 Menerima ahli baharu berkaitan dengan
Cadangan Aktiviti kategori memadang dalam kumpulan yang sesuatu usaha yang
1. Memanaskan 5.4 Berkebolehan membentuk dibentuk dilakukan
badan kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Membimbing ahli
2. Penyampaian dalam kumpulan kumpulan semasa Modul:
standard melakukan aktiviti m/s : 97 – 100
pembelajaran 5.4.5 Berperanan sebagai ketua
3. Permainan kumpulan
kecil 5.4.6 Patuh kepada arahan ketua Soalan KBAT –
4. Menyejukkan Mengapakah lakuan
badan ikut lajak penting
dalam aktiviti
membaling ke arah
sasaran?

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.3 Memukul bola ke pelbagai Permainan kecil:


Memukul dan Kemahiran Asas Permainan arah dan jarak serta Kriket Pusing
Bergerak Kategori Memadang EMK :
bergerak ke kawasan yang
Fokus: Kreativiti - Strategi
Memukul bola ke 1.8 Berkebolehan melakukan ditetapkan
dalam permainan
pelbagai arah dan kemahiran asas permainan 2.8.3 Menyatakan perkaitan
Keusahawanan –
bergerak ke kategori memadang antara kedudukan Kebolehan individu
kawasan yang dengan lakuan yang betul permukaan alatan pemukul untuk menghasilkan
ditetapkan 2.8 Berkebolehan mengaplikasi dengan arah pergerakan atau mencipta
konsep pergerakan dan bola semasa memukul atau sesuatu,
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam
menahan dengan alatan menyelesaikan
1. Memanaskan kemahiran asas permainan masalah, dan
kategori memadang pemukul
badan mencapai sesuatu
2. Penyampaian 5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif
objektif
standard kumpulan dan bekerjasama sebagai ahli kumpulan
Modul:
pembelajaran dalam kumpulan
m/s : 101 – 104
3. Permainan
Soalan KBAT –
kecil
4. Menyejukkan Ke arah manakah
badan bola harus dipukul?
Mengapa?
MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.4 Menahan bola ke pelbagai Permainan kecil:

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 10


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

32 Menahan Bola Kemahiran Asas Permainan arah dengan alatan Softbol Lokomotor
Fokus: Kategori Memadang pemukul dan bergerak ke
4-9 Menahan bola kawasan yang ditetapkan EMK :
OGOS dengan alatan 1.8 Berkebolehan melakukan Kreativiti –
2.8.3 Menyatakan perkaitan
pemukul ke kemahiran asas permainan Merancang strategi
2019 pelbagai arah kategori memadang antara kedudukan
untuk mendapat
dengan lakuan yang betul permukaan alatan pemukul mata
Cadangan Aktiviti 2.8 Berkebolehan mengaplikasi dengan arah pergerakan Keusahawanan –
1. Memanaskan konsep pergerakan dan bola semasa memukul atau Kemahiran membuat
badan prinsip mekanik dalam menahan dengan alatan keputusan
2. Penyampaian kemahiran asas permainan pemukul
standard kategori memadang Modul:
5.2.4 Menerima cabaran dan
pembelajaran 5.2 Menunjukkan keyakinan
berasa seronok semasa m/s : 105 – 108
3. Permainan dan tanggungjawab kendiri
melakukan aktiviti
kecil semasa melakukan aktiviti
4. Menyejukkan fizikal Soalan KBAT –
badan 1. Di manakah
sepatutnya bola
jatuh semasa kamu
bunt?
2. Apakah situasi
yang memerlukan
pukulan bunt?

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.5 Membaling bola Permainan kecil:


Balingan Bawah Kemahiran Asas Permainan mengunakan balingan Softbol Balingan
Fokus: Kategori Memadang Bawah
bawah
Melakukan
balingan bawah 1.8 Berkebolehan melakukan 2.8.4 Mengenal pasti titik
pelepasan (point of release) EMK :
dengan lakuan kemahiran asas permainan Kreativiti dan Inovasi
yang betul kategori memadang paling sesuai semasa
melepaskan bola dalam - Mengaplikasikan
dengan lakuan yang betul konsep pergerakan
kemahiran balingan bawah
Cadangan Aktiviti 2.8 Berkebolehan mengaplikasi dan kecergasan
konsep pergerakan dan 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif
1. Memanaskan dalam merancang
prinsip mekanik dalam sebagai ahli kumpulan
badan program kecergasan
kemahiran asas permainan 5.4.2 Menerima ahli baharu
2. Penyampaian fizikal.
kategori memadang dalam kumpulan yang
standard
5.4 Berkebolehan membentuk dibentuk
pembelajaran
kumpulan dan bekerjasama 5.4.3 Membimbing ahli Modul:
3. Permainan
dalam kumpulan kumpulan semasa m/s : 109 – 112
kecil
melakukan aktiviti
4. Menyejukkan
5.4.5 Berperanan sebagai ketua
badan Soalan KBAT –
kumpulan
5.4.6 Patuh kepada arahan ketua 1. Di manakah
kedudukan tangan
kamu
semasa melepaskan
bola?
2. Bagaimanakah
kamu membaling
bola dengan
balingan bawah
tangan?
MINGGU Cuti
33 pertengahan
11 - 16 penggal 2
OGOS 2-
18
MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.6 Me nangkap bola yang Permainan kecil:
34 Tangkap Bola Kemahiran Asas Permainan melantun Kriket Melantun
18-23 Fokus: Kategori Memadang 2.8.5 Menyatakan kedudukan
Menangkap bola EMK :
OGOS tangan semasa menangkap
yang melantun 1.8 Berkebolehan melakukan Keusahawanan -
bola lantun
2019 dengan lakuan kemahiran asas permainan Berorientasikan
5.2.1 Meningkatkan komponen
yang betul kategori memadang pencapaian
kecergasan berdasarkan
dengan lakuan yang betul kesihatan
Cadangan Aktiviti 2.8 Berkebolehan mengaplikasi
Modul:
1. Memanaskan konsep pergerakan dan
prinsip mekanik dalam m/s : 113 – 116
badan
2. Penyampaian kemahiran asas permainan
standard kategori memadang Soalan KBAT –
pembelajaran 5.2 Menunjukkan keyakinan Kenapa lebih susah
3. Permainan dan tanggungjawab kendiri menangkap bola

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 11


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

kecil semasa melakukan aktiviti yang melantun


4. Menyejukkan fizikal berbanding bola
badan lurus?

Tajuk: Olahraga Asas: 1.9.1 Berlari pecut pada satu Permainan kecil:
Larian Memecut Kemahiran Asas Berlari jarak yang ditetapkan Raja Pecut
Fokus:
2.9.1 Menyatakan perkaitan
Berkebolehan 1.9 Berkebolehan melakukan EMK :
antara tempat kontak
melakukan kemahiran asas berlari Keusahawanan –
bebola kaki pada
kemahiran asas dengan lakuan yang betul Peka kepada
permukaan dengan
lari pecut dengan 2.9 Berkebolehan mengaplikasi peluang
kedudukan badan semasa
lakuan yang betul konsep pergerakan dan
berlari pecut
prinsip mekanik dalam
5.3.1 Berkomunikasi antara Modul:
Cadangan Aktiviti kemahiran asas berlari
rakan, guru, dan ahli
5.3 Berkebolehan m/s : 117 – 120
1. Memanaskan kumpulan semasa
badan berkomunikasi dalam
melakukan aktiviti
2. Penyampaian pelbagai cara semasa Soalan KBAT –
standard melakukan aktiviti fizikal Bahagian manakah
pembelajaran pada tapak kaki
3. Permainan yang digunakan
kecil apabila berlari
4. Menyejukkan pecut? Mengapa?
badan

MINGGU
Tajuk: Olahraga Asas: 1.9.2 Berlari dan melakukan Permainan kecil:
35 Lari Berganti-ganti Kemahiran Asas Berlari pertukaran baton dalam zon Lari Berganti-ganti U
25-30 Fokus: pertukaran
Berkebolehan 1.9 Berkebolehan melakukan EMK :
OGOS melakukan kemahiran asas berlari 2.9.2 Mengenal pasti tempat
penerima baton mula berlari Keusahawanan –
2019 kemahiran asas dengan lakuan yang betul Kesanggupan
berlari dan 2.9 Berkebolehan mengaplikasi bagi menerima baton di zon
pertukaran belajar daripada
menukar baton konsep pergerakan dan kesilapan.
dalam zon prinsip mekanik dalam 2.9.3 Mengenal pasti tempat
pertukaran kemahiran asas berlari penerima baton mula berlari
bagi menerima baton di zon Modul:
5.3 Berkebolehan
pertukaranbaton di zon m/s : 121 – 124
Cadangan Aktiviti berkomunikasi dalam
pelbagai cara semasa pertukaran
1. Memanaskan
melakukan aktiviti fizikal 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan Soalan KBAT –
badan
menerima kekurangan
2. Penyampaian Mengapa kamu
rakan sebaya
standard perlu menunggu di
pembelajaran luar petak
3. Permainan pertukaran baton
kecil sebelum kamu
4. Menyejukkan menerimanya?
badan

Tajuk: Olahraga Asas: 1.9.3 Berlari beritma melepasi Permainan kecil:


Lari Beritma Kemahiran Asas Berlari halangan secara berterusan Lari Ulang-Alik
Berhalangan Berhalangan
dengan lakuan kaki dan
Fokus: 1.9 Berkebolehan melakukan
Berkebolehan kemahiran asas berlari tangan yang betul
2.9.4 Memerihal aksi kaki dan EMK :
berlari beritma dengan lakuan yang betul Kreativiti –
melepasi 2.9 Berkebolehan mengaplikasi tangan semasa lari beritma
melepasi halangan Mengaplikasikan
halangan konsep pergerakan dan pengetahuan
berterusan prinsip mekanik dalam 5.4.4 Menerima kelemahan rakan
sepasukan dan kekuatan konsep pergerakan
dengan lakuan kemahiran asas berlari dalam menghasilkan
yang betul 5.4 Berkebolehan membentuk pihak lawan sebagai
cabaran pergerakan
kumpulan dan bekerjasama
Cadangan Aktiviti dalam kumpulan
Modul:
1. Memanaskan
badan m/s : 125 – 128
2. Penyampaian
standard Soalan KBAT –
pembelajaran 1. Bagaimanakah
3. Permainan aksi kaki dan tangan
kecil kamu semasa lari
4. Menyejukkan beritma melepasi
badan halangan?
2. Kenapa kamu
perlu kekalkan ritma
berlari?

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 12


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

MINGGU
Tajuk: Olahraga Asas: 1.10.1 Berlari dan melompat pada Permainan kecil:
36 Lompat Berjarak Kemahiran Asas Lompatan satu jarak Juara Capai Bintang
25-30 Fokus:
2.10.1 Mengenal pasti perkaitan
Berkebolehan 1.10 Berkebolehan melakukan EMK :
OGOS antara kelajuan melonjak
melakukan kemahiran asas lompatan Keusahawanan –
dengan jarak lompatan
2019 kemahiran asas dengan lakuan yang betul Peka kepada
dalam lompat jauh.
melompat pada 2.10 Berkebolehan mengaplikasi peluang
5.2.2 Mempamerkan keyakinan
satu jarak dengan konsep pergerakan dan
untuk melakukan pelbagai
lakuan yang betul prinsip mekanik dalam
kemahiran pergerakan Modul:
kemahiran asas lompatan
m/s : 129 – 132
Cadangan Aktiviti 5.2 Menunjukkan keyakinan
1. Memanaskan dan tanggungjawab kendiri
badan semasa melakukan aktiviti Soalan KBAT –
2. Penyampaian fizikal Mengapakah perlu
standard ada kelajuan
pembelajaran sebelum melonjak
3. Permainan bagi melepasi
kecil sesuatu halangan?
4. Menyejukkan
badan

Tajuk: Olahraga Asas: 1.10.2 Melakukan lompat tinggi Permainan kecil:


Lompat Tinggi Kemahiran Asas Lompatan dengan gaya gunting Lompat Serumpun
Gaya Gunting 2.10.2 Mengenal pasti lakuan yang
Fokus: 1.10 Berkebolehan melakukan EMK :
betul bagi kemahiran lari
Berkebolehan kemahiran asas lompatan Keusahawanan –
landas, lonjakan, layangan,
melakukan dengan lakuan yang betul Berani mengambil
dan mendarat semasa
kemahiran asas 2.10 Berkebolehan mengaplikasi risiko
melakukan lompat tinggi
lompat tinggi konsep pergerakan dan dengan gaya gunting
dengan gaya prinsip mekanik dalam 3.1.1 Melakukan aktiviti Modul:
gunting dengan kemahiran asas lompatan
lakuan yang betul 3.1 Berkebolehan melakukan memanaskan badan yang m/s : 133 – 136
aktiviti fizikal berdasarkan khusus berdasarkan aktiviti
Cadangan Aktiviti konsep kecergasan fizikal yang akan dilakukan Soalan KBAT –
1. Memanaskan 5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4 Menerima cabaran dan Mengapa kaki
badan dan tanggungjawab kendiri berasa seronok semasa hadapan kamu
2. Penyampaian semasa melakukan aktiviti melakuan aktiviti diluruskan semasa
standard fizikal melonjak dalam
pembelajaran melompat gaya
3. Permainan gunting?
kecil
4. Menyejukkan
badan

MINGGU
Tajuk: Olahraga Asas: 1.11.1 Melontar peluru dari Permainan kecil:
37 Saya Kuat Kemahiran Asas Balingan kedudukan power position Lontar 3 Cara
8 - 13 Fokus:
2.11.1 Mengenal pasti perkaitan
Berkebolehan 1.11 Berkebolehan melakukan EMK :
SEPTEMB antara kelajuan lontaran
melontar peluru kemahiran asas balingan Keusahawanan –
dengan jarak lontaran
ER 2019 dengan lakuan dengan lakuan yang betul Daya kreativiti dan
semasa melontar peluru
yang betul 2.11 Berkebolehan mengaplikasi inovasi
5.1.3 Mengaplikasi peraturan
konsep pergerakan dan
keselamatan di tempat
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam
melakukan aktiviti Modul:
1. Memanaskan kemahiran asas balingan
5.1.4 Mengenal pasti ruang yang m/s : 137 – 140
badan 5.1 Berkebolehan mematuhi
selamat untuk melakukan
2. Penyampaian dan mengamalkan elemen
aktiviti
standard pengurusan dan Soalan KBAT –
pembelajaran keselamatan 1. Berdasarkan dua
3. Permainan cara lontaran
kecil dipelajari,
4. Menyejukkan lontaran manakah
badan akan menghasilkan
jarak
lontaran yang lebih
jauh?
2. Mengapa terdapat
perbezaan jarak
lontaran?

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 13


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

Tajuk: Olahraga Asas: 1.11.2 Melempar cakera dari Permainan kecil:


Saya Kuat Kemahiran Asas Balingan kedudukan power position Lempar Dengan Betul
Melempar
2.11.2 Mengenal pasti perkaitan
Fokus: 1.11 Berkebolehan melakukan EMK :
antara kelajuan melempar
Berkebolehan kemahiran asas balingan Keusahawanan –
dengan jarak lemparan
melempar cakera dengan lakuan yang betul Daya kreativiti dan
semasa melempar cakera.
dengan lakuan 2.11 Berkebolehan mengaplikasi inovasi
5.1.3 Mengaplikasi peraturan
yang betul konsep pergerakan dan
keselamatan di tempat
prinsip mekanik dalam Soalan KBAT –
melakukan aktiviti
Cadangan Aktiviti kemahiran asas balingan
5.1.4 Mengenal pasti ruang yang 1. Berdasarkan dua
1. Memanaskan 5.1 Berkebolehan mematuhi
selamat untuk melakukan cara lemparan yang
badan dan mengamalkan elemen
aktiviti dipelajari, lemparan
2. Penyampaian pengurusan dan
manakah akan
standard keselamatan
menghasilkan jarak
pembelajaran lemparan yang lebih
3. Permainan jauh?
kecil 2. Mengapa terdapat
4. Menyejukkan perbezaan jarak
badan lemparan?

MINGGU
Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.2 Bermain permainan Permainan kecil:
38 Konda Kondi Rekreasi dan Kesenggangan tradisional yang Mari Bermain Konda
15-20 Fokus: Kondi
menggunakan kemahiran
Berkebolehan 1.14 Berkebolehan melakukan
SEPTEMB bermain aktiviti rekreasi dan membaling, memukul,
berlari, dan menangkap EMK :
ER 2019 permainan kesenggangan Keusahawanan –
tradisional Konda 2.14 Berkebolehan mengaplikasi seperti permainan Konda
Prinsip keadilan
Kondi pengetahuan dan strategi Kondi
dalam aktiviti rekreasi dan 2.14.2 Menyatakan strategi dalam Modul:
Cadangan Aktiviti kesenggangan permainan tradisional
1. Memanaskan 5.4 Berkebolehan membentuk m/s : 169 – 172
seperti Konda Kondi dan
badan kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan Tating Lawi Ayam
2. Penyampaian Soalan KBAT –
standard 5.4.4 Menerima kelemahan rakan
Bahagian kayu anak
pembelajaran sepasukan dan kekuatan
yang manakah
3. Permainan pihak lawan sebagai
paling sesuai dipukul
kecil cabaran
untuk mendapatkan
4. Menyejukkan jarak yang jauh?
badan Mengapa?

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.3 Menggunakan kemahiran Permainan kecil:


Tating Lawi Ayam Rekreasi dan Kesenggangan menimang berterusan Timang ‘Chapteh’
Fokus: dalam permainan tradisional
Berkebolehan 1.14 Berkebolehan melakukan EMK :
bermain aktiviti rekreasi dan seperti Konda Kondi dan
Keusahawanan –
permainan kesenggangan Tating Lawi Ayam
Daya kreativiti dan
tradisional Tating 2.14 Berkebolehan mengaplikasi 2.14.2 Menyatakan strategi dalam inovasi
Lawi Ayam pengetahuan dan strategi permainan tradisional
dalam aktiviti rekreasi dan seperti Konda Kondi dan Modul:
Cadangan Aktiviti kesenggangan Tating Lawi Ayam
5.4 Berkebolehan membentuk m/s : 173 – 176
1. Memanaskan 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif
badan kumpulan dan bekerjasama
sebagai ahli kumpulan
2. Penyampaian dalam kumpulan Soalan KBAT –
standard Bahagian kaki
pembelajaran manakah yang
3. Permainan paling mudah
kecil untuk menimang
4. Menyejukkan lawi ayam?
badan Mengapa?.

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 14


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

MINGGU
Tajuk: Modul Kecergasan: 3.1.1 Melakukan aktiviti Permainan kecil:
39 Konsep Konsep Kecergasan memanaskan badan yang Nadiku Berdenyut
22-27 Kecergasan Kencang
khusus berdasarkan aktiviti
Fokus: 3.1 Berkebolehan melakukan
SEPTEMB Berkebolehan aktiviti fizikal berdasarkan fizikal yang akan dilakukan
3.1.2 Melakukan aktiviti EMK :
ER 2019 mengira kadar konsep kecergasan Keusahawanan –
nadi sebelum dan 4.1 Berkebolehan mengaplikasi menyejukkan badan
Bertanggungjawab
selepas konsep kecergasan 3.1.3 Mengira kadar nadi terhadap keputusan
melakukan aktiviti semasa melakukan aktiviti sebelum dan selepas
fizikal fizikal melakukan aktiviti fizikal
5.2 Menunjukkan keyakinan Modul:
4.1.1 Mengenal pasti aktiviti m/s : 177 – 180
Cadangan Aktiviti dan tanggungjawab kendiri
yang sesuai untuk
1. Memanaskan semasa melakukan aktiviti
senaman memanaskan
badan fizikal Soalan KBAT –
badan yang khusus
2. Penyampaian berdasarkan aktiviti fizikal 1. Berapakah kadar
standard yang akan dilakukan nadi yang mesti
pembelajaran 4.1.2 Menerangkan perbezaan dicapai selepas
3. Permainan antara aktiviti memanaskan memanaskan
kecil badan dengan aktiviti badan? Mengapa?
4. Menyejukkan menyejukkan badan 2. Mengapa ibu jari
badan 4.1.3 Mengenal pasti kadar nadi tidak digunakan
yang mesti dicapai selepas untuk mengesan
memanaskan badan nadi?
4.1.4 Menerangkan kesan
dehidrasi terhadap prestasi
semasa melakukan
senaman
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa
melakukan aktiviti

Tajuk: Modul Kecergasan: 3.1.1 Melakukan aktiviti Permainan kecil:


Senam dan Sihat Komponen Kecergasan memanaskan badan yang Jauh atau Dekat
Fokus: khusus berdasarkan aktiviti
Berkebolehan 3.1 Berkebolehan melakukan EMK :
melakukan aktiviti aktiviti fizikal berdasarkan fizikal yang akan dilakukan
Keusahawanan –
yang boleh konsep kecergasan 3.1.2 Melakukan aktiviti
Berorientasikan
meningkatkan 3.2 Berkebolehan melakukan menyejukkan badan pencapaian
kapasiti aerobik senaman meningkatkan 3.2.1 Melakukan aktiviti
kapasiti aerobik meningkatkan kapasiti Modul:
Cadangan Aktiviti 4.2 Berkebolehan mengaplikasi aerobik berterusan dalam
konsep asas kapasiti m/s : 181 – 184
1. Memanaskan jangka masa yang
badan aerobik
5.1 Berkebolehan mematuhi ditetapkan Soalan KBAT –
2. Penyampaian
standard dan mengamalkan elemen 4.2.1 Mengaplikasi prinsip FITT Terangkan
pembelajaran pengurusan dan (frequency, intensity, time, perbezaan suhu
3. Permainan keselamatan and type) dalam sebelum dan
kecil meningkatkan kapasiti selepas melakukan
4. Menyejukkan aerobik aktiviti?
badan 4.2.2 Memerihal perubahan
kadar nadi sebelum,
semasa, dan selepas
melakukan aktiviti
meningkatkan kapasiti
aerobik
5.1.3 Mematuhi peraturan
keselamatan di tempat
melakukan aktiviti

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 15


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

MINGGU
Tajuk: Modul Kecergasan: 3.2.1 Melakukan aktiviti Persembahan:
40 Kapasiti Aerobik Komponen Kecergasan meningkatkan kapasiti Dansarobik
29 Kalistenikar
aerobik berterusan dalam
Fokus: 3.2 Berkebolehan melakukan EMK :
SEPTEMB Berkebolehan senaman meningkatkan jangka masa yang
Kreativiti dan Inovasi
melakukan aktiviti kapasiti aerobik ditetapkan
ER - 4 – Menghasilkan
yang boleh 4.2 Berkebolehan mengaplikasi 4.2.1 Mengaplikasi prinsip FITT idea-idea yang
OKTOBER meningkatkan konsep asas kapasiti (frequency, intensity, time, berkaitan dengan
2019 kapasiti aerobik aerobik and type) dalam sesuatu perkara
5.4 Berkebolehan membentuk meningkatkan kapasiti
Cadangan Aktiviti kumpulan dan bekerjasama aerobik
4.2.2 Memerihal perubahan Modul:
1. Memanaskan dalam kumpulan
kadar nadi sebelum, m/s : 185 – 188
badan
2. Penyampaian semasa, dan selepas
standard melakukan aktiviti
pembelajaran meningkatkan kapasiti
3. Persembahan aerobik
4. Menyejukkan 5.4.7 Bekerjasama dalam
badan kumpulan semasa
melakukan aktiviti

Tajuk: Modul Kecergasan: 3.3.1 Melakukan senaman Permainan kecil:


Regangan Huruf Komponen Kecergasan regangan pada sendi-sendi Tubuh Berhuruf
Fokus:
yang dapat meningkatkan
Berkebolehan 3.3 Berkebolehan melakukan EMK :
melakukan senaman meningkatkan julat pergerakan (range of
Keusahawanan –
senaman kelenturan motion)
Menganalisis
regangan untuk 4.3 Berkebolehan mengaplikasi 4.3.1 Menyatakan perkaitan pemerhatian secara
meningkatkan konsep asas kelenturan antara senaman regangan kritis dan kreatif
kelenturan 5.4 Berkebolehan membentuk dengan kelenturan
kumpulan dan bekerjasama 4.3.2 Menamakan otot-otot
utama yang digunakan Modul:
Cadangan Aktiviti dalam kumpulan
semasa melakukan m/s : 189 – 192
1. Memanaskan
badan senaman regangan
2. Penyampaian 5.4.7 Bekerjasama dalam Soalan KBAT –
standard kumpulan semasa Bagaimanakah
pembelajaran melakukan aktiviti senaman regangan
3. Permainan boleh membantu
kecil kamu dalam
4. Menyejukkan melakukan
badan aktiviti fizikal harian?

MINGGU
Tajuk: Modul Kecergasan: 3.3.1 Melakukan senaman Permainan kecil:
41 Regangan Komponen Kecergasan regangan pada sendi-sendi Gelombang
6 - 11 Dengan Muzik Regangan
yang dapat meningkatkan
Fokus: 3.3 Berkebolehan melakukan
OKTOBER Berkebolehan senaman meningkatkan julat pergerakan (range of
EMK :
melakukan kelenturan motion)
2019 Keusahawanan –
senaman 4.3 Berkebolehan mengaplikasi 4.3.3 Mengaplikasi prinsip ‘FITT’ Merancang sesuatu
regangan untuk konsep asas kelenturan dalam meningkatkan projek dengan teliti
meningkatkan 5.2 Menunjukkan keyakinan kelenturan melalui senaman
kelenturan dan tanggungjawab kendiri regangan
5.2.1 Meningkatkan komponen Modul:
semasa melakukan aktiviti
fizikal kecergasan berdasarkan m/s : 193 – 196
Cadangan Aktiviti kesihatan
1. Memanaskan Soalan KBAT –
badan Bagaimanakah
2. Penyampaian kamu gunakan
standard prinsip FITT untuk
pembelajaran meningkatkan
3. Permainan kelenturan?
kecil
4. Menyejukkan
badan

Tajuk: Modul Kecergasan: 3.4.1 Melakukan aktiviti yang Permainan kecil:


Daya Tahan Dan Komponen Kecergasan boleh meningkatkan daya Relay Kekuatan dan
Kekuatan Otot Daya Tahan
tahan dan kekuatan otot
Fokus: 3.4 Berkebolehan melakukan

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 16


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

Melakukan aktiviti senaman meningkatkan seperti separa cangkung,


untuk daya tahan dan kekuatan ringkuk tubi separa, bangkit EMK :
meningkatkan otot tubi, jengkit kaki setempat, Keusahawanan –
daya tahan dan 4.4 Berkebolehan mengaplikasi Berorientasikan
lentik belakang berselang
kekuatan otot konsep asas kekuatan dan pencapaian
daya tahan otot seli tangan dan kaki,
Cadangan Aktiviti 5.2 Menunjukkan keyakinan hamstring curl, tekan tubi
Modul:
1. Memanaskan dan tanggungjawab kendiri ubah suai, tekan tubi, dan
m/s : 197 – 200
badan semasa melakukan aktiviti oblique curl berulang kali
2. Penyampaian fizikal dalam jangka masa 30 saat
Soalan KBAT –
standard 4.4.1 Menamakan otot-otot
pembelajaran Bagaimanakah daya
utama yang terlibat semasa
3. Permainan tahan otot kamu
melakukan senaman
kecil boleh ditingkatkan?
kekuatan dan daya tahan
4. Menyejukkan otot
badan 4.4.2 Mengaplikasi prinsip ‘FITT’
dalam meningkatkan daya
tahan dan kekuatan otot
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa
melakukan aktiviti

MINGGU
Tajuk: Modul Kecergasan: 3.4.1 Melakukan aktiviti yang Permainan kecil:
42 Daya Tahan Dan Komponen Kecergasan boleh meningkatkan daya Lalu Lintas
13-18 Kekuatan Otot (2) Berhalangan
tahan dan kekuatan otot
Fokus: 3.4 Berkebolehan melakukan
OKTOBER Melakukan aktiviti senaman meningkatkan seperti separa cangkung,
EMK :
untuk daya tahan dan kekuatan ringkuk tubi separa, bangkit
2019 Kreativiti dan inovasi
meningkatkan otot tubi, jengkit kaki setempat, – Pemikiran kreatif
daya tahan dan 4.4 Berkebolehan mengaplikasi lentik belakang berselang keluwesan.
kekuatan otot konsep asas kekuatan dan seli tangan dan kaki, Keusahawanan –
daya tahan otot hamstring curl, tekan tubi Daya kreativiti dan
Cadangan Aktiviti 5.1 Berkebolehan mematuhi
ubah suai, tekan tubi, dan inovasi.
1. Memanaskan dan mengamalkan elemen TMK – Pencarian
pengurusan dan oblique curl berulang kali
badan maklumat melalui
2. Penyampaian keselamatan dalam jangka masa 30 saat
laman sesawang
standard 4.4.1 Menamakan otot-otot
pembelajaran utama yang terlibat semasa
melakukan senaman Modul:
3. Permainan
kekuatan dan daya tahan m/s : 201 – 208
kecil
4. Menyejukkan otot
badan 4.4.2 Mengaplikasi prinsip ‘FITT’ Soalan KBAT –
dalam meningkatkan daya Bagaimanakah
tahan dan kekuatan otot intensiti aktiviti ini
5.1.3 Mematuhi peraturan dapat ditingkatkan?
keselamatan di tempat
melakukan aktivit

MINGGU
43
20-25 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
OKTOBER
2019
MINGGU
44
27 - 1 PENGURUSAN BILIK DARJAH / STOR SUKAN
NOVEMB
ER 2019
MINGGU
45
3-8 PENGURUSAN BILIK DARJAH / STOR SUKAN
NOVEMB
ER 2019
MINGGU
46 PENGURUSAN BILIK DARJAH / STOR SUKAN
10-15

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 17


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 (2019)
TAJUK / FOKUS /
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
CONTOH AKTIVITI

NOVEMB
ER 2019

RPT PJ TAHUN 5 (2018) 18