Anda di halaman 1dari 16

0

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4

TAJUK : 1. MARI BELAJAR SEJARAH FOKUS : UNIT 1. SEJARAH DAN KITA

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
1.1.1 Menyatakan pengertian sejarah dan TP 1: Murid mengetahui tentang i-THINK:
1.1 Pengertian sejarah sumber sejarah. pengertian dan kemahiran sejarah. Peta Bulatan
dan kemahiran sejarah 1.1.2 Mengenalpasti konsep masa silam dan KBAT:
ruang berdasarkan garis masa dan TP 2 : Murid memahami pengertian dan Menganalisis
1 kronologi. kemahiran sejarah Aktiviti PAK-21:
Sumbangsaran
K 1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan
Peta I-Think
masa dalam kehidupan harian. (Peta Bulatan)

1.1.3 Mengenalpasti peristiwa sejarah TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang i-THINK:


1.1 Pengertian sejarah mengikut garis masa. pengertian dan kemahiran sejarah Peta Alir
dan kemahiran sejarah 1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang dengan memberikan contoh. KBAT:
terdapat di muzium dan tempat Menganalisis
2 bersejarah. TP 4 : Murid boleh menguasai pengertian Aktiviti PAK-21:
Peta i-Think - Peta
K 1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat dan kemahiran sejarah serta
Alir, Qudrat Activity
masa lalu dan kesinambungannya disesuaikan dengan pelbagai situasi (Aktiviti Berempat)
dengan masa kini.
1.1.5 Menjelaskan sebab dan akibat dalam TP 5 : Murid boleh membuat penilaian i-THINK:
1.1 Pengertian sejarah peristiwa bersejarah. tentang pengertian dan kemahiran Peta Alir
dan kemahiran sejarah 1.1.6 Menyatakan kepentingan sejarah dalam sejarah dalam kehidupan seharian. KBAT:
kehidupan. Menilai
3 K 1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai TP 6 : Murid boleh menjadi pemudah cara Aktiviti PAK-21:
i-Think Map - Peta
warisan bangsa bagi melahirkan jati kepada rakan menerangkan tentang
Alir, Role-Play (Main
diri. kemahiran pemikiran sejarah peranan).

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4

TAJUK : 1. MARI BELAJAR SEJARAH FOKUS : UNIT 2. KELUARGA HARMONI

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
i-THINK:
1.2 Pengertian diri dan 1.2.1 Menyatakan biodata diri. TP 1 : Murid mengetahui tentang Peta Pokok
keluarga 1.2.2 Mengenalpasti salasilah keluarga. pengertian diri dan keluarga. KBAT:
Mengaplikasi
4 K 1.2.7 Menyatakan adab yang perlu
Aktiviti PAK-21:
diamalkan dalam sesebuah keluarga. TP 2 : Murid memahami tentang
Hot seating,
pengertian diri dan keluarga.
Presentations
(berkumpulan).
1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas. TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang i-THINK:
1.2 Pengertian diri dan 1.2.4 Mengenalpasti panggilan anggota pengertian diri dan keluarga dengan Peta Bulatan
keluarga keluarga memberikan contoh. KBAT:
5 Menganalisis
K 1.2.8 Menyatakan kepentingan
Aktiviti PAK-21:
penggunaan panggilan dalam TP 4 : Murid boleh menguasai pengertian
Round table,
institusi keluarga. diri dan keluarga dalam pelbagai
Presentations
situasi. (berkumpulan.)
TP 5 : Murid boleh membuat penilaian i-THINK:
1.2 Pengertian diri dan 1.2.5 Menjelaskan perkembangan diri dan tentang pengertian diri dan keluarga Peta Alir
keluarga keluarga mengikut garis masa. serta menghubungkait dengan KBAT:
1.2.6 Menyatakan peristiwa bersejarah peranan setiap ahli keluarga bagi Menilai
6 dalam keluarga. mewujudkan keluarga bahagia. Aktiviti PAK-21:
Presentations
K 1.2.9 Menyatakan keistimewaan TP 6 : Murid berupaya menjadi pemudah
individu, Gallery
mewujudkan keluarga asas. cara untuk menerangkan kepada walk
rakan konsep keluarga bahagia.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4

2
TAJUK : 1. MARI BELAJAR SEJARAH FOKUS : UNIT 3. SEKOLAH KEBANGGAAN SAYA

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
1.3.1 Menyatakan nama dan alamat sekolah TP 1 : Murid mengetahui tentang sejarah i-THINK:
1.3 Sejarah sekolah dengan lengkap. sekolah. Peta Bulatan
1.3.2 Mengenalpasti lokasi sekolah. KBAT:
Mengaplikasi
7 K 1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri TP 2 : Murid memahami tentang sejarah
Aktiviti PAK-21:
sebagai warga sekolah sekolah.
Sumbangsaran,
Pengalaman
Peribadi.
1.3.3 Menceritakan sejarah penubuhan TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang i-THINK:
1.3 Sejarah sekolah sekolah. sejarah sekolah dengan memberikan Peta Pokok
1.3.4 Menyatakan cogan kata, visi dan misi contoh. KBAT:
Menganalisis
8 sekolah. TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat
Aktiviti PAK-21:
K 1.3.8 Mengenalpasti usaha-usaha untuk tentang sejarah sekolah dalam
Gallery walk,
mengekalkan kebersihan dan pelbagai situasi.
Presentations -
keindahan sekolah. berkumpulan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4

TAJUK : 1. MARI BELAJAR SEJARAH FOKUS : UNIT 4.TEMPAT TINGGAL SAYA

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
9 1.4.1 Menyatakan alamat tempat tinggal TP 1 : Murid mengetahui tentang sejarah i-THINK:
1.4 Kawasan tempat tinggal dengan lengkap. kawasan tempat tinggal. Peta buih
murid 1.4.2 Menyatakan lokasi tempat tinggal. KBAT:
K 1.4.7 Menyatakan tanggungjawab menjaga TP 2 : Murid memahami tentang sejarah Menganalisis

3
kemudahan awam di kawasan setempat. kawasan tempat tinggal. Aktiviti PAK-21:
Hot Seating,
Pengalaman peribadi.

TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang i-THINK:


1.4.3 Menyatakan sejarah tempat tinggal.
1.4 Kawasan tempat tinggal sejarah kawasan tempat tinggal dengan Peta Bulatan
1.4.4 Menyatakan bentuk muka bumi
10-11 murid kawasan tempat tinggal.
memberikan contoh. KBAT:
*LK1 TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat Menganalisis
K 1.4.8 Menyatakan kepentingan
tentang sejarah kawasan tempat tinggal Aktiviti PAK-21:
mengindahkan persekitaran tempat tinggal.
dalam pelbagai situasi. Hot seat, Table talker.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 23.03.2019 - 30.03.2019, KUMPULAN B: 24.03.2019 - 31.03.2019)
1.4 Kawasan tempat tinggal TP 5 : Murid membuat penilaian tentang i-THINK:
1.4.5 Menyatakan keistimewaan
murid peranan masyarakat setempat bagi Peta Buih Berganda
kawasan tempat tinggal.
memakmurkan kawasan tempat tinggal KBAT:
1.4.6 Menjelaskan tokoh kebanggaan
12 mereka. Menilai.
setempat
TP 6 : Murid boleh memberikan pandangan Aktiviti PAK-21:
K 1.4.9 Menyatakan sejarah tempat tinggal
yang rasional tentang peranan Think-pair-share,
sebagai perkara yang perlu dihargai
masyarakat di kawasan tempat tinggal Presentation.
yang perlu dihargai.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4

TAJUK : 2. ZAMAN AIR BATU FOKUS : UNIT 5. ZAMAN AIR BATU

4
MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
i-THINK:
2.1 Zaman Air Batu. 2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu. TP 1 : Murid mengetahui tentang Zaman Peta Bulatan.
Air Batu.
KBAT:
13 K 2.1.4 Menyatakan cara - cara menghargai TP 2 : Murid memahami tentang Zaman Menganalisis
alam sekitar. Air Batu.
TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang Aktiviti PAK-21:
Zaman Air Batu dengan Hot seat, Presentations
memberikan contoh. (Persembahan)-
berkumpulan.
TP 4 : Murid boleh menguasai i-THINK:
2.1 Zaman Air Batu. 2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pengetahuan tentang Zaman Air Peta Bulatan.
pada Zaman Air Batu. Batu dalam menghargai kehidupan
KBAT:
2.1.3 Menamakan benua dan lautan di dunia masa kini. Menilai
selepas pencairan air batu TP 5 : Murid boleh membuat penilaian
14 tentang perubahan yang berlaku Aktiviti PAK-21:
K 2.1.5 Menyatakan sikap yang perlu pada Zaman Air Batu dan Hot seat, Presentations
diamalkan dalam menjaga alam sekitar. dihubungkaitkan dengan (Persembahan)-
K 2.1.6 Menyatakan keperluan menghargai perubahan alam sekitar. berkumpulan.
alam sekitar. TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea
yang rasional bagi merancang
masa depan negara.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4

TAJUK : 3. ZAMAN PRASEJARAH FOKUS : UNIT 6. ZAMAN PRASEJARAH

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN

5
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
i-THINK:
3.1 Kehidupan manusia 3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah. TP 1 : Murid tahu tentang kehidupan Peta Pokok
prasejarah. 3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah. manusia prasejarah. KBAT:
15 Mengaplikasi
Aktiviti PAK-21:
K 3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai TP 2 : Murid memahami tentang kehidupan
I See, I Think, I
tinggalan sejarah. manusia prasejarah.
Wonder,
Presentations.
TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang i-THINK:
3.1 Kehidupan manusia 3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat kehidupan manusia prasejarah Peta Bulatan
prasejarah. prasejarah. dengan memberikan contoh.
KBAT:
16 3.1.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaan Menganalisis
masyarakat prasejarah. TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat
tentang kehidupan manusia Aktiviti PAK-21:
K 3.1.7 Menyatakan persediaan untuk prasejarah dan menghubungkaitkan Table Talkers,
menghadapi perubahan persekitaran. dengan kehidupan masa kini. Presentations.
TP 5 : Murid boleh membuat penilaian i-THINK:
3.1 Kehidupan manusia 3.1.5 Menyatakan kepercayaan manusia tentang kehidupan manusia Peta pokok
prasejarah. prasejarah prasejarah dengan kehidupan masa
kini. KBAT:
17 Menilai
K 3.1.8 Menyatakan sikap manusia
TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea yang
prasejarah yang perlu dicontohi. Aktiviti PAK-21:
rasional untuk menyelesaikan
Think-pair-share
masalah dan cabaran pada masa
Presentations.
depan.

TAJUK : 4. KERAJAAN MELAYU AWAL FOKUS : UNIT 7. KERAJAAN MELAYU AWAL

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…

6
18-19
(RPH 18) ULANGKAJI AKHIR TAHUN
TAJUK : MARI BELAJAR SEJARAH, ZAMAN AIR BATU, ZAMAN PRA SEJARAH.
*LK 2

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 24.05.2019 – 08.06.2019, KUMPULAN B: 25.02.2019 – 09.06.2019)

4.1 Kedudukan kerajaan- 4.1.1 Menamakan kerajaan-kerajaan Melayu TP 1 : Murid tahu tentang kedudukan i-THINK:
kerajaan Melayu awal. Awal. kerajaan-kerajaan Melayu awal. Peta Titi
4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan-
KBAT:
kerajaan Melayu Awal pada peta TP 2 : Murid memahami tentang Mengaplikasi
20 Malaysia. kedudukan kerajaan-kerajaan
Melayu awal. Aktiviti PAK-21:
K 4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaan- Brainstorming,
kerajaan Melayu Awal. Presentations
(Persembahan)-
berkumpulan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4

TAJUK : 4. KERAJAAN MELAYU AWAL FOKUS : UNIT 7. KERAJAAN MELAYU AWAL

7
MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
4.1 Kedudukan kerajaan- 4.1.3 Menamakan laut, selat, teluk dan pulau TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang i-THINK:
kerajaan Melayu awal. pada peta di sekitar kerajaan Melayu kedudukan kerajaankerajaan Melayu Peta Bulatan
Awal. awal dengan contoh.
KBAT:
21 Menganalisis
K 4.1.6 Menyatakan keperluan menjaga TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat
kebersihan pesisiran pantai. tentang kerajaankerajaan Melayu Aktiviti PAK-21:
awal dalam menghargai warisan. Round table,
Presentations.

4.1 Kedudukan kerajaan- 4.1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan laut TP 5 : Murid boleh membuat penilaian i-THINK:
kerajaan Melayu awal. dalam kerajaan-kerajaan Melayu. maklumat tentang kerajaan-kerajaan Peta Bulatan
Melayu awal dan dihubungkaitkan
KBAT:
22 K 4.1.7 Menyatakan kepentingan menghargai dengan kehidupan masa kini. Menilai
kemakmuran Negara.
TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea yang Aktiviti PAK-21:
rasional tentang kepentingan Qudrat Activity
menghargai kemakmuran negara. (Aktiviti Berempat),
Gallery walk

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4

TAJUK : 5. TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA FOKUS : UNIT 8. TOKOH TERBILANG

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…

8
i-THINK:
5.1 Tokoh- tokoh terbilang 5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang. TP 1 : Murid mengetahui tentang tokoh- Peta Bulatan
Kesultanan Melayu tokoh terbilang Kesultanan Melayu
KBAT:
23 Melaka. K 5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh- Melaka. Menganalisis
tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka TP 2 : Murid memahami tentang tokoh-
dalam pembentukan sahsiah individu. tokoh terbilang Kesultanan Melayu Aktiviti PAK-21:
Melaka. I See, I Think, I
Wonder, Table talker
TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang i-THINK:
5.1 Tokoh- tokoh terbilang 5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Peta Pokok
Kesultanan Melayu terbilang dalam masyarakat Melayu Melayu Melaka dengan contoh.
24 KBAT:
Melaka. lama. Menganalisis
TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat
K 5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni tentang tokoh-tokoh terbilang Aktiviti PAK-21:
masyarakat dahulu yang dapat dicontohi. Kesultanan Melayu Melaka untuk Brainstorming,
diteladani. Galery Walk
TP 5 : Murid boleh membuat penilaian i-THINK:
5.1 Tokoh- tokoh terbilang 5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh tentang tokoh-tokoh terbilang Peta Pokok
Kesultanan Melayu terbilang dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka dan
dihubungkaitkan dengan kehidupan KBAT:
25 Melaka. Kesultanan Melayu Melaka.
masa kini. Menilai
TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea yang
K 5.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai Aktiviti PAK-21:
rasional tentang kepentingan

TAJUK : 5. TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA FOKUS : UNIT 9. PARAMESWARA PENGASAS MELAKA

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
i-THINK:
5.2 Parameswara sebagai 5.2.1 Menyatakan latar belakang TP 1 : Murid mengetahui tentang Peta Buih
26
pengasas Kesultanan Parameswara sebagai pengasas Melaka. Parameswara sebagai pengasas KBAT:
Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka. Menilai
Aktiviti PAK-21:

9
K 5.2.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan Café (Kedai Kopi),
tokoh yang boleh dicontohi. Presentations.
TP 2 : Murid memahami tentang i-THINK:
5.2 Parameswara sebagai 5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa Parameswara sebagai pengasas Peta Alir
pengasas Kesultanan perjalanan Parameswara dari Kesultanan Melayu Melaka.
KBAT:
27-28 Melayu Melaka. Palembang ke Melaka. Menilai
TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang
*LK3
K 5.2.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan Parameswara sebagai pengasas Aktiviti PAK-21:
tokoh yang boleh dicontohi Kesultanan Melayu Melaka dengan Recap Group,
contoh. Gallery walk

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


(KUMPULAN A: 09.08.2019 – 17.08.2019, KUMPULAN B: 10.08.2019 – 18.08.2019)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4

TAJUK : 5. TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA FOKUS : UNIT 9. PARAMESWARA PENGASAS MELAKA

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…

10
i-THINK:
5.2 Parameswara sebagai 5.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat Peta Bulatan
pengasas Kesultanan Melaka. tentang Parameswara sebagai KBAT:
29 Menilai
Melayu Melaka. K 5.2.6 Menyatakan kepentingan menghargai pengasas Kesultanan Melayu Melaka
Aktiviti PAK-21:
sumbangan seseorang pemimpin yang untuk diteladani.
Recap group,
dihormati dalam masyarakat.
gallery walk.

5.2 Parameswara sebagai 5.2.4 Menyatakan asal usul nama Melaka TP 5 : Murid boleh membuat penilaian i-THINK:
pengasas Kesultanan berdasarkan pelbagai sumber. tentang Parameswara sebagai -
Melayu Melaka. pengasas Kesultanan Melayu Melaka
K 5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan dan dihubungkaitkan dengan KBAT:
30 Menilai
Melayu Melaka sebagai warisan yang kehidupan masa kini.
dibanggakan TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea yang Aktiviti PAK-21:
rasional tentang warisan kesultanan Round table,
Melayu Melaka dengan institusi Think– Pair– Share.
beraja.
i-THINK:
5.3 Tun Perak sebagai 5.3.1 Menyatakan riwayat hidup Tun Perak. TP 1 : Murid mengetahui tentang Peta buih
Bendahara Melaka. K 5.3.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan Tun Perak sebagai bendahara
KBAT:
31 tokoh yang boleh dijadikan contoh. Kesultanan Melayu Melaka. Mengaplikasi

Aktiviti PAK-21:
Hot seat,
presentations.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4

TAJUK : 5. TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA FOKUS : UNIT 10. TUN PERAK BENDAHARA TERBILANG

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…

11
i-THINK:
5.3 Tun Perak sebagai 5.3.2 Menyenaraikan Sultan Melaka semasa TP 2 : Murid memahami tentang Peta Pokok
Bendahara Melaka. Tun Perak menjadi Bendahara. Tun Perak sebagai bendahara
KBAT:
K 5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan Kesultanan Melayu Melaka. Menganalisa
32 tokoh dalam membentuk sahsiah individu.
TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang Aktiviti PAK-21:
Tun Perak sebagai bendahara Learning Trios A-B-C
Kesultanan Melayu Melaka dengan (Tiga serangkai A-B-
contoh. C), Presentations.

i-THINK:
5.3 Tun Perak sebagai 5.3.3 Menyatakan kebijaksanaan Tun Perak Peta Bulatan
Bendahara Melaka. dalam menangkis serangan Siam di TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat
KBAT:
33 Melaka. tentang Tun Perak sebagai Menganalisis
K 5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan bendahara Kesultanan Melayu
tokoh dalam membentuk sahsiah individu. Melaka untuk diteladani. Aktiviti PAK-21:
Think– Pair– Share,
Gallery walk

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4

TAJUK : 5. TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA FOKUS : UNIT 10. TUN PERAK BENDAHARA TERBILANG

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
34 i-THINK:
5.3 Tun Perak sebagai 5.3.4 Menyatakan peranan Tun Perak dalam TP 5 : Murid boleh membuat penilaian Peta Buih
Bendahara Melaka. membina
Melayu kegemilangan Kesultanan
Melaka. tentang Tun Perak sebagai
KBAT:
pengasas Kesultanan Melayu Melaka Menilai
K 5.3.7 Menyatakan kepentingan nilai dan dihubungkaitkan dengan

12
ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin. kehidupan masa kini. Aktiviti PAK-21:
Rocket writing
TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea yang (Penulisan pantas),
rasional tentang warisan kesultanan Bus Stop.
Melayu Melaka dengan institusi
beraja.

5.4 Hang Tuah sebagai 5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah. TP 1 : Murid mengetahui tentang Hang i-THINK:
Laksamana Melaka. Tuah sebagai Laksamana Melaka. Peta buih.
35 K 5.4.4 Menyenaraikan sifat-sifat kesetiaan KBAT:
tokoh kepada institusi beraja. TP 2 : Murid memahami tentang Hang Menganalisis
Tuah sebagai Laksamana Melaka.
Aktiviti PAK-21:
Think-pair-share,
Gallery walk

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4

TAJUK : 5. TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA FOKUS : UNIT 11. HANG TUAH LAKSAMANA MELAKA

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid dibimbing untuk... Murid berupaya untuk…
36 5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah TP 3 : Murid boleh menerangkan tentang i-THINK:
5.4 Hang Tuah sebagai sebagai Laksamana. peranan Hang Tuah sebagai Peta Buih berganda.
Laksamana Melaka. Laksamana Melaka dengan contoh.
KBAT:
K 5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh Menganalisis
dalam menyelesaikan sesuatu masalah. TP 4 : Murid boleh menguasai maklumat
Hang Tuah sebagai Laksamana Aktiviti PAK-21:

13
Melaka untuk diteladani. Recap Group
(Mengulangi /
mengingat semula),
Presentation.
5.4 Hang Tuah sebagai 5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan TP 5 : Murid boleh membuat penilaian i-THINK:
Laksamana Melaka antara Hang Tuah dengan Hang Jebat tentang Hang Tuah sebagai Peta Alir.
dalam Hikayat Hang Tuah. Laksamana Melaka dan
KBAT:
dihubungkaitkan dengan kehidupan Menilai
37 K 5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat masa kini.
dalam mempertahankan kedaulatan beraja. TP 6 : Murid boleh menzahirkan idea yang Aktiviti PAK-21:
rasional tentang menghargai I See, I Think, I
sumbangan tokoh dalam memelihara Wonder , Hot seat
kedaulatan negara.

38 ULANGKAJI AKHIR TAHUN


(RPH 36) TAJUK: KERAJAAN MELAYU AWAL, TOKOH-TOKOH TERBILANG KERAJAAN MELAYU MELAKA.

MINGGU 40 – PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU 41,42,43 - PENGURUSAN AKHIR TAHUN

14
CUTI AKHIR TAHUN

15