Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TAHUN 4
MATA PELAJARAN : Matematik
TARIKH : 12 Jun 2019
MASA : 10.55 – 11.55 Pagi
KELAS : 4 Celery
BILANGAN MURID : / 36 orang
TAJUK : Pecahan
KEMAHIRAN SEDIA ADA :
(i) Murid tahu tentang pecahan wajar

STANDARD KANDUNGAN : Murid dibimbing untuk :-


7.1 Pecahan tak wajar dan nombor bercampur.

STANDARD PEMBELAJARAN : Pada akhir pembelajaran, murid dapat :-

(i) Mengenal, menamakan dan menulis


pecahan tak wajar dan nombor
bercampur yang penyebutnya hingga
10 dengan menggunakan:
(a) objek,
(b) gambar rajah.
(ii) Menukarkan pecahan tak wajar
penyebutnya hingga 10 kepada
nombor bercampur dan sebaliknya
HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pembelajaran, murid berupaya :-
i) menamakan dan menulis
pecahan tak wajar dan nombor
bercampur
ii) Menukarkan pecahan tak wajar
Kepada nombor bercampur dan
sebaliknya
TABIAT BERFIKIR : Berfikir secara fleksibel, menggunakan
pengetahuan lepas ke situasi baru
EMK : Kreativiti dan inovasi
NILAI : Teliti, bekerjasama
BBM : Dadu, Papan mini
FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN CATATAN
KOMUNIKASI
SET INDUKSI a) Guru memberi a) Antara dua HOM :
(5 minit) analogi orang lidi gambar apa Menggunak
kepala kecil dan perbezaan? an
kepala besar. pengetahu
an lepas ke
situasi baru

BBM:
Kkad
bergambar

b) Jika kepala kecil


badan besar,
adakah wajar
atau tidak dan
begitu
sebaliknya.
c) Guru membuat
persamaan
dengan pecahan
jika nombor atas
besar daripada
bawah
bermakna ianya
adalah pecahan
tak wajar.

IMAGINASI a) Guru a) Pecahan HOM :


(20 minit) menerangkan tak wajar Berfikir
kepada murid ialah secara
tentang pecahan pecahan fleksibel
bercampur dan yang
pecahan tidak mempunyai EMK :
wajar pengangka Kreativiti
Pecahan tak (numerator) dan
wajar: yang lebih inovasi,
besar atau
sama
dengan
penyebut
(denominat
or).
Pecahan b) Nombor
bercampur: bercampur
(mixed
numbers)
ialah
nombor
yang terdiri
daripada
b) Guru satu
menerangkan cara nombor
untuk menukar bulat dan
pecahan tidak satu
wajar ke pecahan pecahan
bercampur dan wajar.
sebaliknya. c) Jika
hendak
menukar
2) Kemudian, hasil pecahan
bahagi (tanpa tak wajar
baki) menjadi ke pecahan
nombor bulat, bercampur
manakala bakinya menggunak
menjadi an operasi
pengangka untuk darab dan
pecahan. Penyebu tambah
d) Jika
t baru untuk
hendak
pecahan nombor
menukar
bercampur adalah
pecahan
sama dengan
bercampur
pecahan tak wajar ke pecahan
yang asal. tak wajar
menggunak
an operasi
bahagi.

PERKEMBANGA a) Guru a) Wakil kumpulan HOM :


N membentuk 6 dikehendaki Berfikir
(20 minit) kumpulan. untuk membaling secara
b) Guru akan dadu ini. Nombor fleksibel
memilih wakil yang ada pada
untuk membaling dadu akan
dadu. menjadi nombor Nilai :
c) Setiap kali pengangka dan Teliti,
balingan, penyebut. bekerjasam
nombor tersebut b) Saya mahu a
akan menjadi kamu menukar
pengangka atau pecahan yang BBM:
penyebut. dihasilkan Dadu,
d) Guru akan kepada pecahan papan mini
meminta murid bercampur dan
menukarkan menulis di atas
pecahan tak papan mini. .
wajar tersebut
kepada pecahan
bercampur atau
sebaliknya
e) Kumpulan yang
betul akan diberi
pelekat.

TINDAKAN a) Murid menjawab Nilai :


(10 minit ) soalan pada (i) Jawab semua Teliti
lembaran kerja soalan yang
saya beri dan
hantar pada
hari ini.

PENUTUP a) Guru merumuskan (i) Guru


(5 minit) PdPc dengan bertanyakan
bersoal jawab perkara yang
dengan murid. dipelajari pada
b) Memperbetulkan hari ini.
kekeliruan murid
(jika ada)