Anda di halaman 1dari 1

Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi.

 Per 31 Desember 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian:
penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.

PENINDAKAN  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JUMLAH
Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 80 87 96 123 164 1.135
Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 56 57 99 121 199 887

Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 50 62 76 103 151 719

Inkracht 0 5 14 19 23 37 34 34 28 40 40 38 71 84 106 578

Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 48 38 81 83 113 610