Anda di halaman 1dari 6

Soal Pilihan Ganda Teknik Kerja Bengkel

Beserta Jawabannya

1.       Peraturan yang dikeluarkan dan dikenal dengan “Code Of Hammurabi”


adalah peraturan yang dibuat oleh...
a.       Hammurabi
b.      Code
c.       Of
d.      B.J Habibi
e.      Ir.Soekarno
2.       Pada tahun berapa  undang undang Keselamatan Kerja pertama kali di
keluarkan di Negara Inggris???
a.       1801
b.      1802
c.       1803
d.      1804
e.      1805
3.       Satu standar yang secara umum mengatur tentang panas, penerangan, jam
kerja dan ventilasi udara merupakan undang-undang yang pertama berlaku
pada negara...
A.      Inggris
B.      Indonesia
C.      Jepang
D.      Korea
E.       Babylon
4.       Peraturan tentang bahan-bahan yang mudah peledak dibuat tahun...
a.       1875
b.      1876
c.       1877
d.      1878
e.      1879
5.       Peraturan  yang disebut SAFETY and HEALTH Act dibuat tahun....
a.       1974
b.      1975
c.       1976
d.      1977
e.      1978
Perhatikan gambar berikut untuk soal no 6 dan 7!!

Related

 Soal Pilihan Ganda PPKN SMA Kurikulum 2013


 Soal Pilihan Ganda Sejarah Indonesia | Jawaban
 Soal Pilihan Ganda Sejarah Kerajaan Indonesia | Jawaban | K13
6.       Gambar di atas berfungsi untuk melindungi tubuh bagian...
a.       Kepala
b.      Siku
c.       Lutut
d.      Badan
e.      Jari
7.       A. Benda benda jatuh
B. Melewati ruang sempit
C. Rambut terjerat
D. Debu yang berterbangan
Berdasarkan peryataan diatas, manakah yang merupakan pasangan dari
fungsi PPE di atas??
a.       A,B,D
b.      A,B,C
c.       A,C,D
d.      B,C,D
e.      D saja
8.       APD merupakan singkatan dari...
a.       Alat Perisai Diri
b.      Alat Pelindung Diri
c.       Alat Penjaga Diri
d.      Alat  Penyelamat Diri
e.      Alat Pengaman Diri
Perhatikan pernyataan berikut!!
a.       Enak dipakai
b.      Tidak terlalu mengganggu saat di pakai bekerja
c.       Dapat melindungi secara efektif terhadap sumber bahaya
d.      Baru dibeli

9.       Sayarat Alat Pelindung Diri adalah...


a.       A,b,c
b.      A,c,d
c.       A,d,c
d.      B,c,d
e.      A,b,d
Perhatikan gambar berikut!!!
10.   APD di atas berfungsi sebagai...
a.       Pelindung badan
b.      Pelindung tangan
c.       Pelindung kepala
d.      Pelindung kaki
e.      Pelindung diri
11.   Alat elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi panas dan
berfungsi untuk merakit dan  membongkar rangkaian elektronika pada papan
pcb adalah...
a.       Dudukan solder
b.      Solder
c.       Timah
d.      Ragum
e.      Kabel jumper
Perhatikan gambar di samping untuk no 12 dan 13!!!

12.   Apa nama benda di atas???


a.       Pahat alur
b.      Pahat datar
c.       Pahat diamond
d.      Pahat kuku
e.      Pahat tukang
13.   Apa fungsi benda diatas???
a.       Untuk membuat alur
b.      Untuk membuat lubang
c.       Untuk membuat titik
d.      Untuk membuat goresan
e.      Untuk membuat pahatan
14.   Kebakaran bahan seperti kertas, kayu, tekstil merupakan kebakaran kelas...
a.       {tipe} A
b.      {tipe} B
c.       {tipe} C
d.      {tipe} D
e.      {tipe} E
15.   Alat yang ringan berupa tabung, mudah dilayani oleh satu orang untuk
memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran merupakan fungsi dari...
a.       APAR
b.      APIR
c.       LAPAR
d.      IPIR
e.      IPAR
16.   Pengertian limbah B3 terdapat pada...
a.       PP No.18 tahun 1999
b.      PP No.19 tahun 1999
c.       PP No.20 tahun 1999
d.      PP No.21 tahun 1999
e.      PP No.22 tahun 1999
17.   Redoks, elektrolisa, netralisasi merupakan proses secara...
a.       Kimia
b.      Fisika
c.       Solidifikasi
d.      Insinerasi
e.      Metronikasi
18.   Pembersihan gas, dialisa, osmosis balik merupakan proses secara...
a.       Kimia
b.      Fisika
c.       Solidifikasi
d.      Insinerasi
e.      Metronikasi
19.   Alat yang digunakan untuk De-Watering adalah???
a.       Pyrolysis
b.      Crop land
c.       Vacuum cleaner
d.      Filter press
e.      Hair dryer
20.   Proses dimana bahan pencemar diikat secara elektrokimia pada bahan
pemadat adalah...
a.       Adsorpsi
b.      Absorbsi
c.       Aborsi
d.      Reboisasi
e.      Detoxification