Anda di halaman 1dari 3

Lampiran

Borang soal selidik


Jantina (L/P) Masa yang digunakan untuk Hari yang dipilih untuk
mandi mengemas bilik