Anda di halaman 1dari 3

TAJUK – KADAR FOTOSINTESIS DALAM TUMBUHAN

TUJUAN – MENGKAJI HUBUNGAN ANTARA KEAMATAN CAHAYA DAN KADAR FOTOSINTESIS

PENYATAAN MASALAH – ADAKAH KEAMATAN CAHAYA MEMPENGARUHI KADAR FOTOSINTESIS

HIPOTESIS – SEMAKIN TINGGI KEMATAN CAHAYA, SEMAKIN TINGGI KADAR FOTO SINTESIS

PEMBOLEH UBAH –

MANIPULASI- JARAK SUMBER CAHAYA

BERGERAK BALAS- KADAR FOTOSINTESIS

DIMALARKAN- KUASA MENTOL

ALAT RADAS BAHAN

Tumbuhan Cabomba sp, air suling, larutan natrium hidrogen karbonat

Gunting / pisau cukur, sumber cahaya/ mentol (60 watt), pembaris, jam randik, plastisin, tabung
didih, bikar 2l, corong turas

PROSEDUR

1.radas disediakanseperti dalam rajah.

2. Batang tumbuhan cambomba dikerat dan direndam dalam air untuk meransang fotosintesis
selama 5 minit.

3. balang diisi dengan air sepenuhnya, lalu tumbuhan diletakkan di dalam corong turas dalam
keadaan bahagian yang dipotong berada di ats

3. Tumbuhan Hydrilla diletakkan ke dalam tabung didih dengan keratan batangnya menghala ke atas
atau diletakkan klip kertas untuk menegakkan tumbuhan tersebut.

4. corong turas kemudian dimasukkan ke adalam balang 2l.

5. tabung uji yang berisis penuh air suling ditelengkupkan ke atas corong turas.

6. Mentol dengan kuasa 60 watt sebagai sumber cahaya diletakkan pada jarak 10 cm daripada
tumbuhan

8. Suis mentol dibuka untuk menyalakan mentol.

Satu sudu spatula sodar bikarbonat dimasukkan ke dalam larutan.

9. Bilangan gelembung gas dikira dalam masa 1 minit menggunakan jam randik dan direkodkan.

Kadar fotosistesis dikira bagi setiap percubaan

Formula bil gelembung/60

10. Langkah 6 hingga 9 diulangi untuk jarak mentol daripada tumbuhan Hydrilla sejauh 20 cm, 30 cm
dan 40 cm.

11. Semua keputusan direkodkan ke dalam Jadual .


PERBINCANGAN

BERDASARKAN DATA YANG DIPEROLEHI, SAYA DAPATI BAHAWA KADAR FOTOSINTESIS ADALAH
BERGANTUNG KEPADA KEAMATAN CAHAY ATAUPUN DALAM EKSPERIMEN INI SAYA MENGUBAH
JARAK SUMBER CAHAYA, Percobaan laju fotosintesis dibuktikan dengan pengamatan jumlah
gelembung O2 hasil fotosintesis tumbuhan cambomba sp. Berdasarkan percobaan, tumbuhan
Hidrilla sp. dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi air destilata dan larutan natrium bikarbonat
(NaHCO3) dalam keadaan sudah terikat 20-30 c’ dengan pencahayaan pada jarak 10 cm. Pada
percobaan awal( 10 cm), tumbuhan Hidrilla sp. dalam gelas ukur yang berisi air menghasilkan banyak
gelembung uudara iaitu 124.. Dan pada jarak 50 cm dari lampu sorot, semakin sikit geloembung
udara, gelembung yang dikeluarkan tumbuhan Hidrilla sp. dalam air destilata sebanyak 24 keputusan
ini menjelaskan bahawa keamaatan cahaya mempengaruhi kadar fotosintes=tis. NAMUN BEGITU
DALAM PERLAKSANAAN EKSPERIMEN INI, DAPATAN DATA MENUNJUKKAN BEBERAPA RALAT YANG
JELAS DAPAT DILIHAT PADA GRAF YANG DIPLOT. TERDAPAT 3 TITIK YANG TIDAK MENGENA PADA
GARIS, HAL INI BERLAKU MUNKIN AKIBAT BEBERAPA PEMBOLEH UBAH YANG TELAH
MEMPENGARUHI KADAR FOTOSINTESIS, ANTARANYA IALAH SUHU KEPEKATAN KARBON DIOKSIDA
DAN KEAMATAN CAHAYA. ATAU MUNKIN JUGA BERLAKU AKIBAT FAKTOR DALAM YANG LAIN
SEPERTI ENXIM DAN TAPAK FOTOSISTESIS PADA KETIKA ITU. DAPATAN KAJIAN YANG DAPAT ADALAH
TIDAK MENENTU AKAN TETAPI MENAIK MENGIKUT KEAMAATAN CAHAYA.

GELEMBUNG GAS TAK SERAGAM

KESIMPULAN

Fotosintesis merupakan proses pembentukan senyawa organik (C6H12O6) dari senyawa


anorganik (CO2 dan H2O) oleh klorofil dengan bantuan cahaya. Fotosintesis dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaiut intensitas cahaya, konsentrasi CO2, suhu, kadar air, kadar fotosintant, tahap
pertumbuhan, dan umur daun. Semakin rendah intensitas cahaya, semakin rendah laju
fotosintesis. Begitu pula jika intensitas cahaya tinggi, maka semakin tinggi laju fotosintesis.

Semakin jauh jarak radas kepada mentol, semakin rendah kadar fotosintesis
SUMBER

1. Chee.W.M.Lim Swee.K.T., (2014).Nexus Tuntas Biologi.Petaling Jaya,Sasbadi Sdn Bhd.

2. Wan.Y.G.,(2012),Eksplorasi Biologi (cetakan pertama).Shah Alam,Oxford Fajar Sdn.Bhd.

3. Dr Hamdan Mohd.Nor,Wahida Abdullah,Yoke.H.Q.,Yan.T.C.,Bee.S.K, (2009).Focus Ace SPM Biology


(cetakan pertama).Bandar Baru Bangi,Pelangi Sdn.Bhd.

4. Bee.S.K.,Yoke.H.Q.,Yan.T.C.,Chiew.G, (2016).Fucos SPM Biologi (pertama).Bandar Baru Bangi ,


Pelangi Sdn.Bhd.

Abdullah, Z. (1990). Ensiklopedia Pelajar. Selangor Darul Ehsan: Pencetakan Dewan bahasa dan
Pustaka.

BAB 2: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN HASIL. (t.t). Dimuaturun Februari 26,
2011, daripada http://www.halim2006agric.bravehost.com/tan1.html

Burnie, D. (2004). Visual Encyclopedia of Science. London: Dorling Kindersley Limited .

Choong, C. H., Quek, Y. H., Chia, L. T., Choo, Y. T., & V. Kathirasoo, S. (1997). Siri Pelangi FOKUS
BIOLOGI SPM. Johor Bahru: Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Dawkins, R. (2004). Oxford Illustrated Sceince Encyclopedia. New York: Oxford University Press.

Ensiklopedia Pelajar OXFORD-FAJAR BAKTI (Jilid 2). (1995). Selangor Darul Ehsan: Penerbit Fajar
Bakti.

Fotosintesis. (t.t). Dimuaturun Februari 26, 2011, daripada


http://www.sabah.edu.my/mrc003.wcdd/fotosintesis.html

Hussen, R. S. D., Mahat, N, Semaon, D., Saad, A., Ahamed, S. R., Yakuub, N. F., & Aziz, N. A. A. (2007).
Ensiklopedia Umum Untuk Pelajar (Jilid 3). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.
Bhd.

Kanasut, R. (2009). Aquascape. Dimuaturun Februari 26, 2011, daripada


http://www.tamanair.com/page_artikel/aquascape_umum.html

Liew, S. L., Tan, K. L., & Rabu, J. (1996). BIOLOGI TINGKATAN 4. Selangor Darul Ehsan: Media Pustaka
Enterprise.

Lum, H. K. (2000). Biology The Living Science. Singapore: Pearson Education Asia Pte Ltd.

Mader, S. S. (2007). Biology 9th edition. New York: McGraw-Hill

Proses Fotosintesis. (2011, Februari 26). Dimuaturun Februari 26, 2011, daripada Esmartschool.co.id:
http://esmartschool.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid =81