Anda di halaman 1dari 4

PANATA CALAGARA DIKLAT BIDANG II

BEM HIMA PENSATRADA


FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Gd. Geugeut Winda Lt.3 Bandung 40154
(082218753378/087720127531)  himapendsatrada@gmail.com

BERITA ACARA KAGIATAN

Dina dinten ieu _________ ping _______________ 2019, jam_______-- _______WIB,


di ___________________ parantos dilaksanakeun kagiatan______________________
anu mangrupa salasahiji runtuyan kagiatan Diklat Bidang II Minat jeung Bakat BEM
Hima Pensatrada kalawan wincikan:
_________________ : _____________________________________________________
_________________ : _____________________________________________________
_________________ : _____________________________________________________
_________________ : _____________________________________________________
_________________ : _____________________________________________________
_________________ : _____________________________________________________
_________________ : _____________________________________________________
_________________ : _____________________________________________________
_________________ : _____________________________________________________
_________________ : _____________________________________________________
_________________ : _____________________________________________________
_________________ : _____________________________________________________

Catetan:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________

Kampus Bumi Siliwangi, 2019


Penanggung Jawab Kagiatan,
PANATA CALAGARA DIKLAT BIDANG II
BEM HIMA PENSATRADA
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Gd. Geugeut Winda Lt.3 Bandung 40154
(082218753378/087720127531)  himapendsatrada@gmail.com

Dinten, ping: …………………………………………..


Perihal: …………………………………………..
Tempat: …………………………………………..
Jumlah pamilon: …………………………………………..
PANATA CALAGARA DIKLAT BIDANG II
BEM HIMA PENSATRADA
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Gd. Geugeut Winda Lt.3 Bandung 40154
(082218753378/087720127531)  himapendsatrada@gmail.com

Penanggung Jawab,
PANATA CALAGARA DIKLAT BIDANG II
BEM HIMA PENSATRADA
FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Gd. Geugeut Winda Lt.3 Bandung 40154
(082218753378/087720127531)  himapendsatrada@gmail.com

Dinten, ping: …………………………………………..


Perihal: …………………………………………..
Tempat: …………………………………………..
Jumlah pamilon: …………………………………………..

Penanggung Jawab,

_______________________