Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi


Kelas 4K
Tajuk/Tema Reka Bentuk Pengatucaraan
Tarikh 9 March 2020
Masa 0730-0830 pagi (30 minit)
Bilangan Murid /24 orang
Standard Kandungan 6.2
Standard Pembelajaran 6.2.3
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Murid akan dapat:
a. Mengikut langkah-langkah yang betul semasa mengubah
anak benih ke dalam bekas penanaman
b. Murid boleh menyenaraikan perkara-perkara penting dalam
penjagaan tanaman dengan betul
c. Menjawab betul sekurang-kurangnya 3 soalan mengenai
perkara yang perlu diperhatikan semasa mengubah anak
benih.
Kemahiran
Elemen Merentas Nilai Murni: Kerjasama, bertanggungjawab, teliti
Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi: Berupaya menjana idea mengikut keperluan
semasa
Bahan Bantu Mengajar LCD, Komputer, slaid powepoint, kad plickers ,telefon pintar,
(BBM) kertas

Strategi/ Kaedah/ Teknik Penerangan, perbincangan, pemusatan murid, pembelajaran


koperatif, kemahiran berfikir (Pemerhatian) dan pembelajaran
LANGKAH/MASA KANDUNGAN AKTIVITI PDPC CATATAN
Set Induksi Imbas kembali fitur yang 1. Murid ditayangakan Elemen 4C:
(10minit) dipelajari minggu lepas soalan quiz melalui Komunikasi
aplikasi Plickers.
Nilai Murni:
2. Murid mengangkat teliti
kad plickers
berdasarkan Strategi:
jawapan yang Pemusatkan
dipilih sama ada murid
Soalan quiz: jawapannya
A/B/C/D. BBM:
Komputer,LCD,
Tema pembelajaran hari ini: 3. Murid mengimbas
kad plickers
Menulis kod arahan yang kembali fitur yang

boleh membolehkan splite dipelajari minggu

bergerak lepas.

4. Murid dibimbing
untuk menyatakan
pembelajaran hari
ini.

Langkah 1 Isi kandungan: 1. Murid melihat


(15 minit) tayangan Strategi:
powerpoint tentang Pemusatan
fitur-fitur yang murid
digunakan untuk
mengerakkan Nilai: teliti
splite..
2. Murid diberi BBM:video,slaid
pendedahan
membina atur cara
struktur kawalan
jujukan dengan
fitur yang
dikenalpasti.
3. Murid memerhati
guru membuat
demonstrasi
dengan
memaparkan
dialog yang sesuai
digunakan.
4. Murid boleh
bertanya jika ada
masalah.
Langkah 2 Tugas murid: 3. Murid diagihkan BBM:
(10minit) 1. memilih tugas yang ingin kepada enam Kad plikers,
dibuat oleh splite kumpulan. LCD,komputer,
2. memadankan dialog 4. Ketua bagi setiap
dengan fitur yang sesuai kumpulan akan Teknik:
memegang kad
plickers. Strategi:
5. Murid membaca Pemusatan
tugasan yang murid
ditayangkan
melalui aplikasi Nilai:
plickers. teliti,bekerjasama
6. Setiap kumpulan
membuat
perbincangan
untuk memilih
watak yang dingini.
7. Ketua kumpulan
mengangkat kad
sebagai tanda
pilihan terakhir.

Langkah 3 menulis cara strukutur 8. Setiap murid diberi


(10minit) kawalan jujukan sehelai kertas
(programming) untuk menulis cara
struktur kawalan
jujukan(dialog)
dengan susunan
yang betul.
9. Murid boleh
berbincang dalam
kumpulan.

Langkah 4 Pembentangan hasil 1. Kumpulan dipilih Strategi:


(10 minit) secara random Pemusatan
untuk membentang murid,
hasil mereka. Kemahiran
2. Seorang wakil Berfikir dan
kumpulan diberi Pembelajaran
peluang Kontekstual
memasukkan
dialog yang dicipta Nilai:
ke dalam aplikasi teliti
Scratch.
Penutup Rumusan: 1. Guru merumuskan Strategi:
(5 minit) -Prestasi pelajar prestasi pelajar Pemusatan
-Refleksi pelajar secara keseluruhan murid
mengikut
Tugasan: kumpulan. Kaedah:
Murid dikehendaki memindah 2. Murid membuat Membuat
programming yang ditulis refleksi. rumusan
dalam bilik darjah ke dalam 3. Kepujian diberi
aplikasi Scratch dengan fitur- kepada setiap Kemahiran
fitur yang sesuai. kumpulan. Berfikir:
4. Murid diberi Membuat
tugasan untuk kesimpulan
mengukuhkan
pembelejaran hari Nilai:
ini. telit