Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh : 14 Mac 2018


Hari : Rabu
Masa : 7.45 a.m.- 8.45 a.m.
Kelas : 5 Gemilang
Matapelajaran : Pendidikan Jasmani
Bilangan Murid : 26 orang pelajar (10 pelajar lelaki dan 16 pelajar
Perempuan)
Jenis Permainan : Bola Keranjang
Kemahiran : Bola Keranjang – Menghantar dan menerima bola
Pengalaman lepas : Murid telah menonton video berkenaan cara balingan
dan menerima bola kerangjang dengan betul. Murid
juga telah mempelajari peraturan berkenaan bola jaring
secara teori.
Hasil Pembelajaran : Murid-murid akan dapat :
1. Mengetahui teknik asas untuk menghantar dan
menerima bola keranjang
2. Memahami dan menguasai tenik atau cara
membuat hantaran dan menerima bola keranjang
dengan betul.

Objektif : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini,


murid diharapkan akan dapat kemahiran :

1. Psikomotor
Menghantar dan menerima bola keranjang
menggunakan teknik yang tepat dan betul pada
jarak 3 meter.
2. Kognitif
Dapat membuat penilaian dan perbezaan terhadap
proses menghantar dan menerima bola keranjang
yang menggunakan teknik salah dengan teknik
yang betul.
3. Afektif
Menunjukkan sikap bekerjasama yang tinggi di
antara ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti

1
Kemahiran bahasa : Bertutur, mendengar dan memerhati
Sistem Bahasa : Kosa kata bola keranjang
KBAT : Murid merancang dan membina strategi sendiri untuk
menerima bola keranjang dengan betul serta membuat
hantaran yang tepat dengan teknik yang betul.
Kesepaduan : Sains Kesihatan – Kesan serta akibat menghantar dan
menerima bola keranjang dengan menggunakan cara
yang salah
Penerapan nilai : Bekerjasama dan semangat berpasukan
Alatan / BBM : i. 15 biji bola keranjang
ii. 10 biji skital
iii. 10 tali skipping

Langkah/mas Aktiviti Butiran pengajaran Organisasi / perlakuan


2
a

Permulaan Pemanasan  Jogging ulangan pertama,  Pelajar


( 5 minit ) badan umum jog sambil menepuk dibahagikan
 Jogging tangan keatas kepala. kepada dua
ulang alik  Jogging ulangan kedua, kumpulan.
dalam jog sambil membuat  Pelajar berada
jarak 10 tangan di belakang. dalam dua
meter  Jogging ulangan ketiga, barisan
sebanyak jog sambil tangan menghadap
4 kali membuat bulatan besar di antara dua
ulangan sisi. kumpulan.
 Jogging ulangan keempat,  Skital digunakan
jog sambil mengangkat untuk
peha ke pinggang. menandakan
jarak 10 meter di
hadapan pelajar.

Regangan 
 Berdiri tegak
 Kaki dibuka seluas bahu 10 meter
 Kepala  Tangan kiri memegang
10 meter
dagu 
 Perlahan-lahan tolak
kepala ke arah kanan
 Mata memandang ke
arah kanan  Pelajar berada

 Kira ulangan sebanyak 8 dalam bulatan

kali dan seorang

 Perlakuan diulang dengan wakil pelajar

kepala memandang ke berada di tengah.

arah kiri, atas dan bawah.

 Berdiri tegak

3
 Tangan  Kaki buka seluas bahu
 Tangan lurus dan
disilangkan ke kiri badan
 Tangan kiri diletakkan di
bawah siku anan dan
difleksikan
 Tarik rapat tangan kanan
ke arah badan
 Kira ulangan sebanyak 8
kali
 Perlakuan diulang dengan
menukar tangan kiri.

 Peluk lutut

 Kaki  Berdiri atas kaki kanan


 Kedua belah tangan peluk
lutut kaki kiri dan tarik ke
dada.
 Kira ulangan sebanyak 8
kali
 Perlakuan diulang dengan
menukar kaki kiri.

 Berdiri tegak dengan kaki


kanan
 Peha
 Tangan kanan mencapai
hujung kaki kiri dari
belakang.
 Tarik kaki ke atas dengan
membawa lutut ke
belakang.
 Kira ulangan sebanyak 8
kali
 Perlakuan diulang dengan
menukar kaki kiri.

4
5 minit Pemanasan  Pelajar berada dalam  Pelajar berada
badan khusus bulatan dalam bulatan.
 melontar  Pelajar melontar ke arah

dan pelajar di sisi ke arah

menerima berlawanan jam

bola  Setiap pelajar mengilas

dalam badan ke kanan dan kiri

bulatan semasa melontar dan


menerima bola

15 minit Latihan Terdapat enam stesen dalam  Pelajar


kecergasan latihan litar: dibahagikan
kepada 2

 Latihan 1. Lompat bintang kumpulan, 4

litar 2. Tekan tubi orang setiap

3. Skipping kumpulan

4. Bangkit tubi  Pelajar


memulakan
latihan litar
mengikut masa-
Bangkit Lompat
tubi bintang 1 minit setiap
stesyen.
 Dalam masa
yang sama 4
Tekan orang pelajar
Skipping
tubi
akan melakukan
setaiap aktiviti
mengikut stesyen
dan bergerak ke
stesyen
seterusnya

5
1. Lompat bintang
 Berdiri tegak dan kaki
buka seluas bahu
 Mata pandang
hadapan dan tangan
di sisi.
 Melompat
menggunakan bebola Perlakuan lompat
kaki dan kaki dibuka bintang.
semasa melompat
 Tangan dihayunkan di
sisi dan tepuk tangan
di atas kepala.
 Ulang sehingga
beralih ke stesyen 2.

2. Tekan tubi
 Letakkan tapak tangan
di lantai, badan lurus
hingga kaki. Perlakuan tekan tubi
 Turunkan dada secara perempuan.
perlahan
 Ulang sehingga
stesyen 3

Perlakuan tekan tubi


lelaki

3. Skipping
 Melompat melepasi
tali skipping
 Ulang sehingga

6
stesyen 4

4. Bangkit tubi
 Baring dengan tapak Perlakuan skipping
kaki atas lantas buka
seluas bahu
 Kedua-dua tangan di
dada.
 Bangkit separa badan
sehingga rapat ke
lutut.

Perlakuan bangkit tubi

30 minit Aktiviti cubaan  Lambung bola ke atas dan


hantaran dan menyambut dengan

menyambut kedua-dua belah tangan di


aras muka
Perlakuan menyambut
bola
 Ulang perlakuan sebanyak bola
( 5 minit )
5 kali.  Pelajar berada
dalam kedudukan
“U” ketika
menerima
penerangan
..
Pelajar dibahagikan
 Teknik hantaran aras
kumpulan A dan B
dada:
- Bersedia dengan
memegang bola
 A
dengan dua belah
tangan.
2 meter
- Pegang bola atas
paras dada dengan  B

7
siku menghampiri
badan.

Aktiviti hantaran - Berdiri dalam keadaan

aras dada dan satu kaki di depan dan


satu kaki di belakang.
menyambut
- Melangkah apabila
bola.
menuju ke sasaran
( 5 minit)
dan menolak tangan
ke hadapan.
- Gunakan ibu jari dan
jari-jari lain untuk
menolak bola ke
depan.
- Bola dihantar ke paras
dada penerima.
- Tapak tangan terbuka
ke tepi setelah bola
ditolak keluar. Perlakuan hantaran
 Teknik menyambut bola aras dada
(hantaran aras dada) :
- Kedua-dua belah
tangan dihulur lurus ke
arah bola.
- Tangan terbuka, jari
direnggangkan.
- Sebaik sahaja bola
disambut, siku tangan
dibengkokkan dan
bola dirapatkan
dengan badan.
- Kaki melangkah
selangkah balik
serentak apabila
menerima bola iaitu
kaki depan bergerak
ke belakang.
Perlakuan menyambut

8
bola aras dada.
 Latihan pertama:
- Aktiviti menghantar
dan menyambut bola Latihan pertama:
dilakukan secara
bertiga.

Aktivti ansur
maju hantaran
 Latihan kedua:
aras dada dan - Pelajar berada di satu
menyambut baris yang lurus.
bola. - Pelajar menghantar
( 5 minit ) dan menyambut bola   
secara berjalan ulang
alik dalam jarak 10
meter
10 meter

 Latihan ketiga:
Aktiviti ansur
- Pelajar menghantar
maju: 10 meter
dan menyambut
secara berlari ulang
-Latihan
alik dalam jarak 10
menghantar dan meter.   
menyambut Pergerakkan pelajar
hantaran aras
dada
( 4 minit )  Pelajar A berlari ke depan
dan menerima bola
daripada pelajar B. Pelajar
B seterusnya bergerak ke
depan dan menerima
hantaran daripada pelajar
Aktiviti A.
gabungan
kemahiran:

9
Pergerakan pelajar
-Aktiviti
gabungan
hantaran aras
dada dan
hantaran lantun.
( 4 minit )
Aktiviti  Pelajar berdiri tegak pada
pengukuhan posisi masing-masing

:Permainan  Dua wakil pelajar berada

kecil di dalam bulatan pelajar


yang lain.
( 12 minit )
 Dua wakil pelajar akan
cuba menyambut bola
-Monyet sesat
hantaran yang di hantar
Perlakuan pelajar
oleh pelajar lain didalam
bulatan.
 Jika bola dapat disambut
oleh wakil pelajar tersebut
maka pelajar yang
menghantar bola tersebut
akan bertukar tempat
dengan wakil pelajar
tersebut.

5 minit Sejukkan badan  Regangan kepala  A


 Pelajar berdiri dalam dua

-Regangan barisan memanjang di


2
dengan iringan hadapan guru mengikut meter
kumpulan.
muzik  B
 Pusing kepala ke kiri, ke
kanan, ke atas dan ke
bawah

 Regangan bahu, lengan


dan tangan

10
 Berdiri tegak
 Kaki buka seluas bahu
 Tangan lurus dan
disilangkan ke kiri badan
 Tangan kiri diletakkan di
bawah siku anan dan
difleksikan
 Tarik rapat tangan kanan
ke arah badan
 Kira ulangan sebanyak 8
kali
 Perlakuan diulang dengan
menukar tangan kiri.

 Regangan pinggang, lutut


dan kaki
 Kaki kanan dihulurkan ke
hadapan sambil menekan
lutut kanan dengan tangan
kanan dalam kiraan 8
 Memusingkan badan ke
arah kanan di dalam
kiraan 8
 Tangan kanan memegang
kaki kanan yang lurus
dalam kiraan 8
 Perlakuan diulang dengan
menukar tangan kiri dan
kaki kiri.
 Tarik nafas
 Tarik nafas sebanyak 3
kali
 Hembus dengan sekuat
hari pada kali yang ke-3

11
Rumusan  Apa yang murid belajar
pada hari ini?
 Apa yang murid main?
 Bagaimanakah permainan
ini dimainkan

12