Anda di halaman 1dari 7

Lampiran A

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK

TUGASAN KERJA KURSUS

TAHUN AKADEMIK: 2018

Program: PROGRAM IJAZAH SARJANA Nama Pelajar:


MUDA PENDIDIKAN

Kod: MPU3041 Semester / Tahun: Semester 2 Tahun 1


Ambilan: JUN 2017
Nama Kursus:
Kumpulan: SAINS
KOKURIKULUM - PERMAINAN

Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar

Menjalani ujian amali satu kemahiran asas


bagi permainan bola jaring, bola tampar,
bola keranjang, bola sepak dan badminton. 14 MAC 2018 14 MAC 2018

Menyediakan satu rancangan latihan


kemahiran permainan yang berdurasi 90 7 MAC 2018 14 MAC 2018
minit mengikut format yang telah
ditetapkan.

Mengendalikan satu sesi latihan kemahiran


asas salah satu permainan yang dipilih 4 APRIL 2018 4 APRIL 2018
berdasarkan undang-undang dan peraturan
permainan tersebut.

Hasil Pembelajaran Kursus:

1. Mengaplikasikan pengetahuan tentang kemahiran-kemahiran asas dalam


permainan. (P2, A3, LO2)
2. Memberi tindakbalas dalam situasi-situasi permainan dengan mematuhi undang-
undang dan peraturan permainan. (C3, P3, LO2, LO3, CTPS5)
3. Mengendalikan latihan yang dirancang secara berkumpulan berasaskan prinsip-
prinsip latihan yang dibina melalui rujukan maklumat dari pelbagai sumber. (C3, P3,
LO2, LO5, LO6, TS2, LL1)
4. Mempamerkan nilai dan etika dalam pelaksanaan latihan. (P6, A5, LO2, LO8, EM2)

1
Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3, dan 4.

Objektif Kerja Kursus:

Pelajar dapat:
1. Menjalani ujian amali satu kemahiran asas bagi lima (5) jenis permainan iaitu
permainan Bola Jaring, Bola Tampar, Bola Keranjang, Bola Sepak dan
Badminton.
2. Menghasilkan satu rancangan latihan kemahiran permainan yang berduarasi
90 minit berkaitan dengan kemahiran asas salah satu permainan yang dipilih.
3. Mengendalikan latihan kemahiran permainan yang dirancang dengan mematuhi
undang-undang dan peraturan salah satu permainan yang dipilh.

Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:

TUGASAN 1: UJIAN AMALI KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN (50%)


Menjalani ujian amali satu kemahiran asas setiap permainan.

TUGASAN 2: RANCANGAN LATIHAN KEMAHIRAN PERMAINAN (30 %)


Menghasilkan satu rancangan latihan kemahiran permainan yang dipilih.

TUGASAN 3: UJIAN AMALI PENGENDALIAN LATIHAN (20%)


Mengendalikan latihan kemahiran permainan yang dirancang

TUGASAN 2 (30%)

RANCANGAN LATIHAN KEMAHIRAN PERMAINAN

Anda dikehendaki menyediakan satu rancangan latihan kemahiran permainan untuk


satu (1) hari yang berdurasi selama 90 minit. Pilih satu (1) kemahiran asas bagi salah satu
daripada lima (5) jenis permainan yang telah dipelajari bagi penyediaan rancangan latihan
kemahiran tersebut.

1. Tugasan ini adalah tugasan kumpulan ( 3 orang sebagaimana yang ditetapkan ).


2. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat.
3. Format tugasan ini adalah seperti berikut :
3.1 Pemanasan badan - umum
- khusus
3.2 Latihan Kecergasan
3.3 Diikuti dengan ansur maju khusus untuk kemahiran asas yang dipilih
( aktiviti ansur maju)
3.4 Aktiviti Pengukuhan - permainan kecil
3.5 Diakhiri dengan penyejukan badan

4. Hasil tugasan mestilah asli berdasarkan idea sendiri.

2
Panduan Pelaksanaan Tugasan

1. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut :


1.1 Muka hadapan hendaklah mengikut templat terkini
1.2 Fon Arial
1.3 Saiz huruf = 11
1.4 Langkau 1.5 baris
1.5 Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association)
2. Amalan plagiat tidak dibenarkan.
3. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh dua (2) minggu.
4. Tugasan ini membawa markah 30%
5. Bahagian luar kulit tugasan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut :

i. Nama Pelajar/Kumpulan :
ii. Angka Giliran :
iii. Nombor Kad Pengenalan :
iv. Kumpulan/unit :
v. Kod dan Nama Kursus : MPU3041 Kokurikulum Permain
vi. Nama Pensyarah :
vii. Tarikh Hantar :

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

( ) ( )
Penyelaras Kursus Pakar Bidang SME
Kokurikulum – Permainan Unit Kokurikulum
Unit Kokurikulum IPG Kampus Pendidikan Teknik
IPG Kampus Pendidikan Teknik

Disahkan oleh:

( )
Ketua Unit
Unit Kokurikulum
IPG Kampus Pendidikan Teknik

3
RUBRIK TUGASAN 1 : UJIAN AMALI KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN

KURSUS: KOKURIKULUM - PERMAINAN (MPU3041) SEMESTER: 2 TAHUN 1

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN  


KEMAHIRAN Lemah Sederhana Cemerlang
YANG DIUJI Markah
0 – 1 (x 2) 2 – 3 (x 2) 4 – 5 (x 2)
Maks.
BOLA JARING  Kedudukan badan tidak bersedia  Kedudukan badan kurang bersedia dengan  Kedudukan badan bersedia dengan keadaan
 Kedua-dua belah tangan mencengkam bola dengan jari keadaan berdiri kaki selari atau sebelah kaki di berdiri kaki selari atau sebelah kaki di hadapan.
(HANTARAN ATAS dibuka luas dan ibu jari di belakang bola hadapan  Kedua-dua belah tangan mencengkam bola
KEPALA / LOB)  Siku tangan kurang dibengkokkan sambil bola dibawa  Kedua-dua belah tangan mencengkam bola dengan jari dibuka luas dan ibu jari di belakang
ke belakang kepala pada aras bahu dengan jari dibuka luas dan ibu jari di belakang bola
 Badan tidak diledingkan ke belakang sedikit bola  Siku tangan dibengkokkan sambil bola dibawa
 Bola ditolak ke atas dengan kurang kuat ke arah  Siku tangan kurang dibengkokkan sambil bola ke belakang kepala pada aras bahu
sasaran dengan mengahayunkan tangan ke hadapan dibawa ke belakang kepala pada aras bahu  Badan diledingkan ke belakang sedikit 10
sambil siku kurang diluruskan  Badan kurang diledingkan ke belakang sedikit  Bola ditolak ke atas dengan kuat ke arah
 Bola dilepaskan tidak semasa siku diluruskan dan  Bola ditolak ke atas dengan sedehana kuat ke sasaran dengan mengahayunkan tangan ke
tangan tidak ikut lajak arah sasaran dengan mengahayunkan tangan ke hadapan sambil siku diluruskan
 Dapat melakukan hanya 1 percubaan hantaran atas hadapan sambil siku diluruskan  Bola dilepaskan semasa siku diluruskan dan
kepala dengan teknik yang betul dan tepat  Bola dilepaskan semasa siku diluruskan dan tangan ikut lajak
tangan kurang ikut lajak  Dapat melakukan 4 – 5 percubaan hantaran atas
 Dapat melakukan 2 – 3 percubaan hantaran atas kepala dengan teknik yang betul dan tepat
kepala dengan teknik yang betul dan tepat

BOLA TAMPAR  Tidak merendahkan dan mencondongkan badan ke  Kurang merendahkan dan mencondongkan badan  Rendah dan condongkan badan ke depan,
depan, sebelah kaki tidak di hadapan ke depan, sebelah kaki tidak di hadapan sebelah kaki di hadapan
(SERVIS ATAS &  Tangan tidak dihayun dari belakang  Tangan kurang dihayun dari belakang  Tangan hayun dari belakang
BAWAH)  Bola tidak dilambungkan sebelum dipukul  Bola tidak dilambungkan sebelum dipukul  Bola dilambungkan sebelum dipukul
 Mata kurang fokus ke arah bola  Mata kurang fokus ke arah bola  Pandang bola 10
 Tidak ikut lajak (pindah berat badan) dan tidak menuju  Kurang ikut lajak (pindah berat badan) dan tidak  Tangan ikut lajak (pindah berat badan) dan tuju
ke sasaran menuju ke sasaran ke sasaran
 Hanya dapat melakukan 1 percubaan servis yang  Dapat melakukan 2 – 3 percubaan servis yang  Dapat melakukan 4 – 5 percubaan servis yang
diberi dengan teknik yang betul dan tepat diberi dengan teknik yang betul dan tepat diberi dengan teknik yang betul dan tepat

BOLA KERANJANG  Kedudukan kaki tidak dibuka seluas bahu  Kedudukan kaki dibuka seluas bahu  Kedudukan kaki dibuka seluas bahu
 Lutut dibengkokkan sedikit  Lutut dibengkokkan sedikit  Lutut dibengkokkan sedikit
(MENJARING)  Sebelah kaki yang sama dengan tangan jaringan  Sebelah kaki yang sama dengan tangan jaringan  Sebelah kaki yang sama dengan tangan jaringan
berada sedikit ke depan berada sedikit ke depan berada sedikit ke depan
 Mata kurang tepat memandang ke sasaran  Mata memandang ke sasaran  Mata memandang ke sasaran
 Tolakan membantu tangan menjaring bola  Tolakan membantu tangan menjaring bola  Tolakan membantu tangan menjaring bola 10
 Pergelangan tangan dikilas  Pergelangan tangan dikilas  Pergelangan tangan dikilas
 Jari dan tangan tidak ikut lajak ke arah sasaran setelah  Jari dan tangan kurang ikut lajak ke arah sasaran  Jari dan tangan ikut lajak ke arah sasaran
bola dilepaskan setelah bola dilepaskan setelah bola dilepaskan
 Hanya dapat melakukan 1 percubaan menjaring yang  Dapat melakukan 2 – 3 percubaan menjaring  Dapat melakukan 4 – 5 percubaan menjaring
diberi dengan teknik yang betul dan tepat yang diberi dengan teknik yang betul dan tepat yang diberi dengan teknik yang betul dan tepat

1
INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN  
KEMAHIRAN Lemah Sederhana Cemerlang
YANG DIUJI Markah
0 – 1 (x 2) 2 – 3 (x 2) 4 – 5 (x 2)
Maks.
BOLA SEPAK  Tidak mengawal imbangan badan dengan  Kurang mengawal imbangan badan dengan  Mengawal imbangan badan dengan
membengkokkan lutut membengkokkan lutut membengkokkan lutut
 Mengelecek dengan menggunakan bahagian dalam  Mengelecek dengan menggunakan bahagian luar  Mengelecek dengan menggunakan bahagian
(MENGELECEK) kaki dan luar kaki luar dan luar kaki
 Pandangan mata tidak fokus terhadap bola dan ruang  Pandangan mata kurang fokus terhadap bola dan  Mata pandang bola dan pandang hadapan
hadapan ruang hadapan  Menggunakan kedua-dua belah kaki
 Menggunakan sebelah kaki  Menggunakan kedua-dua belah kaki  Bola sentiasa dalam kawalan
 Bola sentiasa di luar kawalan  Bola sekali sekala di luar kawalan  Menggunakan semua bahagian kaki untuk
10
 Menggunakan hanya satu bahagian kaki untuk  Menggunakan semua bahagian kaki untuk mengawal bola
mengawal bola mengawal bola  Bergerak dengan lancar dan pantas
 Bergerak tidak lancar dan perlahan  Bergerak kurang lancar tetapi pantas  Bertukar arah berselang seli melalui sketel
 Bertukar arah berselang seli melalui sketel  Bertukar arah berselang seli melalui sketel  Dapat melakukan 4 – 5 pergerakan mengelecek
 Hanya dapat melakukan 1 pergerakan mengelecek  Dapat melakukan 2 – 3 pergerakan mengelecek dengan teknik yang betul dan tepat
dengan teknik yang betul dan tepat dengan teknik yang betul dan tepat

BADMINTON  Raket tidak dihayun ke belakang sepenuhnya  Raket dihayun ke belakang sepenuhnya  Raket dihayun ke belakang sepenuhnya
 Tidak melompat dengan kedua-dua belah kaki untuk  Melompat dengan kedua-dua belah kaki untuk  Melompat dengan kedua-dua belah kaki untuk
(SMASH) memukul bulu tangkis memukul bulu tangkis memukul bulu tangkis
 Kontek bulu tangkis di paras rendah  Kontek bulu tangkis di paras sederahana tinggi  Kontek bulu tangkis di paras tertinggi
 Tidak memukul dengan daya tenaga yang maksimum  Memukul dengan daya tenaga yang sederhana  Memukul dengan daya tenaga yang maksimum
 Bulu tangkis dipukul menjunam ke gelanggang lawan  Bulu tangkis dipukul menjunam ke gelanggang  Bulu tangkis dipukul menjunam ke gelanggang
 Kadang-kadang mendarat dengan sebelah kaki lawan lawan
10
 Posisi badan tidak bersedia untuk tindakan seterusnya  Mendarat dengan kedua-dua belah kaki  Mendarat dengan kedua-dua belah kaki
 Dapat melakukan hanya 1 percubaan smash dengan  Posisi badan kurang bersedia untuk tindakan  Posisi badan bersedia untuk tindakan seterusnya
teknik yang betul dan tepat seterusnya  Dapat melakukan 4 – 5 percubaan smash
 Dapat melakukan 2 – 3 percubaan smash dengan dengan teknik yang betul dan tepat
teknik yang betul dan tepat

Jumlah Markah 50

2
RUBRIK TUGASAN 2 : RANCANGAN LATIHAN KEMAHIRAN PERMAINAN

KURSUS: KOKURIKULUM - PERMAINAN (MPU3041) SEMESTER: 2 TAHUN 1


INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN   
Gagal Lulus Sederhana Kepujian Cemerlang
Kriteria
Markah
0 1-2 3-4 5-6 7-8
Maks.

4
0 1 2 3
Tiada maklumat tentang Maklumat memanaskan Maklumat memanaskan Maklumat memanaskan Maklumat memanaskan
Pemanasan Badan memanaskan badan secara badan kurang tepat dan badan agak tepat dan badan tepat dan khusus badan sangat tepat dan
-Umum & Khusus umum dan khusus khusus dengan latihan khusus dengan latihan dengan latihan kemahiran khusus dengan latihan 4
kemahiran yang dipilh kemahiran yang dipilh yang dipilh kemahiran yang dipilh

Pemilihan latihan Pemilihan latihan Pemilihan latihan Pemilihan latihan Pemilihan latihan
kecergasan tidak sesuai kecergasan kurang sesuai kecergasan adalah sesuai kecergasan sesuai dan kecergasan sangat sesuai
Latihan Kecergasan 7
dan tidak efektif dan kurang efektif tetapi kurang efektif efektif dan sangat efektif

Tiada ansur maju atau Persembahan ansur maju Persembahan ansur maju Persembahan ansur maju Persembahan ansur maju
Ansur Maju ansur maju yang kurang jelas dan kurang agak jelas dan agak jelas, sesuai dan lengkap. sangat jelas, sesuai dan
dipersembahkan tidak tepat sesuai. lengkap. menyeluruh. 8
Kemahiran
dan tidak sesuai.

Tiada maklumat permainan Permainan kecil yang Permainan kecil yang Permainan kecil yang Permainan kecil yang
kecil dalam rancangan dijalankan kurang menarik dijalankan kurang menarik dijalankan menarik dan dijalankan sangat menarik
Aktiviti Pengukuhan – latihan kemahiran yang dan kurang sesuai dengan dan tetapi sesuai dengan sesuai dengan kemahiran dan sangat sesuai dengan
dipilih. kemahiran yang dipilih. kemahiran yang dipilih. yang dipilih. kemahiran yang dipilih. 7
Permainan Kecil

Tiada maklumat tentang Maklumat menyejukkan Maklumat menyejukkan Maklumat menyejukkan Maklumat menyejukkan
menyejukkan badan. badan kurang tepat dan badan agak tepat dan badan tepat dan sesuai badan sangat tepat,
Menyejukkan badan kurang sesuai dengan sesuai dengan kemahiran dengan kemahiran yang sesuai dan khusus dengan 4
kemahiran yang dipilih. yang dipilih. dipilih. kemahiran yang dipilih.

Jumlah Markah 30

RUBRIK TUGASAN 3 : UJIAN AMALI PENGENDALIAN LATIHAN

3
KURSUS: KOKURIKULUM - PERMAINAN (MPU3041) SEMESTER: 2 TAHUN 1

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN   


Gagal Lulus Sederhana Kepujian Cemerlang
Kriteria
Markah
0-1 2 3 4 5
Maks.
Pemilihan aktiviti Pemilihan aktiviti Pemilihan aktiviti Pemilihan aktiviti Maklumat memanaskan
memanaskan badan tidak memanaskan badan memanaskan badan agak memanaskan badan tepat badan sangat tepat dan
Pemanasan Badan
tepat dan tidak khusus kurang tepat dan kurang tepat dan khusus dengan dan khusus dengan latihan khusus dengan latihan
-Umum & Khusus 5
dengan latihan kemahiran khusus dengan latihan latihan kemahiran yang kemahiran yang kemahiran yang
yang dikendalikan. kemahiran yang dikendalikan. dikendalikan. dikendalikan.
dikendalikan.
Persembahan aktiviti ansur Persembahan aktiviti Persembahan aktiviti Persembahan aktiviti Persembahan aktiviti
maju tidak tepat dan tidak ansur maju kurang jelas ansur maju agak jelas dan ansur maju jelas, sesuai ansur maju sangat jelas,
Ansur Maju
sesuai dengan kemahiran dan kurang sesuai dengan agak lengkap dengan dan lengkap dengan sesuai dan menyeluruh 5
Kemahiran
yang dipilih. kemahiran yang dipilih. kemahiran yang dipilih. kemahiran yang dipilih. dengan kemahiran yang
dipilih.
Permainan kecil yang Permainan kecil yang Permainan kecil yang Permainan kecil yang Permainan kecil yang
dijalankan tidak sesuai dijalankan kurang menarik dijalankan kurang menarik dijalankan menarik dan dijalankan sangat menarik
Aktiviti Pengukuhan – dengan kemahiran yang dan kurang sesuai dengan tetapi sesuai dengan sesuai dengan kemahiran dan sangat sesuai dengan 5
Permainan Kecil dipilih. kemahiran yang dipilih. kemahiran yang dipilih. yang dipilih. kemahiran yang dipilih.

Aktiviti menyejukkan badan Aktiviti menyejukkan Aktiviti menyejukkan Aktiviti menyejukkan Aktiviti menyejukkan
tidak tepat dan tidak khusus badan kurang tepat dan badan agak tepat dan badan tepat dan sesuai badan sangat tepat,
Menyejukkan badan dengan latihan kemahiran kurang sesuai dengan sesuai dengan latihan dengan latihan kemahiran sesuai dan khusus dengan 5
yang dikendalikan. latihan kemahiran yang kemahiran yang yang dikendalikan. latihan kemahiran yang
dikendalikan. dikendalikan. dikendalikan.

Jumlah Markah 20