Anda di halaman 1dari 4

Kekeliruan Ejaan

1. Perabut –
2. Lapuran –
3. Pamir –
4. Istirehat –
5. Ramadhan –
6. Dialog –
7. Dairi –
8. Sessi –
9. Missi –
10. Bumiputra –
11. Bandarraya –
12. Tengahari –
13. Juru ukur –
14. Mengkagumkan –
Kekeliruan kata dan makna
1. bahasa rasmi dan bahasa
kebangsaan
2. hemat dan hemah
3. ramai dan banyak
4. rasmi dan resmi

Masalah penggunaan kata dalam ayat


1. Ada berbagai barang di kedai itu.
2. Ada pelbagai barang-barang di
kedai itu.
3. Ali dihadiahkan sebuah buku
harian.
4. Saya menghadiahkan Salim
sebuah basikal.
5. Emak menghadiahi baju kepada
adik.
6. Buku itu dihadiahi kepada Ali.
7. Dia merindukan anaknya
8. Hakim menjatuhkan pembunuh
itu hukuman gantung.
9. Bola itu ditendangkan oleh saya.
10. Bola itu Ali tending.
11. Di masa cuti sekolah, banyak
orang yang balik ke kampong.
12. Dia menceburkan diri di bidang
perniagaan.
13. Dalam bilik itu ada banyak
nyamuk.
14. Di atas perhatian daripada pihak
tuan, saya mengucapkan terima
kasih.
15. Bersama surat ini, saya
lampirkan borang kaji selidik.
16. Saya tidak menyebelahi kedua
belah pihak yang bermusuhan itu.
17. Saya tidak akan mensiakan
peluang ini.
18. Setengah orang tidak suka
makan makanan yang manis-manis.