Anda di halaman 1dari 1

Soal latihan :

Suatu saluran berpenampang trapesium merupakan saluran untuk banjir. Hal ini berarti makin ke muara
kedalaman aliran dan luas penampang di hilir akan lebih besar daripada kedalaman air dan luas
penampang aliran di hulu. Apabila saluran tersebut mempunyai penampang memanjang dan penampang
melintang seperti pada Gb. 3.14, hitung debit banjir yang dapat dialirkan apabila diketahui:
Au = 11,25 m2
Ad = 22,68 m2
u = 1
d = 1
nu = 0,035
nd = 0,020
L = 1500 m
F = 2,40 m