Anda di halaman 1dari 18

Praktis Kendiri 2.

1(a)

1. Tuliskan tiga nombor yang mewakili asas dua hingga asas Sembilan
Jawapan / Answer :

Asas 2 Asas 3 Asas 4 Asas 5


(i) (i) (i) (i)
(ii) (ii) (ii) (ii)
(iii) (iii) (iii) (iii)

Asas 6 Asas 7 Asas 8 Asas 9

(i) (i) (i) (i)


(ii) (ii) (ii) (ii)
(iii) (iii) (iii) (iii)

2. Bulatkan tiga nombor yang bukan mewakili nombor dalam asas enam.

245 332 461 212 371 829 345 123

Jawapan / Answer :

3.

234 673 336 281

Berdasarkan empat nombor ini, kenal pasti dan senaraikan semua nombor bersesuaian dengan
asas berikut.

(a) Asas lima (b) Asas tujuh (c) Asas lapan (d) Asas sembilan

Jawapan / Answer :
(a) (b) (c) (d)
4. Tentukan nilai tempat yang bergaris bagi setiap nombor berikut.

(a) 11100102 (b) 2145 (c) 60017 (d) 511406 (e) 12003

(f) 6839 (g) 23314 (h) 73218 (i) 52416 (j) 32215

Jawapan / Answer :
(a) (b) (c) (d) (e)

(f) (g) (h) (i) (j)

5. Tentukan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut.

(a) 11102 (b) 3245 (c) 8739 (d) 2356 (e) 21003
(f) 166237 (g) 11012 (h) 17768 (i) 2314 (j) 1111012
Jawapan / Answer :
(a) (b) (c) (d) (e)
(f) (g) (h) (i) (j)

6. Tentukan nilai nombor berikut dalam asas sepuluh.


(a) 236 (b) 4258 (c) 1101012 (d) 3389 (e) 3647

(f) 334 (g) 1235 (h) 12178 (i) 5156 (j) 11213

Jawapan / Answer :
(a) (b)

(c) (d)
(e) (f)

(g) (h)

(i) (j)

7. Tentukan nilai p dan nilai q.

(a) 11012  (1  2 p )  (1  q)  (1  20 ) (b) 3758  (3  8 p )  (q  81 )  (5  80 )


(c) 13214  (1  p q )  (3  42 )  (2  41 )  (1  40 )
Jawapan / Answer :
(a)

(b)

(c)

8 Hitung hasil tambah nilai digit 8 dan nilai digit 3 dalam nombor 18239
Jawapan / Answer :

9. Susun nombor berikut mengikut urutan menaik.

(a) 1102, 11012, 1112, 11102 (b) 11234, 1324, 2314, 1124
(c) 3245, 1245, 2415, 2315
Jawapan / Answer :

(a)

(b)
(c)

10. Susun nombor berikut mengikut urutan menurun.


(a) 1102 , 11012 , 1112 , 11102 (b) 1234 , 738 , 3135
(c) 2536 , 1617 , 2223
Jawapan / Answer :
(a)
(b)
(c)

11. Hitung beza nilai digit 5 antara nombor 15768 dengan 1257.

Jawapan / Answer :

Praktis Kendiri 2.1(b)

1. Tukar 49410 kepada nombor dalam asas berikut.

(a) Asas dua (b) Asas empat (c) Asas lima (d) Asas lapan (e) Asas sembilan
Jawapan / Answer :
(a) (b)

(c) (d)
(e)

2. Tukar setiap nombor berikut kepada nombor dalam asas yang diberikan dalam kurungan.
(a) 438 (asas 3) (b) 1123 (asas 5) (c) 5267 (asas 2)
(d) 12134 (asas 6) (e) 11345 (asas 8) (f) 3219 (asas 4)
Jawapan / Answer :

(a) (b)

(c) (d)
(e) (f)

3. Tukar nilai digit 5 dalam nombor 1546, kepada nombor dalam asas 3.
Jawapan / Answer :

4. Tukar setiap nombor berikut kepada nombor dalam asas lapan.

(a) 1111012 (b) 11102 (c) 111101112

(d) 1010102 (e) 1110002 (f) 1110101012


Jawapan / Answer :
(a)

(b)

(c)
(d)

(e)

(f)
5. Tukar setiap nombor berikut kepada nombor dalam asas dua.

(a) 438 (b) 1128 (c) 578


(d) 12178 (e) 6358 (f) 2438
Jawapan / Answer :

(a) (b)
(c) (d)

(e) (f)
Praktis Kendiri 2.1(c)

1. Hitung nilai bagi setiap operasi tambah yang berikut.


(a) 112 + 102 (b) 110112 + 111102 (c) 2103 + 1213 (d) 11123 + 1013

(e) 134 + 104 (f) 13304 + 11204 (g) 4235 + 1305 (h) 32445 + 2035
(i) 3516 + 1226 (j) 11236 + 506 (k) 1667 + 2537 (l) 6337 + 1507

(m) 17138 + 1058 (n) 4538 + 2628 (o) 1839 + 179 (p) 57039 + 7509

Jawapan / Answer :

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j) (k) (l)

(m) (n) (o)


(p)

2. Hitung nilai bagi setiap operasi tolak yang berikut.

(a) 11112 − 102 (b) 10112 − 1012 (c) 22103 − 2113 (d) 10123 − 1213
(e) 1314 − 1214 (f) 10304 − 1224 (g) 4235 − 1005 (h) 32045 – 2035

(i) 35316 −1146 (j) 12536 − 1506 (k) 60267 − 2437 (l) 65037 − 1607

(m) 17538 − 10058 (n) 44038 − 2028 (o) 18539 − 12079 (p) 87039 − 72509
Jawapan / Answer :

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(j) (k) (l)


(m) (n) (o)

(p)

Praktis Kendiri 2.1(d)

1. Seutas tali dipotong kepada tiga bahagian yang sama panjang.

0 405 x7 3304
Tentukan nilai x.
Jawapan / Answer :

2. Markah Alex Wong dalam mata pelajaran Sejarah, Matematik dan Bahasa Melayu ialah 829, 2345
dan 110012 masing-masing.
(a) Berapakah jumlah markah yang diperoleh Alex Wong dalam asas sepuluh?

(b) Apakah beza markah antara mata pelajaran Bahasa Melayu dengan Matematik? Berikan
jawapan anda dalam asas lima.

Jawapan / Answer :

(a)
(b)
3. Sebuah kedai jam memberikan diskaun bagi beberapa jenama jam tangan wanita bersempena
dengan Hari Ibu. Setelah potongan diskaun Puan Santhi membeli jam tangan jenama M yang
berharga RM1345 dan Puan Amirah membeli jam tangan jenama N yang berharga RM507.
Siapakah yang mendapat diskaun yang lebih tinggi?

Jenama M Jenama N
RM 80 RM 70

Jawapan / Answer :

4. Ashri Satem seorang pemaju taman perumahan ingin membina sebuah 80 m taman permainan
berbentuk segi empat tepat. Taman permainan tersebut dibahagikan kepada dua bahagian iaitu
yang berwarna ialah kawasan permainan kanak-kanak dan yang tidak berwarna ialah kawasan
senaman orang dewasa. Jika perimeter taman permainan itu adalah 33004, m.

80 m

hitung luas kawasan permainan kanak-kanak.

Jawapan / Answer :
Praktis Komprehensif

1. Lengkapkan urutan nombor asas yang diberikan mengikut tertib menaik.


(a) 2345
(b) 1012
(c) 307
Jawapan / Answer :
(a)

(b)

(c)

2. Nyatakan nilai digit 2 dalam nombor 32404.


Jawapan / Answer :

3. (a) Tukar 1110011102 kepada asas lapan.


(b) Tukar 3678 kepada asas dua.
Jawapan / Answer :
(a)

(b)

4. Tukar nombor 2879, kepada asas nombor yang berikut.


(a) Asas 2 (c) Asas 5
(b) Asas 7 (d) Asas 8
Jawapan / Answer :
(a) (b)
(c) (d)

5. Hitung nilai yang berikut.


(a) 1112 + 11102 (b) 1407 + 3027 (c) 2759 − 2189
Jawapan / Answer :
(a) (b) (c)

6. Tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu.


(a) 1234 > 238 (b) 729 < 3415 (b) 4526 > 3348

Jawapan / Answer :
(a)

(b)

(c)
7. Hitung nilai 1102 + 2789 + 1324 dalam asas sepuluh.
Jawapan / Answer :

8. Hitung nilai 2314 − 1102 dalam asas sepuluh.


Jawapan / Answer :

9. Diberi 11223 + y7 = 1189, hitung nilai y.


Jawapan / Answer :

10. Isi tempat kosong dengan nombor urutan menaik mengikut asas yang diberikan.

(a) 638, 1101002, 658, 1101102, 678

(b) 12410, 1489, 1768, 2417, 10035

11. Jumlah pelawat yang mengunjungi Zoo Negara pada bulan Januari adalah sebanyak 202025.
Berapakah purata bilangan pelawat yang mengunjungi Zoo Negara pada bulan Januari, jika Zoo
Negara dibuka setiap hari. Berikan jawapan dalam asas lima.
Jawapan / Answer :
12. 1
Azizan membeli sebuah beg yang mengandungi 100 biji bola kecil untuk anaknya. daripada
5
1 1
bola tersebut berwarna hijau, berwarna kuning, berwarna merah jambu dan yang bakinya
4 10
berwarna biru. Berapakah bilangan bola berwarna biru dalam asas lapan?
Jawapan / Answer :

13. Kishendran membeli sehelai kemeja batik dengan potongan diskaun 25%. Harga asal kemeja
tersebut ialah RM2204. Berapakah harga kemeja tersebut selepas potongan diskaun dalam asas
tujuh?
Jawapan / Answer :